Arkiv for 2020

2020-01
2020-02
2020-02A
2020-03
2020-04

Borgerlønn – en «quick fix»?

2020-04

Debatten om borgerlønn, eller samfunnslønn, er kommet på dagsordenen de siste åra, også i Norge. Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal skrev i 2018 bok om temaet. I Norge er det foreninga BIEN (Basic Income European Network) som mest systematisk arbeider for borgerlønn. Borgerlønn framstilles ofte som en «quick fix» som løser mange problemer samtidig. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Virkelighet og tankespinn. Svar til Oscar Dybedahl

2020-04

Oscar Dybedahl (OD) går i forrige nummer av Gnist til angrep på nettavisen steigan.no. Han skriver at sosialismen opp igjennom historien har hatt mange varianter, hvorav noen svært usunne. Han mener steigan.no representerer en av disse svært usunne variantene. Jeg vil i denne artikkelen gå litt nærmere inn på ideene til OD. Tollef Hovig er […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Flytende havvind: For klimaet og norske arbeidsfolk!

2020-04

Per-Gunnar Skotåm har i siste nummer av Gnist en artikkel hvor han stiller tre essensielle spørsmål til de som ønsker å bygge ut havvind utenfor den norske kysten. Hva skal vi bruke strømmen til? Hvem bygger vi for? Og hvorfor gjør vi det? Vi skal i den følgende teksten forsøke å besvare noen av disse […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Utbygging av havvindmøller med strøm til hva, for hvem og hvorfor?

2020-03

Tittelen på artikkelen viser til det grunnleggende spørsmålet om hensikten med alle samfunnsmessige tiltak og alle politiske vedtak. For en sosialistisk bevegelse må hensynet til arbeiderklassen og folket være det grunnleggende. Vi støtter ikke produksjon for produksjonens skyld, men når det beriker og løfter livsvilkåra for de breie lag av befolkninga. En sosialistisk bevegelse må […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 4 2020

2020-04 Innholdsliste

Leder …4 Plukk …6 Gnist-samtalen med Kaja Colin Bojer …8 Ebba Wergeland: NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden …16 Bjørgulf Claussen: Har den absolutte fattigdommen økt siden 2005? …24 Vidar Våde: Vi som ikke reiste …32 Anne-Grethe Krogh: Lønnstyveri …34 Per Medby: Borgerlønn – en «quick fix»? …40 Magnhild Folkvord: Gjer […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens historie i Norge – en begynnelse

2020-04 Bokomtaler

Ola Innset: Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge Fagbokforlaget, Bergen, 2020, 244 s.  Av Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist. Nyliberalisme er et mye omdiskutert begrep. I den norske konteksten blir det ofte avvist av politikere så vel som samfunnsanalytikere som hevder at de siste tiårenes markedsorienterte reformer har vært en måte å tilpasse […]

Les resten av artikkelen

Nasjonar er folk

2020-04

Då eg voks opp, var det radikalt å støtta nasjonal sjølvråderett og nasjonale frigjeringskrigar. I dag er «nasjon» i ferd med å bli eit fy-ord blant radikale menneske. Kva skjer? Av Leiv Olsen er historikar og leiar i Rogaland Nei til EU, tidlegare leiar for Rogaland RV og Raudt Rogaland. Foto: jason-leung-jCBzW_Q_UGI-unsplash Enkelte hevdar at […]

Les resten av artikkelen

NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden

2020-04

Folketrygdloven som ble vedtatt i 1966, skulle gi økonomisk trygghet selv om arbeidsinntekten ble borte. Den skulle gi hjelp til selvhjelp så alle kunne klare seg best mulig selv og helst forsørge seg med lønnsarbeid[1]. Formålsparagrafen står der fortsatt, men resten av loven har gjennomgått store endringer de siste ti-årene. Stønadene er redusert, varigheten av […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Et storverk om den kommunistiske motstandskampen

2020-03 Bokomtaler

Aslak Storaker, bibliotekar, medlem av Rødts internasjonale utvalg og studieansvarlig for Rødt i Agder. Terje Halvorsen: Forfulgt, fordømt og fortiet. Historien om den kommunistiske motstanden i Norge 1940–1945 Vigmostad & Bjørke 2020, 470 s. I mange år har jeg ønska meg et oversiktsverk om de norske kommunistenes motstandskamp under andre verdenskrig. Og ingen nålevende nordmenn […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

2020-03

Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser.1 Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk samfunn, endte med å knytte […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Stoffskiftebruddteori

