Arkiv for Karl Marx

Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen

2021-02

I et essay fra 1930 kom John Maynard Keynes med en dristig spådom om de økonomiske mulighetene for hans barnebarns generasjon. Ingen, mente han, vil måtte jobbe mer enn 15 timer i uka. Den teknologiske utviklingen, og den økonomiske veksten med den ville for første gang i historien gi menneskeheten muligheten til å bruke det […]

Les resten av artikkelen

Kapitalen Bok 2 på norsk

2019-02A Bokomtaler

Karl Marx: Kapitalen Bok 2 Oversatt av Harald Minken Forlaget Rødt, 2017, Larvik, 676 s. Av Stein Rafoss, en av oversetterne av den første boka av Marx’ Kapitalen. I den første norske oversettelsen av ­Kapitalen hvor Bok 1 kom ut fra 1930 av på Fram forlag, og hvor Bok 2 og Bok 3 fulgte i […]

Les resten av artikkelen

En Marx til å forstå

2019-04 Bokomtaler

Michael Heinrich: Karl Marx and the birth of modern society. The life of Marx and the development of his work. Volume 1: 1818–1841 New York: Monthly Review Press, 2019, 464 s.

Les resten av artikkelen

KAPITALEN I NORGE

2018-03

Ettersom Kapitalen bok 1 feiret 150 årsjubileum i 2017, bestemte Marcello Musto og Babak Amini seg for å samle tekster fra alle verdens hjørner som i sum skulle dekke og diskutere alle utgivelsene av Kapitalen bok 1 som noensinne er blitt publisert. Jeg fikk en forespørsel om å skrive kapitlet «Norway», og selv om det […]

Les resten av artikkelen

Filmen om den unge Karl Marx

2018-02 Filmomtaler

Raoul Peck (regissør) Den Unge Karl Marx Another world entertainment, 2017 I en liten kinosal i København er det duket for visning av Der Junge Karl Marx, en to timers lang spillefilm om en politisk supernerds unge liv. Salen fylles godt opp med mange eldre, som jeg mistenker har vært på studiesirkel om Marx flere […]

Les resten av artikkelen

To venner når du skal lese kapitalen

2018-02 Bokomtaler

David Harvey A companion to Marx’s Capital volume 2 Verso, 2013, 404 s. William Clare Roberts: Marx’s Inferno – The political theory of Capital Princeton University Press, 2017, 282 s. Marxismen og ikke minst Karl Marx sitt hovedverk Kapitalen har igjen fått økt interesse 200 år etter at Karl Marx ble født. Ikke minst som […]

Les resten av artikkelen

Mellom vilje og vitenskap

2018-02

Vitenskapsfilosofen Karl Popper ga i 1945 ut et tobindsverk med en omfattende kritikk av historisismen, eller ideen om at det finnes historiske lovmessigheter. En av de fremste eksponentene for dette synet, mente han, var Karl Marx, som i følge Popper betraktet «de menneskelige skuespillere på histor­iens scene, også de ’store’, som rene dukker, der uimodståeligt […]

Les resten av artikkelen

Forstå verden for å forandre den

2018-01 Bokomtaler

Harald Minken Hjelp til å forstå Kaptialen bok 2 Forlaget Rødt, 84 s. I fjor var det 150 år siden Karl Marx’ hovedverk, Kapitalen, ble gitt ut. Sammen med 100-årsjubileet for den russiske revolusjonen, fikk marxister en anledning til å revurdere både teoretiske og praktiske begivenheter fra fortiden, og kanskje også til å stille seg […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina

2018-02

Mellom 2011 og 2013 – i løpet av to år – brukte Kina 6 500 millioner tonn sement. USA forbrukte 4 500 millioner tonn sement mellom 1900 og 1999. På to år brukte altså Kina 45 prosent mer sement enn det USA gjorde på 100 år. Kinas gjeld ble firedoblet fra 2007 til 2015. Dette […]

Les resten av artikkelen

Marx om religion og kapitalismen som religion

2018-02

Marxismen baserar seg i hovudsak på filosofisk materialisme, som m.a. utelet tilværet av overnaturlege vesen i alle formar. Det er i den verkelege verda ikkje bruk for slike forklåringar på livet og universet – ikkje minst i dag – det gjer vitskap og forsking. Naturen og universet inneheld sine eigne forklåringar, og det gjeld å […]

Les resten av artikkelen

Tema: Marx 200 år

2018-02

5. mai er det 200 år siden Karl Marx ble født. Selv om vi markerer dette i en verden som står fjernt fra det idealet han viet sitt livsverk til, kan man knapt overvurdere den betydningen dette livsverket har hatt. Politiske tenkere kommer og går, Marx består.  

