Arkiv for 2006-04

Ingen kategorier

Nytt parti (leder)

2006-04

Både AKP og RV sine landsmøte har vedteke at dei vil samla kreftene i eitt revolusjonært parti.

Les resten av artikkelen

Reformen som produserer minstepensjonister

2006-04

Regjeringen skryter av at de har fjernet minstepensjonsfella, ingen blir minstepensjonister i det nye systemet. I virkeligheten gjør de folk med brukbar inntekt gjennom et langt liv til minstepensjonister. Regjeringen løser dette problemet ved rett og slett å senke minstepensjonen.

Les resten av artikkelen

Sykehuskampen – folkelig opprør mot staten og helsebyråkratene

2006-04

Denne høsten har vært preget av sykehuskampen. Reportasjer og debattprogrammer om situasjonen i sykehussektoren har preget mediebildet. Den siste uka i september var det tre store markeringer for sykehusene. I Mosjøen deltok over 5.000 i en demonstrasjon for å stoppe nedlegginga av den kirurgiske akuttberedskapen. I Lærdal gikk over 2.000 i fakkeltog mot nedbygginga av lokalsykehuset. For første gang var det også en sykehusdemonstrasjon i Trondheim med ca 1.300 deltakere.

Les resten av artikkelen

Moderne tider

2006-04

Det er en merkelig ide at de rike arbeider bedre hvis de hele tiden blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre hvis de blir fattigere. (John Kenneth Galbraith (1908-2006), amerikansk økonom)

Les resten av artikkelen

Folkerett og stormaktspolitikk under Balkan-krigen

2006-04

Finnes det et folkerettslig holdbart grunnlag for Natos angrep på Kosovo/Jugoslavia 24. mars 1999?

Les resten av artikkelen

Og så tar vi Berlin

2006-04

Det var ikke blitzen mot London som innleda bombeterroren mot byer i verdenskrigen. Engelskmennene var først. Men det som starta som en strategisk nødvendighet, vokste med åra til grove krigsforbrytelser.

Les resten av artikkelen

Serbia etter Milosevic. Fred til evig tid?

2006-04

Etter at Slobodan Milosevic vart styrta gjennom eit fredeleg opprør 5. oktober 2000, har det gått seks år. I Serbia har desse seks åra tyda økonomiske reformar, drapet på ein statsminister, strid om Kosovo og ei jakt på tiltalte krigsforbrytarar, som regjeringa helst vil unngå. I det siste har også Serbia vedteke ny konstitusjon. Er landet i ferd med å stabilisera seg?

Les resten av artikkelen

God morgen, Afghanistan!

2006-04

«I landsbyene har de fått avlingene ødelagt, det finnes ikke vann, ingen jobber, ingenting å gjøre. Er det ikke da naturlig at de slutter seg til Taliban? Ville ikke du ha gjort det samme?» (Fra Senlis-raporten)

Les resten av artikkelen

Religion og politikk

2006-04

Folk flest er religiøse, og religion sit djupt i folk. Me vestlege ateistar og religiøst likesæle er globale unntak. Difor må me vere varsame med å gå til åtak på religion og religiøse. Framtida ligg i staden i at me respekterer og samarbeider med folk som høyrer til ulike religionar. For det er verdas religiøse småkårsfolk som har minst å tape og mest å vinne i arbeidet for ei berekraftig og rettferdig verd, skriv Olav Randen.

Les resten av artikkelen

Revolusjonær regjeringsungdom

2006-04

Revolusjonær regjeringsungdom. Ordene er så selvmotsigende at det ikke burde være mulig å uttale dem i samme setning. Likevel er det nettopp dette motsetningsforholdet som er nøkkelen til vår analyse av den nye venstresiden i SV og hvordan den kan vinnes for vår sak.

Les resten av artikkelen

Maoismens bidrag

2006-04

Den andre internasjonalens marxisme, som var sentrert om proletariatet og Europa, hadde til felles med den herskende ideologien på den tida et lineært syn på historien. Det innebar at alle samfunn først måtte passere gjennom et stadium av kapitalistisk utvikling før de var i stand til å forsøke å nå sosialismen. Frøene til dette stadiet ble plantet av kolonialismen, som nettopp av den grunn var «historisk positiv». Den var totalt fremmed for den idéen at «utviklinga» av noen (de herskende sentrene) og «underutviklinga» av andre (de beherskede periferistatene) var like uatskillelige som de to sidene på samme mynt, siden begge var iboende resultater av kapitalismens verdensomfattende ekspansjon.

Les resten av artikkelen

Kraftkampen som utfordret statens makt (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

Hjorthol har klart kunsten å skrive en fin fortelling om norsk etterkrigshistorie. Der andre ser tekniske detaljer, tall og datoer, ser Hjorthol en spennende historie med politi og såkalte terrorister, helter og skurker, konspirasjonsteorier og hemmelige militære operasjoner.

