Arkiv for Marx

Klasse og kultur: om falske og reelle meningsmotstandere

2023-02 Bokomtaler

Chibber, V. 2022. The Class Matrix: Social Theory after the Cultural Turn Harvard University Press 224 sider Av Hannah Løke Kjos, stipendiat i sosiologi, UiO For alle med interesse for klasseteori etter Marx, er Vivek Chibber sin nye bok morsom lesning. På litt over 200 sider legger Chibber ut på en lang historisk og teoretisk […]

Les resten av artikkelen

Hva er klasse? En klargjøring av den marxistiske posisjonen

2023-02

Få andre begreper er like viktige for den radikale venstresida som klassebegrepet. Likevel er det et kontroversielt spørsmål hva en klasse egentlig er, hvor mange klasser som finnes og hvem som hører hjemme i hvilken samfunnsklasse. Formålet med denne teksten er å klargjøre den marxistiske klasseteorien, og hvordan den skiller seg fra sosiologiske måter å […]

Les resten av artikkelen

Den marxistiske bølgen

2021-04

Reisebrev fra den årlige, marxistiske konferansen i Danmark En ny generasjon er i dag med på å videreutvikle marxismen, og ser at en grundig kritikk av kapitalismen er nødvendig for å finne en vei ut av dagens kriser. I dette reisebrevet kan du lese om konferansen Capital, climate, crisis i Ålborg og hvordan den økende […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Karl Marx og staten – et svar til Yngve Heiret

2021-03

I en nylig artikkel har Yngve Heiret bidratt til å kaste lys over et viktig og ofte neglisjert spørsmål, nemlig staten og sosialisters forhold til den. Dessverre er det problemer ved gjennomførelsen. Av Oscar Dybedahl, styremedlem i Radikal Portal og har mastergrad i filosofi. Han er med i gruppa som nå oversetter Kapitalen Bok 3 […]

Les resten av artikkelen

Henrik Wergeland og den utopiske sosialismen

2019-04

Henrik Wergeland (1808–1845) var sin tids mest fremtredende norske kulturpersonlighet. Hans engasjement i kultur, politikk og samfunnsliv savner sidestykke. Hans forfatterskap spenner fra det erotiske til ideer om skapelsen, fra demokratisk og nasjonal politikk til opplysning av de brede lag av folket. I tillegg var han en foregangsmann i organisering av bygdefolket. I denne artikkelen […]

Les resten av artikkelen

NYARE MARX-FORSKING

2018-03

Det går føre seg ei omfattande forsking på Marx. Her skal eg berre konsentrere meg om nokre relativt få arbeid som ikkje er særleg godt kjend i Noreg, og som er viktig for vidareutvikling av den marxistiske tenkemåten og utforminga av radikal politikk her og no. Eg har omsett ein god del av dei tekstane […]

Les resten av artikkelen

Hjelp til å lese Kapitalen

2018-04 Bokomtaler

Joseph Choonara: A Reader’s Guide to Marx’s Capital London: Bookmark Publications, 2017, 199 s. Å lese bind 1 av Kapitalen er på mange måter en ganske underholdende affære. Boka er levende skrevet, med mange eksempler. Mange førstegangslesere av Kapitalen synes det går overraskende greit, selv om det enkelte steder kan være noen vriene deler (og […]

Les resten av artikkelen

Spennende – men ufullført – om sosialisme og klassekamp

2018-04 Bokomtaler

Mike Davis: Old gods, new enigmas: Marx’s lost theory. London: Verso Books, 2018, 320 s. Jeg trodde julen kom tidlig i år. Mike Davis med helt ny bok om klasse! Men med store forventninger kan også nedturen bli solid. Davis’ nye bok Old gods, new enigmas: Marx’s lost theory er riktignok både inspirerende og lærerik, […]

Les resten av artikkelen

Trivialitetenes profet – eller kapitalismens filosof?

2018-04 Bokomtaler

Terrell Carver: Marx. Oxford: Polity, 2018, 204 s. Jan Hoff: Marx worldwide – On the development of the international discourse on Marx since 1965. Chicago: Haymarket Books, 2018, 400 s. Hvordan ble Marx til Marx? Det er et vanlig åpningsspørsmål for bøker som Terrell Carvers Marx. Carver er professor i politisk teori og har forsket […]

Les resten av artikkelen

Bokhjørnet: Fornye eller forvrenge Marx?