Les resten av artikkelen

Reproduksjonsskjemaene

2017-04

I forrige nummer av Gnist (nr. 3/2017) prøvde jeg å vise hvordan andre bok av Kapitalen utfyller analysen av kapitalismen i første bok. Jeg unnlot imidlertid da å si noe om den siste tredjedelen av andre bok, kapittel 18–21, som egentlig utgjør et emne for seg. Marx kalte det «reproduksjonen og sirkulasjonen av samfunnets totalkapital». […]

Les resten av artikkelen

Kampen om «marxismen»

2016-04

Hans Ebbing om Karl Marx-biografien til Sven-Eric Liedman: – Framstillingen av Marx´ banebrytende teoretiske arbeid settes i kontrast til hvordan samtiden og ettertiden har objektivert dette arbeidet til «marxisme» i ulike varianter og slik omformet resultatet av det til ideologi.

Les resten av artikkelen

Produksjonen av mennesker

2012-02

Tenk gjennom Marx’ begrep: ’rikt utviklete mennesker’.

Det snakkes mye om menneskelig utvikling, som for eksempel i Human Development Reports fra FN. Men begrepet kan ha forskjellig innhold. Spørsmålet er:

Hva er «nøkkelleddet» i menneskelig utvikling og praksis.

Les resten av artikkelen

Jon Børges boktips

2012-01

Noen bøker om grunnleggende teori: Why Marx was right av Terry Eagleton kom ut i 2011, og fikk hard medfart i et to siders oppslag i Klassekampen i januar. Anmelderen var en kjent dansk intellektuell (Rune Lykkeberg), som fikk vist fram sin manglende kompetanse på området marxisme. Men: boka er bra. Ikke strålende, ikke Eagletons […]

Les resten av artikkelen

Vedtekter Kommunistenes Forbund juni 1847

1998-02

      Oversatt av Morten Falck Oversatt etter den engelske teksten i Karl Marx / Frederick Engels: Collected Works, Vol. 6, p. 585-588. Lawrence & Wishart, London, 1976. Først offentliggjort i boka Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847),Hamburg, 1969. Proletarer i alle land, foren dere! Avsnitt I – Forbundet Art. 1. […]

Les resten av artikkelen

En lesende students tanker

1993-0102 Bokomtaler

Alle kildehenvisninger til Den tyske ideologi er hentet fra Karl Marx: Skrifter om den materialistiske historieoppfatning, Pax Forlag 1991. Se også debattsvar her Den tyske ideologi. Den første artikkelen av Marx jeg har lest. Og foreløpig den siste. En tekst det er vanskelig å gjøre seg ferdig med. Dette er et forsøk på å komme […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx: Storindustri og jordbruk

1972 1972-02

Utdrag fra Marx: Kapitalen, første bok. På landsbygda virker storindustrien mest revolusjonerende på det viset at den eliminerer det gamle samfunnets bolverk, «bonden», og erstatter ham med lønnsarbeideren. Dermed oppstår de samme motsetninger og de samme sosiale behov for omdanning på landet som i byene. Bevisst teknisk utnytting av vitenskapen trer i stedet for gamle […]

Les resten av artikkelen

Revisjonismens krise

1969-01

Innmarsjen i Tsjekkoslovakia har meget tydelig avslørt revisjonismens krise. Den revisjonistiske herskerklikken i Kreml har fullstendig mistet kontrollen over utviklingen. I det ene øyeblikket fordømmes Dubček som en «revisjonist som oppmuntrer til kontrarevolusjon», i neste øyeblikk forhandler man seg fram til et kompromiss hvor Dubček fortsetter som partileder. Sovjetunionen har nære forbindelser og stor handel med Vest-Tyskland, Tsjekkoslovakia anklages for det samme. Regjeringen i Vest-Tyskland og USA er blant de første som får offisiell underretning om at invasjonen er i gang. President Lyndon B. Johnson ble offisielt underrettet allerede før invasjonen var skikkelig i gang. Forvirringen er tilsynelatende fullstendig.

Les resten av artikkelen