Arkiv for Rødt!

Organisering er fattigmanns kapital!

2023-01

Hvis Rødt skal fortsette å utvikle seg som et nytt sosialistisk arbeiderparti for de breie lag av den sammensatte norske befolkning, må neste steg etter stortingsgjennombruddet være å bygge en partiorganisasjon som fungerer på grasrota i bygd og by. Av Halvor Fjermeros, faglig leder i Rødt Kristiansand, sitter i Rødts faglige utvalg og er forfatter […]

Les resten av artikkelen

Ikke bare resultater i valg

2021 2021-02A

Dette nummeret av Gnist handler om staten – hva den er for noe og hvordan jobbe politisk som et revolusjonært parti i det marxister grovt sett vil oppfatte som et redskap for kapitalismen som økonomisk og politisk system. Derfor er det naturlig å snakke med Siavash Mobasheri som er leder av det største distriktet i […]

Les resten av artikkelen

«Det var dette Karl Marx kalte kommunisme…»

2020-02

På Rødts landsmøte i 2019 var spørsmålet om kommunisme som begrep nok en gang oppe til diskusjon, og et klart flertall ga til slutt tilslutning til følgende formulering: Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et […]

Les resten av artikkelen

Hva skal til for at flere kvinner blir folkevalgte?

2020-01

Er denne problematiseringen virkelig nødvendig? Kan vi ikke bare snakke om hvordan vi kan få flere folkevalgte, PUNKTUM? Men da jeg begynte å se nærmere på det hele, innså jeg at kvinneperspektivet faktisk er en relevant problemstilling

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Charlotte Therkelsen Sætersdal

2020-01

Gnist får tak i Charlotte Therkelsen Sætersdal da ho akkurat har kome inn døra på hybelen i Oslo, etter å ha kjørt frå heimbyen. Ho sit i kommunestyret i Kragerø for Raudt, i førre periode var ho varaordførar.

Les resten av artikkelen

Fortsatt Rødt håp i Tromsø

2019-02A

Siden høsten 2015 har Rødt vært med og styre Tromsø i flertallssamarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Samarbeidet har gitt Tromsø et tydelig venstresidestyre, men også bydd på utfordringer for et lite og revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Lokale samarbeidsformer etter valget 2015

2019-02A

I kommunestyrevalget i 2015 økte Rødt Vefsn sitt svært gode resultat på 9,3 prosent i 2007 (gjennombruddet) og det samme i 2011, til 11,7 prosent. Det var det tredje beste resultatet i kommunestyrevalget for Rødt i landet, og vi økte fra 3 til 4 representanter i kommunestyret. Fordelingen mellom de ulike partiene ble slik: Ap […]

Les resten av artikkelen

Rødts erfaringer med samarbeid i Bodø

2019-02A

Valgkampen i 2015 ble en suksess for Rødt Bodø, og kulminerte i rekordresultat på 10,4 prosent, fire representanter og tredje største parti i bystyret. Vi gikk inn i forhandlingene med en god følelse og en kravliste på 17 punkter. Vi gikk ut av forhandlingene med helt eller delvis gjennomslag på alle punktene, noen ekstra saker, […]

Les resten av artikkelen

Makt, motmakt og strategi for sosialisme

2018-03

Etter siste stortingsval har det vore tilløp til debatt om vegen vidare for Rødt og SV. Debatt var det også etter stortingsvalet i 2013. Da var veike valresultat for begge parti bakteppet for at fleire ville slå dei to partia i hop. Etter relativ suksess i siste stortingsval har noen komme til same konklusjon, eventuelt […]

Les resten av artikkelen

Samtalen: Marx i MAKTAS korridorer

2018-02

11. mars var det et halvt år siden Rødt kom inn på Stortinget. Et par dager tidligere tok redaksjonsmedlem i Gnist, Tomine Sandal, en tur innom stortingskantinen for å intervjue politisk rådgiver og 1. vara Seher Aydar og Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og finanspolitisk rådgiver. Rødt gikk til valg på å være en […]

Les resten av artikkelen

En alliert på Stortinget

2017-04

– Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor, sier nyvalgt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Unni Kjærnes  og Erik Ness fra Gnist-redaksjonen.

Les resten av artikkelen

Herr president!

2015-01A

Hva ville vært Rødt sitt innlegg i debatten om statsbudsjettet? Hvis de hadde blitt valgt inn. Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes, har skrevet en tale som kunne ha blitt holdt fra Stortingets talerstol 1. desember 2014. Om Rødts alternative statsbudsjett – og politikk.

Les resten av artikkelen

En sosialistisk framtid

2013-04

Å slutte å snakke om sosialismen som et alternativt sosialt-økonomisk system vil føre til at de systemkritiske ideene går i glemmeboka og en ender opp som et reint reformistisk parti, slik det ser ut som vil skje med SV.

Les resten av artikkelen

Partiet Rødt før og etter valget

2013-04

Det er en dreiing mot venstre som Trondheimskonferansen, Kvinner på tvers, For Velferdsstaten, Rogalandskonferansen, Manifest, De Facto og LOs lokalavdelinger i de store byene er uttrykk for. Rødt spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Les resten av artikkelen

Rødt, arbeiderklassen og stortingsvalgene i Oslo

2013-03

Høyredreiningen i sosialdemokratiet og overgangen til ren markedsliberalisme har avpolitisert og passivisert arbeiderklassen.

Synkende valgdeltakelse på østkanten er medvirkende til det borgerlige hegemoniet i hovedstaden.

Les resten av artikkelen

Rødts skattepolitikk

2012-02

Noen ganger får jeg et inntrykk av at Rødts skattepolitikk bygger på et uuttalt premiss om at «den borgerlige staten tar pengene fra folk». Den eneste forskjellen fra Høyre/Frp-retorikken er ordet «borgerlig», og at vi understreker at vanlige folk flås, mens de rike slipper unna.

Etter mitt syn er dette håpløs populisme, som underslår at vår samfunnsmodell forutsetter et mye høyere skattenivå – for alle.

Skatt er prisen vi må betale for å ta mange flere områder ut av markedet.

Les resten av artikkelen

Introduksjon til USA-artiklene

2012-02

For den norske venstresida har forholdet til USA i hele etterkrigstiden vært av helt avgjørende betydning. Forholdet til USA har, på mange måter, utgjort skillelinjen mellom det «ansvarlige» sosialdemokratiet og det som med et noe upresist samlebegrep gjerne omtales som venstresosialismen. USA-kritikken var betydelig i NKP, med sin lojalitet til Moskva, men også i sosialdemokratiet […]

Les resten av artikkelen

Nytt parti (leder)

2006-04

Både AKP og RV sine landsmøte har vedteke at dei vil samla kreftene i eitt revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen