Arkiv for 1975

1975-06

INNHOLDSFORTEGNELSE Røde Fane 6/1975

1975-06

KAPITALISMEN I KRISE Lær av krisa s. 1 Krisa i kapitalismen 1. Den allmenne kapitalistiske krisa s. 12 2. D en tredje fasen og sosialimperialismen s. 17 3. Den sykliske krisa  s. 24 4. Krisa i norsk økonomi i dag s. 32 5. Sosialismen opphever krisene s. 36 Krisa og den statsmonopolistiske kapitalismen 1. Den […]

Les resten av artikkelen

Krisa i kapitalismen

1975-06

listiske krisa. Sosialimperia/ismen og den tredje fasen i den allmenne krisa. Den sykliske krisa. Krisa i norsk økonomi i dag. DEN ALLMENNE KAPITALISTISKE KRISA. HVA ER DEN ALLMENNE KRISA? DE TRE FASENE I DEN ALLMENNE KRISA.  Definisjon Kapitalismens allmenne krise er en allsidig krise for det kapitalistiske verdenssystem som helhet, ei krise som kjennetegnes av […]

Les resten av artikkelen

KRISA OG DEN STATSMONOPOLISTISKE KAPITALISMEN

1975-06

Krisa fremmer statsmonopolistisk kapitalisme. Den statsmonopolistiske kapitalismen tvinges framover av monopolenes behov. For arbeiderklassen fører den til økt utbytting.   DEN STATSMONOPOLISTISKE KAPITALISMEN SKYTER KRAFTIG FART I NORGE De siste åra har den statsmonopolistiske kapitalismen skutt kraftig fart i Norge. Dette betyr ikke at dette er noe nytt i norsk kapitalisme. Statsmonopolistisk kapitalisme har det […]

Les resten av artikkelen

STUDER LÆREBOK I POLITISK ØKONOMI

1975-06

Arbeiderklassens teori STUDER LÆREBOK I POLITISK ØKONOMI Den materialistiske historieoppfatning går ut fra den grunnsetning at produksjonen og siden produksjonsutbyttet er grunnvollen for alle samfunn, i ethvert historisk gitt samfunn bestemmes fordelingen av produktene og dermed den sosiale oppdelingen av klasser og stand av hva som produseres, hvordan det produseres og på hvilke måte produktene […]

Les resten av artikkelen

PRINSIPPROGRAMMET MÅ NYSKRIVES, 2. Artikkel

1975-06

Forbered AKP (m-l)s 2. landsmøte Ved en feil ble det ikke opplyst i første del av denne artikkelen (5/75) at den er skrevet av Tron Øgrim Etter vedtektene skal Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) avholde sitt andre landsmøte neste år. I den forbindelse trykte vi i forrige nummer av Røde Fane første del av en kritikk av […]

Les resten av artikkelen

SV – ET PROGRESSIVT PARTI ELLER ET BORGERLIG ARBEIDERPARTI

1975-06

Brev og debatt Utgangspunktet for spørsmålet i overskrifta er Røde Fanes behandling av Sosialistisk Valgforbund/Venstreparti fra våren 1973 og fram til kommunevalget 1975. Foran stortingsvalget i 1973 ble SV karakterisert som et progressivt parti, i dag kalles partiet for et borgerlig arbeiderparti. Mellom disse ytterpunktene vil en finne en rekke tvetydige vurderinger av SV, stort […]

Les resten av artikkelen

DØDSDOMMER VIL IKKE REDDE FRANCO-FASCISMEN

1975-06

I september myrdet Franco-regimet 5 spanske frihetskjempere. Mordene ble møtt med en kraftig solidaritetsbevegelse i hele Europa og Latin-Amerika. Dødsdommene rammet tre kamerater fra FRAP – Den revolusjonære anti-fascistiske, patriotiske fronten – og to fra ETA – den baskiske nasjonalistbevegelsen. Dødsdommene var en innrømmelse fra Franco sjøl om hvor sterk motstandskampen nå er blitt. Vi […]

Les resten av artikkelen

MØTE I SENTRALKOMITEEN I SPANIAS KOMMUNISTISKE PARTI (M·L)

1975-06

Spanias Kommunistiske Parti (marxist-leninistene) peker på nye oppgaver for å styrke den anti-fascistiske og revolusjonære kampen til det spanske folket. Som avisen »Vanguardia Obrera» rapporterer begynte nylig det 3. utvidete plenumsmøtet til Sentralkomiteen i Spanias Kommunistiske Parti (m-1), PCE(m-1). Eksekutivkomiteen framla på plenumsmøtet en beretning hvor en analyserer den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen. I […]

Les resten av artikkelen

BRUK «MATERIALISTEN» I DEN IDEOLOGISKE KAMPEN!

1975-06

UTGITT AV AKP(ml) PÅ UNIVERSITETET I OSLO Materialisten nr. 6 (3/75) er kommet. Den inneholder bla. et skarpt oppgjør med SV-ideologen Hans Ebbing spørsmålet om revisjonismen og Sovjet-kapitalismen. Det er ikke første gang Materialisten tar opp Hans Ebbing. (Og sikkert ikke den siste.) Både Materialisten 2 (1/74) og skriftserieheftet »Kritikk av KAG – Bergen, (1974), […]

Les resten av artikkelen

LÆR AV KRISA

1975-06

Den krisa de imperialistiske landa opplever i dag er ei syklisk krise, ei av de krisene som vender tilbake med jamne mellomrom i den kapitalistiske økonomien. Marx og Engels påviste at slike kriser er uunngåelige, fordi de springer ut av sjølve grunnlaget for kapitalismen – jakta på maksimal profitt og utbyttinga av arbeiderklassen. De påviste […]

Les resten av artikkelen