Arkiv for Jorun Gulbrandsen

50 år med kunnskap, diskusjon og kamp

2022-04 Innholdsliste

Dette tidsskriftet fyller 50 år i år! Og som partiet det høyrer til så har det utvikla seg, fornya seg og forynga seg. Dette jubileumsnummeret er ikkje eit historisk verk som gir ein rettferdig representasjon av 50 år med tekst og skribentar. Nummerredaksjonen har vald ut tema og artiklar som framleis er aktuelle i dag. […]

Les resten av artikkelen

Er kvinnen fosterets beste vern? Eller største trussel?

2021-04

Det er mange spørsmål som i årevis har fulgt debatten om abort. For hva betyr det, at kvinnene skal bestemme over sin egen kropp? Er det forsvarlig at kvinnene skal avgjøre på egenhånd, om et foster skal bli et barn?  Jorun Gulbrandsen er lærer, medforfatter av Abortboka og mangeårig aktivist for sjølbestemt abort. Boka det […]

Les resten av artikkelen

Skolen – oppbevaring og kontroll

2021-02A

På skolen lærer vi å regne og lese og om hvordan naturen og samfunnet henger sammen. Dette er i alle fall ei veldig vanlig oppfatning. Men kanskje læring er en mindre del av skolen enn vi tror?  Av Jorun Gulbrandsen var medlem av AKP, RV og Rødt fra starten, mangeårig leder av AKP, lærer og […]

Les resten av artikkelen

Blodpenger til vampyrene

2021-01

Denne artikkelen forklarer hvordan kapitalismen fungerer i vår tid, – med blod som eksempel. Den kunne vært om krig og våpen, plyndringa av land i Sør, ødeleggelse av naturen og veldig mye mer. Det finnes mange eksempler på at kapitalismen er menneskeuvennlig, destruktiv og barbarisk, – fordi den er nødt. Den lager fattige som Rachel, […]

Les resten av artikkelen

Erik Ness og retningssansen

2019-01A

Erik Ness er berykta for én ting. Han eier ikke stedsans eller retningssans. En gang skulle noen feire en av kampanjene for Klassekampen ved å treffes på Ammerud i Oslo og spise middag. Erik, det trofaste kampanjemennesket, skulle sjølsagt dit. Det hjalp lite at han er født og oppvokst i Oslo. Han visste ikke hvor […]

Les resten av artikkelen

Det store skoleeksperimentet

2019-01 Bokomtaler

Simon Malkenes: Det store skoleeksperimentet. Makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole» Oslo: Forlaget Manifest AS, 2018, 336 s. Av Jorun Gulbrandsen, tidligere leder av AKP, aktiv i Rødt kvinne­utvalget og Aksjonskomiteen for sekstimersdagen og har vært lærer i mange år. En dag kom det en stolt femåring inn på biblioteket på skolen der […]

Les resten av artikkelen

Dama som ikke kunne temmes!

2018-04 Bokomtaler

Jorun Gulbrandsen: Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk Forlaget Rødt, Larvik, 256 s. Boka Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk er en samling tekster skrevet av Jorun Gulbrandsen som ble gitt ut i anledning Joruns 70 års dag. Leseren blir raskt introdusert for skildringer fra hennes oppvekst i en arbeiderfamilie på Oslos østkant, […]

Les resten av artikkelen

Ja til verneplikt for kvinner!

2018-04

Første gang sto dette innlegget i akp.no – som kom både på papir og som nettavis, der Rødt Nytt er dagens etterfølger – i nr 5/2014 som Gulbrandsen redigerte i flere år. «Ikke en mann ikke en øre til det borgerlige militæret.» For ikke å snakke om «ikke ei kvinne». Er dette ei parole som […]

Les resten av artikkelen

Intervju: 70-tallet starta i Solkom

2018-04

«Ansikter grønne av hat». Slik var beskrivelsen av deltakerne etter en Vietnam-demonstrasjon. Hvilken betydning fikk krigen i Vietnam og solidaritetsbevegelsen som gikk imot den for det politiske landskapet i Norge? For frigjøringsbevegelsene i den tredje verden og USAs rolle som supermakt?

