Arkiv for Per-Gunnar Skotåm

Verden er endret på kort tid

2022-03

Mens dette skrives, har president Putin annonsert at Russland trapper opp sin krigføring i og mot Ukraina. Det skal settes inn rundt 300 000 soldater i tillegg til de som allerede er engasjert i krigføringen hvor kombinasjonen av russiske samt styrker fra utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk utgjør i nærheten av 200 000 soldater. Krigen i […]

Les resten av artikkelen

50 år med kunnskap, diskusjon og kamp

2022-04 Innholdsliste

Dette tidsskriftet fyller 50 år i år! Og som partiet det høyrer til så har det utvikla seg, fornya seg og forynga seg. Dette jubileumsnummeret er ikkje eit historisk verk som gir ein rettferdig representasjon av 50 år med tekst og skribentar. Nummerredaksjonen har vald ut tema og artiklar som framleis er aktuelle i dag. […]

Les resten av artikkelen

Koronakrisa – Økonomiske konsekvenser to år etter

2022-01

I Gnist 2-2020 hadde jeg en artikkel med tittel: «Krise og klassekamp. Hva skal vi leve av etter korona». Den ble levert redaksjonen 2 uker etter at Norge og store deler av verden gikk inn i en slags lockdown 12. mars 2020. På bakgrunn av forutgående økonomiske trekk og hva som man analytisk kunne forvente […]

Les resten av artikkelen

Nederlaget i Afghanistan?

2021-03

Under fredsforhandlingene i Paris i 1973 mellom Vietnam og USA henvendte en av de amerikanske militære lederne seg til den nord-vietnamesiske forhandlingslederen og sa: «Det er et faktum at dere aldri slo oss i noe slag på bakken.» Den nord-vietnamesiske forhandlingslederen tenkte seg om et øyeblikk før han svarte: «Det er korrekt, men det er […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

2021-01

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Flytende havvind: For klimaet og norske arbeidsfolk!

2020-04

Per-Gunnar Skotåm har i siste nummer av Gnist en artikkel hvor han stiller tre essensielle spørsmål til de som ønsker å bygge ut havvind utenfor den norske kysten. Hva skal vi bruke strømmen til? Hvem bygger vi for? Og hvorfor gjør vi det? Vi skal i den følgende teksten forsøke å besvare noen av disse […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

2020-03

Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for de breie lag av befolkninga. En sosialistisk bevegelse må […]

Les resten av artikkelen

Krise og klassekamp. Hva skal vi leve av etter korona?

2020-02

Lite vil bli som før når den pågående krisa er over. Etterpå vil være langt fra sånn som det var før. Men: Hva skal vi leve av, hva skal vi leve for og hvordan skal vi leve sammen etter koronaen? Pengemakta legger planer allerede. Det er like godt å begynne å tenke på det nå, […]

Les resten av artikkelen

Hvordan forsvare Norge?

2018-04

– Ingenting er mer verdt enn frihet og uavhengighet, sa Ho Chi Mihn, lederen for Vietnams frigjøringskamp, først mot franskmennene og deretter mot USA. Dette er utgangspunktet for enhver forsvarsdebatt, særlig i et land som Norge. I denne artikkelen utfordrer jeg en av de viktigste premissleverandørene for norsk forsvarspolitikk, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Ikke bare […]

Les resten av artikkelen

Vil og kan Norge forsvare seg?

2016-02 Bokomtaler

Ingeborg Eliassen, Cathrine Sandnes: Angrep eller forsvar Manifest forlag, 2015, 144 s. Etter 2. verdenskrig og fram til 2011 har norske fly sluppet 7 bomber i krig – alle over Afghanistan. I 2011 bombet de norske F-16-flyene Libya 588 ganger. De første fem ukene var 15 prosent av bombeangrepene i Libya norske. Norge tok oppdrag […]

Les resten av artikkelen

Hvem skal eie Norge?

