Arkiv for 1994

1994-01
1994-02
1994-03
1994-04

Oppretthold Nei til EU!

1994-04

I skrivende stund, 29. november 1994 klokka 10.51, er det klart: Det ble NEI! Gratulerer! Vi greide det igjen! Rekka ser nå sånn ut: 1905 -1945 – 1972 -1994. Flotte tall, flott jobbing! Solveig Aamdal, leder i AKP, skrev i et brev til partilagene for et par uker siden: «Den største styrken i fronten, i […]

Les resten av artikkelen

Lengre arbeidstid, færre jobber

1994-04

Michael D. Yates: Longer hours, fewer jobs. Employment and unemployment in the United States, Monthly Review Press 1994 Det er en gjeng i New York som er med på å holde i live en marxistisk bevegelse i USA. Etter min mening har disse gamle gubbene og deres yngre medarbeidere ytt mange positive bidrag for å […]

Les resten av artikkelen

Finanskapitalens triumf

1994-04

Paul Sweezy er økonom og revolusjonær. Han er redaktør av det amerikanske tidsskriftet Monthly Review og er forfatter av blant annet Monopoly Capitalism og Irreversible Crisis. Denne artikkelen var opprinnelig et foredrag han holdt ved Istanbuls universitet 21. april 1994. Den er trykt med tillatelse fra forfatteren. Oversatt av Johan Petter Andresen. Se også til […]

Les resten av artikkelen

En kommentar til Sweezy

1994-04

Kommentar til Paul M Sweezy: Finanskapitalens triumf 1. Internasjonale finansmarkeder Temaet for talen til Sweezy er nye tendenser i verden. Han tar opp bare en slik ny tendens, nemlig framveksten av internasjonale finansmarkeder. De markedene han utvilsomt sikter til, er de såkalte euromarkedene. Det er markeder som springer ut av at finansinstitusjoner tar imot innskudd […]

Les resten av artikkelen

En titt inn i framtida

1994-04

Denne artikkelen er et kutt fra Tron Øgrims bidrag i boka Perspektivanalyse for Posten i Norge, utgitt av Postdirektoratet, Plan og utviklingsavdelingen, september 1992. Vi skal myse i krystallkula og prøve å se framover. 50 år, 25 år og 10 år. Utgangspunktet er teknologi. Vi er på vei inn i en stor, teknologisk-industriell revolusjon, som […]

Les resten av artikkelen

Kvinnene i arbeiderklassen – offensive og defensive

1994-04

Det er et paradoks at kvinnenes tradisjonelt perifere stilling i samfunnsøkonomien i dag gir dem en sentral rolle. Sekretariatet for kvinneforskning, Likestillingsrådet og Senter for kvinneforskning arrangerte i fjor høst en stor kvinnekonferanse som stilte spørsmålet: Backclash i Norge? Spørsmålet viste seg å være vanskelig å svare på. Konklusjonen ble et både og, tilbakeslag på […]

Les resten av artikkelen

Reformisten Derrida

1994-04

I Klassekampen og andre stader har forskjellige personar skrive om, rost eller harselert over den franske filosofen Jacques Derrida. Men ingen har forklart kva mannen står for. Eg vil prøve det no. Derrida (f. 1930) er ein viktig filosof fordi han har blitt ein slags kultfigur for ein del kulturpersonar som framstiller seg sjølv som […]

Les resten av artikkelen

Kirunarapporten

1994-04

Kirunarapporten viser at det er økonomisk gevinst å hente, hevder leder av likestillingsrådet i Norsk Hjelpepleierforbund, Anita Vorkinslien. Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon! Kravet ble reist første gang av gruvearbeiderne i Sulitjelma i 1920. På fana står det: 6 timers arbeidsdag. Gjør din pligt og kræv din ret. Og før LO-kongressen i 1981 ble […]

Les resten av artikkelen

Når kvinner går på tvers. Intervju med Siri Jensen

1994-04

Konferansen Kvinner på tvers er først og fremst en ide, en måte å tenke og jobbe på. Den er utenfor det etablerte systemet. Den kan sprenge rammer. I begynnelsen av oktober i år ble det arrangert en ganske spesiell konferanse under navnet Kvinner på tvers. Den kom i stand gjennom et samarbeid mellom Kvinnefronten og […]

Les resten av artikkelen

Bedehuset, Stalin og det konsekvente demokratiet

1994-04

Dei rette tankane kjem nedanfrå, ikkje ovanfrå eller utanfrå. Slike tankar vart forståtte i Noreg. Dei møtte tradisjonane frå det samfunnet Tacitus skildra og Grundtvig og Hans Nielsen Hauge vidareutvikla. Men den unge m-l-rørsla forstod ikkje sjøl desse banda. Bedehuset ligg på ein furumo midt i bygda. Det vakre tømmerhuset vart bygt på dugnad sist […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassens lidende rolle?

