Mist ikke lenkene – Midtøsten

Av Tore Linné Eriksen

Nr 2a 2014

Palestinakomiteen

http://palestinakomiteen.no

Palestinakomiteen har i 45 år kjempet for det palestinske folkets rettigheter, og utfører et stort og viktig arbeid for å spre opplysning, knytte forbindelser til PLO og palestinsk fagbevegelse, arrangere studieturer og sende ut helseteam. Komiteen er også aktivt engasjert i kampen for politisk, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. Ei rikholdig nettside informer om virksomheten, sprer informasjon, formidler blogger og har pekere videre til andre nettsteder med tilsvarende stoff.

The Electronic Intifada

http://electronicintifida.net

Det finnes ingen bedre nettressurs for dem som vil følge utviklinga i Palestina, samtidig som søkelyset også rettes mot Irak. En lang rekke korrespondenter, akademikere, aktivister og samarbeidspartnere – hvorav mange innenfra Palestina selv – bidrar med nyhetsstoff, reportasjer, blogger og lengre analyser. Nettstedet følger også nøye den internasjonale lobbyen gjennom Lobbywatch. Det er lett å finne fram i den store stoffmengden, og det er mulig å tegne gratisabonnement på etter eller flere nyhetsbulletiner.

Aljazeera

www.aljazeera.com

Ikke så få er faktisk så heldige at det har ei tv-pakke som inkluderer Aljazeera, som blant sine mange kanaler har hatt en engelskspråklig utgave i nærmere ti år. Her få seerne alternative nyhetsprogrammer som går mer i dybden og er uavhengig av de vestlige storkonsernene og NRK. Det merkes ikke minst i Midtøstendekninga og interessen for hvordan folk lever omkring i verden. Men fortvil ikke om denne adgangen mangler, ettersom Aljazeera også har et nettsted som stadig oppdaterer nyhetsbildet. Men det er også et rikholdig materiale med «levende bilder», dokumentarprogrammer på fjernsyn og interaktive oppslag omkring viktige temaer. Alt kommer med et utmerket søkeprogram for både tekst, bilder og videoer.

Middle East Research and Information Project

www.merip.org

MERIP har sitt hovedsete i Washington, og har sida tidlig på 1970-tallet vært et uavhengig informasjonsnettverk med tyngdepunkt blant progressive akademikere, solidaritetsaktivister og samarbeidspartnere i regionen selv. En god del ressurser, slik som nyhetsoppslag, blogger og kortere analyser, er gratis tilgjengelige. Men flaggskipet MERIP Report, som kommer med fire fyldige numre i året, krever at årsabonnement på rundt 40 USD. Dette gir nettadgang ikke bare til løpende numre, men til hele det rikholdige arkivet. Tidsskriftet har gjerne et hovedtema, slik som Jemen, vann og olje eller Kina i Midtøsten.

Tore Linné Eriksen