Arkiv for Erik Ness

Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge?

Nr 4 2019

1. Det er opplagt at maoisme i Kina før og etter revolusjonen i 1949, maoisme i Norge på 70-tallet og maoisme praktisert av frigjøringsbevegelser og «maoistiske» partier ikke er det samme. – Kan du prøve deg på en overordna definisjon? Desse tre fellesdraga var nok kjenneteikn ved den globale maoismen: Synet på den kinesiske revolusjonen […]

Les resten av artikkelen

Minnebok om Forsøksgym

Bokomtaler Nr 1 2018

Cecilie Winger og May-Irene Aasen Da tenåringene tok makta,Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym Manifest, Oslo, 2018 Da jeg så at det skulle komme ei bok om Forsøksgym i Oslo (FGO), tenkte jeg at det var på tide, og at det ville være en anledning til å debattere skole og samfunn. Det har boka også […]

Les resten av artikkelen

#metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand

Nr 1 2018

Redaksjonen i Gnist hadde planlagt å intervjue kvinnepolitisk leder i Rødt, Marielle Leerand, om kvinnekampen akkurat nå, ikke minst fordi Rødt i mars har en landsomfattende aksjonsdag mot seksuell trakassering. Da vi møttes, var #meetoo-kampanjen på det heiteste i media. Og så kom Giske, mfl kort tid etterpå. Mer aktuelle går det ikke an å […]

Les resten av artikkelen

En alliert på Stortinget

Nr 4 2017

– Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor, sier nyvalgt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Unni Kjærnes  og Erik Ness fra Gnist-redaksjonen.

Les resten av artikkelen

Mer enn klasser

Nr 3 2017

Kapitalismen vil ikke knuses men leve videre i en annen, alltid undertrykkende variant hvis vi ikke har flere tanker i hodet: klassekamp, sosialismen som mål og breie allianser. Usynliggjøres kvinner og grupper som innvandrere, homoer, samer og andre kapitalismen undertrykker og diskriminerer, vil borgerskapet fortsette å vinne.

Les resten av artikkelen

Arbeiderhistorie 2017

Bokomtaler Nr 2a 2017

Arbeiderhistorie 2017 Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Universitetsforlaget 2017, 142 s. Årets årbok fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ARBARK) handler nesten bare om den russiske revolusjonen og dens forhold til norsk arbeiderbevegelse. Den er en samling av artikler med ulike forfattere, og alle kan lastes ned gratis fra www.idunn.no. samlet sett gir disse artiklene […]

Les resten av artikkelen

Valgkamp – uten å rødme?

Nr 2a 2017

Det er valgkamp, kamp om innflytelse. Selv om det er sånn at kapitalismen – per definisjon – er borgerskapets bane med produksjon for profitt, som målet for all privat produksjon, utbytting og imperialisme, er det mulig å vinne enkeltsaker og unngå noen byrder i «vårt» system. Det er ikke uvesentlige spørsmål heller: for offentlig velferd, […]

Les resten av artikkelen

Sult – et stille folkemord

Nr 3 2016

FNs tidligere spesialrapportør, Jean Ziegler, sier at mangel på rett til mat, er vår tids stille folkemord. Olav Randen skriver i omtalen av boka Sult på side 122 at: … i denne verda døyr 25 000 menneske av svolt og sjukdommar som blir forsterka og dødelege på grunn av svolt, kvar einaste dag. At dette […]

Les resten av artikkelen

Pragmatikeren Lenin

Bokomtaler Nr 2 2016

Tamáz Krausz: Reconstructing Lenin, an intellectual biografi Monthly Review, 2015, 552s. Reconstructing Lenin, er ikke en biografi i vanlig forstand, ikke en kronologisk gjennomgang av hva han gjorde, hva han tenkte og skrev. Men den starter med Lenins oppvekst, og er så organisert i kapitler etter store tema: Russisk kapitalisme og revolusjon, bolsjevisme i teori […]

Les resten av artikkelen

Politikk med generasjoner

Nr 2 2016

Hvordan utvikle og forstå klassekamp når man tilhører forskjellige generasjoner og kjønn? Uttrykket «stole på gikta», er ikke så dumt. Det kan gjelde både vær og politikk. Intuisjon har også noe med erfaring å gjøre, men gikt er stort sett forbeholdt de «gamle».

