Arkiv for 2019-02

Ingen kategorier

Bokomtaler: Å bli frarøvet friheten

2019-02 Bokomtaler

Ahmet Altan: Eg får aldri sjå verda igjen Oslo: Samlaget, 2019, 179 s. s Av Tomine Sandal, med i redaksjonen til Gnist, bokredaktør for bøker på norsk og studerer nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Hva gjør det med et menneske å bli frarøvet friheten? I september 2016 ble forfatter og journalist Ahmet Altan arrestert […]

Les resten av artikkelen

Bokomtaler: Den nye krigsmaskinen – eit monster

2019-02 Bokomtaler

Hans Husum: Skjult. Ny krigsmaskin Larvik: Forlaget Rødt!, 2018, 224 s. Av Harald Dyrkorn, pensjonist og bur på Skarnes. Han er samfunnsvitar med bakgrunn i samfunnsgeografi og sosialantropologi. Hans Husum, forfattar av Skjult, er ein krigskirurg med 40 års erfaring frå mellom anna Afghanistan  der han arbeidde for Afghanistankomiteen. Han har medisinsk doktorgrad i krigsskadar […]

Les resten av artikkelen

Innhold 2 2019

2019-02 Innholdsliste

Leder 4 Plukk 6 Gnist-samtalen med Ellen Engelstad: Rosa Luxemburg og ettertidens radikale bevegelser 8 Hallvard Berge: Er det progressivt å boikotte selvbetjeningskassene? 16 Kari Celius: Datahaller – den nye olja eller den store floppen? 24 Tale Hammerø Ellingvåg: Historien om den fagforeningsdrevne grønne omstillinga i Odda 30 Christina Colclough: Å få sparken av en […]

Les resten av artikkelen

Hva er staten – og for hvem?

2019-02

Hvordan skal vi forstå statens rolle? Er den en nøytral institusjon som vi kan fylle med innhold, eller reflekterer selve oppbygningen det samfunnssystem og de maktforhold vi lever i? Hvilke funksjoner har staten? Hva med staten i et sosialdemokratisk regime. På hvilke måter skiller den seg fra et liberalistisk regime på den ene sida og […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter

2019-02 Bokomtaler

James Bloodworth: Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter Oslo: Res Publica, 2019, 253 s. Av Per Emil Skjelbred, faglig ansvarlig i Rød Ungdom, jobber i bar og studerer samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Arbeidsmarkedet over hele verden er i stadig endring. Nyliberalismen har i stor grad vunnet frem som et globalt hegemoni, […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Israel. Historie, politikk og samfunn

2019-02

Marte Heian-Engdal: Israel. Historie, politikk og samfunn Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 200 s. Av Petter Bauck, statsviter og medredaktør av boka The Oslo Accord. A Critical Assessment. Jobber i dag ved ambassaden i Kyiv. Marte Heian-Engdal har skrevet en bok om Israel, ikke om konflikten mellom Israel og palestinerne. Allerede i starten av boka […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Brev til et en ufødt datter

2019-02 Bokomtaler

Anne Bitsch: Brev til et en ufødt datter. Om frihet, sex og søsterskap Oslo: Spartacus 2018, 110 s. Av  Anja Ariel Tørnes Brekke, sitter i Gnist-redaksjonen og går på forfatterstudiet i Tromsø. Hvorfor skjer voldtekter? Hvordan gjøre noe med det? Hvordan reise seg etter man har blitt krenket? Hvordan leve uten å være redd for […]

Les resten av artikkelen

Nirmal Brahmachari fyller 75 år. Liv og diktning er ett

2019-02

Dette fyndordet, som er brukt om mange diktere, slår meg som usedvanlig passende når det gjelder den indisk-norske poeten Nirmal Brahmachari. Jeg sitter og prater med ham om den siste diktsamlinga hans, Folkets kamp – og det blir like mye en sam­tale om livet hans. Men også om livet til folkemassene på det indiske subkontinentet.

Les resten av artikkelen

Debatt. Den faste kapital må analyseres

2019-02

I artikkelen «Profittraten må analyseres på nytt», Gnist nr. 1A for 2019 (s. 62–73), gir Harald Minken en interessant vurdering av Marx’ teori om den faste kapitalens rolle i økonomisk kretsløp. Anledningen er at etter Minkens oppfatning er det uriktig å operere med den definisjon av profittraten som en finner hos Marx. Dette er en […]

Les resten av artikkelen

Abortdebatt. Hvem skal bestemme?

