Kollektive boformer og sosialistisk boligpolitikk

Av Peder Martin Lysestøl

Nr 3 2021

Få samfunnsområder viser kapitalismens menneskefiendtlighet så godt som boligområdet. Hva slags boligpolitikk har sosialister fremmet før? Og hva må sosialister gå inn for i dag? Av: Peder Martin Lysestøl. Lysestøl er sosialøkonom, forfatter og medlem av Rødt. Han har skrevet flere bøker, blant annet Husholdets politiske økonomi (1992) og Velferdsstatens økonomi (2003) sammen med Eilef […]

Les resten av artikkelen

Reduser husleia NÅ!

Av Sigrid Elise Høeg

Nr 3 2021

Å ha gode trygge hjem er ikke et privilegium, men en menneskerett. Reduser husleia startet som et opprop for redusert leie for permiterte og lavtlønna som en del av koronadugnaden. Nå har de 13 krav til en ny boligpolitikk. Av: Sigrid Elise Høeg, boligaktivist i arbeidskollektivet Reduser Husleia Foto: Guro Aaraasen   I mars 2020 […]

Les resten av artikkelen

Leder: Boligpolitikk kan ikke være et personlig ansvar

Foto: Erik Mclean

Av Jokke Fjeldstad, Peder Ressem Østring og Hannah Sigriddatter Ander

Nr 3 2021

Det største dogmet i norsk boligpolitikk er at bolig er et personlig ansvar. Dette standpunktet er gjentatt av skiftende regjeringer siden 80-tallet, rødgrønn så vel som mørkeblå. Dette dogmet står i veien for en reelt ny boligpolitikk. Etter høstens valg er det nemlig det vi trenger. En radikalt ny boligpolitikk som anser gode hjem som […]

Les resten av artikkelen

Politikarane, ikkje utbyggarane, må ha siste ordet

Stavanger. Foto: Vlad Kiselov

Av Ingrid Baltzersen

Nr 3 2021

I Stavanger fann Raudt ut at det var for seint å komma inn i boligpolitiske saker når dei kom til kommunestyret, fordi då var det meste avgjort. Gnist har intervjua gruppeleiar i kommunestyret for Raudt Stavanger, Sara Nustad Mauland, om korleis jobba med boligpolitikk i oljebyen. IB: Du har vore i kommunestyret i ti år. […]

Les resten av artikkelen

Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori

Av Yngve Solli Heiret

Nr 2A 2021

Gjennom et historisk overblikk over statsteori i den marxistiske tradisjonen diskuterer denne teksten den nyliberale statens klassekarakter og mulige strategiske implikasjoner for sosialistisk strategi. Av Yngve Solli Heiret. Stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i Gnist. De siste tiårenes systematiske nedbygging av velferdsstaten og forsøk på å innføre markedsmekanismer i stadig nye […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme, nå?

Av Ronny Kjelsberg

Nr 2 2021

Hva kan sosialisme være, og hvordan kan vi komme oss dit fra dagens samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt og forfatter av boka Sosialisme på norsk Hva er sosialisme ikke? Å forsøke å definere begrepet "sosialisme" er krevende. Det er brukt om mye forskjellig opp gjennom årene, […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme på dagsorden

Av Runa Evensen

Nr 2 2021

13. september 2021 er det Stortingsvalg i Norge. Er det en ting en bred venstreside kan enes om, er det målet om å fjerne borgerskapets regjering. Om vi vil det sterkt nok gjenstår å se. Uansett utfall må arbeiderklassen leve videre i det kapitalistiske system. Derfor bør neste forestående mål være å lede klassekampens utvikling […]

Les resten av artikkelen

Hjulet er allerede oppfunnet

Av Dagbjørn Skipsnes

Nr 2 2021

Sosialismens hjul rullet over en tredjedel av kloden i store deler av forrige århundre. Det var en triumfferd for menneskeheten. Men etter noen generasjoner endte det med revisjonistisk vannplaning. Ikke fordi hjulet var for dårlig, men fordi dekket mistet gripeevnen, og fordi sjåførene ikke styrte utenom borgerskapets spikermatter.  Dagbjørn Skipsnes er talsperson for Kommunistisk plattform […]

Les resten av artikkelen

Revolusjon er alt, alt annet er tøys

Av Janne Lisesdatter Håkonsen

Nr 2 2021

I desember 2020 ble jeg spurt om jeg ville skrive en tekst om sosialisme til Gnist nr. 2-21. Teksten kunne henges på for eksempel en eller flere av følgende knagger: Hva er sosialisme (for deg), hvorfor sosialisme, og hvordan vil sosialisme kunne arte seg i Norge? Og hvordan kan sosialismen bli en realitet? Siden har […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria

Av Johan Petter Andresen

Nr 2 2021

I Gnist nummer 1/2021 er det en 10-siders samtale med Bjørn Olav Utvik som gir et bredt bilde av utviklinga i Midtøsten. Det er mye der som jeg er enig i, og mye som ga meg ny innsikt. Men når det kommer til krigen i Syria, synes jeg at analysen er direkte feil, dessverre. Av […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens ABC: Marx om utbytting

Av Alf Gunvald Nilsen

Nr 2 2021

Alf Gunvald Nilsen er professor i sosiologi ved University of Pretoria i Sør-Afrika. Han forsker på global utvikling og sosiale bevegelser, og har sammen med Laurence Cox skrevet We make our own history. Marxism and social movements in the twilight of neoliberalism (London: Pluto Press, 2014). Foto: Annie Sprat Like har blitt byttet mot like. […]

Les resten av artikkelen

Den rettferdige ulikheten

Av Nina Björk

Nr 2 2021

Noe av det Nina Björk er opptatt av i den siste boka si, Om man älskar frihet, er hvordan liberale bruker «frihet» til å legitimere ulikhet og urettferdighet. Hun sier at medfødte ulikheter, sosial arv og ulike evner som er utenfor enkeltindividets kontroll, blir til urettferdigheter. Disse ulikhetene fører til ulike plasseringer i et hierarki […]

Les resten av artikkelen

Nederlaget i Afghanistan?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 3 2021

Under fredsforhandlingene i Paris i 1973 mellom Vietnam og USA henvendte en av de amerikanske militære lederne seg til den nord-vietnamesiske forhandlingslederen og sa: «Det er et faktum at dere aldri slo oss i noe slag på bakken.» Den nord-vietnamesiske forhandlingslederen tenkte seg om et øyeblikk før han svarte: «Det er korrekt, men det er […]

Les resten av artikkelen