Les resten av artikkelen

Pensjon, igjen

Nr 1 2016

Kampen om pensjon er en viktig del av kvinnekampen og vårens tariffoppgjør. Nå er det viktig å få gjennomslag for: Tariffestet pensjon inkludert forhandlinger ved endring av lokale avtaler. Kollektive ordninger der vi løftes i flokk og ingen kan stikke fra på individuelt vis. Innskudd må komme fra første krone, uansett alder, også ved korte […]

Les resten av artikkelen

17. mai og olje

Nr 3 2015

Samfunnssystemet i Norge blir ofte kalt den «norske modellen». Harald Berntsen kaller sin artikkel i dette nummeret for Det «norske» klassekompromisset, med anførselstegn. kanskje for å illustrere at det er minst norsk og mest kapitalistisk? I hvertfall er det min mening at skal man forstå hvordan Norge i vår tid er funnet sammet, er det […]

Les resten av artikkelen

Leder

Nr 2 2015

Det tok av med TISA Etter at Rolv Rynning Hanssen skrev om TISA i Rødt! før jul, er spørsmålet blitt en del av samfunnsdebatten. Ikke bare på grunn av artikkelen, men den bidro og var til hjelp for Rødt som hadde stands 50 steder i februar. For mange er det grunnartikkelen når en breiere allianse […]

Les resten av artikkelen

Blir det krig i Europa?

Nr 1 2015

Spørsmålet i tittelen er feil stilt. Det er krig i Europa og har vært det lenge. Hver dag dør flere titalls mennesker i Ukraina. Stormaktene er kraftig involvert. USA og EU blander seg inn i for å utvide sin innflytelses-sfære og svekke Russland. Som alltid spiller olje og energi en viktig rolle. Ukraina er transitland […]

Les resten av artikkelen

En blåblå offensiv på mange fronter

Nr 1a 2015

Tidsskriftet ville vite hva fagbevegelsen mener om den nye regjeringa, konkret. Hva er de viktigste angrepene? Hva kan vi forvente oss? Vi spurte Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Sosial profil

Nr 1a 2015

Siv Jensen er bekymra for FrPs tilbake-gang. Nå er de nede på 10 prosent! Statsbudsjettet har en sosial profil hun er stolt av, akkurat som de lovet. Ingen bør bli overrasket at en regjering utgått fra FrP tar fra de fattige og gir til de rike. Det er når AP prøver på det samme, jeg […]

Les resten av artikkelen

Folkeavstemning og radikal mobilisering i et klassesamfunn

Nr 4 2014

Ved folkeavstemninga i september ønsket 45 % av de skotske velgerne seg nasjonalt sjølstyre, til tross for truslene om politisk kaos og økonomisk ruin. Rødt! inviterte Helle Linné Eriksen til en samtale.

Les resten av artikkelen

TISA sine bomber

Nr 4 2014

Man skulle tro USA hadde nok med å slippe bomber og krige, at konflikten med Russland i Ukraina tar for mye tid. At møter om handelsavtaler på presidentnivå står litt i veien når det skal «presisjonsbombes». Men så er det akkurat motsatt: Det er handelsavtalene som er det viktigste, de skal på plass for å […]

Les resten av artikkelen

Hamas

Nr 3 2014

Det er vanskelig å ha sympati for Hamas sitt kvinnesyn og ønsket om en islamsk statsforfatning. Men de er folkevalgte. Det er vanskelig å forstå Hamas som sender hjemmesnekra bomber over til Israel, som blir skutt ned, for å få bomber tilbake som dreper i tusener. Er det urimelig å kreve: at blokaden oppheves, at […]

Les resten av artikkelen

Jens i Nato (leder)

Nr 2 2014

Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte krig, og bombet Libya. Reportasjen i Brennpunkt (NRK) viste at det ikke var så nøye, bare flyene ble kvitt lasta. Flygerne kunne bestemme sjøl hva som var måla.   Sånt blir man generalsekretær i Nato av. Det var Arbeiderpartiet som kuppet Norge inn i NATO […]

Les resten av artikkelen

Neste side »