1994-04

Hvem skal løse arbeidsmiljøproblemer i et EU-tilpassa moderne kapitalistisk samfunn, helseeksperter eller arbeidsfolk? Hører moderne helseproblemer hjemme i politikken eller på helsekontoret? I flere år, både som arbeider i et hardt fysisk yrke og som verneombud, har jeg vært opptatt av arbeidsmiljøet og livsbetingelsene for arbeiderklassen i det moderne kapitalistiske arbeidslivet. Jeg ser en nær […]

Les resten av artikkelen

Nyheter fra Tronsmo

1994-04

Jan Myrdal: Når morgondagarna sjöng Norstedts 229 kr. Med samme kraft og detaljrikdom som i bøkene fra barndommen skildrer Myrdal i denne boka tida 1942 til 1948. Etter krigen ligger Europa åpent. Framtida tilhører ungdommen! Mulighetene er der! Full av ungdom og framtidstro drar den unge Jan Myrdal til Hellas og Jugoslavia for å være […]

Les resten av artikkelen

Massemobilisering eller terror

1994-04

Uttalelse vedtatt på AFAs allmøte 3. august Antifascistisk aksjon (AFA) reagerer sterkt på lederartikkelen i Røde Fane nr 2, 1994. Vi mener dere bygger opp under en argumentasjon som antyder at endel militante antifascister er terrorister. Dere setter opp en kunstig motsetning mellom det å massemobilisere mot rasistiske arrangementer og det å møte fascistisk vold […]

Les resten av artikkelen

Lenin mot Skotåm

1994-04

Det er mange uforståelige trekk ved AKP: en påkaller seg leninisme og marxisme, men leser man en artikkel om forsvaret i Røde Fane nr 2, 1994 er det som om verken Marx eller Lenin noen gang skulle ha levd. Det finnes ikke en eneste prinsipiell lærdom verken om staten, hæren eller om krig nedfelt i […]

Les resten av artikkelen

Innhold 1994 nr 4

1994-03

Erik Ness: Fri flyt (leder) Tor Bach: Skal vi banke nazisvina? Arne Byrkjeflot: EU, marxisme og det nasjonale spørsmål Jan Hårstad: Storebror Tyskland Birger Thurn-Paulsen: Revolusjonære internasjonalister mot EU Magnhild Folkvord: 15.000 ekspertar på kvinneliv Kjersti Ericsson: Sameflagget var ikke verdig Jan Fjeldstad: Mot vedtatte sannheter Samir Amin: Framtidas verdensorden Pål Steigan: Sosialisme i ett […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt

1994-03

– Fri flyt dreier seg om de grunnleggende prinsippene for økonomien i demokratiske land, sa statsminister Gro Harlem Brundtland i en polemikk mot Anne Enger Lahnstein i Stortinget 27. april. Et «omdefinert demokratibegrep» kalte AKPs nestleder, Erling Folkvord, dette på AKPs store EU-samling i slutten av august. – Jo friere spillerom for kapitalen, – jo […]

Les resten av artikkelen

EU, marxisme og det nasjonale spørsmål

1994-03

I forrige EU-kamp stilte Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid parolen «Nei til salg av Norge». Denne parolen ble sluttkampens viktigste. Alle plakater inneholdt de norske farger. Nå blir vi møtt med ei kampanje der vi blir kalt nasjonalister og fortalt hvem våre forbundsfeller er. Nå er jo uttrykket nasjonalister på rasister svært lite dekkende. Rasismen […]

Les resten av artikkelen

Storebror Tyskland

1994-03

Denne artikkelen er opprinnelig en innledning Hårstad holdt på AKPs sommerleir i Sandefjord i sommer. Jorun Gulbrandsen har skrevet den av fra lydbånd og siden er den redaksjonelt blitt bearbeidet. Artikkelen er lest og godkjent av J.H. Det norske borgerskapet velger tysk ledelse i dag, på samme måte som det valgte amerikansk ledelse for 30 […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonære internasjonalister mot EU

1994-03

Hvordan arter kampen mot EU seg fra innsida? Revolusjonære fra EU-land var invitert til konferanse i Athen i juni. I juni ble det holdt en anti-EU-konferanse i Athen, praktisk talt samtidig som EU-ministrene hadde sitt treff på Korfu. Fru Harlem Brundtland var på Korfu, Røde Fane var i Athen. En gresk nyskapning stod for arrangementet. […]

Les resten av artikkelen

15 000 ekspertar på kvinneliv

1994-03

– Dersom dei som bestemmer, finn ut kor flott dette var, kjem dei sikkert til å forby det! Det sa ei kvinne etter Nordisk Forum i Oslo i 1988. Kanskje er det noko med at «dei som bestemmer» ikkje heilt forstår kva eit slikt myldrande kreativt kaos kan bety for dei einskilde deltakarane. Iallfall ser […]

Les resten av artikkelen

Neste side »