Arkiv for 1995

1995-01
1995-02
1995-03
1995-04

Innhold 1995 nr 4

1995-04

Erik Ness: Saksa Siri Jensen: Rapport fra Beijing Bente Volder: India – organisering av kvinner i uformell sektor Kjersti Ericsson: Verden – og hvor vi ser den fra Peggy Antrobus: Strukturendring: Helbredelse eller forbannelse? Geir Sundet: Metafysikk for eksperter – eller et praktisk redskap? Diethard Möller: Planøkonomi og kompromisser Lars Åke Karlgren: Gemensam aktionsenhet Johan […]

Les resten av artikkelen

Rapport fra Beijing

1995-04

Globaliseringa av økonomien, og den omfattende volden mot og kontrollen av kvinner og kvinners kropp, var gjennomgående temaer på kvinnekonferansen i Beijing. Diskusjonene synliggjorde først og fremst kvinners fantastiske evne til å overleve og den voldsomme krafta som ligger i kvinners felles opprør. Rundt 14.000 kvinner fra Asia av over 30.000 var påmeldt den alternative […]

Les resten av artikkelen

India – organisering av kvinner i uformell sektor

1995-04

SEWA – Self Employed Women’s Association – er en fagforening i India som har gått nye veier for å organisere ut fra fattige kvinners behov og muligheter, skriver Bente Volder etter kvinnekonferansen i Beijing. SEWA ble stiftet i 1972 av en gruppe småprodusenter som var hjemmearbeidere. I utgangspunktet var SEWA en fløy av tekstilarbeiderforeninga. De […]

Les resten av artikkelen

Verden – og hvor vi ser den fra

1995-04

Boka Kvinner, miljø og bærekraftig utvikling av kvinneforskerne Rosi Braidotti, Ewa Charkiewicz, Sabine Haüsler og Saskia Wieringa, er utgitt på norsk av Prosjekt Alternativ Framtid og Universitetsforlaget i fellesskap. Boka bygger på et forskningsprogram under FNs kvinneforskningsinstitutt (INSTRAW). Programmet skulle beskrive og analysere debatten omkring sentrale spørsmål angående kvinner og miljø. Boka er dermed en […]

Les resten av artikkelen

Strukturendring: Helbredelse eller forbannelse?

1995-04

Artikkelen er basert på utdrag av en artikkel som opprinnelig ble utgitt i Bulletin of Eastern Caribbean Affairs, mars/april 1990 Artikkelen er oversatt av Johan Petter Andresen. Peggy Antrobus er lærerkoordinator, kvinne- og utviklingsenheten, Extra Mural Departement, University of the West Indies, Cave Hill, Barbados, og generalkoordinator for Utviklingsalternativer med Kvinner for en Ny Tid […]

Les resten av artikkelen

Metafysikk for eksperter – eller et praktisk redskap?

1995-04

Geir Sundet er trailersjåfør og skribent. E-post-adresser, url-er osv er i stor grad utdaterte Denne artikkelen forteller hvilken praktisk nytte revolusjonære og progressive kan ha av internettet, hvilke muligheter som ligger der, og hvilke hindringer som må overvinnes. Internettbruk er et ypperlig redskap for den progressive bevegelsen. Det er arbeidsbesparende, man trenger ikke være dataekspert […]

Les resten av artikkelen

Planøkonomi og kompromisser

1995-04

Diethard Möller er formann i Kommunistischen Parteis Deutschlands. Artikkelen er siste del av en tale han holdt om «Sosialismens utvikling og revisjonistisk utarting» i Toronto i år i anledning av 25-årsjubileet til Kanadas kommunistiske parti m-l Den er oversatt av Jan R. Steinholt fra Roter Morgen nr 11 og 12, 1995 Sosialismen er det første […]

Les resten av artikkelen

Gemensam aktionsenhet

1995-04

Den 14 juli 1935 samlades mer än en halv million människor på Place de la Bastille i Paris. De har samlats där för att fira grundandet av Rassemblement Populaire, Folklig Samling, tidigare på dagen. Folkfronten bildades av kommunister, socialister, radikaler, oberoende socialister, fackföreningarna CGT och CGTU och flera antifascistiska organisationer. Orsaken till att enigheten kom […]

Les resten av artikkelen

Kommentar til Peggy Antrobus

1995-04

Hiver Antrobus barnet ut med badevannet? Artikkelen til Peggy Antrobus førte til litt debatt i redaksjonen. Oversetteren (jeg) likte den ikke. Redaktøren likte den heller ikke. Hvorfor skulle den trykkes? Hva vil man oppnå med den? Dessverre ble det ingen god diskusjon i redaksjonen. Men både i redaksjonen og utafor redaksjonen var det i sommer […]

