Arkiv for 2015-02

Ingen kategorier

Arbeiderbevegelsens historie, dagens klassekamp og marxistisk teori

2015-02 Bokomtaler

Marcello Musto (red.): Workers unite! The International 150 years later London: Bloomsbury, 2014, 312 s. I fjor høst var det 150-årsjubileum for «den første internasjonalen», som i 1864 kom sammen for første i London under navnet The International Working Men’s Association. Det sier noe om de politiske og ideologiske stemningene i vår tid at en […]

Les resten av artikkelen

Nye perspektiver på maoistpartiet i Nepal

2015-02 Bokomtaler

Aditya Adhikari: The bullet and the ballot box The story of Nepal’s Maoist revolution London: Verso Books, 2015, 246 s. Boken til den nepalske journalisten Aditya Adhikari forteller historien om maoistopprøret i Nepal. Det finnes mange bøker som har skildret maoistpartiets vei fra illegalt miniparti på 1980-tallet, via borgerkrigen og til den overraskende valgseieren i […]

Les resten av artikkelen

Hjelp til å forstå Kapitalen

2015-02 Bokomtaler

Alex Callinicos: Deciphering Capital Marx’s Capital and its destiny London: Bookmarks Publications, 2014, 324 s. Alex Callinicos er professor i europeiske studier ved King’s College London, og han har bak seg et omfattende forfatterskap om marxistisk teori. Han er også redaktør av tidsskriftet International Socialism. Han er sterkt engasjert i å gjøre arbeidene til Marx […]

Les resten av artikkelen

Kvinner i landbruket

2015-02 Bokomtaler

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Et landbruk uten kvinner. En kart-legging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei, 2015 Det er et mål å øke kvinneandelen i landbruket, finne ut hva som er kvinners motivasjon og hva som er vanskeligheter, og bygge nettverk mellom kvinnebønder. Her er noen eksempler fra rapporten, som […]

Les resten av artikkelen

Materialisten, 1973–2014

2015-02

Som barn var Materialisten et maoistisk spark. Da det gjenoppsto i 1979 som bråmoden, var det et vitenskapelig tidsskrift. Lenge var Maos slagord «La tusen blomster blomstre» en del av plattforma. I 2004 ble tidsskriftet godkjent som vitenskapelig på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks. Det er et tegn på kvalitet at leserne ikke merka det. […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2015-02

Marxist Internet Archive https://www.marxists.org Dette nettstedet, som har vært i drift i 25 år, er den uunnværlige referansen for alle som søker originaltekstene til et hundrevis av sentrale marxistiske tenkere gjennom historien, der titusener av dokumenter på nærmere 50 språk er representert. I tillegg til de mest kjente klassikerne innenfor en europeisk tradisjon, er det […]

Les resten av artikkelen

Geir

2015-02

Ein morgon stod han berre der, ikkje langt frå utgangen av Oslo S. Framfor ein blomebutikk. Ein kvardagsmorgon. Eit mylder av folk, travle pendlarar som hasta av garde på jobb. Tiggaren stod og såg ned, såg på føtene sine, men løfta hovudet nå og da. Ho gav han ein mynt i det tomme kaffikruset av […]

Les resten av artikkelen

To om å skrive

2015-02

– For meg handler dette om to skap; fellesskap og budskap, sier Stein Buan – Musikk blir lett til når jeg sitter med et instrument ,og det er bare å leke og leite seg fram, sier Hege Rimestad.

Les resten av artikkelen

EU i krise

2015-02 Bokomtaler

Ingeborg Eliassen: Harde tider – Det nye arbeidslivet i Europa Oslo: Spartacus forlag 2014 Halvor Fjermeros: Uro i Euroland – Faglig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv Oslo: Res Publica 2014 Det vrimler med bøker og rapporter om krisa i EU. Det er dyster lesning. Fattigdommen brer om seg, velferdsstatens demonteres, faglige rettigheter […]

Les resten av artikkelen

«Arbeiderne lystret ikke længer»

2015-02

I april 1918 gjekk det ut ein ordre til arbeidarråda rundt omkring i landet: «Er ikkje åttetimarsdagen innført innan 1. mai, må arbeidarane ta den sjølve!»

Les resten av artikkelen

Ja til kvinnebønder!

