Arkiv for 1998-01

Ingen kategorier

Innhold nr 1 1998

1998-01

Taran Sæther: Hædersmanden og snikmorderen Torill Nustad: Manifestet – uaktuelt og kjønnsløst? Johanne Bergkvist: Pornoindustriens offensiv Jorun Gulbrandsen: Kontantstøtta – et komplott Agnete Strøm: Kvinneforskning og kvinneaktivister Johanne Bergkvist og Guro Bakke Håndlykken: Skjønnhetstyranniet og radikale jenter Kirsten Holstad og Randi Solberg: Har Norge råd til kvinner? Agnete Strøm: Hvordan møte forsøkene på å få […]

Les resten av artikkelen

KVIKKSØLV – kvinnens plass?

1998-01

Tron Øgrim ga i høst ut boka, «en hilsen til en generasjon av KVIKKSØLV». Den har vakt debatt på møter, og omtalt i Klassekampen og omtalt av Marte Ryste i forrige nummer av Røde Fane. Taran Sæther har i dette bladets leder en visitt innom den samme boka. Det tar på å late som om […]

Les resten av artikkelen

Mer (eller mindre) om globalisering

1998-01

Paul M. Sweezy er en av tre redaktører i Monthly Review – sammen med Harry Magdoff og Ellen Meiksins Wood. Artikkelen sto i Monthly Review i september 1997, og trykkes med tillatelse fra forfatteren. Artikkelen er oversatt av Kurt Nilsen. «I løpet av de siste få årene, er det blitt skrevet mye om «globalisering». Det […]

Les resten av artikkelen

Manifestet og partiet

1998-01

Det er eit faktum at kapitalismen på verdsbasis idag er mykje meir lik den kapitalismen som Marx skreiv om, enn den kapitalismen som fanst då Marx sjølv levde. Det kjem av at Marx ikkje skreiv om ein fastlåst struktur, men at han skreiv om den kapitalismen han såg utvikle seg ut frå det sluttpunktet som […]

Les resten av artikkelen

Bosetting, flytting og tilhørighet

1998-01

I løpet av de tre første kvartalene i fjor flyttet over 5000 personer fra Troms. Fylkesmannen i Troms, Arne Heløe, uttrykte i et nyttårsintervju stor bekymring for strømmen av folk sørover, og antok at nettonedgangen i folketallet i Troms vil være på minst 1000 personer ved årsskiftet. Selv storbyen Tromsø bokføres nå i 1997 med […]

Les resten av artikkelen

Hvordan møte forsøkene på å få anerkjent prostitusjon som arbeid?

1998-01

I byen Oz, i Victoriaprovinsen i Australia, har Arbeidsmannsforbundet tatt på seg oppgaven å rekruttere bordellprostituerte som medlemmer. Slikt kan skje når det er tillatt å ha bordeller. Forbundet forhandler med det lokale pristilsynet for å få fastsatt og regulert prisen/betaling for prostituerte i bordeller. Pristilsynet skal fastsette pris- og lønnsnivå, spesifiserer minimum lønn og […]

Les resten av artikkelen

Har Norge råd til kvinner?

1998-01

Dette er tittelen på et mini-hefte lagd av Roar Eilertsen ved «De Facto» til «Kvinner på tvers»-konferansen 20. til 21. september ifjor. Heftet fortjener oppmerksomhet fordi det på en enkel måte gjennomgår det folk flest oppfatter som komplisert, nemlig utviklinga i norsk økonomi. Dette blir gjort på elleve lettleste sider under seks stikkord: -Et rikt […]

Les resten av artikkelen

Skjønnhetstyrraniet – og radikale jenter

1998-01

Forfatterne er medlemmer av Rød Ungdom Problemet for radikale jenter blir ikke bare at vi skal stå imot presset fra skjønnhetsindustrien. Vi retter også et hat mot oss sjøl fordi vi ser så klart at vi er offer for det skjønnhetstyrraniet vi slåss mot. Kampen mot skjønnhetstyrraniet har blitt satt på dagsorden av unge jenter […]

Les resten av artikkelen

Kvinneforskning og kvinneaktivister

1998-01

Kvinneforskning er ikke bare er en akademisk disiplin på linje med andre, men noe det er bruk for. Når det gjelder kvinneforskningens forhold til kvinnekamp og kvinneaktivisme, så er der skott, men heldigvis ikke vanntette skott. Hovedproblemet er at forskningen blir offentliggjort i en ofte vanskelig tilgjengelig form, i vanskelige tilgjengelige medier og at vi […]

Les resten av artikkelen

Kontantstøtte – et komplott

1998-01

Kontantstøtta det er snakk om nå, er en kontant pengeoverføring fra staten til dem som har barn mellom 1 og 2 år. Regjeringa vil at ordninga skal gjelde fra 1. august 1998. Fra 1. januar 1999 er det toåringenes tur. Summen er 36140 kroner pr år. Det er bare ett vilkår: Barnet må ikke være […]

Les resten av artikkelen

Pornoindustriens offensiv

1998-01

Hvorfor kan ikke gutter få ligge i fred under dyna med pornobladene sine? Når gutter ikke har tilgang på «ekte vare», må de få kåte seg opp på blader uten å stå til rette for pornoindustri, kvinnefornedring og utbytting. Spøkefullt ment fra forfatteren Arne Berggren og psykolog Dagfinn Sørensen kanskje? (Dagbladet søndag 9.november 1997) Vi […]

Les resten av artikkelen

Manifestet – uaktuelt og kjønnsløst?

1998-01

For 150 år siden skreiv Karl Marx og Friedrich Engels «Det kommunistiske partis manifest» på oppdrag fra «Kommunistisk Forbund», en internasjonal arbeidersammenslutning. Manifestet er både et teoretisk partiprogram for den kommunistiske bevegelsen og et innlegg i den politiske debatten. Marx og Engels skreiv i 1872: «Hvor mye forholda har endra seg i løpet av de […]

Les resten av artikkelen

Leder: Hædersmanden og snikmorderen

1998-01

«Vi har ingenting imot, at kvinder opnaar fuld likestilthet med mænd i stillinger, hvor hendes utdannelse og evner og fysiske underlegenhet overfor manden ikke stiller seg hindrende i veien herfor. Men for tiden tror vi ikke, at sporveisdriften i vort land er lagt slik tilrette, at den kan betjenes like godt og endog bedre av […]

Les resten av artikkelen