Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

Av Tomine Sandal

Nr 3 2020

Målet er å løse klimakrisen og unngå irreversible endringer i naturen, og for å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall med oss, sier Marie Sneve Martinussen i dette intervjuet.

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

Av Matt T. Huber

Nr 2A 2020

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser.

Les resten av artikkelen

Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 3 2020

Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for de breie lag av befolkninga. En sosialistisk bevegelse må […]

Les resten av artikkelen

DDRs siste dager

Av Per Velde

Nr 2 2020

Den 17. oktober 1989 var en spesiell dag i DDRs historie. Etter flere ukers store demonstrasjoner vokste bekymringene i SED – kommunistpartiet, og ledende menn mente derfor at noe måtte gjøres – partisekretær Erich Honecker måtte bort. Bak dette stod Stasi-sjef Erich Mielke, statsminister Willy Stoph, Øst-Berlins partisjef Günter Schabowski og «kronprins» Egon Krenz.

Les resten av artikkelen

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme…»

Av Mathias Bismo

Nr 2 2020

På Rødts landsmøte i 2019 var spørsmålet om kommunisme som begrep nok en gang oppe til diskusjon, og et klart flertall ga til slutt tilslutning til følgende formulering: Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et […]

Les resten av artikkelen

Tok Karl Marx feil?

Av Peder Martin Lysestøl

Nr 2 2020

Har det gått slik, at klassemotsetningene i Norge er forenklet til «to store klasser»?

Les resten av artikkelen

Smidige metoder

Av Timo Daum

Nr 2 2020

I begynnelsen av 2001 så Manifestet for smidig programvareutvikling dagens lys. Det var skrevet av en gruppe på 17 programvareeksperter (alle menn) og skulle forandre måten programvare utvikles på, hvordan IKT-prosjekter styres og hvordan arbeidet organiseres, fra grunnen av. I den tradisjonelle styringen av IKT-prosjekter ble oppgaver prosessert etter hverandre basert på et klart definert […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Aksjeselskap

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2020

Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på andeler som kalles aksjer. Aksjeselskap er den dominerende organisasjonsformen for kapital i den moderne kapitalismen. Aksjeselskap er en kapitalistisk organisasjonsform som kjennetegnes av tre egenskaper. 1. Aksjene kan omsettes på markedet etter eierens ønske 2. Eieren av aksjen har begrenset ansvar for selskapets drift […]

Les resten av artikkelen

En tiltrengt politisering av matpolitikken:

Av Unni Kjærnes

Nr 2 2020

Noen tanker om boka Mellom bakkar og kjøttberg av Espen Løkeland-Stai og Svenn Arne Lie (Manifest forlag 2019) Denne artikkelen er skrevet i koronaens tid. Dagens krise gjør den nye boka til Løkeland-Stai og Lie ekstra aktuell, men påvirker også min kommentar. Jevn tilførsel av mat er grunnleggende for et samfunn, og kriser setter uvilkårlig […]

Les resten av artikkelen

En ny landbrukspolitikk

Av Kathrine Kinn

Nr 2 2020

Det norske jordbruket har havna i en volumkarusell, der det blir produsert for mye mat, men for lite fôr. Norske melkebønder avvikler drifta, samtidig som vi importerer stadig mer meieriprodukter. Hvordan går der med samfunnsoppdraget til norsk jordbruk? Og hva kan gjøres med det?

Les resten av artikkelen

Statleg arbeidsmarknadspolitikk og regulert arbeidskraftinnvandring – Den svenske modellen 1947-1972

Av Rose Maiken Flatmo

Nr 2 2020

På alle nivå i fagrørsla veks det i dag fram krav om ein ny politikk som erstattar bemanningsbransjen og dagens marknadsstyrte arbeidsmarknadspolitikk. Historia om den verdskjente svenske modellen og dei utanlandske arbeidarane si viktige rolle gir innsikt og nyttig erfaring for fagrørslas kampar i dag. Den reformistiske fagrørsla ivaretok dei nasjonaløkonomiske interessene saman med Sveriges […]

Les resten av artikkelen

En alternativ plan

Av Håkon Edøy Hanssen

Nr 2 2020

Lucasplanen var et forsøk på hvordan arbeiderne kan legge premissene ved teknologisk fremgang på 70-tallet i Storbritannia. Kan vi her finne inspirasjonen vi trenger for omstillingen til ny grønn industri og en mer demokratisk planlegging av økonomien?

Les resten av artikkelen

Kapitalismen – ei smittegryte

Av Yaak Pabst

Nr 2 2020

Koronaviruset setter verden i sjokk, men i stedet for å bekjempe de strukturelle årsakene til pandemien, fokuserer regjeringen i USA på nødtiltak. Dette er en samtale med evolusjonsbiologen Rob Wallace om farene ved Covid-19, ansvaret for agrobusiness og bærekraftige løsninger for å bekjempe infeksjonssykdommer.

Les resten av artikkelen