Arkiv for 2013

2013-01
2013-02
2013-02A
2013-03
2013-04
2013-04A

Innhold

2013-03

Innhold Leder: To amerikanske helter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Plukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . […]

Les resten av artikkelen

Hva i helvete skjer USA?

2013-03

Er Trump rett slett gal? spør stadig flere seg om. Men han kan bli USAs neste president. Hvorfor? Bernie Sanders endte med å støtte Hillary Clinton. Han hadde sine grunner, skriver vår mann i USA.

Les resten av artikkelen

En klasseanalyse av krisa i Ukraina

2013-03

Det sosiale grunnlaget og klassegrunnlaget bak krisa i Ukraina har ikke blitt grundig undersøkt. Man har i all hovedsak fokusert på de politiske begivenhetene, mens de sosialøkonomiske beveggrunnene har blitt oversett. Hva slags klassekrefter sto bak styrtinga av Janukovitsj-regimet, installeringa av det nye regimet og den etterfølgende framveksten av anti-Maidan og opprøret i sørøst-Ukraina?

Les resten av artikkelen

Forsvar

2013-03

Den militante staten Israel forsvarer seg mot sivile, palestinske ungar ved å drepa dei, det er ikkje drap, det er forsvars- krigføring. Den som vil, kan skjønne dette, den som kan, vil skjønne dette. Kven vil, kven kan? Øyvind Bremer Karlsen

Les resten av artikkelen

Kampen fortsetter!

2013-02A

Norske massemedier forteller oss stadig at en helt ny verdensordning er i emning, om den ikke allerede er der. Statsråder og næringslivsdelegasjoner legger ut på tur til det som kalles for «framvoksende markeder». For et par år sida overtok Hydro en stor del av den brasilianske giganten Vale, og endelig ser Statoil ut til å […]

Les resten av artikkelen

Om å bruka naturen (debatt)

2013-04A

Viss det ikkje blir tillate å dumpe gruveavfall i hav, innsjøar eller andre stader i naturen, kvar skal ein då gjera av avfallet/gråberget?

Viss me stiller så strenge miljøkrav til opning av gruver, blir det umogleg med gruvedrift i Noreg.

Les resten av artikkelen

marx2013 i Stockholm

2013-04A

  Fredrik V. Sand er medlem av redaksjonen i tidsskriftet Rødt! og partiet Rødt sitt arbeidsutvalg. I oktober gikk konferansen marx2013 av stabelen som den første i sitt slag. Det hele gikk ned på ABF-huset i Stockholm. Arrangementet samlet mange hundre deltakere – dels med et formål om å få i gang en akademisk diskusjon […]

Les resten av artikkelen

Et forsvar for venstrepopulisme

2013-04A

Bare fordi noe er populært, betyr det ikke at det nødvendigvis er feil.

Populisme og motstand mot elitisme er nødvendige svar på venstresidas problemer i en oljesmurt kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Forsvar mot hvem – med hva?

2013-04A

Det norske militæret er i dag en integrert del av det mest aktuelle trusselbildet mot de interessene og verdiene sosialister verden over alltid har kjempa for. Sosialisters forsvarspolitiske hovedprioritet bør derfor være å arbeide for å nedbygge og motarbeide det norske militæret mest mulig.

Les resten av artikkelen

En viktig seier (leder)

2013-04A

Mandag den 25. november sendte Støttekomiteen for hjelpepleier Stig Berntsen ut følgende pressemelding: «Stig Berntsen har fått tilbake jobben Oslo kommune og hjelpepleier Stig Berntsen har i dag inngått rettsforlik. Stig Berntsen får tilbake stillinga som hjelpepleier ved Lindeberg omsorgssenter. Støttekomiteen konstaterer at arbeidsgiver Oslo kommune endelig har bøyd av etter å ha stengt Berntsen […]

Les resten av artikkelen

1814 – borgerlig revolusjon? Det marxistiske begrep om den borgerlige revolusjon

2013-04A

Denne artikkelen ble publisert i Materialisten, nr. 2, 1979. Vi trekker den fram igjen i lys av grunnlovsjubiléet.

