Arkiv for Ingrid Baltzersen

Leder: Gambling om kvinnerettar for taburettar

Nr 4 2018

Det er uverdig at Høgre har gått med på å opna diskusjonen om abortlova for å få KrF med i regjering. Det er ekstra skammeleg at KrF og Høgre brukar den delen av abortlova som handlar om eit fåtal av sakene, rundt 300 abortar i fjor, men som har så store konsekvensar for dei det […]

Les resten av artikkelen

Demokratisk konføderalisme – Løysinga på krisa i Syria?

Nr 3 2017

Frå 2012 har revolusjonen i Rojava (Vest-Kurdistan) pågått, etter starten i Kobanê 19. juni det året. Styrkane til Det demokratiske einskapspartiet (PYD) frigjorde Rojava frå Assad sine styrkar, og måtte etter kvart forsvara området mot mange og ulike fiendar: Assad-regimet, Tyrkia, Jabhat al-Nusra, IS og andre opprørsgrupper. Gnist har intervjua med-leiar for Føderasjonen som er […]

Les resten av artikkelen

Syria — En stor krig i en liten verden

Bokomtaler Nr 1 2017

Cecilie Hellestveit Syria – En stor krig i en liten verden Pax Forlag A/S, Oslo 2017, 339 s Syria-krigen snudde håpet mange hadde til den arabiske våren, til forvirring og sorg. På internett og i media blir det kjempa harde kampar om kven som har absolutt rett og kven som er forrædarar. Og på bakken […]

Les resten av artikkelen

Siste reise til Palestina?

Nr 2 2017

Knesset vedtok 6. mars ein ny lov som gjer det ulovleg å gi visum til personar som stør Boikott, Sanksjonar og De-Investering (BDS), eller er medlemmar i organisasjonar som gjer det. Denne lova gjeld også personar som ikkje vil besøka Israel, men områda som ligger under Den palestinske sølvstyremyndigheita (PA), fordi Israel kontrollerer inn- og […]

Les resten av artikkelen

Rødt! slår gnister!

Nr 1 2017

Bladet du held i handa, er første utgåve etter navnebyttet frå Rødt! til Gnist. Tidsskriftet blei starta av AKP som Røde Fane i 1972. I 2005 bytta me navn til Rødt!, for å favna vidare. To år etter blei partiet Rødt stifta, berre et utropsteikn skilte. Me vil vera ein av dei små gnistane som […]

Les resten av artikkelen

PK fra Bollywood

Bokomtaler Nr 3 2016

PK Regi: Rajkumar Hirani Bollywoodfilmar er kjende for song, dans, klåre fargar og store kjærleiksdrama med mange komplikasjonar. Kassasuksessen PK inneheld også dette, men den er også ein seriøs kritikk av korleis religion blir misbrukt, og den leverer denne bodskapen innpakka i slapstick-humor. PK, spelt av Aamir Khan, er ein alien som landar naken i […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor Brexit?

Nr 3 2016

Dei undersøkingane som er gjort til no, har vist at den fremste grunnen til at dei stemte for å forlata EU, var folkestyre, demokrati, kven skal styra Storbritannia, altså «Who governs Britain». Ting rundt arbeidsinnvandring er grunn nummer to, folkestyre ligger eit godt stykke over som grunn. Men folk har jo tusen grunnar.

Les resten av artikkelen

Fortid, notid og framtid for Palestina

Bokomtaler Nr 4 2015

Ilan Pappé, Noam Chomsky og Frank Barat: On Palestine Penguin Books, 2015, 224 s. Palestinaaktivisten Frank Barat tok initiativ til å laga ein oppfølgjar til dialogboka Gaza in Crisis frå 2010. Den boka tok for seg Operation Cast Lead, Israel sitt angrep på Gaza vinteren 2008–2009. Den nye boka ser på fortida, notida og framtida […]

Les resten av artikkelen

Statoil – imperialistiske ambisjonar og klimatrussel

Nr 1 2016

Noreg som stat er i sterk grad avhengig av Statoil sine investeringar. Det norske statsapparatet tilpassar seg Statoil sine interesser i den type investeringar.

Les resten av artikkelen

Har liberalismen egentlig seiret?

Nr 1 2016

– I Sverige er det så utruleg sterke muslimfiendtlege krefter, også i borgarlege leiarartiklar. Så når eg seier at eg kan forstå at folk blir reserverte mot muslimar etter Paris, så kan det bli oppfatta som at eg har endra meining eller blitt populist.

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren: Fram og tilbake – endar i kaos?

Nr 2a 2015

Dei stabile udemokratiske og til dels diktatoriske regima i Midtausten har interessert forskarar og aktivistar lenge. Presidentar og kongar har styrt eigenrådig og brutalt i tiår etter tiår. Kvifor møtte dei ikkje større folkelege protestar?

Les resten av artikkelen

Romanar om det norske

Bokomtaler Nr 4 2014

Vigdis Hjorth: Et norsk hus, 2014 Leve Posthornet, 2012 Oslo: Cappelen Damm Dei siste to åra har Vigdis Hjort kome med to romanar som handlar om dei store spørsmåla i Norge i dag: kampen om den norske velferdsstaten og forholdet vårt til «dei andre». Den nyaste boka, Et norsk hus, handlar om tekstilkunstnaren Alma som […]

Les resten av artikkelen

Livspusselet, feminisme og økonomi – en samtale med Nina Björk

Nr 1 2015

Skribenten og litteraturvitaren Nina Björk blei kjend etter at boka hennar Under det rosa teppet kom ut i 1996. Boka tok eit oppgjer med kjønnsrollene, og var med på å inspirera ein ny generasjon feminisme. For halvanna år sidan skapte ho igjen debatt med boka Lyckliga i alla sina dagar, som er eit oppgjer med […]

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Nr 3 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering. Ingrid Baltzersen spurte Knut Kjeldstadli i forrige nummer om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida. Dette er del 2 av intervjuet med utgangspunkt i grunnlovsjubileet.

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Nr 2 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering, ei bruksbok for dei som er opptekne av å bidra til ei god, felles framtid i det nye Noreg i ei verd med global migrasjon.

I høve tohundreårsjubileet for Grunnlova spurte Ingrid Baltzersen forfattaren om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida.

Les resten av artikkelen

Født feminist (omtale)

Nr 1 2014

Marta Breen: Født feminist Oslo: Gyldendal, 2013 Å lesa Født feminist av Marta Breen gjorde like stort inntrykk på meg som å lesa Under det rosa täcket av Nina Björk då den kom på 90-talet. Grunnen er nok at den på same måte set fingeren på ei verkelegheit eg kjenner igjen, og klarer å analysera […]

Les resten av artikkelen

Beyond the fragments: Feminism and the Making of Socialism (omtale)

Nr 3 2013

Sheila Rowbotham, Lynne Segal og Hilary Wainwright: Beyond the fragments – feminism and the making of socialism Merlin Press, 2013 Korleis kan ein gå frå lokale initiativ til å bygga ei rørsle for sosialisme? Dette er ein debatt som ikkje sluttar å vera aktuell. Første og andre utgåve av denne boka kom i 1979, og […]

Les resten av artikkelen

Amerikanske soldatar, livshistorie frå Libanon, og ein ny norsk nettportal (boktips)

Nr 2 2013

Support our Troops – Hvorfor unge amerikanere verver seg til krig Boka av Sarah Salameh er ei bok eg har venta på sidan eg første gong høyrde Sarah fortelja om feltarbeidet ho gjorde i USA i 2008. Spesielt fascinert blei eg då ho fortalte om ungdommar som vurderte både å tenestegjera i fredskorpset og i […]

Les resten av artikkelen

Jordan, ei buffersone

Nr 1 2013

Thoraya el-Rayyes og Majd Muhsen er to unge politisk engasjerte kvinner i Jordan. Vi intervjuer dem på ein fancy kafé i den nyrenoverte delen av Amman sentrum, om situasjonen for Jordan.

Det er september 2012. Jordan har opplevd protestar mot prisauke på drivstoff, protestar som to månadar seinare spreidde seg over heile landet, og kravde kongens avgang.

Men denne varme septemberdagen verkar tanken urealistisk.

Les resten av artikkelen

Svart Mamba (omtale)

Bokomtaler Nr 1 2012

Nadifa Mohamed: Svart Mamba Vigmostad & Bjørke, 2011 Nadifa Mohamed er ei britisk-somalisk dame på rundt 30 år som har skrivd ein biografisk roman om den store reisa far hennar foretok på slutten av 30-talet. Faren Jama, som også blir kalla svart mamba, veks opp som gategut i den jemenittiske byen Aden. Ti år gamal […]

Les resten av artikkelen

Neste side »