Arkiv for Erik Ness

50 år med kunnskap, diskusjon og kamp

2022-04 Innholdsliste

Dette tidsskriftet fyller 50 år i år! Og som partiet det høyrer til så har det utvikla seg, fornya seg og forynga seg. Dette jubileumsnummeret er ikkje eit historisk verk som gir ein rettferdig representasjon av 50 år med tekst og skribentar. Nummerredaksjonen har vald ut tema og artiklar som framleis er aktuelle i dag. […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale Blomster for å overleve

2022-03 Bokomtaler

Blomsterselgerne Sannar Araszadeh: Blomsterselgerne Himle Forlag, 2022, nå Tekst Forlag Sannar Araszadeh er kurder og var 26 år da han flykta fra Iran. Det er vanskelig å være radikal og aktivist i hjemlandet, spesielt når man er medlem av et forbudt politisk parti. Etter tre år i Tyrkia kom han til Norge i 2011 som […]

Les resten av artikkelen

Ikke bare resultater i valg

2021 2021-02A

Dette nummeret av Gnist handler om staten – hva den er for noe og hvordan jobbe politisk som et revolusjonært parti i det marxister grovt sett vil oppfatte som et redskap for kapitalismen som økonomisk og politisk system. Derfor er det naturlig å snakke med Siavash Mobasheri som er leder av det største distriktet i […]

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

2020-02

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

Erik Ness og retningssansen

2019-01A

Erik Ness er berykta for én ting. Han eier ikke stedsans eller retningssans. En gang skulle noen feire en av kampanjene for Klassekampen ved å treffes på Ammerud i Oslo og spise middag. Erik, det trofaste kampanjemennesket, skulle sjølsagt dit. Det hjalp lite at han er født og oppvokst i Oslo. Han visste ikke hvor […]

Les resten av artikkelen

Kampen mot nedleggelse av skipsverfta – 35 år etter

2019-01A

Bare kamp gir seier, heter det ofte i fagbevegelsen og på venstresida. Men under hvilke vilkår kan kamp føre til seier, og hva skal regnes som seier? Jørn Magdahl oppsummerer erfaringer fra krisa i verftsindustrien i Vestfold og kampen for å bevare arbeidsplassene. Foto: DEXTRA Photo/Norsk Teknisk Museum Skipsbygging På Kaldnes Mek, Tønsberg på 1970- […]

Les resten av artikkelen

Ei historie fra 70-tallet

2019-01A

Dette er ei hverdagshistorie, en fortelling fra en høyst vanlig dag, en av mange på skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted. Skipsverftsindustrien i Vestfold sysselsatte flere tusen mennesker på 70-tallet. Erik Ness var en av dem som jobba der og fikk praktisk opplæring i kunsten å forvandle en haug stålplater om til et skip som kunne seile […]

Les resten av artikkelen

Fra Røde Fane til Gnist

2019-01A

Det tidsskriftet som nå heter Gnist har en lang historie – helt tilbake til 1972. Røde Fane som det het da og i mange år framover ble startet av det som het MLG (marxist-leninistiske grupper) i 1972, før AKP ble stiftet. Foto: Forsiden på Røde Fane Nr. 1, 1972. Kilde: Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP). […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen med Brigt Kristensen: Hva betydde maoisme i Norge?

2019-04

1. Det er opplagt at maoisme i Kina før og etter revolusjonen i 1949, maoisme i Norge på 70-tallet og maoisme praktisert av frigjøringsbevegelser og «maoistiske» partier ikke er det samme. – Kan du prøve deg på en overordna definisjon? Desse tre fellesdraga var nok kjenneteikn ved den globale maoismen: Synet på den kinesiske revolusjonen […]

Les resten av artikkelen

Leder: Navnebytter er et varsel

2019-02

Rødt foreslo at NSB ikke skulle få lov til å bytte navn, regjeringspartiene og MDG stemte forslaget ned. Dette var en for viktig sak i kampen for å gjøre offentlig sektor om til marked og profitt.

