Arkiv for Erling Folkvord

Hvil i fred, Erling Folkvord!

Ukategorisert

Erling Folkvord døde i dag 1. mars, 74 år gammel. Han ble tidlig kommunist og var medlem i AKP fram til sammenslåinga av Rød Valgallianse og AKP. Erling Folkvord drev et allsidig, politisk arbeid – faglige tillitsverv i Sosiale Etaters Forening på 70-tallet, medlem av kommunestyret i Oslo (1983–2007), stortingsrepresentant for RV (1993–1987) og nestleder […]

Les resten av artikkelen

PKK – revolusjonære fornyarar?

2016-01 Bokomtaler

Paul White: The PKK. Coming down from the mountains London: Zed Books, 2015, 224 s. PKK er eit uvanleg parti. Radikale ungdommar var på 1970-talet misnøgde med venstrepartia i Tyrkia. Dei fleste var kurdarar, men tyrkiske ungdomar var og med. Dei stilte og spørsmålet om det fanst ei kurdisk befolkning med sitt eige språk og […]

Les resten av artikkelen

Oslo-ranet

2015-03 Bokomtaler

Erling Folkvord: Det store Oslo-ranet Spartacus forlag 2015 Erling Folkvord har skrevet bok om Oslo kommunes salg av sykehusboligene i 2001. Et drama som det ikke ble satt endelig sluttstrek for, før Høyesterett i januar 2012 avviste anken om forkjøpsrett for beboerne i de 11 borettslagene som ble dannet av beboerne i personalboligene. Folkvord skriver […]

Les resten av artikkelen

Den sterkaste demokratiske krafta i Midt-Austen

2015-04

Revolusjonen i det nordlege Syria har gått inn i det fjerde året. Folket bygger eit nytt styringssystem som kan gi håp for resten av Syria: Folkestyre nedafrå. Nye, og sterke tiltak for kvinnekvotering. Likestilling av alle livssyn. Samarbeid på tvers av kulturelle og språklege skiljeliner.

Les resten av artikkelen

Kobanê – av menneskelige verdier

2014-04

Kobanê er en liten kurdisk by som ligger på den syrisk-tyrkiske grensa, men røttene strekker seg dypt inn i Mesopotamia – menneskehetens vugge. Området har i hele sin historie vært et flerkulturelt samfunn, noe som dypt har gjennomsyret alle verdier og hele kulturen. I det syriske folkets revolusjon var Rojava det første stedet som ble […]

Les resten av artikkelen

Til Kurdistan for å lære

2013-02

Ei av kvinnene som grunnla PKK i 1978, vart nyleg likvidert i Paris. Den første partileiaren har i 14 år vori isolert i tyrkisk fengsel. Men den mangfoldige kurdiske frigjeringsrørsla veks år for år.

Vi var fire Rødt-medlemmar (tre frå Oslo og ein frå Bodø) som dei to siste vekene i mars var på rundtur i Kurdistan. Vi var i Irak, Syria og Tyrkia, men dessverre ikkje i Iran.

Dette er inntrykka mine frå dei kurdiske delane av Syria og Tyrkia. Kanskje revolusjonære og andre raude i Norge har noko å lære?

Les resten av artikkelen

Kurdistan – ikke bare for kurdere

2013-02

Den livstidsdømte kurderlederen Abdullah Öcalan skrev en kort tale til den kurdiske nyttårsfeiringa (Newroz) 21. mars. Opplesing av talen vakte stor oppmerksomhet.

Når Rødt! nå trykker en norsk oversettelse, kan du lese den tidligere PKK-lederens egne ord. Folkvord setter Newroz-talen i sammenheng med den kurdiske frigjøringskampen fram til nå.

Det gjør det lettere for lesere å gjøre sin egen vurdering av budskapet.

Les resten av artikkelen

Vår korrupte hovedstad (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Boka Vår korrupte hovedstad av Erling Folkvord er boka som ikke skulle ha blitt skrevet. Ikke av Erling Folkvord og hans lille bystyregruppe i alle fall. Problemene burde vært løst av andre. Siden Oslo kommune ikke løste problemene, måtte Erling Folkvord skrive om en alvorlig og gjennomgående systemsvikt i landets hovedstad.

