Arkiv for 2015

2015-01
2015-01A
2015-02
2015-02A
2015-03
2015-04

Fortid, notid og framtid for Palestina

2015-04 Bokomtaler

Ilan Pappé, Noam Chomsky og Frank Barat: On Palestine Penguin Books, 2015, 224 s. Palestinaaktivisten Frank Barat tok initiativ til å laga ein oppfølgjar til dialogboka Gaza in Crisis frå 2010. Den boka tok for seg Operation Cast Lead, Israel sitt angrep på Gaza vinteren 2008–2009. Den nye boka ser på fortida, notida og framtida […]

Les resten av artikkelen

Flyktig fred i Baskerland

2015-04 Bokomtaler

Teresa Whitfield: Endgame for ETA – Elusive peace in The Basque Country Hurs & Company, London, 2014. 402 s. 19. februar 2013 kunne VG under over-skriften «Etterlyst terrorist bodde i Oslo» fortelle at en av verdens mest ettersøkte menn, ETA-lederen Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea alias Josu Ternera, i lengre tid hadde oppholdt seg i Oslo. […]

Les resten av artikkelen

Den store boka om Palestina

2015-04 Bokomtaler

Odd Karsten Tveit: De skyldige. Israel og Palestina – krigen, menneskene og spillet Kagge, 2015, 1103 s. Det spørst sjølvsagt korleis ein reknar på det, men det er neppe noka overdriving å seia at krigen i Palestina har vara i snart sytti år og to fredsprisar. No har den mest velkjende Midtausten-korrespondenten, Odd Karsten Tveit, […]

Les resten av artikkelen

Danske radikale hakkespettbøker

2015-04 Bokomtaler

Michael Hunnicke Jensen: Brug sproget politisk Per Clausen: Rosa Luxembourg Marta Harnecker: 7 ideer til kampen Solidaritet, 2015. 51, 96 og 69 sider   I Disney-universet vender Ole, Dole og Doffen Duck seg til Hakkespettboka når de skal finne svar på det de lurer på. I den fiktive boka forbeholdt speiderbevegelsen finner de all kunnskap […]

Les resten av artikkelen

Demokrati og revolusjonsfrykt

2015-04 Bokomtaler

Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik: Likeverd Res Publica, 2015, 292 s. Grunnlovsjubileet i 2014 var en markering for Grunnloven som et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Dette, mener Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik som har redigert antologien Likeverd, er bare én side av den norske politiske modellen. Demokrati forutsetter også et reelt likeverd. […]

Les resten av artikkelen

Aktivisten og debattanten

2015-04 Bokomtaler

Brigt Kristensen: Motmakt – tilsvar i ti år Forenkla forlag, Bodø, 2015, 116 s. Brigt Kristensen har vært en sentral skikkelse i den revolusjonære bevegelsen i mange år. Han har sittet flere perioder i bystyret i Bodø, i siste periode som en av tre Rødt-representanter. Han fylte 70 i år og nå stilte han ikke […]

Les resten av artikkelen

Asbjørn Sunde – storsabotøren Osvald

2015-04 Bokomtaler

Morten Conradi og Alf Skjeseth: Osvald – storsabotøren Asbjørn Sunde Spartacus Forlag, 2015, 356 s. Å lese Morten Conradi og Alf Skjeseth bok om Osvald, Asbjørn Sunde, er å lese et stykke spennende krigshistorie fra motstandskampen i Norge under annen verdenskrig. Men mer enn det. For bak navnet Osvald og Osvaldgruppa skjuler det seg en […]

Les resten av artikkelen

Hva kan gjøres med ulikhetene?

2015-04 Bokomtaler

Anthony Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres? Cappelen Damm, 2015, 437 sider Anthony «Tony» Atkinson er professor i samfunnsøkonomi ved universitet i Oxford, og har i hele sin over 40 år lange karriere vært en toneangivende forsker innen økonomisk ulikhet og fattigdom. Han omtales ofte som ulikhetsforskningens gudfar, og har bidratt med mange sentrale innsikter om […]

Les resten av artikkelen

Er kravet om sekstimersdagen en nedvurdering av arbeidet?

2015-04

I flere nummer av tidsskriftet har vi hatt innlegg om sekstimersdagen, for og imot. Her svarer Johan Petter Andresen på en artikkel av Olav Randen i nr 1/2015. (red.)

Les resten av artikkelen

Rød strategi i Bodø

2015-04

Rødt Bodø fikk 10,4 % av stemmene ved siste valg, gikk opp fra tre til fire representanter i bystyret, og er dermed det tredje største partiet i Bodø. Vi har intervjuet Synne Høyforsslett Bjørbæk som nå er varaordfører i Bodø.