2018-02 Bokomtaler

Ronaldo Munck Marx 2020. After the crisis London: Zed Books, 2016, 240 s. Vi som har levd en stund, ser alltid med forventning til nye bøker av Ronaldo Munck, en argentinsk-født sosiolog som for det meste har hatt sitt tilholdssted i Irland. Gjennom mange tiår, og 30 bøker, har han levert viktige bidrag til studier […]

Les resten av artikkelen

Marx fra demokrati til kommunisme

2010-04

Det debatteres idag ikke bare hvorfor sosialister mener kapitalismen bør byttes ut med en mer human samfunnsform, men også om hvordan et slikt samfunn kan og bør se ut, mer konkret.

Hva hadde Marx å si om akkurat dette?

Les resten av artikkelen

Beyond Capital (bokomtale)

2007-03 Bokomtaler

Rødt! ga tidligere i år ut Michael Lebowitz’ bok Sosialisme skapes ikke i himmelen!. Mye av det teoretiske grunnlaget for denne boka finner du i Beyond Capital.

Les resten av artikkelen

Mega fra Marx og Engels

2000-05

Artikkelen sto første gang i det danske tidsskriftet Solidaritet nr 3, 2000 og gjengis med tillatelse fra forfatteren I 1975 begyndte den nye udgave af Marx’ og Engels’ samlede efterladte skriftlige materiale at udkomme på de sprog, de oprindelig var affattet på. Denne udgave – Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) – er det andet forsøg på en historisk-kritisk […]

Les resten av artikkelen

Marx om planøkonomi under sosialismen

1999-04

Artiklane Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 1 og Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 2 av sto som innleiing til desse sitata av Marx Grunnprinsipp …en høyere samfunnsform, hvis grunnprinsipp er full og fri utfoldelse for hvert individ. (Kapitalen, første bok, side 39 i fjerde bind av Oktober-utgava) Grunnelementene i […]

Les resten av artikkelen

Det kommunistiske manifest etter 150 år

1998-04

  Denne artikkelen sto i Monthly Review, mai 1998, og er oversatt med forfatterens tillatelse. Sitatene fra Manifestet er hentet fra: Karl Marx/Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Oversatt av Morten Falck. Manifestet ble utgitt Røde Fane til 150-årsjubileet i februar, Larvik 1998. Det kommunistiske manifest er akkurat det: et manifest. Det er ikke en lang […]

Les resten av artikkelen

Det En-Dimensjonale Menneske – 30 år

1998-02

Herbert Marcuses bok, «Det En-Dimensjonale Menneske», har fortsatt kvaliteter som gjør det aktuelt å påny diskutere de problemstillingene Marcuse framsatte. Kontroversielle? Ja, – men ikke uinteressante og utdebatterte. «Det En Dimensjonale Menneske» 1 kom i norsk oversettelse på Pax Forlag i det i ettertid berømte året 1968, fire år etter den amerikanske originalen. Herbert Marcuse […]

Les resten av artikkelen

Politikk, filosofi og nivådelt verd

1998-02

Enkelte hevdar at filosofi er noko forferdeleg vanskeleg noko og at særleg marxistisk filosofi er grådig vanskeleg. Mange vil ha det til at dette er vanskelegare enn det er. Skal me av latskap overlata dette feltet til prestar og godt betalte ideologiprodusentar på universitet, eller skal me ta tak i dette for å endra verda […]

Les resten av artikkelen

Manifestet og partiet

1998-01

Det er eit faktum at kapitalismen på verdsbasis idag er mykje meir lik den kapitalismen som Marx skreiv om, enn den kapitalismen som fanst då Marx sjølv levde. Det kjem av at Marx ikkje skreiv om ein fastlåst struktur, men at han skreiv om den kapitalismen han såg utvikle seg ut frå det sluttpunktet som […]

Les resten av artikkelen

Manifestet – uaktuelt og kjønnsløst?

1998-01

For 150 år siden skreiv Karl Marx og Friedrich Engels «Det kommunistiske partis manifest» på oppdrag fra «Kommunistisk Forbund», en internasjonal arbeidersammenslutning. Manifestet er både et teoretisk partiprogram for den kommunistiske bevegelsen og et innlegg i den politiske debatten. Marx og Engels skreiv i 1872: «Hvor mye forholda har endra seg i løpet av de […]

Les resten av artikkelen

Klassene som «forsvant»

1997-01

      Hensikten med en klasseanalyse er å vurdere hvem som er venner og fiender. Hvem er strategisk allierte i kampen for å styrte kapitalismen? Hvem er taktisk allierte i konkrete kamper. Det er flere måter å fornekte klassene på. For borgerskapet har det vært en viktig strategi å få det til å se […]

Les resten av artikkelen

Neste side »