Arkiv for Ingrid Baltzersen

Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet

2021-03

I Stavanger fann Raudt ut at det var for seint å komma inn i boligpolitiske saker når dei kom til kommunestyret, fordi då var det meste avgjort. Gnist har intervjua gruppeleiar i kommunestyret for Raudt Stavanger, Sara Nustad Mauland, om korleis jobba med boligpolitikk i oljebyen. IB: Du har vore i kommunestyret i ti år. […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen med Bjørn Olav Utvik: Den lange arabiske våren – ingen veg tilbake til stabile autoritære regime

2021-01

I desember 2010 starta det som har blitt kalla den arabiske våren med at fruktseljaren Mohamed Bouazizi sette fyr på seg sjølv. Dette utløyste den tunisiske revolusjonen som fekk fjerna president Zine El Abidine Ben Ali, og inspirerte til demonstrasjonar over heile Midtausten frå vinteren 2011. For å markera at det har gått 10 år […]

Les resten av artikkelen

Om korleis sjukdom øydelegg livet

2020-02 Bokomtaler

Mímir Kristjánsson: Mamma er trygda Kagge Forlag, Oslo 2019, 189 s. Den etter kvart ganske kjende tidlegare journalisten, forfattaren og Raudt-politikaren Mímir Kristjánsson har laga politikk av det personlege i Mamma er trygda. Men også ei bok med gode skjønnlitterære kvalitetar.

Les resten av artikkelen

Introduksjon: Erik Ness 70 år!

2019-01A

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Erik Ness, 3 år gammel Aktivist, redaktør og lesar Erik Ness blir 70 år 11. mars 2019. Redaksjonen i Gnist Marxistisk Tidsskrift vil markera det med eit festskrift for han. Å laga tidsskrift er ei oppgåve for eit kollektiv. Men det er ikkje til å komma utanom at Erik Ness sidan […]

Les resten av artikkelen

Leder: Opprørsk

2019-02A

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Brage Aronsen   Rødt har hatt landsmøte og vedtatt at partiet er for det klasselause samfunnet. Det er naturlig for eit revolusjonært, sosialistisk parti. Marx var også for det klasselause samfunnet og kalte det kommunisme. Sånn sett er alt ved det gamle. Marx kan me ikkje gjera noko med og landsmøtet […]

Les resten av artikkelen

Det personlege er allment i den norske røyndomen

2019-01 Bokomtaler

Bjørn Hatterud: Mot normalt Oslo: Samlaget 2018, 70 s. Kristin Fridtun: Homoflokar Oslo: Samlaget 2018, 66 s. Sumaya Jirde Ali: Ikkje ver redd sånne som meg Oslo: Samlaget 2018, 92 s. Ingrid Baltzersen, redaktør Samlaget har invitert eit utval norske skribentar til å skriva korte, hendige bøker i form av eit personleg essay. Det er […]

Les resten av artikkelen

Leder: NAV stenger ute dei som trenger hjelp

2019-01

Dei siste åra har NAV prøvd meir og meir å halda «brukarane», altså dei som trenger og har rett på tenester, på ein armlengdes avstand. Ein skal helst ikkje ha eit direktenummer eller e-post til ein saksbehandlar, alt skal gå gjennom det felles nummeret. Og kontora skal ikkje ha ope for anna enn avtalar som […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Charlotte Therkelsen Sætersdal

2020-01

Gnist får tak i Charlotte Therkelsen Sætersdal da ho akkurat har kome inn døra på hybelen i Oslo, etter å ha kjørt frå heimbyen. Ho sit i kommunestyret i Kragerø for Raudt, i førre periode var ho varaordførar.

Les resten av artikkelen

Polen – aske og diamanter

2020-01 Bokomtaler

Ingrid Brekke: Polen – Aske og diamanter Humanist forlag 2019, 324 s. Av Ingrid Baltzersen, redaktør i Gnist.

Les resten av artikkelen

Leder: Gambling om kvinnerettar for taburettar

2018-04

Det er uverdig at Høgre har gått med på å opna diskusjonen om abortlova for å få KrF med i regjering. Det er ekstra skammeleg at KrF og Høgre brukar den delen av abortlova som handlar om eit fåtal av sakene, rundt 300 abortar i fjor, men som har så store konsekvensar for dei det […]

Les resten av artikkelen

Demokratisk konføderalisme – Løysinga på krisa i Syria?

