Arkiv for Morten Falck

Frihet og liv er ett

1999-02

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett, så enkelt og så uundværlig som menneskets åndedrett.» (Nordahl Grieg: 17. mai 1940) Drømmen om kommunismen springer ut av menneskets lengsel etter frihet. Kommunismen er den samfunnsformen der denne lengselen blir virkelighet. Kampen for menneskenes frihet har alltid vært kjerna i kommunismen, og kommunistenes […]

Les resten av artikkelen

Rasismen – En løgn som dreper (omtale)

2013-04A Bokomtaler

Morten Falck: Rasismen – En løgn som dreper Rødt! Forlag, 2013 Dette er ei lita bok på femti sider som bygger på foredrag Morten Falck har holdt for ungdom ved en del anledninger. Det er et nyttig og oppklarende skrift, ikke bare for ungdom. Det er et oppgjør med begrepet rasisme og den tenkningen som […]

Les resten av artikkelen

Kristine Bonnevie og rasismen

2013-01

Kristine Bonnevie var Norges første kvinnelige professor, den første kvinne med doktorgrad og den første kvinne valgt inn i Det Norske Vitenskapsakademi.

Hun får mye av æren for å ha tatt livet av den norske eugenikken, kampen mot «raseforskere» og forkjempere for «den nordiske rase» på begynnelsen av det forrige århundret.

Les resten av artikkelen

Dristighet, mer dristighet!

2012-02

De historiske omstendighetene som er skapt av at den internasjonale kapitalismen faller sammen, krever at den radikale venstresida, både i nord og sør, er dristig når det gjelder å formulere sine radikale alternativer til det eksisterende systemet.

Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor det kreves dristighet og hva det innebærer.

Les resten av artikkelen

SVs forspilte sjanser (omtale)

2011-03 Bokomtaler

– Jeg er ikke historiker, slår Frank Rossavik fast i forordet til sin bok, SV – Fra Kings Bay til Kongens bord

Nei, det skal være visst! Her er ikke engang tilløp til analyse, verken av de opplagte tingene eller de mindre opplagte. Leserne dynges ned i en uendelighet av personintriger, og får ingen mulighet til å forstå. For ikke noe forklarer bakgrunn og tidsbilde.

Da kan vi like gjerne sette oss ned med en årgang Donald.

Les resten av artikkelen

Uten ved vår ild

2010-02

«Det er viktig å oppsummere erfaringene fra Sovjets historie, for vi skal ikke dit», skriver forfatteren i denne artikkelen om voldens rolle i forsøk på å skape sosialistiske samfunn. Skammens natt tar aldri ende Uten ved vår ild, Vi skal brenne og forbrenne Så en dag blir til …. (Nordahl Grieg: Årsdagen) Morten Falck er […]

Les resten av artikkelen

Fagforeninger, samvirke og politisk demokrati

2005-02

Vi har sett at Bernsteins sosialisme består i en plan om å la arbeiderne få del i den samfunnsmessige rikdommen, å forvandle de fattige til rike. Hvordan skal det bli virkelighet? I sine artikler om "sosialismens problemer" i Neue Zeit (note 1) lot Bernstein bare noen få knapt forståelige antydninger skinne gjennom, men i boka si gir han fullstendige opplysninger om disse spørsmålene: Hans sosialisme skal bli virkelighet på to måter: Ved hjelp av fagforeningene, eller som Bernstein kaller det: Bedriftsdemokratiet, og ved hjelp av samvirkebevegelsen. Med fagforeningene vil han industriprofitten og med samvirkebevegelsen handelsprofitten til livs (side 118).

Les resten av artikkelen

Maoismens bidrag

2006-04

Den andre internasjonalens marxisme, som var sentrert om proletariatet og Europa, hadde til felles med den herskende ideologien på den tida et lineært syn på historien. Det innebar at alle samfunn først måtte passere gjennom et stadium av kapitalistisk utvikling før de var i stand til å forsøke å nå sosialismen. Frøene til dette stadiet ble plantet av kolonialismen, som nettopp av den grunn var «historisk positiv». Den var totalt fremmed for den idéen at «utviklinga» av noen (de herskende sentrene) og «underutviklinga» av andre (de beherskede periferistatene) var like uatskillelige som de to sidene på samme mynt, siden begge var iboende resultater av kapitalismens verdensomfattende ekspansjon.

Les resten av artikkelen

Om Mao Zedongs rolle (nettbonus)

2006-04

I 1995 intervjuet en utenlandsk reporter meg om Mao. Hun oppsøkte meg i egenskap av en som hadde møtt mannen i levende live og åpenlyst hadde beundret ham gjennom mange år. Hun spurte: "Hva med alle de menneskene han drepte? Hva med alle som døde i hungersnød? Og hva med alle lidelsene og alle menneskene som ble ødelagt i kulturrevolusjonen?" Med disse spørsmålene stilte hun seg på linje med det rådende mediasynet på Mao, det gjengse synet, som er å beskrive ham som et monster – Monsteret Mao. Det vanligvis mer opplyste BBC nådde et nytt lavmål samme uke med sitt hundreårsjubileumsprogram. Det gjorde ham til ikke bare et monster, men også en uhyrlig blodsuger som hadde sunket dypt ned i orgier med tenåringsjenter. For et simpelt angrepsnivå! Det gjorde BBC billig, og burde ha slått tilbake på dem, men man vet aldri i disse tider.