2019-02

Jeg har lyst til å svare på noen av problemstillingene Eivor Evenrud reiser i artikkelen «Hvem skal bestemme» i Gnist 1/19. Hun skriver: «Det jeg savner i debatten om nemder og kvinners rett til å bestemme over egen kropp er hva som skal skje med et levedyktig foster». Min bakgrunn er at jeg blei aktiv […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens mange ansikter – Bolsonaro og grasrotmotstand

2019-02

Brasil har i løpet av de siste årene vært gjennom en politisk prosess prega både av høyreekstrem fremvekst og kriminalisering av meningsmotstandere, så vel som hard folkelig motstand og grasrotmobilisering. Det hele kulminerte i den nå så kjente og polariserende valgkampen i 2018, der president Bolsonaros fascistinspirerte tankegods vant frem. Hvordan kan det ha seg […]

Les resten av artikkelen

Fake news, offentlighet og demokratiforfall

2019-02

Foto: Jørgen Håland Av Arne Overrein, var inntil pensjonering i 2018 dosent i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Medlem av tidsskriftet Vardøgers redaksjon. Medlem av SV. Har blant annet publisert Kampen om folkeretten. Krig makt og rett i verdsenssamfunnet. I. Det store politiske bildet I løpet av de siste ti åra har de dominerende liberale […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Vær utålmodig menneske!

2019-02

Inger Hagerup var en overbevist sosialist og kalte seg gjerne kommunist. Hun skrev dikt om kong Haakon VII, noe andre radikalere som Arnulf Øverland og Nordahl Grieg også gjorde i krigsårene. Inger Hagerup skrev mye i NKP-avisa Friheten, og var med i redaksjonsrådet til tidsskriftet Kvinnen og Tiden.

Les resten av artikkelen

Marx om teknologi

2019-02

Av alle myter som er skapt om marxismen – og dem er det mange av – er en av de mest eiendommelige den at det til grunn for Marx’ syn på produksjonen skal ligge en deterministisk teknologiforståelse. Analysen av produksjonen skal altså være basert på en oppfatning av at teknologien er noe som ligger utenfor […]

Les resten av artikkelen

Hva ville Marx sagt om Facebook og Cambridge Analytica?

2019-02

Twitter sier de driver med «det folk snakker om akkurat nå».Facebook hevder at «oppdraget er å gi folk makt til å bygge fellesskap og føre verden nærmere sammen. Folk bruker Facebook til å holde kontakten med venner og familie, å oppdage hva som foregår i verden og å dele og uttrykke det som betyr noe […]

Les resten av artikkelen

Å få sparken av en algoritme

2019-02

I stedet for å frykte roboter, må vi kunne beherske dem og få på plass reguleringer. Det sier Christina J. Colclough, direktør for plattform- og byråarbeidere, digitalisering og handel hos UNI Global Union.

Les resten av artikkelen

Historien om den fag­foreningsdrevne grønne omstillinga i Odda

2019-02

De siste fem årene har en diskusjon reist seg om buzz-frasen «grønn omstilling». Alle er enige om at grønn omstilling er noe landet be­høver, men som en følge av at alle er enige er det nesten like mange definisjoner på begrepet som det er aktører i debatten. Diskusjoner om grønn omstilling i Norge har en […]

Les resten av artikkelen

Datahaller – den nye olja eller den store floppen?

2019-02

Dette er den komprimerte historien om regjeringens datasentersatsing som skulle være en del av det grønne skiftet for norsk kraftbasert næring. En viktig ingrediens var redusert elavgift for datasentre som etablerte seg i norske kommuner. Det viste seg imidlertid at de fleste av de fleste (i hovedsak utenlandske) selskapene som ville etablere seg, stort sett […]

Les resten av artikkelen

Er det progressivt å boikotte selv­betjeningskassene?

2019-02

I 2018 gikk kampanjen «Ikke vær gratis arbeidskraft» på Facebook og i andre sosiale medier. Kampanjen oppfordret til boikott av selvbetjeningskassene i dagligvarebutikkene. I denne artikkelen ser jeg nærmere på denne boikottstrategien. Hva er det vi boikotter? Hva er konsekvensene? Er det veien å gå? På veien til konklusjonen kommer vi innom den større robotiseringsdebatten […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen: Rosa Luxemburg og ettertidens radikale bevegelser

2019-02

Intervju med Ellen Engelstad, jobber som redaktør i Manifest tidsskrift, sitter i prinsip­program­­komiteen til Rødt og er aktuell med boken ­­Rosa Luxemburg – En biografi, sammen med Mímir Kristjánsson.

Les resten av artikkelen

Neste side »