Arkiv for 2014

2014-01
2014-02
2014-02A
2014-03
2014-04

Mist ikke lenkene – Midtøsten

2014-02A

Palestinakomiteen http://palestinakomiteen.no Palestinakomiteen har i 45 år kjempet for det palestinske folkets rettigheter, og utfører et stort og viktig arbeid for å spre opplysning, knytte forbindelser til PLO og palestinsk fagbevegelse, arrangere studieturer og sende ut helseteam. Komiteen er også aktivt engasjert i kampen for politisk, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. Ei […]

Les resten av artikkelen

Romanar om det norske

2014-04 Bokomtaler

Vigdis Hjorth: Et norsk hus, 2014 Leve Posthornet, 2012 Oslo: Cappelen Damm Dei siste to åra har Vigdis Hjort kome med to romanar som handlar om dei store spørsmåla i Norge i dag: kampen om den norske velferdsstaten og forholdet vårt til «dei andre». Den nyaste boka, Et norsk hus, handlar om tekstilkunstnaren Alma som […]

Les resten av artikkelen

Sigøynerbarna og barnevernet

2014-04 Bokomtaler

Solomia Karoli: Norske sigøynerbarn – etnisk rensing og barnerov? Oslo: Marxist forlag, 2014, 129 sider I Solomia Karolis første bok Sigøynerkongens datter beskrev hun sin egen oppvekst, først som barnehjemsbarn i Tyskland, så som utsatt for mishandling og psykisk terror i sin egen familie i Norge på 1960–1970-tallet og deretter som barnevernsbarn i et etnisk […]

Les resten av artikkelen

Den virkelige fortellingen om første verdenskrig (del 2)

2014-03

Første verdens krig startet med at nasjonalismen hadde kvalt sosialismen. Mens den ble avsluttet med revolusjoner i Europa. I del to av denne artikkelen forteller Neil Faulkner hvordan krigen gikk fra masseslakt til revolusjonær aksjon.

Les resten av artikkelen

Studiebok i kvinnefrigjøring

2014-04 Bokomtaler

Kvinnepolitisk utvalg i Rødt: Kvinnefrigjøring! Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 114 s. Kvinnepolitisk utvalg i Rødt har laget en studiebok om kvinnefrigjøring. Det er en god ide å samle noen av noen av de viktigste kvinnepolitiske spørsmålene på denne måten. Boka er lettlest, kortfattet og har godt radikalt innhold fordelt på sju kapitler. Her får vi […]

Les resten av artikkelen

Loven om profittratens fallende tendens

2014-04

Denne artikkelen springer ut av at jeg nettopp har lest en ny bok, The Theory of Monopoly Capitalism av John Bellamy Foster, utgitt i år av Monthly Review Press. Boka dreier seg i stor grad om Paul Baran og Paul M. Sweezys berømte bok Monopoly Capital fra 1966.                       Hva har […]

Les resten av artikkelen

Nært og sterkt om kvinner i krig

2014-04 Bokomtaler

Svetlana Aleksijevitj: Krigen har intet kvinnelig ansikt Oslo: Kagge forlag, 2014, 383 s. Blant de mange som var gode kandidater til årets nobelpris i litteratur var Svetlana Aleksijevitj, men juryen valgte – som så ofte før – en høylitterær franskmann. Det var synd. Men vi får trøste oss med at hun å kan leses på […]

Les resten av artikkelen

Den virkelige fortellingen om første verdenskrig (del 1)

2014-03

Mannefallet i første verdenskrig var uten historisk sidestykke. I hvert fall ti millioner. Muligens tjue. Var krigen uungåelig? Den viktigste årsaken til første verdenskrig var veksten av enorme monopoler og sammensmeltingen av industriell, finansiell og statlig kapital. Det skapte en farlig verden med konkurrerende nasjonalismer.

Les resten av artikkelen

Nyliberal innstramming som klasseprosjekt

2014-03 Bokomtaler

Richard Seymour: Against austerity. How we can fix the crisis they made London: Pluto Press, 2014, 197 s. Den britiske marxisten Richard Seymour ga tidligere i år ut boka Against austerity som både er en analyse av det som i den engelskspråklige litteraturen omtales som austerity, og et bidrag til kampen for å slå dette […]

Les resten av artikkelen

60 år siden slaget ved Dien Bien Phu

2014-04

Vietnamesernes seier over franskmennene i 1954 gav gjenlyd over hele verden. Det var den første krigen hvor de koloniserte hadde nedkjempet kolonimakta. I andre kolonier så de nå at dette var mulig. Og samme høst begynte algerierne sin frigjøringskrig.       