Les resten av artikkelen

Nirmal Brahmachari fyller 75 år. Liv og diktning er ett

2019-02

Dette fyndordet, som er brukt om mange diktere, slår meg som usedvanlig passende når det gjelder den indisk-norske poeten Nirmal Brahmachari. Jeg sitter og prater med ham om den siste diktsamlinga hans, Folkets kamp – og det blir like mye en sam­tale om livet hans. Men også om livet til folkemassene på det indiske subkontinentet.

Les resten av artikkelen

Flytt skolen ut av skolen!

2018-01

Hvorfor skal barn og ungdom være stengt inne i egne barne- og ungdomsbygninger i 13 år? Studiet av naturen skjer best i naturen, forståelse av samfunnet får vi ved å delta i det, arbeid læres sammen med de arbeidende. Det finnes mange eksempler på at skolen flytter ut av skolebygget, og at det er bra […]

Les resten av artikkelen

Penga eller livet!

2017-01

Da vi var barn, lekte vi at vi var røvere. Vi hoppa fram med en kruttlappistol og ropte til våre fiender: «Penga eller livet!» Fiendene skulle velge om de ville beholde pengene sine, eller om de satte mest pris på livet sitt. I dag er det ikke lenger en lek. «Myndighetene velger pengene framfor livet». […]

Les resten av artikkelen

Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp!

2016-04

I januar 2016 leverte Arbeidstidsutvalget sin innstilling. De ønsker at folk skal ha lengre arbeidsdager og jobbe flere helger, hva som er nattarbeid skal forminskes, arbeidsgiverne skal ha mer makt og fagforeningene mindre.

Les resten av artikkelen

Vi trenger et profittforbud!

2016-02

Velferdesprofitørene handler om dem som tjener seg rike på skattepenger. Penger som skulle gått til offentlige velferdstjenester, men som havner som profitt i kommersielle selskaper. Jorun Gulbrandsen har snakket med forfatteren, Linn Herning.

Les resten av artikkelen

Antikommunisten Breivik

2015-03 Bokomtaler

Regi Theodor Enerstvedt Massemorderen som kom inn – fra hva? Forlaget Rødt! 2015, 95 s. Løp og kjøp! Boka er spennende, forfatteren skriver klart og logisk og stiller mange uventa spørsmål, den er virkelig interessant. Jeg leste den igjennom uten å legge den nevneverdig fra meg. Boka har godt med kilder og forklaringer, enda den […]

Les resten av artikkelen

Kvinner i landbruket

2015-02 Bokomtaler

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Et landbruk uten kvinner. En kart-legging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei, 2015 Det er et mål å øke kvinneandelen i landbruket, finne ut hva som er kvinners motivasjon og hva som er vanskeligheter, og bygge nettverk mellom kvinnebønder. Her er noen eksempler fra rapporten, som […]

Les resten av artikkelen

Ja til kvinnebønder!

2015-02

– Nedleggelse av småbruk er klimafiendtlig, en fare for folkehelsa, dyrevelferden og en fare for rikets sikkerhet. Det er sterke ord, men jeg mener det, sier Merete Furuberg Regjeringa sier de vil «øke produktiviteten i landbruket». Furuberg forteller om styrt nedlegging av gårdsbruk og om konsekvensene det har på livsviktige områder.

Les resten av artikkelen

Lever du for å arbeide, eller arbeider du for å leve?

2015-01

«Bedre livskvalitet! Et bedre liv!» Det er hva Ole Roger Berg svarer når han får spørsmålet: Hva er ditt mål med sekstimersdagen?

Les resten av artikkelen

Osloprosjektet dømt nord og ned

2015-01

I Oslo kommune var det et forsøk med sekstimersdag på et sjukehjem, og i to områder for hjemmetjenester. Det varte i 22 måneder, fra juni 1995 til mars 1997. Byrådet oppsummerte det som mislykket, som bortkasta penger, og det ble med forsøket. De ansatte og prosjektledelsen oppsummerte det som vellykket for ansatte og pasienter.

Les resten av artikkelen

Sekstimersdagen på Tine Heimdal Et bedre liv!

2015-01

Redaksjonen ba Jorun Gulbrandsen dra til Trondheim og lage en reportasje om sekstimersdagen. Tine Heimdal har nemlig sekstimers arbeidsdag, og vi ville høre om erfaringene. Hva mente meierisjefen? Tillitsvalgte? De ansatte? Hun kom tilbake med mange intervjuer og bilder, og presenterer«funnene».

Les resten av artikkelen

Neste side »