2020-03

Stoffskiftebruddteori (eller metabolic rift) er en teori utviklet fra Karl Marx sin beskrivelse av den grunnleggende endringen i forholdet mellom vår (menneskelige) art og resten av naturen, som utviklet seg sammen med kapitalismen. Jokke Fjeldstad, redaksjonsmedlem i Gnist Foto: Ella Ivanescu/Unsplash   Stoffskiftebruddteori beskriver hvordan kapitalismen uunngåelig skaper et brudd i stoffskiftet mellom samfunnet og […]

Les resten av artikkelen

Sosialismens spøkelse hjemsøker USA

2020-03 Bokomtaler

Sist jeg var i USA snek jeg meg med på studiegruppen til republikanernes studentorganisasjon ved Harvard. De fikk besøk av CNN-reporteren Jim Acosta. Han er neppe enig med republikanerne i ett og alt, men han hadde et budskap som ble tatt godt imot: «The American people want sanity, not socialism.» Salen jublet. Sofie Marhaug, gruppeleder […]

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra fortiden

2020-03 Bokomtaler

Mímir Kristjánssons nyeste bok begynner med at Martin Tranmæl sitter i cella i Møllergata 19. Han ble arrestert to måneder før stortingsvalget 1933. Arbeiderpartiet har blitt forbudt. Demokratiet har brutt sammen. De borgerlige partiene har plassert Quisling på statsministerens kontor i den tro at fascismen kan kontrolleres. Morten Anker, medlem i Rødt, folkevalgt i Ås […]

Les resten av artikkelen

Midlertidig ansatt

2020-03 Bokomtaler

Eg-personen i Heike Geisslers roman Midlertidig ansatt er eigentleg forfattar, og det å jobbe på Amazon-lageret er eigentleg ikkje det ho driv med eller den ho er. Gjennom elleve korte kapittel får vi levert ein essayistisk tilstandsrapport frå innsida av Amazon-muren, som ein flow av samtidskritikk, gryande klassebevisstheit og utførlege skildringar av den kroppslege erfaringa […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalisme – eller klassisk liberalisme?

2020-03 Bokomtaler

Man kan anta at det var en varm aprildag i 1947, da en gruppe høyreliberale intellektuelle møttes for første gang i de sveitsiske alper for å ha en ti dager lang konferanse. Dets formål? Å etablere en organisasjon, Mont Pèlerin Society, et fristed hvor likesinnede kunne diskutere hva de anså som den riktige frihet. De […]

Les resten av artikkelen

Lettfordøyelig feminisme

2020-03 Bokomtaler

Hvordan bli (en skandinavisk) feminist er en bok som vil mye. På forsiden blir vi lovet 20 veier til mer likestilling på jobben, i livet og i kjærligheten – noe som er ambisiøst å skulle få til på bare 176 sider. Boken er svært lettlest, og Marta Breen evner å snakke om feminisme på en […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Tok Karl Marx feil – og har Peder Martin Lysestøl rett?

2020-03

I dette innlegget legger Bjørn Tore Egeberg fram sine tanker om Rødts syn på klasser i Norge, og nevner noen spørsmål som diskuteres i partiet. Innlegget er et svar til Peder Martin Lysestøls artikkel Tok Marx feil? fra Gnist nummer to, 2020. Bjørn Tore Egeberg, medlem av Rødt Arbeiderlag i Oslo. Foto: Daniel D'Andreti/Unsplash Fast […]

Les resten av artikkelen

Epidemier: Helse, samfunn og klasse

2020-03 Bokomtaler

Frank M. Snowden er en amerikansk medisinhistoriker. Førsteutgaven av boka kom i oktober 2019, altså før det var klart hvor dagsaktuell den kom til å bli. Jeg har lest paperback- utgaven fra i år som inneholder et nyskrevet forord. Her tar forfatteren blant annet opp hvor raskt beredskapen mot epidemiske sykdommer har fått lov å […]

Les resten av artikkelen

Engasjerende om original marxist i Latin-Amerika

2020-03 Bokomtaler

Mike Gonzalez følger opp boka The ebb of the pink tide. The decline of the left in Latin America (anmeldt i Gnist nr.1 2019) med ei bok som presenterer et marxistisk og revolusjonært alternativ for venstresida i dagens Latin-Amerika – så vel som ellers i verden. Dette alternativet bygger på arven etter peruaneren José Carlos […]

Les resten av artikkelen

Politiets kontroll av minoriteter

2020-03

Georg Floyds død har ført til en folkebevegelse som krever endringer av den systematiske rasismen og politivolden mot den svarte befolkningen i USA. Det er heldigvis mye som skiller den norske og amerikanske konteksten, men også her til lands har politiet forbedringspotensial på flere områder. Vi bør la oss inspirere av fanene som er reist […]

Les resten av artikkelen

Neste side »