Arkiv for skole

Skolen – oppbevaring og kontroll

2021-02A

På skolen lærer vi å regne og lese og om hvordan naturen og samfunnet henger sammen. Dette er i alle fall ei veldig vanlig oppfatning. Men kanskje læring er en mindre del av skolen enn vi tror?  Av Jorun Gulbrandsen var medlem av AKP, RV og Rødt fra starten, mangeårig leder av AKP, lærer og […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassens unger trenger også datamaskin

2020-01

Foreldre som ikke greier å sette grenser for barna sine, vil ha velferdsstaten til å gjøre det for dem. Det er lett å forstå. Men skolen må få til teknologi, ikke gi det opp.

Les resten av artikkelen

Livet som fremmedgjort humankapital

2020-01

Vi lever i en verden hvor underskudd heter merforbruk, hvor krig kalles fredsbevarende operasjoner og barnehagebarn er blitt barneekvivalenter. Er det rart vi føler oss fremmedgjorte, sier vi, og ser oppgitt på hverandre. Men hva mener vi med det, vi sier? Og hjelper det egentlig å si det?

Les resten av artikkelen

Forskjeller i klassen

2018-01 Bokomtaler

Redaktør Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo, samt åtte medforfattere Forskjeller i klassen – nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen Universitetsforlaget 2014, 217 s Klasse, kjønn og etnisitet i skolen Forskjeller i klassen – nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen gir forståelse for […]

Les resten av artikkelen

Minnebok om Forsøksgym

2018-01 Bokomtaler

Cecilie Winger og May-Irene Aasen Da tenåringene tok makta,Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym Manifest, Oslo, 2018 Da jeg så at det skulle komme ei bok om Forsøksgym i Oslo (FGO), tenkte jeg at det var på tide, og at det ville være en anledning til å debattere skole og samfunn. Det har boka også […]

Les resten av artikkelen

Intervju med Harriet Bjerrum Nielsen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen

2018-01

Det mangler ikke på politiske ambisjoner for den norske skolen. Den skal gjøre gangs folk av barna som kommer dit, utligne klasseforskjeller, og produsere den arbeidskraften Norge trenger. Nasjonale prøver, PISA og andre målinger påstår å kunne si noe om kvaliteten i skolen. Men hvordan står det til i klasserommet, hvis vi går bak statistikken, […]

Les resten av artikkelen

Hvis IKT ikke fantes i skolen

2018-01

Etter over ti år med digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er den digitale praksisen i norske skoler svært varierende. Mens kompetansen er høy hos mange, har noen så svake digitale ferdigheter at de sliter med å mestre sin digitale hverdag. Noe av årsaken til dette skillet synes å være lav digital kompetanse […]

Les resten av artikkelen

Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete?

2018-01

Elever testes og måles, rangeres og klassifiseres. Systemene er ofte utarbeidet av statistikere og resultatene serveres som den ultimate sannheten om skolen. Den som hever stemmen mot tester, blir sagt å være mot resultater og ikke minst mot kunnskap om hva som skjer i skolen. Hvordan ble det sånn?

Les resten av artikkelen

Skoledebatt for 100 år siden

2018-01

Debatten om hvordan skolen skal være er ikke ny. Her er et lite utdrag fra debatten om et av de store temaene for 100 år siden: retten til fysisk avstraffelse. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, sosialist og medlem i Arbeiderpartiet. Hun er kanskje mest kjent for sin rolle under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, men var også valgt […]

Les resten av artikkelen

Flytt skolen ut av skolen!

2018-01

Hvorfor skal barn og ungdom være stengt inne i egne barne- og ungdomsbygninger i 13 år? Studiet av naturen skjer best i naturen, forståelse av samfunnet får vi ved å delta i det, arbeid læres sammen med de arbeidende. Det finnes mange eksempler på at skolen flytter ut av skolebygget, og at det er bra […]

Les resten av artikkelen

Hva med skolen?

