Arkiv for 1999-04

Ingen kategorier

Freds- og antikrigsprogram for AKP

1999-04

Program debatt: Forslag til freds- og antikrigsprogram for AKP. På bakgrunn av diskusjoner og innkomne forslag på AKPs landsmøte våren 1999 og behandling på sentralstyremøtet i august 1999 ble det laget et utkast. Arbeidsutvalget skal oppsummere og ferdiggjøre dokumentet snarest mulig etter 1.oktober. Se også AKPs hjemmeside: www.akp.no Målet for AKPs freds- og antikrigsarbeid er […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Stutt steg i rett lei

1999-04

«Morten Falck har rett i at forståinga for samanhengar i naturen har gått framover. Men i høve til naturens kompleksitet er vår kunnskapsløyse og uforstand meir sentral enn framgangane», skriver forfatteren i dette innlegget som diskuterer Falcks artikkel i Røde Fane 2-99. Eg oppfattar Morten Falck sin artikkel, «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen», […]

Les resten av artikkelen

Bok. Den 3. Fronten – medienes plass i krigsmaskineriet

1999-04 Bokomtaler Ukategorisert

Ola Lars Andresen er forfatter og kritiker, med 15 års erfaring som utenriks- og krigskorrespondent fra Midtøsten og Nordøst-Afrika. Han har vært knyttet til en rekke nordiske aviser, samt det danske Ritzaus Bureau. Han var den danske dagsavisen Politikens korrespondent og representant i Kairo under den siste Golf-krigen i 1990-1991. I 1997 utga han sammen […]

Les resten av artikkelen

Hatsnakk og tagging i Materialisten

1999-04

Materialisten har mat for den som vil trene tenkemusklene, skjerpe standpunktene og bli litt klokere. Nummer 1/2 1999 inneholder artikler om krigene på Balkan, om “Hatsnakk”, en kritikk av sosialøkonomen Gary Becker (Nobelprisen 1992), dessuten artikler om grafitti, om kriminalomsorg og om korporativisme/interesseorganisasjoner. “Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt” kaller Materialisten seg. Det er […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen – større og sterkere?

1999-04

Hensikten med en klasseanalyse er ikke å lage sylskarpe analyser av hvert yrke, men å finne fram til generelle trekk ved de ulike sosiale gruppene og bestemme hvem som definitivt er på riktig og gæern side, skriver Johan Petter Andresen, faglig sekretær i AKP, i denne artikkelen. AKP er i gang med å skrive nytt […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale Hvit og rød terror -den russiske revolusjonen med nye øyne

1999-04

Bønder, bolsjeviker og demokratiets problem. I denne trekanten beveger diskusjonen i Orlando Figes store bok om den russiske revolusjonen seg, skriver Benny Anderson. I et programmatisk essay skriver Eric Hobsbawm at først nå, etter den kalde krigens slutt, har følelsene roa seg såpass mye at man kan ta seg av 1900-tallets russiske historie på en […]

Les resten av artikkelen

1999-04

I årene fra 1972 til 1975 kjøpte USA og den iranske sjahen seg total kontroll med den legendariske kurderlederen Mullah Mustafa Barzani. Algerie-avtalen som var sluttresultatet av denne handelen, betydde et strategisk tilbakeslag for kurdernes nasjonale kamp i Irak. «Algerie-avtalen i 1975 var et forræderi mot oss kurdere. Barzani tok våpnene fra sine 70 000 […]

Les resten av artikkelen

Marx om planøkonomi under sosialismen

1999-04

Artiklane Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 1 og Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 2 av sto som innleiing til desse sitata av Marx Grunnprinsipp …en høyere samfunnsform, hvis grunnprinsipp er full og fri utfoldelse for hvert individ. (Kapitalen, første bok, side 39 i fjerde bind av Oktober-utgava) Grunnelementene i […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: The Russian Revolution 1891-1924

1999-04

Orlando Figes store syntese om den russiske revolusjonen er utvilsomt et bemerkelsesverdig verk. Boka er ypperlig skrevet, medrivende og engasjerende. Figes klarer på en enestående måte å gjenskape ulike sider ved russisk samfunnsliv i tiden før revolusjonen og å brette ut revolusjonens panorama i sin fulle bredde samtidig som han har god sans for karakteristiske […]

Les resten av artikkelen

Torsken – «not a nice guy»

1999-04

Torsken er en grådig skapning, skapt for å overleve. Men den har også spilt en betydelig rolle i menneskenes kamp for tilværelsen. Menneskene har fisket den, spist den, tjent penger på den og slåss om den. Torsken – Gradus Morhua – «is not a nice guy», skriver Mark Kurlansky i sin bok om denne fisken. […]

Les resten av artikkelen

Leder

1999-04

Takk!! Da vi på vårparten laget ekstranummeret av Røde Fane om USA og Tysklands hensikter på Balkan, ba vi om støtte til dette prosjektet fordi vi egentlig ikke hadde råd til en slik utskeielse som et ekstranummer er. Derfor er dette rett og slett en takk! Så mange som 121 personer – Røde Fane har […]

Les resten av artikkelen

Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen

1999-04

Dette er første del. Andre del av artikkelen står i Røde Fane 5 – 1999. «Marx om planøkonomi under sosialismen» var også ein del av denne artikkelen. Innledning Sosialisme innebærer planøkonomi. Hvordan vil en slik planøkonomi se ut i de 2-3 første åra etter revolusjonen? Det var emnet som jeg skulle si noe om på […]

Les resten av artikkelen

Elefanten er en skikkelig storeter!

1999-04

En dag sto Petter i klassen og spurte de andre elevene: «Hva er elefanten?» Det kom mange forslag. «Det største landdyret på jorda!» «Nei», sa Petter. «Den bor i India og Afrika!» «Nei!» sa Petter. «Si det!» ropte de. «Elefanten er en skikkelig storeter!» sa Petter glad. For det var det som sto i boka, […]

Les resten av artikkelen