2015-02

– Nedleggelse av småbruk er klimafiendtlig, en fare for folkehelsa, dyrevelferden og en fare for rikets sikkerhet. Det er sterke ord, men jeg mener det, sier Merete Furuberg Regjeringa sier de vil «øke produktiviteten i landbruket». Furuberg forteller om styrt nedlegging av gårdsbruk og om konsekvensene det har på livsviktige områder.

Les resten av artikkelen

Et godt verktøy i kampen mot rasisme

2015-02 Bokomtaler

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving: Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget, 2015, 160 s. Universitetsforlaget har utfordret forskjellige fagformidlere til å gi svar på spørsmål i en serie som de kaller «hva er». Denne boka skal gi svar på hva rasisme er og blir med det et viktig bidrag til debatten og arbeidet mot rasisme. Hele […]

Les resten av artikkelen

Lettlest bestillingsverk

2015-02 Bokomtaler

Bjørn Enes: Kven skal bygge landet? Forlaget Manifest, 2014, 106 sider Det er åpenbart at forbundet Industri Energi har hatt mer enn en finger med i spillet for å få laget dette heftet om norsk industris nære historie og muligheter for å ha en framtid i et Norge, der det er en rådende oppfatning at […]

Les resten av artikkelen

Greske unoter – og veien ut av uføret

2015-02

Norsk «venstreside» har i lang tid latt seg begeistre av Syriza i Hellas. En betydelig andel av det greske folket har stemt fram et parti som proklamerer et ønske om et samfunn med sosial likhet, velferdsgoder og solidaritet. Slike strømninger er oppløftende, men ikke tilstrekkelig. En vurdering av et politisk parti, som har til formål […]

Les resten av artikkelen

Ferguson

2015-02

Det kunne ha hendt hvor som helst – Du vet, etter Ferguson tror jeg ikke det er veldig mange som ikke tror at politiet er en forlengelse av staten. Da politiet begynte å snakke om at de ville ha assistanse fra delstatstroppene, ropte folk: «Hei, hold an litt!», sier Jamala Rogers i et intervju Freedom Road […]

Les resten av artikkelen

Uro i Euroland

2015-02

– I Spania kan man få 30 000 euro i bot for å «fornærme staten», mens man kan få hele 600 000 euro i bot for ulovlige demonstrasjoner mot «strategiske installasjoner». Dette kan ikke kalles et liberalt demokrati. Halvor Fjermeros snakker om det endrete Europa, og vilkårene for kamp.

Les resten av artikkelen

Syriza og det greske venstre

2015-02

Dette intervjuet med Stathis Kouvelakis vart gjort i januar. Me tar eit kritisk blikk for å forstå opphavet, utviklinga i og maulege utfordringar for denne politiske formasjonen. Utan å nøle har me kasta oss uti komplekse indre tilhøve i den forbløffande mangfaldige radikale venstresida i Hellas. Men Kouvelakis snakkar også om somme av dei direkte […]

Les resten av artikkelen

Folkeopplysning, venstrepopulisme og gratis pølser

2015-02 Bokomtaler

Kim G. Helsvig: Pax forlag 1964–2014. En bedrift Pax forlag, 2014, 381 sider I forbindelse med sitt femtiårsjubileum har forlaget Pax fått historiker Kim G. Helsvig til å oppsummere, under tittelen Pax forlag 1964–2014 og den noe mer fiffige, doble undertittelen En bedrift. I 1964 ble forlaget etablert i forlengelsen av tidsskriftet under samme navn, […]

Les resten av artikkelen

Friedrich Engels – kommunist i frakk

2015-02 Bokomtaler

Tristram Hunt: Kommunist i frack Stockholm: Leopard, 2013, 456 s. Oversatt av Stefan Lindgren. Original: The frock-coated communist London: Penguin, 2010, 464 s. Da jeg kom over en relativt nyoversatt Engels-biografi i en svensk bokhandel, tenkte jeg at den kunne være «kjekk å ha» – om jeg skulle få god tid en gang. Da jeg […]

Les resten av artikkelen

64 år med EU-motstand

2015-02 Bokomtaler

Dag Seierstad: Folket sa nei Norsk EU-motstand frå 1961 til i dag Samlaget, 320 sider. «Et dobbeltjubileum for oss som har har folkestyre og nasjonal sjølstendighet som sentrale verdier», skriver Heming Olaussen om 2014 i forordet til boken. At det var 200 år siden Grunnloven ble til og 20 år siden folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap […]

Les resten av artikkelen

Neste side »