2018-01

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Ingen snakker om velferdsprofitørene i skoleverket

2016-03

Sommeren 2008 sto brått 300 elever uten skoleplass. Ikke fordi de ikke hadde søkt på en skole, ikke fordi de ikke hadde kommet inn på en skole, og ikke fordi det ikke fantes skoleplasser, men fordi skolen de hadde gått på gikk konkurs. Fortsatt går de aller fleste elevene i fellesskolen, men de siste ti […]

Les resten av artikkelen

Krigen mot lærerne

2014-02

Først tok de lærerne i Danmark, med den sosialdemokratiske regjeringen på laget. Det ble tap etter en lang kamp.

Nå prøver de seg på de norske lærerne, med den blå–blå-regjeringa på laget.

Arbeidskjøperne krever total kontroll med en dårligere skole som resultat.

Det blir en varm vår!

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte skolen (debatt)

2011-03

I Rødt! nr. 4/2010 skriver jeg artikkelen, «Hvem skal eie kunnskapen?», som er et forsøk på å gi en helhetlig analyse av utviklingen i norsk skole i den nyliberale epoken, bygd på teorier av Karl Marx og Zigymunt Bauman. Jeg får et tilsvar, «Den digitaliserte læreren?» i nr. 2/2011, av Leikny Øgrim der hun kommenterer noen spørsmål jeg tar opp.

Les resten av artikkelen

Leksefri skole

2011-04

Torsdag den 20. september 2011 demonstrerte over tusen elever fra hele landet for at sine skoler, sine kommuner og sine fylkeskommuner skal innføre en leksefri skole. Elever brukte denne torsdagen og uken 26–30. september på å kjempe for sin egen skolehverdag.

Jeg gjennomgår i denne artikkelen hvorfor og hvordan Rød Ungdom har jobbet med leksefri skole som politisk mål.

Les resten av artikkelen

Kunnskapsbløffen (omtale)

2011-04 Bokomtaler

Magnus Marsdal: Kunnskapsbløffen Manifest forlag, 2011 Dette er den viktigste boka som er utgitt om norsk skole på mange år. Boka er en advarsel mot en norsk skolehverdag prega av tester og prøver fra barna er knøttsmå. Drivkraften i dette systemet er hard konkurranse på alle nivåer: mellom elevene, mellom lærerne, mellom skolene og mellom […]

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte læreren? (debatt)

2011-02

Hva skal skole være? Hvem skal eie kunnskapen? Hvem skal eie framtida? spør Øyvind Andresen i sitt innlegg, der han går til angrep på det han oppfatter som en utvikling i retning av et nyliberalt utdanningssystem for en «flytende modernitet». Han har flere gode poenger, men ender opp som bakstreversk forsvarer av skolesystemet fra 50- og 60-tallet.

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte læreren? (debatt)

2011-02

Hva skal skole være? Hvem skal eie kunnskapen? Hvem skal eie framtida? spør Øyvind Andresen i sitt innlegg, der han går til angrep på det han oppfatter som en utvikling i retning av et nyliberalt utdanningssystem for en «flytende modernitet». Han har flere gode poenger, men ender opp som bakstreversk forsvarer av skolesystemet fra 50- og 60-tallet.

Les resten av artikkelen

Hvorfor har vi skole?

2009-04

Skole og utdanning er stadig framme i media. Kvalitetsdiskusjonen har pågått i årevis.

Denne høsten har skolens manglende evne til å skape sosial utjevning skapt bølger. Så kom diskusjonen om gettoskoler med forslag om bussing av barn bort fra sin egen skole. På tide å stoppe opp å tenke. Hvorfor har vi egentlig skole?

I denne artikkelen vil jeg forsøke å analysere skolens funksjoner i samfunnet.

Les resten av artikkelen

Samisk skole eller Norsk standard (bokomtale)

2005-02

"Denne boka handlar om fornorskingspolitikken og arbeidet for å utvikle ein samisk skole. Dette er ikkje bare historie. Reformene på 90-talet førte med seg fleire tilbakeslag for samisk opplæring. Mens Regjering og Sameting kranglar om kompensasjon for tidligare fornorsking, ser vi klare teikn på at fornorskingspolitikken held fram. Derfor er denne boka meir aktuell enn ein skulle ønske." (Frå forfattaren sitt forord.)

Les resten av artikkelen

Neste side »