Gnistsamtalen med Bjørn Olav Utvik: Den lange arabiske våren – ingen veg tilbake til stabile autoritære regime

Av Ingrid Baltzersen

Nr 1 2021

I desember 2010 starta det som har blitt kalla den arabiske våren med at fruktseljaren Mohamed Bouazizi sette fyr på seg sjølv. Dette utløyste den tunisiske revolusjonen som fekk fjerna president Zine El Abidine Ben Ali, og inspirerte til demonstrasjonar over heile Midtausten frå vinteren 2011. For å markera at det har gått 10 år […]

Les resten av artikkelen

Kampen for Finnheia – mer enn «bare» uberørt natur

Av Tonje Lysfjord Sommerli

Nr 1 2021

Kampen om Finnheia har pågått i snart førti år. Nå har folkelig mobilisering på sosiale medier hjulpet til med å sikre seieren. Gnist har intervjuet Gry Bilvik Navas, en av pådriverne til aksjonen Bevar Finnheia. Tonje Lysfjord Sommerli er tidligere lærer med mastergrad i historie. Redaksjonsmedlem i Gnist.  Foto: Federico Botto I nærmere førti år […]

Les resten av artikkelen

Om Koleraland – og om koronaen

Av Anne Minken

Nr 1 2021

Jeg bor i en by som er farget blodrød i koronastatistikken. Alle medier er fylt av stoff om pandemien. Men nå leser jeg om koleraepidemiene på 1800-tallet. Jeg leser om en annen sykdom som raste i en annen tid, og under samfunnsforhold som har forandret seg mye. Likevel sitter jeg igjen med en underlig fornemmelse […]

Les resten av artikkelen

Frihet og liv er ett

Av Morten Falck

Nr 2 1999

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett, så enkelt og så uundværlig som menneskets åndedrett.» (Nordahl Grieg: 17. mai 1940) Drømmen om kommunismen springer ut av menneskets lengsel etter frihet. Kommunismen er den samfunnsformen der denne lengselen blir virkelighet. Kampen for menneskenes frihet har alltid vært kjerna i kommunismen, og kommunistenes […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 1 2021

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Sosial reproduksjonsteori – et helhetlig marxistisk rammeverk

Av Daniel Vernegg og Yngve Solli Heiret

Nr 1 2021

Gjennom å tilby marxistiske perspektiver på feminismen, og feministiske perspektiver på marxismen, tilbyr sosial reproduksjonsteori essensielle teoretiske verktøy for sosialister i det 21 århundre.   Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist og Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist  Filosofen Nancy Fraser hevder at kampen for sosial rettferdighet gjennom de siste tiårene har […]

Les resten av artikkelen

Emmeline Pankhurst – en livslang kamp for kvinnelig stemmerett

Av Tonje Lysfjord Sommerli

Nr 1 2021

Emmeline Pankhurst var en av verdens fremste pionerer i kampen for kvinnelig stemmerett – en kamp som krevde hele hennes liv.  Emmeline Pankhurst (15. juli 1858–14. juni 1928), født Goulden, var eldste datter av ekteparet Sophia Jane Craine og Robert Goulden. Begge foreldrene var politiske aktive på venstresiden, blant annet i kampen mot slaveriet i […]

Les resten av artikkelen

Clara Zetkin – et liv i kamp. En sentral figur i den tyske revolusjonære bevegelsen

Av Kjersti Ericsson

Nr 1 2021

Clara Zetkin (1857–1933) var en av pionerene i den revolusjonære kvinnebevegelsen. Hun var også en sentral figur på venstresida i det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD). Av utdanning var hun lærerinne. Fra 1878 til 1890 levde hun i eksil, først i Sveits og deretter i Paris, på grunn av Bismarcks anti-sosialist-lover, som forbød sosialdemokratiske og sosialistiske […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Virkelighet og tankespinn. Svar til Oscar Dybedahl

Av Tollef Hovig

Nr 4 2020

Oscar Dybedahl (OD) går i forrige nummer av Gnist til angrep på nettavisen steigan.no. Han skriver at sosialismen opp igjennom historien har hatt mange varianter, hvorav noen svært usunne. Han mener steigan.no representerer en av disse svært usunne variantene. Jeg vil i denne artikkelen gå litt nærmere inn på ideene til OD. Tollef Hovig er […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Flytende havvind: For klimaet og norske arbeidsfolk!

Av Isak Lekve og Boye Ullmann

Nr 4 2020

Per-Gunnar Skotåm har i siste nummer av Gnist en artikkel hvor han stiller tre essensielle spørsmål til de som ønsker å bygge ut havvind utenfor den norske kysten. Hva skal vi bruke strømmen til? Hvem bygger vi for? Og hvorfor gjør vi det? Vi skal i den følgende teksten forsøke å besvare noen av disse […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 3 2020

Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for de breie lag av befolkninga. En sosialistisk bevegelse må […]

Les resten av artikkelen

NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden

Av Ebba Wergeland

Nr 4 2020

Folketrygdloven som ble vedtatt i 1966, skulle gi økonomisk trygghet selv om arbeidsinntekten ble borte. Den skulle gi hjelp til selvhjelp så alle kunne klare seg best mulig selv og helst forsørge seg med lønnsarbeid[1]. Formålsparagrafen står der fortsatt, men resten av loven har gjennomgått store endringer de siste ti-årene. Stønadene er redusert, varigheten av […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

Av Oscar Dybedahl

Nr 3 2020

Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser.1 Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk samfunn, endte med å knytte […]

Les resten av artikkelen