Med utgangspunkt i det marxistiske begrepet borgerlig revolusjon, gir artikkelen en grundig gjennomgang av forholdene og begivenhetene rundt 1814, og de politiske, sosiale og økonomiske konsekvensene.

Les resten av artikkelen

Foran 200-årsjubileet

2013-04A

– Det blir mye styr neste år. 200-årsjubileet for grunnloven og 17. mai skal feires over alt.1 Jubileet bør gi anledning til å diskutere vesentlige spørsmål, og ikke kastes bort på selvforherligelse eller likegyldighet.

– I den første delen prøver jeg meg på en elementær historisk tolkning.2 De to neste delene behandler de to vesentligste aspektene ved 1814-revolusjonen: Det demokratiske og det nasjonale, skriver forfatteren.

Les resten av artikkelen

Grunnlova i USA – myter og verkelegheit

2013-04A

Sambandsstatane har lenge skrytt av å ha det konstitusjonelle demokratiet som har vara lengst. Det blir stadig vist til grunnlova, seinast for å fremje bombing av Syria eller for å grunngje dei siste nedleggingane av offentleg verksemd – i det kongressmedlemmer på ny og på ny siterte frå kopi dei drog fram av lommene sine.

Les resten av artikkelen

Rasismen – En løgn som dreper (omtale)

2013-04A Bokomtaler

Morten Falck: Rasismen – En løgn som dreper Rødt! Forlag, 2013 Dette er ei lita bok på femti sider som bygger på foredrag Morten Falck har holdt for ungdom ved en del anledninger. Det er et nyttig og oppklarende skrift, ikke bare for ungdom. Det er et oppgjør med begrepet rasisme og den tenkningen som […]

Les resten av artikkelen

En folkefiende (omtale)

2013-04

Pål Steigan: En folkefiende Aschehoug, 2013 Med en historisk svak venstreside i Norge bør det ligge litt inspirasjon i den ureddheten og politiske «gründervirksomheten» denne boka forteller om. I tillegg til andre erfaringer og poenger venstresida har mye å lære av – på godt og vondt. Ofte når jeg leser Pål Steigan får jeg følelsen […]

Les resten av artikkelen

Er jeg fri nå? (omtale)

2013-04

Linn Stalsberg: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land Aschehoug, 2013 Journalist og forfatter Linn Stalsberg har skrevet sin første sakprosabok. Etter at forfatteren selv fikk barn som ikke ville gå i barnehage, og opplevde en hverdag preget av å føle seg utilstrekkelig både på jobb og hjemme, fant hun etter hvert ut […]

Les resten av artikkelen

Parti og kvinneopprør (debatt)

2013-04

Denne artikkelen er inspirert av kvinneopprøret og Pål Steigans bok, En folkefiende.

Hva slags parti trenger sosialister og kommunister? Er det noe vi som er røde idag, kan gjøre annerledes, for å bli enda mer revolusjonære?

Les resten av artikkelen

Med Raudt for gruvekapitalen? (debatt)

2013-04

Mineralnæringa skal igjen bli eit av dei store satsingsområda i Noreg. Grunnlaget for denne satsinga er minerallova av 2009, og krona på verket: mineralstrategien av 2013. Det er derfor på høg tid når tidsskriftet Rødt! i nummer 3–2013 viar to artiklar til utviklinga av mineralnæringa.

Les resten av artikkelen

Økonomisk, politisk og ideologisk verdenskrise

2013-04

Siden 2008 har vi vært overbeviste om at en økonomisk krise er hos oss. Det er likevel stadig nødvendig å drøfte hva dette er for en krise.

Benevnelsen «finanskrise» er meningsløs. Det trengs en oppklaring av dette området, og like viktig er det å få trukket praktiske konsekvenser av en fornyet debatt.

Les resten av artikkelen

Klimaendringar og kapitalisme

2013-04

Den femte rapporten frå Det internasjonale klimapanelet (IPCC) kom i september.

Effektane av høgare temperatur, stigande havnivå og ekstremvêr vil vere katastrofale.

Men industri og menneskeleg aktivitet treng ikkje å skape slike resultat om menneska organiserte aktiviteten sin på planlagt vis.Det ser ut til å vere uråd under kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Neste side »