 

Les resten av artikkelen

En alminnelig mann som gjorde revolusjon i virkeligheten

2000-01 Bokomtaler

Morten Falck er journalist og medlem i AKP Stefan Lindgren (1949 -): Lenin, Stockholm: Fischer 1999, ISBN 91-7054-875-7 Nesten alle diskusjoner om det er mulig å endre dette jævlige samfunnet, kretser på ett eller annet vis rundt Oktoberrevolusjonen. Men uten kunnskaper vil diskusjonene gå i ring og ende blindt. Stefan Lindgrens biografi Lenin er ei […]

Les resten av artikkelen

Kan kommunistene finne andre svar enn Lafargue?

2000-01

Morten Falck er journalist, medlem av AKPs programkomite og oversetter av Det kommunistiske manifest (Røde Fane 1998), Se marxisme.no/forlaget. Han har skrevet mange artikler, blant annet i Klassekampen og Røde Fane. Miljølaget i Oslo AKP har skrevet en kommentar til min artikkel om «Natur- og miljøvern og kampen for kommunismen» (og til Olav Randens omfattende […]

Les resten av artikkelen

Hatsnakk og tagging i Materialisten

1999-04

Materialisten har mat for den som vil trene tenkemusklene, skjerpe standpunktene og bli litt klokere. Nummer 1/2 1999 inneholder artikler om krigene på Balkan, om “Hatsnakk”, en kritikk av sosialøkonomen Gary Becker (Nobelprisen 1992), dessuten artikler om grafitti, om kriminalomsorg og om korporativisme/interesseorganisasjoner. “Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt” kaller Materialisten seg. Det er […]

Les resten av artikkelen

Natur- og miljøvern – og kampen for kommunismen

1999-02

Et kommunistisk parti som ønsker å si noe om verden i dag, må forstå naturvitenskapens og særlig biologiens rolle. Det er nødt til å komme til uttrykk i et kommunistisk partis program, sier artikkelforfatteren i forkant av AKPs landsmøte, og legger her fram noen punkter og idéer til diskusjon. Marx og Engels delte arbeidet med […]

Les resten av artikkelen

Må vi bekjempe religionene?

1998-05

Vi materialister betrakter religion som «folkets opium», et trøstende løfte om hinsidig løsning på dennesidige problemer, et løfte som også gir den sløvende virkninga opium har på dem som har råd til det virkelige stoffet. Vi betrakter dette som en falsk bevissthet, en ideologi. Som altså bør bekjempes, fordi den er falsk, og fordi den […]

Les resten av artikkelen

Vedtekter Kommunistenes Forbund juni 1847

1998-02

      Oversatt av Morten Falck Oversatt etter den engelske teksten i Karl Marx / Frederick Engels: Collected Works, Vol. 6, p. 585-588. Lawrence & Wishart, London, 1976. Først offentliggjort i boka Gründungsdokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847),Hamburg, 1969. Proletarer i alle land, foren dere! Avsnitt I – Forbundet Art. 1. […]

Les resten av artikkelen

Det friske pustet av vår

1998-02

      Etter den franske revolusjonens stormende år og Napoleons omveltninger over Europakartet inntrådte en periode av knugende reaksjon. Dette var Metternichs glanstid, den hellige alliansens tid, da målet var å bevare freden for enhver pris. Det vil si fyrstenes fred, reaksjonens fred. Alle opprør, alle forsøk på demokratiske omveltninger ble slått ned med […]

Les resten av artikkelen

Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme?

1997-01

Ellen M. Wood er forfatter av «Democracy Against Capitalism», Cambridge University Press, 1995. Artikkelen er oversatt av Morten Falck. Hva innebærerer det å periodisere kapitalismens historie i to hovedfaser, modernitet og postmodernitet? Hjelper eller hindrer det vår forståelse av kapitalismen? Forfatteren mener teorien om postmoderniteten er basert på en historieteori som nedtoner forskjellen mellom kapitalistiske […]

Les resten av artikkelen

Rasismen, Valen og Marx

1995-03

Denne høsten stilte klart rasistiske og nynazistiske organisasjoner til valg i Norge, samme år som vi feirer 50-års jubileet for frigjøring fra Hitler-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig. Rasismen er altså ikke en tilfeldig foreteelse som dukker opp uten sammenheng med samfunnet rundt, og som forsvinner «av seg selv» etter å være slått. Sven Lindqvist […]

Les resten av artikkelen

Gjensyn med Maos landbrukspolitikk

1994-02

Artikkelen sto første gang i Monthly Review mars 1989 (nr 10). Forfatteren har skrevet mer om samme tema i boka The Great Reversal, MR Press 1990. Copyright 1990 William Hinton. Gjengitt med tillatelse fra Monthly Review Foundation. Oversatt av Taran Sæther og Morten Falck. Etter at «Gjensyn med Dazhai» sto trykt i Monthly Review (mars […]

Les resten av artikkelen

Den langvarige kampen for å tjene folket

1993-0102

Er det noen grunn til å kalle seg maoist i dette steinete og tynt befolkete landet langt nord mot ishavet? Det er ikke aktuelt med bondeopprør ber, og tida for jordreformer er forlengst forbi, men har heller aldri vært inne. Hvordan ville Norge sett ut dersom en kinesisk krigsherre hadde vært raskere med å sette […]

Les resten av artikkelen