Arkiv for 2012

2012-01
2012-02
2012-02A
2012-03
2012-04
2012-04A

Verda sett frå Sør (intervju med Samir Amin)

2012-04A

Irene León har intervjua Samir Amin, og konsenterer seg om tri beslekta spørsmål: Ditt syn på verda og sjansane for å endre ho. Korleis du definerer samanbrotet i kapitalismen begrepsmessig og politisk, og sjansen for frikopling frå kapitalismen. Di analyse av samanhengen i stoda globalt,sett frå Afrika og Midtausten. Kva er ditt syn på verda, […]

Les resten av artikkelen

Den globale stagnasjonen og Kina

2012-04A

Står Kina foran en krise, eller greier de å holde seg utenfor? Hva er forholdet til USA, økonomisk sett? Hvor avhengige er de av hverandre? Er Kina egentlig bare en sammenstiller av halvfabrikata fra Korea, Sør-Øst-Asia og Japan?

Les resten av artikkelen

Venstresida i Kina etter Mao

2012-04A

Det siste året har vi vært vitne til politiske krangler på den kinesiske venstresida i et omfang vi ikke har sett tidligere. Den største uenigheten er forholdet til KKP.

Les resten av artikkelen

Mao Zedong, Kina og verda i det tjuande hundreåret

2012-04A

Å hevde at Mao, den kinesiske revolusjonen og sosialismen treng å bli tatt på alvor som hendingar og prosessar i Kina og i verda, og at det kinesiske folket aktivt tok del i dei, får ein opp i politisk trøbbel. Men det er naudsynt for å forstå kva som skjer i Kina og verda idag.

Les resten av artikkelen

Kinas grenser og Kinas identitet

2012-04A

Med de riktige moralske grunnholdningene vil, ifølge kineserne, konflikter på det globale plan la seg løse på fredelig måte. At denne fredelige måte å løse konflikter på skal foregå på Kinas premisser og på basis av økt kinesisk makt, synes her å være en stilltiende forutsetning, skriver forfatteren, og prøver å forstå Kina i et […]

Les resten av artikkelen

2 bøker og 3 nettsteder om Kina (boktips)

2012-04A

Minqi Li ga i 2008 ut boka The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy. Boka med denne lange tittelen er ikke blitt mindre aktuell i løpet av de fire åra som har gått etter det. Dette er ei bok som på knappe 200 sider sveiper over store, sentrale områder i […]

Les resten av artikkelen

Det kan lønne seg med en slektning i partiet

2012-04A

Denne artikkelen viser noen av bånda mellom kommunistpartiet og den økonomiske eliten i Kina. Hvordan politikk og egen vinning er to sider av samme sak. Jokke Fjeldstad er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Rødt! og tidsskriftets nettredaktør. I november var det kinesiske kommunistpartiet samlet til sin 18. kongress for å velge ny ledelse. Det var bare den […]

Les resten av artikkelen

En vise om kinabarna

2012-04A

Før fanden får på sine sko må barna stå opp i Shanghai, fordi deres fattige blod skal mette den rovgriske hai Europa, som lurer i mak og i ro på bytte ved byens kai. Før natten er endt må de stå ved grytenes kokende vann og rense kokonger, de små langt borte i Himmelens land, […]

Les resten av artikkelen

Plukk

2012-04A

Samsung: Grove arbeidsmiljøforbrytelser China Labour Watch (CLW) har publisert resultatene av undersøkelser i fem av Samsungs egeneide- og leverandørfabrikker i Kina. Under gjennomføring av undersøkelsene oppdaget CLW sine etterforskere en rekke problemer i Samsung fabrikker i Dongguan og Tianjin. Fabrikkene fortsatt bruker blanke arbeidskontrakter for nye arbeidstakere, ansetter kun kvinner mellom 16–24 år, regelmessig bruk […]

Les resten av artikkelen

Midtens rike (leder)

2012-04A

Rudolf Nielsen kalte Europa den rovgriske hai i diktet, En vise til kinabarna. Idag er det ikke bare Europa som utnytter billig kinesisk arbeidskraft. Monopolkonsernene i USA, Europa, Japan og Norge utbytter, for all profitt den er verdt. Før fanden får på sine sko, må barna stå opp i Shanghai. Maos parti leder verdens største […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2012-04A

