Arkiv for Jorun Gulbrandsen

Flytt skolen ut av skolen!

Nr 1 2018

Hvorfor skal barn og ungdom være stengt inne i egne barne- og ungdomsbygninger i 13 år? Studiet av naturen skjer best i naturen, forståelse av samfunnet får vi ved å delta i det, arbeid læres sammen med de arbeidende. Det finnes mange eksempler på at skolen flytter ut av skolebygget, og at det er bra […]

Les resten av artikkelen

Penga eller livet!

Nr 1 2017

Da vi var barn, lekte vi at vi var røvere. Vi hoppa fram med en kruttlappistol og ropte til våre fiender: «Penga eller livet!» Fiendene skulle velge om de ville beholde pengene sine, eller om de satte mest pris på livet sitt. I dag er det ikke lenger en lek. «Myndighetene velger pengene framfor livet». […]

Les resten av artikkelen

Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp!

Nr 4 2016

I januar 2016 leverte Arbeidstidsutvalget sin innstilling. De ønsker at folk skal ha lengre arbeidsdager og jobbe flere helger, hva som er nattarbeid skal forminskes, arbeidsgiverne skal ha mer makt og fagforeningene mindre.

Les resten av artikkelen

Vi trenger et profittforbud!

Nr 2 2016

Velferdesprofitørene handler om dem som tjener seg rike på skattepenger. Penger som skulle gått til offentlige velferdstjenester, men som havner som profitt i kommersielle selskaper. Jorun Gulbrandsen har snakket med forfatteren, Linn Herning.

Les resten av artikkelen

Antikommunisten Breivik

Bokomtaler Nr 3 2015

Regi Theodor Enerstvedt Massemorderen som kom inn – fra hva? Forlaget Rødt! 2015, 95 s. Løp og kjøp! Boka er spennende, forfatteren skriver klart og logisk og stiller mange uventa spørsmål, den er virkelig interessant. Jeg leste den igjennom uten å legge den nevneverdig fra meg. Boka har godt med kilder og forklaringer, enda den […]

Les resten av artikkelen

Kvinner i landbruket

Bokomtaler Nr 2 2015

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Et landbruk uten kvinner. En kart-legging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei, 2015 Det er et mål å øke kvinneandelen i landbruket, finne ut hva som er kvinners motivasjon og hva som er vanskeligheter, og bygge nettverk mellom kvinnebønder. Her er noen eksempler fra rapporten, som […]

Les resten av artikkelen

Ja til kvinnebønder!

Nr 2 2015

– Nedleggelse av småbruk er klimafiendtlig, en fare for folkehelsa, dyrevelferden og en fare for rikets sikkerhet. Det er sterke ord, men jeg mener det, sier Merete Furuberg Regjeringa sier de vil «øke produktiviteten i landbruket». Furuberg forteller om styrt nedlegging av gårdsbruk og om konsekvensene det har på livsviktige områder.

Les resten av artikkelen

Lever du for å arbeide, eller arbeider du for å leve?

Nr 1 2015

«Bedre livskvalitet! Et bedre liv!» Det er hva Ole Roger Berg svarer når han får spørsmålet: Hva er ditt mål med sekstimersdagen?

Les resten av artikkelen

Osloprosjektet dømt nord og ned

Nr 1 2015

I Oslo kommune var det et forsøk med sekstimersdag på et sjukehjem, og i to områder for hjemmetjenester. Det varte i 22 måneder, fra juni 1995 til mars 1997. Byrådet oppsummerte det som mislykket, som bortkasta penger, og det ble med forsøket. De ansatte og prosjektledelsen oppsummerte det som vellykket for ansatte og pasienter.

Les resten av artikkelen

Sekstimersdagen på Tine Heimdal Et bedre liv!

Nr 1 2015

Redaksjonen ba Jorun Gulbrandsen dra til Trondheim og lage en reportasje om sekstimersdagen. Tine Heimdal har nemlig sekstimers arbeidsdag, og vi ville høre om erfaringene. Hva mente meierisjefen? Tillitsvalgte? De ansatte? Hun kom tilbake med mange intervjuer og bilder, og presenterer«funnene».

Les resten av artikkelen

En ny industriell revolusjon?

Bokomtaler Nr 1 2014

Christopher Barnatt: 3D printing. The next industrial revolution Create Space, 2013, 278 s. Denne boka fikk jeg i julegave, og kunne nesten ikke legge den fra meg. Barnatt skriver blant annet om Peak Oil. Det er et uttrykk for det tidspunktet hvor produksjonen av olje vil være på det høyeste, og at det blir mindre […]

Les resten av artikkelen

Forbruksproblemer i radikal politikk

Nr 1 2014

«Vi må redusere forbruket» hører vi ofte i forbindelse med den globale oppvarmingen.

