Arkiv for kommunisme

Kommunismen midt iblant oss – David Graeber og omsorgsarbeidet

2022-01

Gjennom å teoretisere den hverdagslige kommunismen som alt som er virksomt iblant mennesker, har David Graeber etterlatt oss et nødvendig perspektiv i møte med både covid-pandemien og klimakrisen. Av Emanuel Totland Frogner, filmarbeider, forfatter og oversetter med mastergrad i filosofi   David Graeber, som dessverre uventet gikk bort i september 2020, var ikke bare en […]

Les resten av artikkelen

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme…»

2020-02

På Rødts landsmøte i 2019 var spørsmålet om kommunisme som begrep nok en gang oppe til diskusjon, og et klart flertall ga til slutt tilslutning til følgende formulering: Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et […]

Les resten av artikkelen

Kommunisme – himmel, helvete eller frigjøring?

2018-02

Er kommunisme forbrytelser, grusomheter og diktatur eller et utopisk drømmesamfunn vi vil få oppleve i framtida. Eller er det arbeiderklassens frigjøring? Jeg ser på kommunisme som en frigjøringsprosess fra kapitalens utbytting og ikke et virkelighetsfjernt drømmesamfunn. Et samfunn arbeiderklassen idag er gode nok til å skape.

Les resten av artikkelen

Plukk barnet opp! (debatt)

2014-02

Det finnes mange grunner til at det enkleste er revolusjon, i dagens kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Den skreddersydde skoen og kommunismen

Ukategorisert

Lenkesamling Den skreddersydde skoen og kommunismen Side 9: Clarks Shoes Discusses 3D Printing (YouTube) Bilder av 3D-printa sko Side 11: 3D Design For Good: Let’s Donate For Robohand Project Meet the tinkerer-turned-prosthetic pioneer who 3D printed a working hand Filmer om Richard Van As Side 19: Søstre, kamerater! av Kjersti Ericsson Kvinnelønna av Siri Jensen Kjøp bøkene i […]

Les resten av artikkelen

Marx fra demokrati til kommunisme

2010-04

Det debatteres idag ikke bare hvorfor sosialister mener kapitalismen bør byttes ut med en mer human samfunnsform, men også om hvordan et slikt samfunn kan og bør se ut, mer konkret.

Hva hadde Marx å si om akkurat dette?

Les resten av artikkelen

En annen kommunisme er mulig

2010-02A

Systemkriser er øyeblikk av stor fare, men også store muligheter for verdens arbeiderklasse.

Å løfte diskusjonen om et alternativ til kapitalismen i Europa, er like viktig som i de deler av verden der kapitalen utbytter folk hardere.

Les resten av artikkelen

Det handlar om å overleve (miljø)

2008-01

Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom naturen og marxismen og mellom naturen og kommunismen. Utgangspunktet er Pål Steigans artikkel Økokommunistisk manifest. Framtida begynner NÅ! i Rødt! nr 4, 2007. Eg er ikkje usamd i så mykje av det Steigan skriv, men eg synest at viktige vurderingar manglar og at perspektivet difor blir skeivt, skriv Olav Randen.

Les resten av artikkelen

Sosialisme, kommunisme (debatt)

2006-02

Korleis skal vi definere omgrepa sosialisme og kommunisme? Dette blir diskutert no, og det er bra. Pål Steigan har tatt opp temaet i ein interessant artikkel i Rødt! og han har prøvd seg med ein kort definisjon som er slik: "Sosialismen defineres økonomisk som et samfunn der "produksjonsmidlene er eid av samfunnet og blir utnyttet på en planmessig måte, der profitten ikke lenger er drivkrafta i økonomien, og der det samfunnsmessige overskuddet kommer folket til gode".

 

Les resten av artikkelen

Å ta seg sjølv alvorleg

2005-04

Det føregår ein viktig debatt om korleis den revolusjonære venstresida i Noreg bør vera organisert. Resultatet av denne debatten vil avgjera kor sterkt me står i kampen for eit betre samfunn, og mot dei angrepa som arbeidarklassen i Noreg og resten av verda opplever. Det er mange som tar til orde for ei samanslåing av RV og AKP. Eg vil gjerne ha eit stort og viktig parti på venstresida som er revolusjonært og aktivistisk, og eg trur at RV og AKP til saman kan bli det. Men eg meiner at det er viktig at partiet ikkje blir prega av store motsetningar og splittingar. Indre konfliktar tar tid og krefter bort frå dei viktige oppgåvene, og verkar negativt på organisasjonskulturen. Ein samanslåing av RV og AKP utan grundige diskusjonar som fører fram til ein form for einskap, trur eg på sikt vil føra til fleire og større konfliktar enn me har i dag.

Les resten av artikkelen

Sosialisme faller ikke ned fra himmelen

2007-02

Noen mennesker tror at man kan forandre verden uten å ta makta. Nei, sier de, dere må ikke en gang tenke på å prøve gjøre bruk av staten. (1) Hvorfor? Fordi, som John Holloway forsikrer: «Å kjempe gjennom staten er å bli involvert i den aktive prosessen med å påføre seg selv nederlag.» Nei, proklamerer de, (per definisjon) kan ikke staten utfordre kapitalismen. Hvorfor? Fordi den er del av kapitalen. Og virkelig, som Holloway skriver: Staten (enhver stat) må gjøre alt den kan for å skaffe tilveie forutsetninger som fremmer kapitalens profitabilitet.»