Les resten av artikkelen

Replikk til Gun Kessle og Jan Myrdal

1995-04

Noen formuleringer i Gun Kessle/Jan Myrdals artikkel om kvinner i Kina kaller på en replikk. Det handler om forholdet mellom klassekamp og kvinnekamp, et velkjent tema. Kessle/Myrdal skriver som sagt med utgangspunkt i Kina. Men jeg oppfatter dem slik at de også uttaler seg allment. For Kessle/Myrdal finnes det ingen kvinner i sin alminnelighet, bare […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1995 nr 3

1995-03

Morten Falck: Rasismen, Valen og Marx Marte Ryste: Hvorfor rasisme? Pål Steigan: Plan for hvem? Arnljot Ask: Tredje verden – kapitalismens bane eller redning Olav Randen: Døyr nasjonane? Jan R. Steinholt: Våre felles utfordringer Paul Brosché: Ballongteorien

Les resten av artikkelen

Saksa

1995-04

Frances Webber anklaget på Bassao-Tribunalet (desember 1994) regjeringene i Vest-Europa for brudd menneskerett. Hva er teori? Hva er praksis? I Materialisten kan du på side 9 i siste nummer lese: «Innbyggerne i 129 land, inkludert Irak, Iran, Sri Lanka, Somalia, Zaire, Ghana, Algerie, Rwanda, Tyrkia, Bosnia, India og andre flyktningeproduserende land, trenger nå visum for […]

Les resten av artikkelen

Rasismen, Valen og Marx

1995-03

Denne høsten stilte klart rasistiske og nynazistiske organisasjoner til valg i Norge, samme år som vi feirer 50-års jubileet for frigjøring fra Hitler-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig. Rasismen er altså ikke en tilfeldig foreteelse som dukker opp uten sammenheng med samfunnet rundt, og som forsvinner «av seg selv» etter å være slått. Sven Lindqvist […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor rasisme?

1995-03

Det kapitalistiske systemet er grunnleggende imperialistisk og rasistisk. Det interessante for kapitalistene er ikke hvilken farge folk har, men om man kan tjene penger på dem. Ideen om raser og at enkelte raser er underlegne folkeslag har gjennom historia blitt brukt for å rettferdiggjøre undertrykking og plyndring av folk. Dette har vært viktig for Norge […]

Les resten av artikkelen

Plan for hvem?

1995-03

I stedet for å forkaste sosialismens muligheter på grunnlag av gårsdagens sosialistiske løsninger, burde vi drøfte hva slags sosialistiske svar det må gis på grunnlag av dagens kapitalistiske kriser, sier Pål Steigan som følger Tore Sivertsen innlegg i Klassekampen i sommer. Tore Sivertsen reist en meget viktig debatt, nemlig debatten om hvilke lærdommer vi skal […]

Les resten av artikkelen

Tredje verden – kapitalismens bane eller redning?

1995-03

Globaliseringa fører ikke til at verden nå blir likere, mer homogen og en utjevning mellom nord og sør. Vi ser, tvertimot, en skarpere polarisering. Etablerte teorier om den tredje verdens rolle på verdensarenaen settes nå under press, både fra venstre og høyre. Den tradisjonelle, underbetalte råvareleverandørrollen byttes tilsynelatende ut med avansert ferdigproduksjon i flere tredjeverdenland. […]

Les resten av artikkelen

Døyr nasjonane?

1995-03

«Verdi er ei. Det veit me. Men det er ikkje hyggjeleg å tenkja seg henne som ein einsarta masse, ho må bestå av cellor, einingar. Og då er nasjonalstaten, som Malraux hevdar, den naturlege einingi. Det er ikkje småstatane, men dei store maktblokkene som er ein fåre for verdsfreden.» (Olav H Hauge 1972) Ein nasjon […]

Les resten av artikkelen

Våre felles utfordringer

1995-03

– Sovjets fall har lagt grunnlaget for en revitalisering av den internasjonale kommunistiske bevegelsen, når vi overvinner virkningene av den første likvidatoriske bølgen som slo inn flere steder på tampen av 1980-tallet, skriver Arnljot Ask i Røde Fane nr 2, 1995. Etter mitt syn har han helt rett. Men en logisk bestanddel av dette bør […]

Les resten av artikkelen

Ballongteorien

1995-03

Oversatt av Johan Petter Andresen Det nye i Sweezy/Magdoffs analyser i tidskriftet Monthly Review er måten de viser hvordan stagnasjonen i verdensøkonomien slår inn i 1973, og hvordan dette fører til en omfattende aktivitet i verdipapirhandelen. De tilbakevendende valutakrisene er således et uttrykk for at veksten i vareøkonomien er betydelig lavere enn under gullåra 1948-73. […]

Les resten av artikkelen

Leder: Nei til EU

1995-02

Nei til EUs landsmøte vedtok: «Nei til EU går inn i en fase der folkets nei til EU-medlemskap skal trygges. Målet er å sikre et fortsatt flertall i folket mot norsk innmelding i EU, avsløre og stoppe alle forsøk på å omgå resultatet av folkeavstemminga ved tilpasninger og binding til EUs politikk. Folkets nei skal […]

Les resten av artikkelen

Neste side »