2017-03

Frå 2012 har revolusjonen i Rojava (Vest-Kurdistan) pågått, etter starten i Kobanê 19. juni det året. Styrkane til Det demokratiske einskapspartiet (PYD) frigjorde Rojava frå Assad sine styrkar, og måtte etter kvart forsvara området mot mange og ulike fiendar: Assad-regimet, Tyrkia, Jabhat al-Nusra, IS og andre opprørsgrupper. Gnist har intervjua med-leiar for Føderasjonen som er […]

Les resten av artikkelen

Syria — En stor krig i en liten verden

2017-01 Bokomtaler

Cecilie Hellestveit Syria – En stor krig i en liten verden Pax Forlag A/S, Oslo 2017, 339 s Syria-krigen snudde håpet mange hadde til den arabiske våren, til forvirring og sorg. På internett og i media blir det kjempa harde kampar om kven som har absolutt rett og kven som er forrædarar. Og på bakken […]

Les resten av artikkelen

Siste reise til Palestina?

2017-02

Knesset vedtok 6. mars ein ny lov som gjer det ulovleg å gi visum til personar som stør Boikott, Sanksjonar og De-Investering (BDS), eller er medlemmar i organisasjonar som gjer det. Denne lova gjeld også personar som ikkje vil besøka Israel, men områda som ligger under Den palestinske sølvstyremyndigheita (PA), fordi Israel kontrollerer inn- og […]

Les resten av artikkelen

Rødt! slår gnister!

2017-01

Bladet du held i handa, er første utgåve etter navnebyttet frå Rødt! til Gnist. Tidsskriftet blei starta av AKP som Røde Fane i 1972. I 2005 bytta me navn til Rødt!, for å favna vidare. To år etter blei partiet Rødt stifta, berre et utropsteikn skilte. Me vil vera ein av dei små gnistane som […]

Les resten av artikkelen

PK fra Bollywood

2016-03 Bokomtaler

PK Regi: Rajkumar Hirani Bollywoodfilmar er kjende for song, dans, klåre fargar og store kjærleiksdrama med mange komplikasjonar. Kassasuksessen PK inneheld også dette, men den er også ein seriøs kritikk av korleis religion blir misbrukt, og den leverer denne bodskapen innpakka i slapstick-humor. PK, spelt av Aamir Khan, er ein alien som landar naken i […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor Brexit?

2016-03

Dei undersøkingane som er gjort til no, har vist at den fremste grunnen til at dei stemte for å forlata EU, var folkestyre, demokrati, kven skal styra Storbritannia, altså «Who governs Britain». Ting rundt arbeidsinnvandring er grunn nummer to, folkestyre ligger eit godt stykke over som grunn. Men folk har jo tusen grunnar.

Les resten av artikkelen

Fortid, notid og framtid for Palestina

2015-04 Bokomtaler

Ilan Pappé, Noam Chomsky og Frank Barat: On Palestine Penguin Books, 2015, 224 s. Palestinaaktivisten Frank Barat tok initiativ til å laga ein oppfølgjar til dialogboka Gaza in Crisis frå 2010. Den boka tok for seg Operation Cast Lead, Israel sitt angrep på Gaza vinteren 2008–2009. Den nye boka ser på fortida, notida og framtida […]

Les resten av artikkelen

Statoil – imperialistiske ambisjonar og klimatrussel

2016-01

Noreg som stat er i sterk grad avhengig av Statoil sine investeringar. Det norske statsapparatet tilpassar seg Statoil sine interesser i den type investeringar.

Les resten av artikkelen

Har liberalismen egentlig seiret?

2016-01

– I Sverige er det så utruleg sterke muslimfiendtlege krefter, også i borgarlege leiarartiklar. Så når eg seier at eg kan forstå at folk blir reserverte mot muslimar etter Paris, så kan det bli oppfatta som at eg har endra meining eller blitt populist.

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren: Fram og tilbake – endar i kaos?

2015-02A

Dei stabile udemokratiske og til dels diktatoriske regima i Midtausten har interessert forskarar og aktivistar lenge. Presidentar og kongar har styrt eigenrådig og brutalt i tiår etter tiår. Kvifor møtte dei ikkje større folkelege protestar?

Les resten av artikkelen

Neste side »