 

Les resten av artikkelen

Sju vanskelige spørsmål

2007-02

I april 2004 ble jeg invitert til å forelese om erfaringene fra den jugoslaviske sjølstyret for Kommisjonen for fagbevegelsen i den Bolivarske revolusjonære prosessen under den Andre verdenskonferansen i solidaritet med den bolivarske revolusjonen i Caracas, Venezuela. I foredraget mitt om lærdommene fra denne erfaringa (som ble oversatt og sirkulert i Venezuela) pekte jeg på de grunnleggende trekkene til sjølstyret, hvordan det forandret seg over førti år, og noen positive og negative sider ved det. (1)

Innen ett år hadde prosessen med å gå i retning av arbeiderstyre tatt av i Venezuela. Så da jeg ble invitert til å snakke ved «Arbeidere i revolusjonen: bolivarsk samstyre, en alternativ økonomisk modell» i Valencia i april 2005 under den Tredje verdenskonferanse i solidaritet med den Bolivarske revolusjon, bestemte jeg meg for å fokusere på problemene som venezuelanske arbeidere og revolusjonen ville møte i bevegelsen fram mot samstyre.

Les resten av artikkelen

Fra redaksjonen

2007-03A

Dette er ei lita samling debattinnlegg Tron Øgrim skreiv i mai 2006. De er meningsytringer kjapt klapra ned og sendt til RVs diskusjonsliste. Temaet er kommunisme – slik Tron så for seg et slikt samfunn. Han ville vise at kommunismen ikke er en fjern utopi, men allerede finnes i kimeform i dagens Norge. Og at mange flere enn vi vanligvis trur, har regna seg som kommunister.

Les resten av artikkelen

Et hedersord

2007-03A

Kjære kam Ronny,
En diskusjon om KOMMUNISMEN med folk flest ønsker jeg skal handle om INNHOLDET i kommunismen, og ikke om ORDET – spesielt ikke i første omgang.

Les resten av artikkelen

«Kommunisme» er ikke noe Marx fant på

2007-03A

Kjære kam Jokke
Du skriver: «For det er jo langt flere enn Marx som har kalt, og kaller, dette for kommunismen.»

Les resten av artikkelen

Det samme hva du kaller det!

2007-03A

Kjære kamerat PIM!
Vi kan fortsette med å diskutere, vennlig og saklig, både spørsmålet om KOMMUNISME og om PROGRAM.

Les resten av artikkelen

Om dugnad, fri/open programvare og kapitalisme (debatt)

2007-03

I artikkelen «Digital dugnad – fremtiden er fantastisk» i Rødt! nr 1, 2007 skriv Ida Sofie Søland og Wilhelm Joys Andersen om såkalla digital dugnad – samarbeid med bruk av datateknologiske middel for å lage digitale produkt. Konklusjonen deira er at den digitale dugnaden fjernar digitale produkt frå marknaden og har i seg spirene til ei kommunistisk samfunnsorganisering. Blant fleire former for digital dugnad dei skriv om, er såkalla fri eller open programvare. Ein kan seie mykje om alle dei andre formene òg, men det er fri eller open programvare eg vil konsentrere meg om i denne teksten.

Les resten av artikkelen

Økokommunistisk manifest – Framtida begynner nå!

2007-04

Platon skapte sin visjon om et klasseløst idealsamfunn for 2.400 år siden. Thomas More skrev om sitt kommunistiske Utopia i 1516. I sin ungdomsskrifter skrev Marx om et samfunn der han kunne være gjeter om morgenen og kritiker etter middag, uten noen sinne å bli verken gjeter eller kritiker. I Kvinne ved tidens rand skaper Marge Piercy et økokommunistisk framtidssamfunn bygd på en kombinasjon av moderne teknologi og naturkunnskapen til indianerne i New Mexico. I The Voyage from Yesteryear lar James P Hogan sine framtidsmennesker skape et samfunn uten lønnsarbeid, uten stat, uten kjernefamilie og uten overklasse, på grunnlag av avansert innsikt i økologi og teknologi. Ursula K. LeGuin viser oss en visjon av et klasseløst knapphetssamfunn i økologisk balanse i boka The Dispossessed. Utopiene har vært mange, men løsningene har vært få. I dagens verden er det en avgrunn mellom utopiene og virkeligheten for det store flertallet av jordas innbyggere. Hvordan slå bru over denne avgrunnen? Hvis det ikke skapes ei slik bru, blir resultatet lett håpløshet og avmakt.

Derfor må vi innse at framtida begynner nå.

Les resten av artikkelen

Er massene de virkelige heltene? Og går historia på skinner? (Debatt)

2007-04

Jeg er blitt bedt om å ta del i debatten om digital dugnad. Jeg har lest to innlegg, og de er ikke enige. Det er ikke jeg heller.

Les resten av artikkelen

Om kommunistisk dugnad (Debatt)

2007-04

Mass Soldal Lund skrev en artikkel til Rødt! 3/07 som heter «Om dugnad, fri/open programvare og kapitalisme». Den er stila som et angrep på artikkelen «Fremtiden er fantastisk» av Ida Sofie Søland Jackson og Wilhelm Joys Andersen (Rødt! 1/07).

Les resten av artikkelen

Neste side »