Krise og klassekamp. Hva skal vi leve av etter korona?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 2 2020

Lite vil bli som før når den pågående krisa er over. Etterpå vil være langt fra sånn som det var før. Men: Hva skal vi leve av, hva skal vi leve for og hvordan skal vi leve sammen etter koronaen? Pengemakta legger planer allerede. Det er like godt å begynne å tenke på det nå, […]

Les resten av artikkelen

Kampen om laksemilliardene

Av Jens Ingvald Olsen

Nr 2 2020

Oppdrettsfisk har blitt en milliardindustri i Norge. Hvordan skal denne industrien bidra til fellesskapet, er det kampen står om? 20 milliarder skattekroner er i spill i tautrekning mellom distrikt, stat og havbruksnæringa denne våren.

Les resten av artikkelen

Grønn aluminium og internasjonal solidaritet i krisetider

Av Susanne Normann og Elise Fjordbakk

Nr 2 2020

Kanskje kan korona bane vei for et langt grønnere skifte enn det vi hittil har sett omrisset av. Et økologisk skifte for alle, og hvor den usynlige veven som samler oss, ikke lenger heter supply chains, men solidaritet. Foto: João Ramid Av Susanne Normann, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Covid-19 og kapitalsirkulasjon

Av Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves og Rodrick Wallace

Ukategorisert

Av Rob Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando Chaves og Rodrick Wallace Oversatt av Ellen Røsjø og Johan Petter Andresen. Oslo 14.4.2020 Artikkelen er fra: https://monthlyreview.org/2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital/ Rob Wallace er evolusjonsepidemiolog som har vært tilknyttet Food and Agriculture Organization og Centers for Disease Control and Prevention. Alex Liebman er doktorgradsstudent i humangeografi ved Rutgers University, med en […]

Les resten av artikkelen

Leder: Klassekamp i pandemiens tid

Av Peder Ressem Østring

Nr 2 2020

Foto: TedEdward Quinn l  unsplash Av Peder Ressem Østring, studerer samfunnsgeografi ved UiO, sitter i Bydelsutvalget for Rødt i Frogner og er redaksjonsmedlem i Gnist. Med utbruddet av det nye koronaviruset gikk verden inn i en unntakstilstand man ikke hadde sett maken til siden krigen. Vi vet at konsekvensene for liv og helse er alvorlige […]

Les resten av artikkelen

Profittraten må analyseres på nytt

Av Harald Minken

Nr 1A 2019

Marx teori om at profittraten har en tendens til å falle har vært gjenstand for mye debatt blant marxistiske økonomer. Men hva er det egentlig Marx skriver om profittraten i bok 3 av Kapitalen?

Les resten av artikkelen

Marx’ arbeidsverditeori – en polemisk innføring

Av Oscar Dybedahl

Nr 1A 2019

I 2017 var det halvannet århundre siden Marx’ Kapitalen ble utgitt for første gang, og i fjor to hundre år siden forfatterens fødsel. Merkedagene har tjent som en naturlig foranledning til kommentarartikler og debatter som skiller det levende fra det døde i Marx’ tenkning. Likevel kan det se ut til at flere av innleggene i […]

Les resten av artikkelen

To butte – nytt blikk på spissene i arbeiderklassen

Av Jokke Fjeldstad

Nr 1A 2019

Har sosial dumping og trussel om flytting av arbeidsplasser satt det tradisjonelle kjerneproletariatet i sjakk? Krever det ny strategi fra oss som ønsker å frigjøre arbeiderklassen? Hva er kjerna i framtidas klassekamp?

Les resten av artikkelen

Erik Ness og retningssansen

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 1A 2019

Erik Ness er berykta for én ting. Han eier ikke stedsans eller retningssans. En gang skulle noen feire en av kampanjene for Klassekampen ved å treffes på Ammerud i Oslo og spise middag. Erik, det trofaste kampanjemennesket, skulle sjølsagt dit. Det hjalp lite at han er født og oppvokst i Oslo. Han visste ikke hvor […]

Les resten av artikkelen

Kampen mot nedleggelse av skipsverfta – 35 år etter

Av Jørn Magdahl

Nr 1A 2019

Bare kamp gir seier, heter det ofte i fagbevegelsen og på venstresida. Men under hvilke vilkår kan kamp føre til seier, og hva skal regnes som seier? Jørn Magdahl oppsummerer erfaringer fra krisa i verftsindustrien i Vestfold og kampen for å bevare arbeidsplassene. Foto: DEXTRA Photo/Norsk Teknisk Museum Skipsbygging På Kaldnes Mek, Tønsberg på 1970- […]

Les resten av artikkelen

Ei historie fra 70-tallet

Av Kurt Ben Nilsen

Nr 1A 2019

Dette er ei hverdagshistorie, en fortelling fra en høyst vanlig dag, en av mange på skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted. Skipsverftsindustrien i Vestfold sysselsatte flere tusen mennesker på 70-tallet. Erik Ness var en av dem som jobba der og fikk praktisk opplæring i kunsten å forvandle en haug stålplater om til et skip som kunne seile […]

Les resten av artikkelen

Tiden som trengs mellom tanke og handling

Av Sofie Marhaug

Nr 1A 2019

Spiller tidsskriftene noen rolle? Og spiller de noen rolle for politikkutvikling på venstresiden? Foto: Patrick Tomasso Av Sofie Marhaug, stipendiat i allmenn litteraturvitenskap og gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre. I Det første spørsmålet har vært gjenstand for endeløse debatter jeg har overvært. En mangeårig forelskelse i en tidsskriftredaktør var nok en av beveggrunnene til […]

Les resten av artikkelen

Fra Røde Fane til Gnist

Av Birger Thurn-Paulsen

Nr 1A 2019

Det tidsskriftet som nå heter Gnist har en lang historie – helt tilbake til 1972. Røde Fane som det het da og i mange år framover ble startet av det som het MLG (marxist-leninistiske grupper) i 1972, før AKP ble stiftet. Foto: Forsiden på Røde Fane Nr. 1, 1972. Kilde: Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP). […]

Les resten av artikkelen