2016-02 Bokomtaler

Knut Gjerseth Olsen, Askild M. Aasarød og Jo M. Bredeveien: Hvem skal eie Norge? Manifest Forlag, 2015. 143 s. Boka inngår i Forlaget Manifest sin serie med korte folkeopplysnings- og debattbøker. Formatet er ideelt for daglige reisende på trikk, tog og buss. Eller som meg – en bok for flyreisa Bodø–Oslo. Med merkepenn i handa […]

Les resten av artikkelen

Gruvedrift i Norge

2016-02 Bokomtaler

Svein Lund: Gull, gråstein og grums! Bind 1: Omstridde Gruver, 2015 Bind 2: Med lov skal land øydast, 2016 Forlag Davvi Girji Svein Lund har utgitt bind 2 i en planlagt serie på 4 bøker om ulike sider ved norsk gruvedrift. Bind 1 kom i juni 2015 og har undertittel Omstridde gruver. Det er også […]

Les resten av artikkelen

Røkke hadde fått alle oljepenga

2015-04

Hva om olje- og gassressursene som ble funnet fra slutten av 60-tallet og til nå, hadde blitt funnet i dag? Finnes det noen tvil om at med dagens regime i regjeringskontorene, og da tar jeg gjerne med forrige regjering, ville alt mer eller mindre blitt gitt til Røkke, Fredriksen, Hagen og utenlandske selskaper?

Les resten av artikkelen

Om å bruka naturen (debatt)

2013-04A

Viss det ikkje blir tillate å dumpe gruveavfall i hav, innsjøar eller andre stader i naturen, kvar skal ein då gjera av avfallet/gråberget?

Viss me stiller så strenge miljøkrav til opning av gruver, blir det umogleg med gruvedrift i Noreg.

Les resten av artikkelen

Med Raudt for gruvekapitalen? (debatt)

2013-04

Mineralnæringa skal igjen bli eit av dei store satsingsområda i Noreg. Grunnlaget for denne satsinga er minerallova av 2009, og krona på verket: mineralstrategien av 2013. Det er derfor på høg tid når tidsskriftet Rødt! i nummer 3–2013 viar to artiklar til utviklinga av mineralnæringa.

Les resten av artikkelen

Mineralloven og lokalt utbytte

2013-03

En radikal og revolusjonær venstreside må ta ansvar for å styrke sjølbergingsprinsippene for økonomien i Norge.

Det betyr også at venstresida må ta ansvar for å forsvare de deler av lovverket som ivaretar både den lokale råderetten over ressursene, nødvendige miljøhensyn som må tas, hensynet til urfolksrettighetene samt andelen av verdiskapinga, skriver forfatteren som også forklarer om lover og forskrifter.

Les resten av artikkelen

Gruvedrift – en del av framtida

2013-03

Jeg kan ikke se for meg en omlegging fra petroleumsbasert industri til en fornybar industri verken innenfor kapitalismen eller sosialismen som ikke har gruvedrift i bunn.

Les resten av artikkelen

30 år etter USAs nederlag i Vietnam – Kan USA vinne i Irak?

2005-02

Under fredsforhandlingene i Paris i 1973 mellom Vietnam og USA henvendte en av de amerikanske militære lederne seg til den nord-vietnamesiske forhandlingslederen og sa: "Det er et faktum at dere aldri slo oss i noe slag på bakken." Den nord-vietnamesiske forhandlingslederen tenkte seg om et øyeblikk før han svarte: "Det er korrekt, men det er også fullstendig irrelevant."

Les resten av artikkelen

Militærvesenet og vernepliktas to sider

2001-02

Mass Soldal Lund er medlem i AKP og fylkestingsrepresentant for RV i Akershus. Per-Gunnar Skotåm er forsvarspolitisk talsmann i AKP. Det norske militærapparatet er borgerskapets militærapparat. Det er kjerna i borgerskapets voldsapparat og eksisterer for å forsvare det norske borgerskapets interesser mot utenlandske og innenlandske trusler. I hovedsak kan denne funksjonen deles i tre: Forsvar […]

Les resten av artikkelen

Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

2000-03

Per-Gunnar Skotåm, sentralstyremedlem i Rødt og fylkestingsrepresentant i Nordland. Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for […]

Les resten av artikkelen

Neste side »