Arkiv for 2007

2007-01
2007-02
2007-02A
2007-03
2007-03A
2007-04

Kapitalens behov mot menneskenes behov

2007-02

Som andre sosialister på første del av attenhundretallet, hadde også Karl Marx en visjon om det gode samfunnet som et samfunn som kunne lede til full utvikling av alt som bor i mennesket. (1) «Hva er kommunistenes mål?» spurte Marx’ kamerat Friedrich Engels i et tidlig utkast til Det kommunistiske manifest. «Å organisere samfunnet slik […]

Les resten av artikkelen

Innledning

2007-02

Kapitalismens natur kommer til overflaten i en krise, bemerket Marx en gang. Da blir det mulig å se noe som har vært skjult – at hele systemet dreier seg om profitt og ikke om menneskelige behov. Likevel ser vi hver dag hva kapitalismen produserer. Det utilslørte reklamesløseriet, ødeleggelsen av planeten, sultende barn side om side […]

Les resten av artikkelen

Tron Øgrim: Han som alltid skreiv og som skreiv alt for lite

2007-02A

Rødt! har samla artikler Tron Øgrim skreiv for tidsskriftet, og for forløperen Røde Fane, og for andre fora. De er lagt ut på nettet på marxisme. no. Jeg er blitt bedt om å skrive en liten introduksjon til denne samlinga. Kanskje fordi jeg har fungert som en slags mellommann i den kontakten redaksjonen i Rødt! […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Rolv Rynning Hansen

2007-02A

Rolv Rynning Hanssen er ansvarlig for vedlikehold av abonnementsregisteret til Rødt!. Tidligere leder av Samorg i Trondheim, styreleder i Klassekampen, og jobber på internasjonalen for stats- og kommuneansatte i Geneve. Har skrevet flere artikler i Rødt! om offentlig sektor.     Det er tre bøker jeg har brukt den siste tida for å forstå noe […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Birger Thurn-Paulsen

2007-02A

Birger Thurn- Paulsen har vært med i redaksjonen siden det ble blåst nytt liv i tidsskriftet, høsten 1993, da under det gamle navnet Røde Fane. Han har skrevet artikler, oversatt og laget bokomtaler. Har i mange år jobbet med teater, hatt en rekke tillitsverv, og er nå pensjonist.     Amin Maalouf, Korstogene sett fra […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Gudrun Kløve Juuhl

2007-02A

Gudrun Kløve Juuhl er nylig blitt med i redaksjonen til Rødt! Har blant annet politisk erfaring fra målrørsla og RV.     No for tida skriv jo alle bøker som skal hjelpa oss å forstå Framstegspartiet. Ei bok som har lært meg mykje, er boka til Eli Hagen: Gift med Carl – elskerinne,sekretær og hustru, […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Jokke Netland

2007-02A

Jokke Netland, 24 år, er ansatt på Rødt sitt partikontor. Har tidligere vært barnehageassistent, og vært faglig ansvarlig i RU og studieansvarlig RV.     Simen Sætre – Den lille stygge sjokoladeboka (Det var noen hemmeligheter Willy Wonka aldri fortalte) , Spartacus forlag 2004, er en lett lest underholdende bok. Vi følger sjokolader med plass […]

Les resten av artikkelen

John Bellamy Foster: forsker og redaktør

2007-02A

JOHN BELLAMY FOSTER er professor i sosiologi ved University of Oregon og redaktør for tidsskriftet Monthly Review. Foster blir ansett som en av de ledende teoretikerne innafor marxistisk orientert sosiologi. Han har skrevet en rekke bøker, flere av dem med miljø og økologi som tema: The vulnerable planet kom i 1999, Marx` ecology i 2000, […]

Les resten av artikkelen

Gjenerobring av en sosialistisk visjon

2007-02

I kjølvannet av Seattle og andre dramatiske eksempler på motstand mot kapitalistisk globalisering, snakker mange mennesker nå om kapitalisme og beskriver seg selv som antikapitalistiske. (1) Storartet! Men hva mener de? At kapitalens internasjonale institusjoner er et onde fordi de raner til seg borgernes rett til å foreta demokratiske beslutninger? At finansiell spekulasjon tar midler fra ordentlige, produktive investeringer som skaper ordentlige jobber? At multi-nasjonale selskapers begjær etter profitt har ført dem til å alliere seg med og styrke autoritære regimer som fornekter menneskerettigheter? At neoliberal politikk fører til et kappløp mot bunnen med hensyn til lønninger, arbeidsforhold og miljømessige standarder? Alt dette er viktig å motsette seg – men i for seg er dette en motstand mot spesielle former for kapitalistisk politikk og praksis, det er ikke motstand mot kapitalismen som sådan.

Les resten av artikkelen

Til de norske leserne

2007-02

«Vi synker ned i Djevelens ekskrementer», skreiv en som fulgte nøye med på Venezuelas oljeeventyr. Var korrupsjonen, kriminaliteten og klientismen som prega Venezuelas kultur utenkelig uten oljeinntektene, som var blitt det begjæret først og fremst retta seg mot i dette landet? Var nedbygginga av industrien og jordbruket, og det store gapet mellom et privilegert oligarki og en lutfattig folkemasse en uunngåelig konsekvens når store oljerikdommer kommer til et fattig utviklingsland?