Les resten av artikkelen

Fundamentalismenes kamp – et standardverk (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

I 2005 blei Tariq Alis boks The Clash of Fundamentalisms utgitt på norsk under tittelen Fundamentalismens kamp. Korstog, hellig krig og det moderne. Den engelske tittelen er et ordspill over Samuel Huntingtons kjente artikkel, The Clash of Civilizations, fra 1993. Tariq Alis bok er et svar på Huntingtons artikkel. 

Les resten av artikkelen

Den første som snakka om det korrupte Norge (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

For 21 år sia heldt professor dr. juris Carl August Fleischer foredrag i Politisk forum om eit tema ingen andre snakka høgt om: Det korrupte Norge. Den gongen leverte han ein presis definisjon på korrupsjon som framleis er like gangbar:

«Samlet sett kan vi si at det korrupte Norge – i forhold til offentlige stillinger, tillitsverv og posisjoner – består i at det finnes personer som opptrer slik at de ivaretar egne eller andres spesielle interesser. Disse interessene ivaretas istedenfor samfunnets interesser eller i større grad enn det er grunnlag for eller rettslig adgang til.»

Les resten av artikkelen

Venezuela (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

Kalle Holmqvist har skrivi ei kortfatta bok med mye innhold. Den blei utgitt i begynnelsen av september 2006. På 114 sider gir han innføring i Venezuelas og resten av Latin-Amerikas historie fra 1498 av i grove trekk. Han setter dette i sammenheng med verden omkring og det som skjer på dette kontinentet og spesielt i Venezuela. Jeg leste dette med stor interesse. Visste du for eksempel at Venezuela er italiensk for lille Venezia, eller at Venezuela var det første landet i verden som avskaffa dødsstraffa (i 1863)? Hvorfor er Simòn Bolí­var det store forbildet for venstrebevegelsen i Venezuela? Han var den sentrale lederen i kampen for løsrivelsen frå det spanske imperiet frå 1811-1825, og sto for opphevelse av slaveriet, som endelig blei avskaffa i den nordlige delen av Sør-Amerika i 1854. Han mente at søramerikanerne tilhørte samme folk uansett hudfarge eller religion, noe som var svært radikalt på den tida.

Les resten av artikkelen

Subcomandante Marcos (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

En søndags morgen i 2003 ringte det på døra hos den mexicanske forfatteren Paco Ignacio Taibo II. En mann leverte et brev som var merket «Bare for dine øyne». Brevet inneholdt en hilsning fra Subcomandante Insurgente Marcos, zapatist-geriljaens legendariske leder. Subcomandanten foreslo i brevet at de skulle skrive en kriminalroman sammen. Resultatet ble Osaliga döda.

Les resten av artikkelen

Outsourcing – maskinstormernes nye arena? (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

Boka er en fyldig samling artikler, skrevet av fagforeningsfolk, aktivister i organisasjoner og forskere. Artiklene dreier seg om forholdene vi har i dag, særlig i arbeidslivet og innen fagbevegelsen. De ser på utviklingstrekk og tendenser, motsetninger og problemstillinger knyttet til forholdet kollektiv og individ, innenfor rammene og avtalene vi lever under, med andre ord, i det kapitalistiske Norge.

Les resten av artikkelen

Buru-kvartetten, bok 1: Menneskenes jord (bokomtale)

2006-04 Bokomtaler

Pramoedya Ananta Toer bruka historiene i Buru-kvartetten for at han og medfangane skulle overleva fangenskapet på øya Buru i Indonesia, der han sat frå 1965-77. Diktaturet til Suharto fengsla Toer utan grunngjeving, men målet var likevel klart, gjennom heile fangenskapet forsøkte dei å kvela den kreative hjernen hans. Og forholda var endå verre enn under nederlendarane; då han sat i fengsel i 1947-49, fekk han i alle fall skriva. Det nykoloniale regimet til Suharto brente notatane hans.

Les resten av artikkelen

Tjenestedirektivet (bokomtale)

2006-04

Endelig har det kommet en rapport om EUs tjenestedirektiv (TD) som har en faglig innretning. Til nå har mye av debatten rundt TD vært preget av dets uklarheter og juridiske ugjennomtrengelighet, med en dertil generell og overfladisk kritikk. Denne rapporten konsentrerer seg i mye større grad om det arbeidslivsrelaterte (det faglige), og kommer derfor opp med mange konkrete konsekvenser av direktivet.

Les resten av artikkelen

Fotnote til Dag Solstads siste roman (nettbonus)

2006-04

Dag Solstad karakteriserer sine to siste romaner 16.07.41 og Armand V som unntak i sitt forfatterskap, skrevet på overtid etter at hans egentlige forfatterskap var over.

Les resten av artikkelen

Neste side »