Hvil i fred, Erling Folkvord!

Av Redaksjonen

Ukategorisert

Erling Folkvord døde i dag 1. mars, 74 år gammel. Han ble tidlig kommunist og var medlem i AKP fram til sammenslåinga av Rød Valgallianse og AKP. Erling Folkvord drev et allsidig, politisk arbeid – faglige tillitsverv i Sosiale Etaters Forening på 70-tallet, medlem av kommunestyret i Oslo (1983–2007), stortingsrepresentant for RV (1993–1987) og nestleder […]

Les resten av artikkelen

La oss rydde i debatten!

Av Gyro Fjordheim Fjermedal

2024-01

Er det sånn at viss ein stør transkvinners rettar så må ein vera mot sexkjøpslova? Artikkelforfattaren ønsker å rydda opp i debatten, ønskjer å skilje mellom debatten om sexkjøpslova og det å inkludera transkvinners rettar. For eit transinkluderande 8. marstog som tar standpunkt mot sal av kropp! Av Gyro Fjordheim Fjermedal, psykolog, småbarnsmor og tidlegare […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Line Khateeb

Av Line Khateeb

2024-01

Det er travle tider for Palestinakomiteen. Israels okkupasjon og brutale krig fører til sorg og fortvilelse, men også til kamp, motstand og solidaritet. Det har ført til stor aktivitet her hjemme, med demonstrasjoner, møter, kulturmønstringer og kampanjer for boikott. Som aldri før gis massemediene plass til debatt om Midtøsten, og Palestinakomiteen står støtt i stormen […]

Les resten av artikkelen

Fremveksten av LHBT-representasjon i de jordløses bevegelse (MST) i Brasil

Av José G. de Melo

2024-01

En av de største sosiale bevegelsene i Brasil og Latin-Amerika, De jordløses bevegelse, har de siste årene opprettet en gruppe for homofile, bifile og transpersoner. Hvordan skjedde det at denne bevegelsen fikk en LHBT-gruppe, og hvordan passer dette inn sammen med landrettferdighet? Av José G. de Melo, samfunnsgeograf, stipendiat ved Universitetet i Bergen og rådgiver […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen med Brett Christophers: – Regjeringer verden rundt legger planetens framtid i kapitalens hender

Av Yngve Heiret og Daniel Vernegg

Ukategorisert

Brett Christophers er professor i samfunnsgeografi ved Uppsala Universitet. Han har de siste årene gitt ut en rekke innflytelsesrike bøker på Verso som på forskjellige måter teoretiserer og problematiserer eierskapsforhold i den moderne økonomien. Disse inkluderer The New Enclosure: The Appropriation of Public Land in Neoliberal Britain (2018), Rentier Capitalism: Who Owns the Economy, and […]

Les resten av artikkelen

No Logo – 25 år etter

Av Mathias Bismo

2024-02

I år er det 25 år siden Naomi Klein ga ut boka No Logo. I denne artikkelen vil jeg se nærmere på det hun skrev om, og forsøke å se det i lys av Marx’ teorier. Mathias Bismo, redaksjonsmedlem i Gnist og medoversetter av Kapitalens tredje bok. Naomi Klein traff virkelig tidsånden da No Logo […]

Les resten av artikkelen

Etter Ukraina: Ny multipolar verdensorden? 

Av Arnljot Ask

2023-03

I en artikkel i Gnist nummer 1/2023 avsluttet jeg med noen synspunkter på hvordan den kommende verdensorden kan utvikle seg etter Ukraina-krigen. Dette er en oppfølging. Av Arnljot Ask, medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt. Som en kommentar til den gjengse påstanden om at «Ukraina-krigen representerte et historisk vendepunkt», var min påstand at denne krigen […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Krig, fred og militærpolitikk

Av Mathias Bismo

2023-03

Forsvarskommisjonen la tidligere i år frem rapporten Forsvar for fred og frihet. Synne Høyforsslett Bjørbæk representerte Rødt i kommisjonen. Gnist har tatt en prat med henne for å få et nærmere innblikk i ståa i norsk militærpolitikk. Synne Høyforsslett Bjørbæk er fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland og tidligere bystyrerepresentant og varaordfører i Bodø. Hun representerte […]

Les resten av artikkelen

Når sykehus drives som butikk

Av Liv Bjørnhaug Johansen

2023-03

Helseforetaksmodellen har skapt flere problemer enn de har løst. Det er på tide å ta kontrollen tilbake. I denne artikkelen vil jeg ta for meg noen av problemene som har fulgt med helseforetaksmodellen og markedsøkonomiske modeller i sykehusene våre. Av Liv Bjørnhaug Johansen, politisk rådgiver Rødt på Stortinget og forfatter av «Den lange vakta. En […]

Les resten av artikkelen

Seier eller nederlag? Utdrag fra Juniuspamfletten

Av Rosa Luxemburg

2023-03

Dagens verdenskrig er, redusert til sin historiske betydning, en kamp om verdensherredømme innenfor en fullt utviklet kapitalisme – en konkurranse om utbytting av de siste restene av ikke-kapitalistiske deler av verden. Av Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg (1871–1919) var en polsk-tysk revolusjonær. Hun var aktiv både i det polske og det tyske sosialistpartiet og var en […]

Les resten av artikkelen

Hvilken krise leder til fascisme?

Av Ståle Holgersen

2023-04

Utdrag fra boka «Krisernas tid: Ekologi och ekonomi under kapitalismen» av Ståle Holgersen (Daidalos 2022). Ståle Holgersen er geograf og jobber som universitetslektor ved Örebro Universitet. Oversatt fra svensk av Daniel Vernegg. Vi kan lett overse fascismens rolle i krisene – og krisenes rolle for fascismen – om vi kun holder oss til ideenes verden. […]

Les resten av artikkelen

Carline Tromp om den reaksjonære bølgen

Av Hannah Sigriddatter Ander

2023-04

Like før valghøsten 2023 endte med en historisk sterk høyreside i Norge, kom Carline Tromps nye bok Tilbakeslaget, som beskriver en pågående reaksjonær høyrebølge. I dette intervjuet forteller Tromp om den nye bølgen, og om hvordan høyresiden har brukt en venstresidestrateg til å lure venstresiden til å bli sin egen fiende. Av Hannah Sigriddatter Ander, […]

Les resten av artikkelen

Kvinnene som kraft: Kan erfaringer fra Kvinnenes tariffaksjon, 1986-1989, være til nytte i dag?

Av Siri Jensen

2023-02

Dette er en fortelling om 80-tallet da kvinnene reiste seg som eget subjekt i fagbevegelsen. Nær en halv million kvinner, hovedsakelig gifte og ofte med barn, gikk ut i arbeidslivet, der lønn og arbeidstid var ordnet med sikte på menn og ikke på livet kvinner levde. Dette førte til aksjoner og initiativer for å organisere […]

Les resten av artikkelen