Arkiv for 2000

Nr 1 2000
Nr 2 2000
Nr 3 2000
Nr 3 2000 Eritrea
Nr 4 2000
Nr 5 2000

Et storverk om den kommunistiske motstandskampen

Nr 3 2000

Av Aslak Storaker er bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder. Terje Halvorsen: Forfulgt, fordømt og fortiet. Historien om den kommunistiske motstanden i Norge 1940–1945 Bergen: Vigmostad & Bjørke 2020, 470 s. I mange år har jeg ønska meg et oversiktsverk om de norske kommunistenes motstandskamp under andre verdenskrig. Og […]

Les resten av artikkelen

Show, don’t tell

Bokomtaler Nr 3 2000

Heike Geissler: Midlertidig ansatt Fanfare, 2020, 184 s. Lone Lunemann Jørgensen er masterstudent i retorikk og språkleg kommunikasjon ved UiO. Ho har ti år bak seg med engasjement i ulike LO-forbund, seinast som leiar av Norsk Tenestemannslag Ung (NTL Ung). Eg-personen i Heike Geisslers roman Midlertidig ansatt er eigentleg forfattar, og det å jobbe på […]

Les resten av artikkelen

Å spore stormens utvikling. En kort introduksjon til Andreas Malms kritikk av fossilkapitalen 

Nr 3 2000

Et ledemotiv i Andreas Malms forfatterskap om klima er at siden klimakrisa er både prekær og systemisk, må også løsningene være av samme art. De må komme nå, og de må endre den sosiale organiseringen av vår interaksjon med naturen fundamentalt. Det er eneste sjanse vi har for å endre “stormens” – Malms metafor for […]

Les resten av artikkelen

Det europeiske selskap i Den europeiske union

Nr 2 2000

Jeg sitter på konserntillitsvalgtmøte i LO, Folkets hus 8. mars 2001. En dame fra delegasjonen i Brussel forteller nytt fra EU. Nå er det europeiske selskap gått i orden. Strålende forteller hun om årlige innsparinger på 30 milliarder. Det europeiske selskap betyr at du ikke lenger er nødt til å registrere selskapet i hvert enkelt […]

Les resten av artikkelen

En alminnelig mann som gjorde revolusjon i virkeligheten

Bokomtaler Nr 1 2000

Morten Falck er journalist og medlem i AKP Stefan Lindgren (1949 -): Lenin, Stockholm: Fischer 1999, ISBN 91-7054-875-7 Nesten alle diskusjoner om det er mulig å endre dette jævlige samfunnet, kretser på ett eller annet vis rundt Oktoberrevolusjonen. Men uten kunnskaper vil diskusjonene gå i ring og ende blindt. Stefan Lindgrens biografi Lenin er ei […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Tok Karl Marx feil – og har Peder Martin Lysestøl rett?

Nr 3 2000

Bjørn Tore Egeberg er medlem av Rødt Arbeiderlag i Oslo. I dette innlegget legger Bjørn Tore Egeberg fram sine tanker om Rødts syn på klasser i Norge, og nevner noen spørsmål som diskuteres i partiet. Innlegget er et svar til Peder Martin Lysestøls artikkel Tok Marx feil? fra Gnist nummer to, 2020 Fast ansatte skvises […]

Les resten av artikkelen

Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

Nr 3 2000

Per-Gunnar Skotåm, sentralstyremedlem i Rødt og fylkestingsrepresentant i Nordland. Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for […]

Les resten av artikkelen

Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

Nr 3 2000

Oscar Dybedahl. Filosof og skribent. Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser. Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk […]

Les resten av artikkelen

Kan det også inspirere norsk venstreside?

Nr 3 2000

Sofie Marhaug er gruppeleder i Bergen bystyre og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Bhaskar Sunkara: Det sosialistiske manifest. Radikal politikk for en tid med ekstrem ulikhet Forlaget Manifest, 2020, 297 s. Sist jeg var i USA snek jeg meg med på studiegruppen til republikanernes studentorganisasjon ved Harvard. De fikk besøk av CNN-reporteren Jim Acosta. Han […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalisme – eller klassisk liberalisme? 

Bokomtaler Nr 3 2000

August Ågrimsønn Næss Tekrø er idéhistoriker og aktiv i Rødt. Ola Innset: Reinventing Liberalism – The Politics, Philosophy and Economics of Early Neoliberalism (1920-1947) Springer, 2020, 207 s Man kan anta at det var en varm aprildag i 1947, da en gruppe høyreliberale intellektuelle møttes for første gang i de sveitsiske alper for å ha […]

Les resten av artikkelen

Rasisme, reindrift og ren energi

Nr 3 2000

Henrikke Ellingsen. Masterstudent i miljøgeografi ved UiO og med i fylkesstyret til Rødt Oslo. Susanne Normann. Stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). Vindkraftindustri utgjør en trussel for videreføring av samisk reindrift. Venstresiden bør bygge allianser basert på solidaritet og kamp mot grønn kolonialisme Våren 2020 åpnet bevegelsen Black Lives Matter (BLM) et handlingsrom […]