Les resten av artikkelen

Røkke hadde fått alle oljepenga

2015-04

Hva om olje- og gassressursene som ble funnet fra slutten av 60-tallet og til nå, hadde blitt funnet i dag? Finnes det noen tvil om at med dagens regime i regjeringskontorene, og da tar jeg gjerne med forrige regjering, ville alt mer eller mindre blitt gitt til Røkke, Fredriksen, Hagen og utenlandske selskaper?

Les resten av artikkelen

Elin Jørgensen – varaordfører fra Rødt i Tromsø

2015-04

Rødt! snakket med Jørgensen den dagen hun tiltrådde som varaordfører. Hun mener at grunnen til at de har gjort det så bra i Tromsø, er at de har jobba gjevnt og trutt, i mange år.

Les resten av artikkelen

Kritiske merknader til Rødts miljøpolitikk

2015-03

I denne artikkelen skal vi ta for oss Rødts miljøpolitikk slik den er formulert i to hefter «Plan for en fornybar framtid» (2011) og «Oljefri» (2014). Begge heftene inneholder mye som vi er enige i, men begge heftene unngår å stille noen grunnleggende spørsmål og ender opp med å fremme en politikk som er altfor […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2015-04

Rødt! har hatt flere gode artikler om TISA-avtalen, og formatet for denne spalta brytes litt denne gang for å løfte fram enkeltpublikasjoner om samme tema. De viser samtidig til organisasjoner og tankesmier om følger TISA nøye, og som ikke har sagt sitt siste ord i denne debatten. For øvrig er www.tisa.no (som drives av Attac) […]

Les resten av artikkelen

Kampen for sekstimersdagen

2015-04 Bokomtaler

Johan Petter Andresen: Kampen for sekstimersdagen – Et forsøk på marxistisk analyse Forlaget Rødt!, 2015, 142 s. Kan kjøpes her. Forfatteren går inn i oppgaven med kropp og sjel. Det ideologiske ståstedet forblir ikke uavklart. Forsøket som annonseres er heller stringent marxistisk. Analysen og referanserammene er visjonære innenfor en stram, antagonistisk klasseanalyse. Pamfletten tidvis også […]

Les resten av artikkelen

Tron Øgrim i heilfigur

2015-03 Bokomtaler

Bo Brekke: Tron Øgrim. Det revolusjonære fyrverkeriet Aschehoug, 2015, 360 s. Av eit omfattande og sikkert sprikande materiale har Bo Brekke greid å forme ein velskriven biografi om Tron Øgrims liv, i fargar og med lyd, lukt og smak. Øgrim står fram i heilfigur, i suksess og nederlag, med store talentar og kvalitetar, men og […]

Les resten av artikkelen

EU-politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa

2015-03

Herr President, ærede damer og herrer, Fru Bundeskansler. På sitt beste har tysk utenrikspolitikk hatt to prioriteter: Enhet for Europa og en god nabopolitikk overfor Russland. Det burde gi deg noe å tenke på, Fru Merkel, hvis du bare ville høre etter, [Volker Kauder, CDU/CSU: Det er en frekkhet!] at nasjonalisme og splid i Europa, […]

Les resten av artikkelen

NSB og de sovjetiske krigsfangenes slavearbeid

2015-03 Bokomtaler

Bjørn Westlie: Fangene som forsvant – NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag, 2015, 259 s. Slik skriver den sovjetiske slavearbeideren fra Ukraina, Aleksej Drozd, om forholdene under byggingen av Nordlandsbanen mellom Mo i Rana og Fauske. Overlevde man – bra, de døde bare forsvant og ble fjernet om morgenen, det var som å rydde […]

Les resten av artikkelen

Arbeidsbehovet i Norge

2015-03

Denne artikkelen er eit forsøk på å vurdere arbeidsbehovet i Norge og difor om seks timars normalarbeidsdag er realistisk. Partiet Raudt og venstrefløya i Sosialistisk Venstreparti har fire kjernesaker, omsorg (ordet brukt i ei vid tyding), berekraftig miljøpolitikk, global solidaritet og seks timars arbeidsdag. Men dei legg ikkje fram materiale som viser korleis dei tenkjer […]

Les resten av artikkelen

Privatisering av fiskeressursene

2015-03 Bokomtaler

Gunnar Grytås: Kvotebaronar- Privat rikdom – utarma fiskevær Det Norske Samlaget, 2014, 315 sider I boka viser Grytås gjennom grundig dokumentasjon hvordan norsk fiskeripolitikk er endra de siste årene. Boka er en oppsummering av observasjoner, erfaringer og analyser gjennom mer enn tretti år, der Grytås nesten daglig har rapportert fra næringa. Gunnar Grytås er forfatter […]

Les resten av artikkelen

Neste side »