Les resten av artikkelen

Stø kurs mot sentrum?

2014-04 Bokomtaler

Jonas Gahr Støre: I bevegelse I samtale med Jonas Bals – Veivalg for det 21. århundret Oslo: Cappelen Damm, 2014, 454 s Når ganske nyvalgte leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre gir ut en bok med undertittelen «Veivalg for det 21. århundret» er forventningen at her vil kursen videre for det norske sosialdemokratiet bli staket […]

Les resten av artikkelen

Kapitalismens indre motsetninger og slutten på kapitalismen

2014-04 Bokomtaler

David Harvey: Seventeen contradictions and the end of capitalism London: Profile Books, 2014, 336 s.                            Form for motsetning:                                                   Motsetning:                                                                 […]

Les resten av artikkelen

Inspirasjon til politisk verksted

2014-04 Bokomtaler

Aksel Braanen Sterri: Tilbake til politikken.Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti Oslo: Kagge forlag, 2014. Da denne boka ble lansert i vår, var det med et preg som ikke umiddelbart appellerte til meg. For det første er jeg ikke med i Arbeiderpartiet. Undertittelen og bokas omslag med partilogoen, vannkanne og en trehodet plante med […]

Les resten av artikkelen

Afghanistan – Ingen fred nå heller

2014-04 Bokomtaler

Elisabeth Eide og Terje Skaufjord Afghanistan – ingen fred å få Oslo: Pax Forlag A/S 2014 408 sider inkludert illustrasjoner/bilder Elisabeth Eide og Terje Skaufjord har lang fartstid i Afghanistan og Pakistan, med jevnlige opphold og besøk fra slutten på 1980-tallet, og de har en stor kontaktflate de stadig holder ved like. Det startet med […]

Les resten av artikkelen

Avkler nasjonale vrangforestillinger

2014-03 Bokomtaler

Pål Steigan: Blod, olje og våpen – norsk imperialisme Larvik: Rødt!, 2014, 125 s. Pål Steigan leverer mye faktabasert argumentasjon som kan kurere eventuelle vrangforestillinger om at Norge bidrar med mye godt i jubileumsåret for grunnloven. Men søker du en årsaksforklaring på den norske statens rolle i verden i jubileumsåret for første verdenskrig, finner du […]

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

2014-03

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering. Ingrid Baltzersen spurte Knut Kjeldstadli i forrige nummer om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida. Dette er del 2 av intervjuet med utgangspunkt i grunnlovsjubileet.

Les resten av artikkelen

1814–1905: Mot svenskekongen 2014: Mot EØS

2014-04

Norge gikk på et ydmykende nederlag høsten 1814, og ble et lydrike under Sverige i 91 år. Hva forårsaket nederlaget og hva gjorde det mulig å vinne fram i 1905? Hvordan utmanøvrere en økonomisk og militært overlegen fiende gjennom massemobilisering i en tid hvor Norge er underlagt en union som er en langt sterkere og […]

Les resten av artikkelen

Hva slags sosialisme?

2014-03 Bokomtaler

Ronny Kjeldsberg: Sosialisme på norsk Larvik: Forlaget Rødt!, 2014, 77 s. I den lille pamfletten Sosialisme på norsk oppsummerer Ronny Kjeldsberg sitt bidrag i debatten om nytt prinsipprogram for partiet Rødt. I bestillingen fra landsstyret til prinsipprogramkomiteen, som han fikk i oppdrag å lede, lå det også et diskusjonsopplegg om sosialisme for partiet. Han kaller […]

Les resten av artikkelen

Tre utfordringer for vitenskapen

2014-03

I en artikkel i Rødt! 02/14 framholdt Kjelsberg vitenskapen som den beste måten å komme fram til sannheten på. – Det betyr ikke at vitenskapen slik den praktiseres i dag, ikke har svakheter. Problemet er at alle andre metoder for erkjennelse har både de problemene vitenskapen i dag har, samt en hel rekke andre i […]

Les resten av artikkelen

Neste side »