Les resten av artikkelen

Stengt for innsyn – åpent for korrupsjon

2011-02

Dei kommunale omorganiseringane kan ha gjort det lettare eller vanskelegare å lykkast med korrupte handlingar. Sentrale spørsmål for å vurdere resultatet er:

  • Har det vorti meir åpen eller meir lukka saksbehandling?
  • Blir tilsynet i praksis gjennomført på ein betre eller dårlegare måte?
  • Har det vorti lettare eller vanskelegare å få innsyn?

Artikkelen er kapittel 2 i en ny bok fra Erling Folkvord som kommer før sommeren.

Les resten av artikkelen

Stengt for innsyn – åpent for korrupsjon

2011-02

Dei kommunale omorganiseringane kan ha gjort det lettare eller vanskelegare å lykkast med korrupte handlingar. Sentrale spørsmål for å vurdere resultatet er:

  • Har det vorti meir åpen eller meir lukka saksbehandling?
  • Blir tilsynet i praksis gjennomført på ein betre eller dårlegare måte?
  • Har det vorti lettare eller vanskelegare å få innsyn?

Artikkelen er kapittel 2 i en ny bok fra Erling Folkvord som kommer før sommeren.

Les resten av artikkelen

Ny bok av Erling Folkvord: Urent farvann (Bokomtale)

2006-03 Bokomtaler

Boka som Rødt! gir ut i september handler om det som skjer når en av landets største skipsredere, toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører slutter å opptre uavhengig av hverandre. Disse tre partene utgjør et triangel. De skal samarbeide. Men de skal også ivareta ulike, og til dels helt motsatte interesser.

Les resten av artikkelen

Det urbane verdivenstre ryddar vegen for FrP

2007-02A

Eg veit ikkje kven som først tok i bruk ordet «FrP-koden». I dagsavisene synst eg det går inflasjon i bruken av uttrykket. Men den vesle boka Folkepartiet? inneheld heldigvis artiklar som går litt djupare enn berre å gruble over dette mystiske eller mytiske ordet.

Les resten av artikkelen

Privatisering – kapitalens vidundermedisin

2000-04

Du leiter forgjeves viss du venter å finne ein lettfatteleg og samordna privatiseringsplan i statsbudsjettet. Jens Stoltenberg offentleggjer ikkje slike planer. Og slett ikkje etter at tidlegare statsrådkollega Gerd Liv Valla som vil bli ny LO-sjef, har kunngjort at regjeringa må slutte med «surret om privatisering» (Klassekampen 9.9.2000). Den korte og begripelege privatiseringsplanen blir ikkje […]

Les resten av artikkelen

Paradiset må ha vært her!

1999-05

«Det paradiset de snakker om, må ha vært her. Alt kommer jo så enkelt her. Du kan sitte under et tre. Du rekker opp hånda di og så har du ei klase med frukt. Det er jo et paradis.» «Vannet kommer sprutende ut av fjellet overalt. Selv om du har enormt varme somrer, så vil […]

Les resten av artikkelen

Innsyn gjer innsikt

1998-04

Se også annen artikkel i dette nummeret av samme forfatter. Viss noen trur det er lite vi kan oppnå når det gjelder krav om innsyn i de hemmelege tenester, vil eg minne om at verken Lund-kommisjonen eller dei tenestelojale – men likevel interessante – historiebøkene til Bergh/Eriksen aldri hadde vorti noko av viss det ikkje […]

Les resten av artikkelen

Kva slags hemmelege tenester?

1998-04

(Dette er en bearbeidet versjon av en innledning forfatteren holdt på AKP og RVs sommerleir 1998.) Viss vi skaffer oss kunnskap om korleis dei statlege, hemmelege tenestene arbeider, får vi og kunnskap om kor langt ytringsfridom og andre demokratiske rettar går i Norge. La oss – som eit slags tankeeksperiment – godta påstanden om at […]

Les resten av artikkelen

Den virkelige utopien

1996-04

Denne artikkelen var opprinnelig en innledning på Rød Fronts sommerleir i sommer. Siden er stoffet noe bearbeidet og forandret av på grunnlag av diskusjoner – på og etter leiren. Problemet med kommunismen under kapitalismen er at den framstår som en drøm. Folk flest tror det er umulig. Men: kommunismen er noe som både er nødvendig […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen