Arkiv for 2013-02

Ingen kategorier

Eit samfunn nedanfrå

2013-02

Me må snakke om underklassens samfunn, eller over tid heile folkets samfunn.

Oppgåva er at underklassen tek makta frå den vesle overklassen, og utviklar eigne prinsipp og metodar for samfunnet. Det er ein revolusjon i tydinga eit totalt maktskifte.

Les resten av artikkelen

Til Kurdistan for å lære

2013-02

Ei av kvinnene som grunnla PKK i 1978, vart nyleg likvidert i Paris. Den første partileiaren har i 14 år vori isolert i tyrkisk fengsel. Men den mangfoldige kurdiske frigjeringsrørsla veks år for år.

Vi var fire Rødt-medlemmar (tre frå Oslo og ein frå Bodø) som dei to siste vekene i mars var på rundtur i Kurdistan. Vi var i Irak, Syria og Tyrkia, men dessverre ikkje i Iran.

Dette er inntrykka mine frå dei kurdiske delane av Syria og Tyrkia. Kanskje revolusjonære og andre raude i Norge har noko å lære?

Les resten av artikkelen

Amerikanske soldatar, livshistorie frå Libanon, og ein ny norsk nettportal (boktips)

2013-02

Support our Troops – Hvorfor unge amerikanere verver seg til krig Boka av Sarah Salameh er ei bok eg har venta på sidan eg første gong høyrde Sarah fortelja om feltarbeidet ho gjorde i USA i 2008. Spesielt fascinert blei eg då ho fortalte om ungdommar som vurderte både å tenestegjera i fredskorpset og i […]

Les resten av artikkelen

Flere spor – mange veier ? (omtale)

2013-02 Bokomtaler

Bård Jordfald Flere spor – mange veier? Fafo 2013 Rapporten er skrevet på oppdrag fra Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmanns Forbund og LO Stat. Den bygger på en omfattende litteraturliste og mange intervjuer med tillitsvalgte og aktører innafor norsk jernbane. Den sier sjøl at den tar for seg hvordan man kan få til en rask og […]

Les resten av artikkelen

Nytt nummer av Vardøger (omtale)

2013-02 Bokomtaler

Rune Skarstein (red.) Vardøger Nr 34 13 Tidsskriftet Vardøger, med politisk tilholdssted på venstrefløyen i SV, kommer i disse dager med et nytt nummer, med tittelen Europas krise – krisas Europa. Nummeret består av totalt ti artikler som tar for seg ulike sider ved temaet, hvorav noen omtales nærmere under. Hovedinntrykket er at Vardøger, med […]

Les resten av artikkelen

Lyckliga i alle sina dagar. Om pengars och människors värde. (omtale)

2013-02 Bokomtaler

Da jeg begynte å lese boka til Nina Björk, var jeg ikke klar over hvordan den faktisk griper inn i den pågående diskusjonen om heltid.

Det som trigget meg, var undertittelen og diskusjonen om hvordan stadig fler av livets arenaer blir overtatt og integrert i den kapitalistiske økonomiens begreper og verden.

Les resten av artikkelen

En sjøens helt – Skogsmatrosen (omtale)

2013-02 Bokomtaler

I den siste romanen til Jon Michelet tar han med leseren med inn i universet til de norske krigsseilerne under andre verdenskrig.

Før jeg var i gang med boka, tenkte jeg at dette fort kan bli en fortelling fra en liten og deprimerende tilværelse på et torpederingstruet skip.

Les resten av artikkelen

Et Prisme; Vætet Av Vrede (dikt)

2013-02

dette er avdelingen for ødeleggelse dette er vårt vannhull et veikryss for kriger tyranner samles rundt øynene våre på fengselets veranda er det plass nok for applaus la oss applaudere enda en aften klatrer opp byens lysestaker teknologiske hover tramper på natten folk slaktes over kortbølgen mens radioen spyr ut ufordøyde meldinger og oppfordrer til […]

Les resten av artikkelen

Hvor går den nepalske revolusjonen?

2013-02

Nepal er et fattig, halvføydalt land som er nært bundet til India. Maoistene er det største partiet og har statsministeren, men vanlige folk i Nepal har blitt fattigere. Slikt skaper også splittelse i egne rekker.

Hva er vilkårene og mulighetene for å bygge et ny-demokratisk land, slik maoistene vil, i Nepal?

Les resten av artikkelen

«Valfridom» er ikkje nok! Om abortens historie i USA

2013-02

Den lovgivande forsamlinga i New Mexico vurderer ei ny lov som ikkje bare gjør abort ved valdtekt ulovleg, men vil føre til tiltale mot den som tar eller bidrar til slik abort.

Om valdtekt sa guvernøren i Pennsylvania til kvinnene: «Bare lukk auga!»

Les resten av artikkelen

Hundre år med marxistisk kriseteori

2013-02

Den fallende profittraten, underkonsumpsjon eller overproduksjon? I over 100 år har marxister diskutert hvordan man skal forstå økonomiske kriser. Og heller ikke den siste krisa har gitt oss løsning på problemet. Snarere tvert imot.

Les resten av artikkelen

Den liberale imperialismen og sivilisasjonsoppdraget

2013-02

Tidsskriftet Rødt! inviterte Richard Seymour til Globaliseringskonferansen i fjor høst.

Dette er innledninga han holdt om humanitær intervensjon.

Liberal imperialisme er som sterkast når venstresida, folkerørslene, arbeidarkampane er som svakast. Det gir håp.

Les resten av artikkelen

Den nye, lange krigen om Afrika. Gisseldramaet, ørkenkrigen og Vestens venner

2013-02

16. januar 2013 tok ei islamistisk gruppe kontrollen over gassanlegget In Amenas øst i Algerie og tok de ansatte som gisler. Statoil har ca. 20 ansatte på anlegget, hvorav 10 norske. Mokhtar Belmokhtar ble regnet som hovedmannen bak den islamistiske gruppa. Lenger sør innledet Frankrike en krig mot islamistene i Mali.

Hva skjer? Hvorfor skjer det? Og hvilke interesser er innblandet?

Les resten av artikkelen

Kurdistan – ikke bare for kurdere

2013-02

Den livstidsdømte kurderlederen Abdullah Öcalan skrev en kort tale til den kurdiske nyttårsfeiringa (Newroz) 21. mars. Opplesing av talen vakte stor oppmerksomhet.

Når Rødt! nå trykker en norsk oversettelse, kan du lese den tidligere PKK-lederens egne ord. Folkvord setter Newroz-talen i sammenheng med den kurdiske frigjøringskampen fram til nå.

Det gjør det lettere for lesere å gjøre sin egen vurdering av budskapet.

Les resten av artikkelen

Gaveabonnementet (novelle)

2013-02

Inger vaska hos legen en gang i uka. Både på kontoret og i privaten. Det var noe hu gjorde i tillegg til reinholdet på skolen. Gjennom åra hadde hu fått et nært forhold til legen. De var en slags venninner sjøl om de ikke akkurat vanka sammen. Legen, som hu kalte med fornavn, var så […]

Les resten av artikkelen

Retningsvalget

2013-02

Norge kunne hatt godt av et retningsvalg. Et oppgjør med Forskjells-Norge, hvor fast jobb gikk foran bemanningsbyråene, økonomisk omfordeling framfor flere finanstopper og solidaritet trumfet markedstvang.

Den rødgrønne regjeringa har på mange sentrale områder satt rekord i feil retning, men Erna Solberg som statsminister er åpenbart ikke svaret.

For å snu retninga trengs bevegelse nedenfra.

Les resten av artikkelen

Arbeidslivet med EØS

2013-02

Så lenge vi har EØS-avtalen, vil Norge være med på EUs race mot et stadig mer konkurransedyktig indre marked. Hva slags arbeidsliv kan vi se fram mot da?

Artikkelen viser hvordan EØS-avtalen har ført til en rettsliggjøring av norsk arbeidsliv og politikk.

Les resten av artikkelen

EUs Pasientrettighetsdirektiv

2013-02

Denne artikkelen handler om Pasientrettighetsdirektivet som ble vedtatt av EU-parlamentet 9. mars 2011. Det fullstendige navnet er «Direktivet om Pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester», også ofte kalt Helsedirektivet.

Les resten av artikkelen

Kvinner er individer på lik linje med menn

2013-02

Per Sandberg er ikke akkurat et syn for øyet, men har du noen gang sett noen svare på hans meninger med hvordan han ser ut?

Les resten av artikkelen

Det dei seier (dikt)

2013-02

Det skal lønne seg å jobbe – det er det dei seier. Det skal koste å vera sjuk! Det er ikkje det dei seier, men det er det dei seier. Øyvind Bremer Karlsen og Berit Krogh

Les resten av artikkelen

Neste side »