Rosa Luxemburg lever!

Av

Nr 1 2019

Et reisebrev fra 100-års­markeringen av mordet på Luxemburg og Liebknecht Marxismens store far, Karl Marx, hevdet at all historie er historien om klassekamp. Jeg vil hevde at de fleste gode historier trenger helter. Ikke nødvendigvis helter som skal kjempe kampen på vegne av flertallet, men helter som kan inspirere og engasjere til å mobilisere motmakt. […]

Les resten av artikkelen

Korona kutter kapitalismens gardiner

Av Mikael Lyngaas

Ukategorisert

Etter at koronaviruset Covid-19 brøyt ut i Wuhan-provinsen i Kina, har verdensmarkedet nok en gang falt tilbake i krisetilstander. Frykten for viruset som siden starten av året, har spredd seg med en enorm hastighet, har krøplet tusenvis av bedrifter og satt regjeringer verden over inn i krisemøter. Som hastetiltak har flere land begynt å stenge […]

Les resten av artikkelen

Kulturkrig med vått krut

Av Magnus Bernhardsen

Nr 1 2019

Steven Bannon, ein av hjernane bak Trumps siger i presidentvalet i USA, og som no prøver å byggja ei paneuropeisk høgrerørsle, har ofte vore sitert på at «politics is downstreams from culture». Politikken fylgjer av kulturen. Gjennom filmane han har produsert, nettstaden Breitbart og andre prosjekt har han prøvd å ta kampen om kulturen.

Les resten av artikkelen

Lokalisering av sjukehus, kvinnehelse og debattklima. Hva kan man lære fra Helgeland?

Av Margit Steinholt

Nr 1 2019

Få saker vekker større engasjement og følelser enn skolestruktur og lokalsjukehus. Sjøl i Oslo er det opphetede ordskifter om framtida til Ullevål sjukehus, til tross for at tjenestene eventuelt skal flyttes knappe to kilometer. Da er det kanskje ikke så rart at lokalisering av sjukehus i områder av landet med betydelige avstander og værutfordringer, kan […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor pensjonsopprør?

Av Jorunn Folkvord

Nr 1 2019

Bankene forteller deg at det haster med å starte med pensjons­sparinga, det er aldri for tidlig å tenke på pensjon. Politikerne snakker om at vi lever lenger og må jobbe lenger. Beskjeden er til deg: Du må ta ansvar. Du må jobbe hardt og lenge. Du må spare mye og ta ansvar for deg sjøl. […]

Les resten av artikkelen

LØNN OG ETNISK DISKRIMINERING

Av Ellisiv Rognlien

Nr 1 2019

Når vi diskuterer hvilken betydning etnisk eller nasjonal opprinnelse har på lønnsnivået, er kapitalismens globale ekspansjon og imperialistmaktenes dominans et viktig bakteppe. Samtidig som kapitalismen har spredd seg til hele kloden, har kapitalen blitt sentralisert og konsentrert på stadig færre hender, noe som har ført med seg en ekstrem økonomisk ulikhet i verden.1

Les resten av artikkelen

Høyrepolitikk i all framtid. Handelskriger og velferden

Av Helene Bank

Nr 1 2019

Dagens interessekamper i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i de nye regionale handelsavtalene inneholder alle elementene av det som lenge har skapt konflikter mellom sivilsamfunn på den ene siden, og nyliberale politikere og storkapital på den andre. Nå er det nye forslag og utfordringer som ikke må bli borte i all oppmerksomheten om USAs og Trumps […]

Les resten av artikkelen

Frå sosial reproduksjon til kvinnestreik

Av Cinzia Arruzza

Nr 1 2019

Sosial reproduksjon: Korleis sosiale band blir skapt og tatt vare på frå fødsel til død, mellom generasjonar, og på tvers, i og utanfor familien. Hausten 2016 oppmoda polske aktivistar til stor kvinnestreik, og klarte å stanse ei lov som ville forby abort. Dei var inspirerte av den historiske streiken mot lønnsskilnader på Island. Dei argentinske […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Vekk med abortnemndene

Av Magnhild Nilsen

Ukategorisert

Prinsippet om sjølvbestemt abort fram til og med svangerskapets veke 12 har stor støtte i befolkninga. Men kva er det som er grunnleggande annleis, som gjer at kvinna ikkje er den beste til å bestemme veka etter? Kvifor er ei nemnd av legar best skikka til å bestemme i veke 13? I veke 16? I […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Hvem skal bestemme?

Av Eivor Evenrud

Nr 1 2019

Av Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i bystyret i Oslo. (Eli Aaby svarer i Gnist nr 2/19:http://https://marxisme.no/abortdebatt-hvem-skal-bestemme/) Endelig grense for abort er i dag ved svangerskapets 22. uke (21 uker + 6 dager.) De 10 siste ukene av denne perioden, altså etter uke 12, må kvinner sende søknad til en nemd for å få innvilget […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen: Samtalen Colombia etter fredsavtalen og høyresidens fremmarsj i Latin-Amerika

Av Peder Østring

Nr 1 2019

Foto: Ricardo Gomez Angel Stanley Simon Malinowitz, økonomiprofessor ved Universidad Nacional de Colombia og har Phd i økonomi fra University of Massachusetts. Malinowitz har bodd i Colombia siden 1995. Av Peder Østring, studerer samfunnsgeografi ved UiO og var høsten 2018 på utveksling i Bogotá. – Mange jublet etter at fredsprosessen mellom den colombianske staten og […]

Les resten av artikkelen

Leder: NAV stenger ute dei som trenger hjelp

Av Ingrid Baltzersen

Nr 1 2019

Dei siste åra har NAV prøvd meir og meir å halda «brukarane», altså dei som trenger og har rett på tenester, på ein armlengdes avstand. Ein skal helst ikkje ha eit direktenummer eller e-post til ein saksbehandlar, alt skal gå gjennom det felles nummeret. Og kontora skal ikkje ha ope for anna enn avtalar som […]

Les resten av artikkelen

Grunnriss til kritikk av Luksusfellen

Av Mathias Bismo

Nr 1 2020

Helt siden den første episoden gikk på lufta i 2008, har Luksusfellen vært en av TV3s store suksesser. Gjennom 20 sesonger har programmets ekspertkorps av økonomer og psykologer etablert seg som noen av landets fremste autoriteter på privatøkonomi, og tittelen har blitt et begrep som i dag benyttes uanstrengt i offentlig debatt. Selve programkonseptet består […]

Les resten av artikkelen