Les resten av artikkelen

Minnebok om Forsøksgym

2018-01 Bokomtaler

Cecilie Winger og May-Irene Aasen Da tenåringene tok makta,Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym Manifest, Oslo, 2018 Da jeg så at det skulle komme ei bok om Forsøksgym i Oslo (FGO), tenkte jeg at det var på tide, og at det ville være en anledning til å debattere skole og samfunn. Det har boka også […]

Les resten av artikkelen

#metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand

2018-01

Redaksjonen i Gnist hadde planlagt å intervjue kvinnepolitisk leder i Rødt, Marielle Leerand, om kvinnekampen akkurat nå, ikke minst fordi Rødt i mars har en landsomfattende aksjonsdag mot seksuell trakassering. Da vi møttes, var #meetoo-kampanjen på det heiteste i media. Og så kom Giske, mfl kort tid etterpå. Mer aktuelle går det ikke an å […]

Les resten av artikkelen

En alliert på Stortinget

2017-04

– Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor, sier nyvalgt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Unni Kjærnes  og Erik Ness fra Gnist-redaksjonen.

Les resten av artikkelen

Mer enn klasser

2017-03

Kapitalismen vil ikke knuses men leve videre i en annen, alltid undertrykkende variant hvis vi ikke har flere tanker i hodet: klassekamp, sosialismen som mål og breie allianser. Usynliggjøres kvinner og grupper som innvandrere, homoer, samer og andre kapitalismen undertrykker og diskriminerer, vil borgerskapet fortsette å vinne.

Les resten av artikkelen

Arbeiderhistorie 2017

2017-02A Bokomtaler

Arbeiderhistorie 2017 Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Universitetsforlaget 2017, 142 s. Årets årbok fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ARBARK) handler nesten bare om den russiske revolusjonen og dens forhold til norsk arbeiderbevegelse. Den er en samling av artikler med ulike forfattere, og alle kan lastes ned gratis fra www.idunn.no. samlet sett gir disse artiklene […]

Les resten av artikkelen

Valgkamp – uten å rødme?

2017-02A

Det er valgkamp, kamp om innflytelse. Selv om det er sånn at kapitalismen – per definisjon – er borgerskapets bane med produksjon for profitt, som målet for all privat produksjon, utbytting og imperialisme, er det mulig å vinne enkeltsaker og unngå noen byrder i «vårt» system. Det er ikke uvesentlige spørsmål heller: for offentlig velferd, […]

Les resten av artikkelen

Sult – et stille folkemord

2016-03

FNs tidligere spesialrapportør, Jean Ziegler, sier at mangel på rett til mat, er vår tids stille folkemord. Olav Randen skriver i omtalen av boka Sult på side 122 at: … i denne verda døyr 25 000 menneske av svolt og sjukdommar som blir forsterka og dødelege på grunn av svolt, kvar einaste dag. At dette […]

Les resten av artikkelen

Pragmatikeren Lenin

2016-02 Bokomtaler

Tamáz Krausz: Reconstructing Lenin, an intellectual biografi Monthly Review, 2015, 552s. Reconstructing Lenin, er ikke en biografi i vanlig forstand, ikke en kronologisk gjennomgang av hva han gjorde, hva han tenkte og skrev. Men den starter med Lenins oppvekst, og er så organisert i kapitler etter store tema: Russisk kapitalisme og revolusjon, bolsjevisme i teori […]

Les resten av artikkelen

Politikk med generasjoner

2016-02

Hvordan utvikle og forstå klassekamp når man tilhører forskjellige generasjoner og kjønn? Uttrykket «stole på gikta», er ikke så dumt. Det kan gjelde både vær og politikk. Intuisjon har også noe med erfaring å gjøre, men gikt er stort sett forbeholdt de «gamle».

Les resten av artikkelen

Pensjon, igjen

2016-01

Kampen om pensjon er en viktig del av kvinnekampen og vårens tariffoppgjør. Nå er det viktig å få gjennomslag for: Tariffestet pensjon inkludert forhandlinger ved endring av lokale avtaler. Kollektive ordninger der vi løftes i flokk og ingen kan stikke fra på individuelt vis. Innskudd må komme fra første krone, uansett alder, også ved korte […]

Les resten av artikkelen

Neste side »