Leder, side 3 Plukk, side 4 Jokke Fjeldstad: Det lønner seg med en slektning i partiet, side 6 Arne Overrein: Kinas grenser og Kinas identitet, side 10 Rebecca E. Karl: Mao Zedong, Kina og verda i det tjuande hundreåret side, side 24 Zhun Xer: Venstresida i Kina etter Mao, side 34 John Bellamy Foster og […]

Les resten av artikkelen

Massemorderen (omtale)

2012-04 Bokomtaler

Regi Theodor Enerstvedt: Massemorderen som kom inn fra ingenting Marxist Forlag, 2012 Regi Theodor Enerstvedt har utgitt mange bøker. Allerede for over 40 år siden utkom hans bok Dialektikk og samfunnsvitenskap. Enerstvedt har i mange år vært professor ved universitetet i Oslo, og er nå professor emeritus. Massemorderen som kom inn fra ingenting er ikke […]

Les resten av artikkelen

Teknologisk revolusjon

2012-04

På forsommeren gikk det en liten debatt om «revolusjon» i Klassekampen. Revolusjonsbegrepet er interessant å debattere, men politikk – handling – er alltid viktigere enn ord.

Les resten av artikkelen

1972: Arbeiderpartiet og EEC

2012-04

Avstemningen i 1972 var Aps største nederlag etter krigen, og betydde slutten på deres hegemoni. Venstresida påviste Aps samrøre med kapitalkreftene, og AKMEDS parole Nei til salg av Norge! fikk stor betydning.

Les resten av artikkelen

På vitenskapens blindveier (omtale)

2012-04 Bokomtaler

Oscar Dybedahl, Terje Halvorsen, Arnulf Kolstad og Regi Theodor Enerstvedt: På vitenskapens blindveier – Fire essays om bruk at totalitarismebegrepet i samfunnsvitenskap og politikk Marxist forlag, 2012,116 sider Med denne essaysamlinga vil forfatterne gi sine bidrag til å argumentere ned totalitarismebegrepet, slik det er blitt brukt ideologisk og politisk, særlig de siste to tiårene. Kritikken […]

Les resten av artikkelen

Slaveriet sitter i fengselsveggene

2012-04

Med utgangspunkt i to historier forteller forfatteren hvor skrikende urettferdig og rasistisk rettspraksisen er i dagens USA. Artikkelen hevder at slaveriet fortsatt kaster lange skygger over det amerikanske samfunnet – og at kapitalismen må kastes, for å få en slutt på det.

Les resten av artikkelen

Vår Fatima (dikt)

2012-04

Ta av henne hijaben, ho heiter likevel Fatima. Ta av henne niqaben. Likevel heiter ho Fatima. Altfor ofte er det slik: Plassen bakarst i køen er hennar plass. Vår Fatima. Øyvind Bremer Karlsen  

Les resten av artikkelen

Inkje opprør i Jordan

2012-04

Det er to hovudproblem i Jordan som alle andre problem kjem frå. Det første er den eineveldige makta som dominerer alle statsinstitusjonar (altså regjeringa, parlamentet og rettsvesenet). Denne eineveldige dominansen er lovleg sanksjonert av den jordanske grunnlova. Kongen har mellom anna utøvande makt, rett til å utnemna og avsetja statsministeren og andre ministrar, rett til […]

Les resten av artikkelen

Rebel cities (omtale)

2012-04 Bokomtaler

David Harvey Rebel Cities Verso Books, 2012 David Harvey siste artikkelsamling Rebel Cities handler om byens rolle i kapitalismen. Harvey mener byen og byutviklingas rolle i kapitalismen er helt sentral, og han utfordrer oss til å vurdere vår antikapitalistiske strategi fra en ny vinkel. Harvey belyser byutviklingas rolle i både kriser og oppgangstider for kapitalismen, […]

Les resten av artikkelen

Profittrata er nøkkelen

2012-04

Samanslutninga av radikale samfunnsøkonomar (the Union of Radical Political Economics – URPE) held sommarskole for Occupy-rørsla, og ba om skriftlege innspel som forklarer krisa – på 1000 ord eller mindre. Denne artikkelen er min versjon.

Les resten av artikkelen

Neste side »