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra fortiden

Nr 3 2000

Morten Anker er medlem i Rødt, folkevalgt i Ås kommune og jobber som lektor. Mímir Kristjánsson: Martin Tranmæls metode – Da arbeiderbevegelsen nedkjempet ytre høyre og hvordan vi kan gjøre det i igjen Manifest Forlag, 2020, 226 s. Mímir Kristjánssons nyeste bok begynner med at Martin Tranmæl sitter i cella i Møllergata 19. Han ble […]

Les resten av artikkelen

Leder: Brudd i stoffskiftet mellom menneske og natur

Nr 3 2000

I følge den marxistiske sosiologen John Bellamy Foster, har den kapitalistiske produksjonsmåtens fremvekst og påfølgende globale dominans innebåret et storstilt stoffskiftebrudd i relasjonen mellom menneskeheten og resten av naturen. Våre måter å organisere våre samfunn på har blitt inkompatible med planetens begrensede ressursgrunnlag. Stoffskiftebrudd-teorien forklares i “Revolusjonens A til Å” i dette nummeret. Daniel Vernegg, […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A til Å: Stoffskiftebruddteori (Metabolic rift teory)

Nr 3 2000

Stoffskiftebruddteori (eller metabolic rift) er en teori utviklet fra Karl Marx sin beskrivelse av den grunnleggende endringen i forholdet mellom vår (menneskelige) art og resten av naturen, som utviklet seg sammen med kapitalismen. Jokke Fjeldstad, redaksjonsmedlem i Gnist Stoffskiftebruddteori beskriver hvordan kapitalismen uunngåelig skaper et brudd i stoffskiftet mellom samfunnet og naturen ved å avbryte […]

Les resten av artikkelen

Lettfordøyelig feminisme

Bokomtaler Nr 3 2000

Anja Rolland er 30 år fra Bergen. Rødt-medlem og tidligere feministisk ansvarlig i Rød Ungdom. Marta Breen: Hvordan bli (en skandinavisk) feminist Cappelen Damm, 2020, 176 s. Hvordan bli (en skandinavisk) feminist er en bok som vil mye. På forsiden blir vi lovet 20 veier til mer likestilling på jobben, i livet og i kjærligheten […]

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikken må være rettferdig

Nr 3 2000

Marie Sneve Martinussen. Samfunnsøkonom, politisk rådgiver for finans i stortingssekretariatet og nestleder i Rødt. Intervjuet av Tomine Sandal, redaksjonsmedlem i Gnist. Tomine: I juni refererte du i et Facebook-innlegg til en spørreundersøkelse hvor 60 % svarte at de mener klimapolitikken er tilpasset de med god råd, og 70 % at den er tilpassa folk i […]

Les resten av artikkelen

Følelsenes politikk

Nr 3 2000

Tomine Sandal studerer master i nordisk litteratur og er redaksjonsmedlem i Gnist. En forkortet versjon av dette essayet ble trykket i Klassekampen 1. juli 2020. 2020 kommer til å bli husket som året da pandemien traff oss. Det vil være helt feil å si at koronaviruset rammer alle likt, men jeg vil hevde at pandemien […]

Les resten av artikkelen

En egalitær koalisjon for det 21. århundre

Nr 3 2000

Tidene forandrer seg, og nye radikale generasjoner vokser opp. Samtidig vokser ytre høyre. Hvordan møter vi denne utfordringen og bygger varige flertallsallianser for et mer solidarisk samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU og vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt. Et nytt fellesskap For å oppnå politisk forandring må man bygge fellesskap og allianser […]

Les resten av artikkelen

Det norske militærvesenet – et miljø- og klimaperspektiv

Nr 3 2000

Det norske forsvarets andel av klimagassutslipp øker, i takt med at ressurser som burde gått til klimatiltak heller brukes til videre opprustning. For å ta klimaforandringene på alvor trenger vi en slagkraftig fredsbevegelse mer enn noen gang. Aslak Storaker er bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder. Ivar Espås Vangen […]

Les resten av artikkelen

Den nye ideologien til de kurdiske revolusjonære

Bokomtaler Nr 3 2000

Johan Petter Andresen. Medlem av Rødt Grünerløkka og i landsstyret i Solidaritet med Kurdistan. Abdullah Öcalan er grunnleggeren og den ubestridte lederen av Kurdistans arbeiderparti, (PKK). I tyrkisk fengsel siden 1999 har han skrevet et fembindsverk med analyser og strategier for kurdernes frigjøringskamp i perioden 2000 til 2006. I denne artikkelen presenteres sentrale teser fra […]

Les resten av artikkelen

Neste side »