Les resten av artikkelen

Om forfatteren

2007-02

Michael A. Lebowitz er professor emeritus – pensjonert professor – i økonomi ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Han bor nå i Venezuela, der han er aktiv i den politiske prosessen som pågår der. Men han er opprinnelig fra USA. Med arbeiderklassebakgrunn (faren var maskinarbeider, mora kontoransatt) blei det full jobb om dagen og kveldskole for å lære økonomi på unge Michael. Han begynte også å studere marxisme, og blei aktiv innafor den amerikanske venstresida.

Les resten av artikkelen

Sosialisme faller ikke ned fra himmelen

2007-02

Noen mennesker tror at man kan forandre verden uten å ta makta. Nei, sier de, dere må ikke en gang tenke på å prøve gjøre bruk av staten. (1) Hvorfor? Fordi, som John Holloway forsikrer: «Å kjempe gjennom staten er å bli involvert i den aktive prosessen med å påføre seg selv nederlag.» Nei, proklamerer de, (per definisjon) kan ikke staten utfordre kapitalismen. Hvorfor? Fordi den er del av kapitalen. Og virkelig, som Holloway skriver: Staten (enhver stat) må gjøre alt den kan for å skaffe tilveie forutsetninger som fremmer kapitalens profitabilitet.»

 

Les resten av artikkelen

Sju vanskelige spørsmål

2007-02

I april 2004 ble jeg invitert til å forelese om erfaringene fra den jugoslaviske sjølstyret for Kommisjonen for fagbevegelsen i den Bolivarske revolusjonære prosessen under den Andre verdenskonferansen i solidaritet med den bolivarske revolusjonen i Caracas, Venezuela. I foredraget mitt om lærdommene fra denne erfaringa (som ble oversatt og sirkulert i Venezuela) pekte jeg på de grunnleggende trekkene til sjølstyret, hvordan det forandret seg over førti år, og noen positive og negative sider ved det. (1)

Innen ett år hadde prosessen med å gå i retning av arbeiderstyre tatt av i Venezuela. Så da jeg ble invitert til å snakke ved «Arbeidere i revolusjonen: bolivarsk samstyre, en alternativ økonomisk modell» i Valencia i april 2005 under den Tredje verdenskonferanse i solidaritet med den Bolivarske revolusjon, bestemte jeg meg for å fokusere på problemene som venezuelanske arbeidere og revolusjonen ville møte i bevegelsen fram mot samstyre.

Les resten av artikkelen

Revolusjon for grunnleggende behov: Bak det bolivarske valget av vei til sosialismen

2007-02

«Bare en revolusjon for de grunnleggende behov kan være en radikal revolusjon … Å være radikal er å gripe det grunnleggende. Men for mennesket er det grunnleggende mennesket selv.» Karl Marx (1)

Et spøkelse går omkring i kapitalismen. Bak de økende angrepene på kapitalistisk globalisering og nyliberal økonomisk politikk, er det en antydning om at noe holder på å dø – noe mer enn spesielle former for kapitalisme, noe mer enn dagens fordeling av makt og dominans (som regjeringer som tjener lokale eliter, kapitalister og oligarkier gjerne vil forandre … bare lite grann).

 

Les resten av artikkelen

Det urbane verdivenstre ryddar vegen for FrP

2007-02A

Eg veit ikkje kven som først tok i bruk ordet «FrP-koden». I dagsavisene synst eg det går inflasjon i bruken av uttrykket. Men den vesle boka Folkepartiet? inneheld heldigvis artiklar som går litt djupare enn berre å gruble over dette mystiske eller mytiske ordet.

Les resten av artikkelen

Ødeleggelsens økologi

2007-02A

Jeg vil starte denne analysen av det jeg kaller «ødeleggelsens økologi» med å referere til Gillo Pontecorvos film Brenn Queimada Fra 1969. [1] Pontecorvos episke film kan sees som en politisk og økonomisk allegori for vår tid. Den er lagt til en fiktiv karibisk øy som kalles for «Queimada», tidlig på 1800-tallet. Queimada er en portugisisk slavekoloni med en monokultur basert på sukkerproduksjon, og dermed avhengig av eksport av sukker som råvare i verdensøkonomien. I åpningsscenen får vi vite at øya fikk navnet sitt fra det faktum at den eneste måten de opprinnelige portugisiske kolonial-istene klarte å utrydde urbefolkningen på, var å sette fyr på hele øya og drepe alle der, og etter dette ble slaver importert fra Afrika for å høste inn de nylig plantede sukkerrørene.

Les resten av artikkelen

Fra redaksjonen

2007-03A

Dette er ei lita samling debattinnlegg Tron Øgrim skreiv i mai 2006. De er meningsytringer kjapt klapra ned og sendt til RVs diskusjonsliste. Temaet er kommunisme – slik Tron så for seg et slikt samfunn. Han ville vise at kommunismen ikke er en fjern utopi, men allerede finnes i kimeform i dagens Norge. Og at mange flere enn vi vanligvis trur, har regna seg som kommunister.

Les resten av artikkelen

KOMMUNISMEN funker BEST!

2007-03A

Det finnes mengder av kommunistiske modeller innafor de høyt utvikla kapitalistiske samfunna åsså, fx Norge.

Les resten av artikkelen

DEFINISJONER

2007-03A

+ Den definisjonen jeg gir av kommunisme, er ikke mitt personlige påfunn, men er helt sentral i teoriene til Karl Marx. Marx var, er og blir kommunist. Å kalle seg marxist uten å ta stilling til det Marx kalte kommunisme, blir derfor veldig rart.

Les resten av artikkelen

Historia og nåtida

2007-03A

Kjære kam Sigrid:
enig med du om at vi må unngå å falle i noen «romantiserende feller»:

Les resten av artikkelen

Neste side »