Men når stilles disse spørsmålene: Hvem er «vi»? Hva er forbruk? Hvilket forbruk skal reduseres av hvem? spør Unni Kjærnes i dette intervjuet med Jorun Gulbrandsen.

Les resten av artikkelen

Debattbok for å forandre (omtale)

Nr 1 2014

Jorun Gulbrandsen: Den skreddersydde skoen og kommunismen Rødt Forlag, 2014, 152 s. «Denne bok er en kommunistisk bok. Den henvender seg til mennesker av alle religiøse og politiske retninger,» skreiv Robert Havemann i forordet til boka Dialektikk uten dogmer som kom ut i 1964. Det same kan seiast om boka som Jorun Gulbrandsen nyleg har […]

Les resten av artikkelen

Den skreddersydde skoen og kommunismen

Ukategorisert

Lenkesamling Den skreddersydde skoen og kommunismen Side 9: Clarks Shoes Discusses 3D Printing (YouTube) Bilder av 3D-printa sko Side 11: 3D Design For Good: Let’s Donate For Robohand Project Meet the tinkerer-turned-prosthetic pioneer who 3D printed a working hand Filmer om Richard Van As Side 19: Søstre, kamerater! av Kjersti Ericsson Kvinnelønna av Siri Jensen Kjøp bøkene i […]

Les resten av artikkelen

Idrett, kjønn og makt (intervju med Gerd von der Lippe)

Nr 1 2013

Når mannsfotballen gjør det dårlig, skriver mediene "Miss Norway" om landslaget. Mens Marta Viera da Silva, som var regna som verdens beste kvinnelige fotballspiller, "spiller som en mann". De kjønnete, usynlige maktstrukturene må avdekkes for at det skal bli likestilling, sier Gerd von der Lippe i dette intervjuet. Gerd von der Lippe er idrettssosiolog, professor […]

Les resten av artikkelen

Vis fram kvinnene, ikke la dem forsvinne!

Nr 1 2013

Dette er en kritikk av dagens likestillingspolitikk, som får kvinner og kvinners liv til å bli usynlig, også for kvinner sjøl.

Kvinnekamp forsvinner fra språket, feminisme innføres som en trosretning. Hva er likestillingas begrensninger for arbeiderklassens kvinner?

I år skal vi feire kampen for stemmeretten på mange måter. Det bør også brukes til å trekke fram kvinner og kvinnekamp som har betydd noe for kvinnefrigjøring i tida etter 1913 og i dag.

La ikke kvinnene forsvinne!

Les resten av artikkelen

Jeg vil ha glede!

Nr 1 2006

Jeg vil ha sterke opplevelser av lykke. Ikke straff mot de rike som har plaga menneskene. Ikke hevn. Men de sterke følelsene av glede en kan oppleve med vennskap, overraskelser, fare, arbeid, vakkerhet, uten bekymringer for det daglige brød. Jeg tror jeg forklarer det best med en fortelling.

Les resten av artikkelen

Venstresida akkurat nå

Nr 4 2005

Ny regjering. Kan den føre til et oppbrudd? Er det krefter som med noen form for realisme vil danne et nytt venstreparti i Norge? Vil SV i regjering føre til en splittelse? Er Manifest et initiativ for et nytt parti? Eller har Manifest andre mål? Hva kan Klassekampen bidra med? Hva slags parti er nyttig nå?

Les resten av artikkelen

Om kommunistpartiet Om det revolusjonære partiet (nettbonus)

Nr 4 2005

I en artikkel i Rødt! nr 4, 2005 står det en artikkel om "Venstresida i dag". Den konkluderer med at det for tida ikke er noen seriøse revolusjonære partibyggere enn RV, AKP og RU. Den naturlige oppfølginga av artikkelen er: Hva er typiske trekk ved et kommunistparti/et revolusjonært parti? Til slutt kommer en tekst om hva AKP gjør i dag.

Les resten av artikkelen

Familiemannen – kvinnenes redning?

Nr 3 2005

Er det et maktforhold mellom menn og kvinner? Hvilke følger har det om svaret er ja eller nei? Trengs det kvinnekamp mot undertrykking, eller trengs det et likestillingsarbeid der begge kjønn kvitter seg med innarbeidete kjønnsroller? Hvis menn ikke undertrykker kvinner, er det da noen menn å kjempe imot, og er det egentlig noen kvinnelige ofre?

Les resten av artikkelen

Neste side »