Debatt: Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

Av Oscar Dybedahl

Nr 3 2020

Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser.1 Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk samfunn, endte med å knytte […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Stoffskiftebruddteori

Av Jokke Fjeldstad

Nr 3 2020

Stoffskiftebruddteori (eller metabolic rift) er en teori utviklet fra Karl Marx sin beskrivelse av den grunnleggende endringen i forholdet mellom vår (menneskelige) art og resten av naturen, som utviklet seg sammen med kapitalismen. Jokke Fjeldstad, redaksjonsmedlem i Gnist Foto: Ella Ivanescu/Unsplash   Stoffskiftebruddteori beskriver hvordan kapitalismen uunngåelig skaper et brudd i stoffskiftet mellom samfunnet og […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Tok Karl Marx feil – og har Peder Martin Lysestøl rett?

Av Bjørn Tore Egeberg

Nr 3 2020

I dette innlegget legger Bjørn Tore Egeberg fram sine tanker om Rødts syn på klasser i Norge, og nevner noen spørsmål som diskuteres i partiet. Innlegget er et svar til Peder Martin Lysestøls artikkel Tok Marx feil? fra Gnist nummer to, 2020. Bjørn Tore Egeberg, medlem av Rødt Arbeiderlag i Oslo. Foto: Daniel D'Andreti/Unsplash Fast […]

Les resten av artikkelen

Politiets kontroll av minoriteter

Av Marie Brunstad Ekeberg

Nr 3 2020

Georg Floyds død har ført til en folkebevegelse som krever endringer av den systematiske rasismen og politivolden mot den svarte befolkningen i USA. Det er heldigvis mye som skiller den norske og amerikanske konteksten, men også her til lands har politiet forbedringspotensial på flere områder. Vi bør la oss inspirere av fanene som er reist […]

Les resten av artikkelen

Det norske militærvesenet – et miljø- og klimaperspektiv

Av Aslag Storaker og Evar Espås Vangen

Nr 3 2020

Det norske forsvarets andel av klimagassutslipp øker, i takt med at ressurser som burde gått til klimatiltak heller brukes til videre opprustning. For å ta klimaforandringene på alvor trenger vi en slagkraftig fredsbevegelse mer enn noen gang. Av: Aslak Storaker, bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder – og Ivar […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

Av Henrikke Ellingsen og Susanne Normann

Nr 3 2020

Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme. Av: Henrikke Ellingsen, masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo – og Susanne Normann, Stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Foto: Red Hat Factory Våren 2020 åpnet […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Miljøpolitikken må være rettferdig

Av Tomine Sandal

Nr 3 2020

Av Tomine Sandal, studerer master i nordisk litteratur og er redaksjonsmedlem i Gnist. Foto: Markus Spiske Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom, politisk rådgiver for finans i stortingssekretariatet og nestleder i Rødt. Tomine: I juni refererte du i et Facebook-innlegg til en spørreundersøkelse hvor 60 % svarte at de mener klimapolitikken er tilpasset de med god råd, […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

Av Daniel Vernegg, Peder Ressem Østring og Tomine Sandal

Nr 3 2020

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i «Revolusjonens A til Å» i dette nummeret. Av nummerredaksjonen […]

Les resten av artikkelen

Miljø og økonomi: Refleksjoner rundt kapitalismens kriser

Av Ståle Holgersen

Nr 3 2020

Verden er inne i en dobbel økologisk og og økonomisk krise av enorme proporsjoner. Skal vi bryte ut av den evige syklusen av nye kriser, må vi forstå hvordan disse henger sammen – og hvordan de oppstår. Teksten tar utgangspunkt i forelesningen «Ecology, capitalism and crisis», fra 27 juni 2020, organisert av den radikale miljøgruppen […]

Les resten av artikkelen

Den nye ideologien til de kurdiske revolusjonære

Av Johan Petter Andresen

Nr 3 2020

Abdullah Öcalan er grunnleggeren og den ubestridte lederen av Kurdistans arbeiderparti (PKK). I tyrkisk fengsel siden 1999 har han skrevet et fembindsverk med analyser og strategier for kurdernes frigjøringskamp i perioden 2000 til 2006. I denne artikkelen presenteres sentrale teser fra de første to binda. Öcalan har gått fra et marxistisk-leninistisk standpunkt til et mer […]

Les resten av artikkelen

Er et samfunn med arbeiderklassen ved makta en utopi?

Av Tore Sivertsen

Nr 3 2020

I år er det 150 år siden Vladimir Uljanov (Lenin) ble født. Det gir en anledning til å diskutere en av de bøkene han skrev som har hatt størst innflytelse: «Staten og revolusjonen». Den ble skrevet mens Lenin lå i dekning sommeren 1917, noen måneder før bolsjevikene grep makta Tore Sivertsen, pensjonert veterinær, med lang […]

Les resten av artikkelen

Følelsenes politikk

Av Tomine Sandal

Nr 3 2020

2020 kommer til å bli husket som året da pandemien traff oss. Det vil være helt feil å si at koronaviruset rammer alle likt, men jeg vil hevde at pandemien har utløst noen av de samme følelsene hos oss alle: sykdomsfrykt, ensomhet og stress knyttet til en uviss fremtid. Og ikke minst: en pregnant felles […]

Les resten av artikkelen

Å spore stormens utvikling. En kort introduksjon til Andreas Malms kritikk av fossilkapitalen

Av Daniel Vernegg

Nr 3 2020

«Tør å føle på panikken. Velg så mellom de to hovedalternativene: forplikt deg til den mest militante og urokkelige opposisjonen som finnes mot dette systemet, eller sitt og se på mens alt sammen forsvinner ned i sluket.»1 Daniel Vernegg, samfunnsgeograf, medstifter av Kritisk bynettverk og medlem i Gnist-redaksjonen. Foto: Markus Trienke Andreas Malm er universitetslektor […]

Les resten av artikkelen