Arkiv for 2021

Nr 1 2021
Nr 2 2021

Innhold nr 2 2021

Innholdsliste Nr 2 2021

Leder: Hva er et tariffoppgjør? … 4 Plukk … 6 Gnist-samtalen med Bjørn Tore Egeberg og Stein Stugu … 8 Janne Lisesdatter Håkonsen: «Revolusjon er alt, alt annet er tull» … 20 Dagbjørn Skipsnes: Hjulet er allerede oppfunnet … 28 Ronny Kjelsberg: Sosialisme, nå? … 32 Runa Evensen: Sosialisme på dagsorden … 38 Mathias Bismo: […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Arbeiderstyrte bedrifter – en strategi mot sosialisme?

Nr 2 2021

I forslag til revidert arbeidsprogram som skal behandles på Rødts landsmøte, er det stilt forslag om å legge til rette for flere arbeiderstyrte og kooperative bedrifter. Stein Stugu har vært en av initiativtakerne til forslaget, mens Bjørn Tore Egeberg har markert seg mot forslaget, begge i debatt i Klassekampen.  Kari Celius er intervjuer og med […]

Les resten av artikkelen

Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen

Nr 2 2021

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for 2021 trekkes miljøaktivisme frem som en mulig arena for radikalisering og voldsbruk. I vurderingen står det at det finnes et potensial for at «enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål» i klima-, miljø- og naturvernsaker. I rapporten oppsummeres det at […]

Les resten av artikkelen

Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen

Nr 2 2021

I et essay fra 1930 kom John Maynard Keynes med en dristig spådom om de økonomiske mulighetene for hans barnebarns generasjon. Ingen, mente han, vil måtte jobbe mer enn 15 timer i uka. Den teknologiske utviklingen, og den økonomiske veksten med den ville for første gang i historien gi menneskeheten muligheten til å bruke det […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen med Bjørn Olav Utvik: Den lange arabiske våren – ingen veg tilbake til stabile autoritære regime

Nr 1 2021

I desember 2010 starta det som har blitt kalla den arabiske våren med at fruktseljaren Mohamed Bouazizi sette fyr på seg sjølv. Dette utløyste den tunisiske revolusjonen som fekk fjerna president Zine El Abidine Ben Ali, og inspirerte til demonstrasjonar over heile Midtausten frå vinteren 2011. For å markera at det har gått 10 år […]

Les resten av artikkelen

Blodpenger til vampyrene

Nr 1 2021

Denne artikkelen forklarer hvordan kapitalismen fungerer i vår tid, – med blod som eksempel. Den kunne vært om krig og våpen, plyndringa av land i Sør, ødeleggelse av naturen og veldig mye mer. Det finnes mange eksempler på at kapitalismen er menneskeuvennlig, destruktiv og barbarisk, – fordi den er nødt. Den lager fattige som Rachel, […]

Les resten av artikkelen

Kampen for Finnheia – mer enn «bare» uberørt natur

Nr 1 2021

Kampen om Finnheia har pågått i snart førti år. Nå har folkelig mobilisering på sosiale medier hjulpet til med å sikre seieren. Gnist har intervjuet Gry Bilvik Navas, en av pådriverne til aksjonen Bevar Finnheia. Tonje Lysfjord Sommerli er tidligere lærer med mastergrad i historie. Redaksjonsmedlem i Gnist.  Foto: Federico Botto I nærmere førti år […]

Les resten av artikkelen

Om Koleraland – og om koronaen

Nr 1 2021

Jeg bor i en by som er farget blodrød i koronastatistikken. Alle medier er fylt av stoff om pandemien. Men nå leser jeg om koleraepidemiene på 1800-tallet. Jeg leser om en annen sykdom som raste i en annen tid, og under samfunnsforhold som har forandret seg mye. Likevel sitter jeg igjen med en underlig fornemmelse […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

Nr 1 2021

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Sosial reproduksjonsteori – et helhetlig marxistisk rammeverk

Nr 1 2021

Gjennom å tilby marxistiske perspektiver på feminismen, og feministiske perspektiver på marxismen, tilbyr sosial reproduksjonsteori essensielle teoretiske verktøy for sosialister i det 21 århundre.   Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist og Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist  Filosofen Nancy Fraser hevder at kampen for sosial rettferdighet gjennom de siste tiårene har […]

Les resten av artikkelen

Emmeline Pankhurst – en livslang kamp for kvinnelig stemmerett

Nr 1 2021

Emmeline Pankhurst var en av verdens fremste pionerer i kampen for kvinnelig stemmerett – en kamp som krevde hele hennes liv.  Emmeline Pankhurst (15. juli 1858–14. juni 1928), født Goulden, var eldste datter av ekteparet Sophia Jane Craine og Robert Goulden. Begge foreldrene var politiske aktive på venstresiden, blant annet i kampen mot slaveriet i […]

Les resten av artikkelen

Clara Zetkin – et liv i kamp. En sentral figur i den tyske revolusjonære bevegelsen

Nr 1 2021

Clara Zetkin (1857–1933) var en av pionerene i den revolusjonære kvinnebevegelsen. Hun var også en sentral figur på venstresida i det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD). Av utdanning var hun lærerinne. Fra 1878 til 1890 levde hun i eksil, først i Sveits og deretter i Paris, på grunn av Bismarcks anti-sosialist-lover, som forbød sosialdemokratiske og sosialistiske […]

Les resten av artikkelen