Hvil i fred, Erling Folkvord!

Av Redaksjonen

Ukategorisert

Erling Folkvord døde i dag 1. mars, 74 år gammel.
Han ble tidlig kommunist og var medlem i AKP fram til sammenslåinga av Rød Valgallianse og AKP.
Erling Folkvord drev et allsidig, politisk arbeid – faglige tillitsverv i Sosiale Etaters Forening på 70-tallet, medlem av kommunestyret i Oslo (1983–2007), stortingsrepresentant for RV (1993–1987) og nestleder i AKP (1990–1997), m.m.

Som kommunalpolitiker var han spesielt kjent for arbeidet mot korrupsjon i kommunen, og skrev flere bøker om dette. Bl.a. Livet bak murene (1997) og Stopp tjuven! En redningsaksjon for velferdsstaten (2005)

Folkvord drev aktivt solidaritetsarbeid for kurderne fra Stortingets talerstol, besøk i Kurdistan, organisert arbeid i Norge. Han skrev blant annet bøkene Kurdistan – om fortid, folk og framtid (2002) og Rojava (2016). Han døde i Sverige under arbeidet med å skrive en bok om palestinerne og kurderne.

Erling Folkvord vil husket for sin omsorg for folk på jobb og venner, og sin kompromissløse kamp og solidaritet med verdens undertrykte, mot imperialisme.

Gnist, redaksjonen

 

Bøker av Erling Folkvord
Artikler av Erling Folkvord