Arkiv for 2019

2019-01
2019-01A
2019-02
2019-02A
2019-03
2019-04

Profittraten må analyseres på nytt

2019-01A

Marx teori om at profittraten har en tendens til å falle har vært gjenstand for mye debatt blant marxistiske økonomer. Men hva er det egentlig Marx skriver om profittraten i bok 3 av Kapitalen?

Les resten av artikkelen

Marx’ arbeidsverditeori – en polemisk innføring

2019-01A

I 2017 var det halvannet århundre siden Marx’ Kapitalen ble utgitt for første gang, og i fjor to hundre år siden forfatterens fødsel. Merkedagene har tjent som en naturlig foranledning til kommentarartikler og debatter som skiller det levende fra det døde i Marx’ tenkning. Likevel kan det se ut til at flere av innleggene i […]

Les resten av artikkelen

To butte – nytt blikk på spissene i arbeiderklassen

2019-01A

Har sosial dumping og trussel om flytting av arbeidsplasser satt det tradisjonelle kjerneproletariatet i sjakk? Krever det ny strategi fra oss som ønsker å frigjøre arbeiderklassen? Hva er kjerna i framtidas klassekamp?

Les resten av artikkelen

Erik Ness og retningssansen

2019-01A

Erik Ness er berykta for én ting. Han eier ikke stedsans eller retningssans. En gang skulle noen feire en av kampanjene for Klassekampen ved å treffes på Ammerud i Oslo og spise middag. Erik, det trofaste kampanjemennesket, skulle sjølsagt dit. Det hjalp lite at han er født og oppvokst i Oslo. Han visste ikke hvor […]

Les resten av artikkelen

Kampen mot nedleggelse av skipsverfta – 35 år etter

2019-01A

Bare kamp gir seier, heter det ofte i fagbevegelsen og på venstresida. Men under hvilke vilkår kan kamp føre til seier, og hva skal regnes som seier? Jørn Magdahl oppsummerer erfaringer fra krisa i verftsindustrien i Vestfold og kampen for å bevare arbeidsplassene. Foto: DEXTRA Photo/Norsk Teknisk Museum Skipsbygging På Kaldnes Mek, Tønsberg på 1970- […]

Les resten av artikkelen

Ei historie fra 70-tallet

2019-01A

Dette er ei hverdagshistorie, en fortelling fra en høyst vanlig dag, en av mange på skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted. Skipsverftsindustrien i Vestfold sysselsatte flere tusen mennesker på 70-tallet. Erik Ness var en av dem som jobba der og fikk praktisk opplæring i kunsten å forvandle en haug stålplater om til et skip som kunne seile […]

Les resten av artikkelen

Tiden som trengs mellom tanke og handling

2019-01A

Spiller tidsskriftene noen rolle? Og spiller de noen rolle for politikkutvikling på venstresiden? Foto: Patrick Tomasso Av Sofie Marhaug, stipendiat i allmenn litteraturvitenskap og gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre. I Det første spørsmålet har vært gjenstand for endeløse debatter jeg har overvært. En mangeårig forelskelse i en tidsskriftredaktør var nok en av beveggrunnene til […]

Les resten av artikkelen

Fra Røde Fane til Gnist

2019-01A

Det tidsskriftet som nå heter Gnist har en lang historie – helt tilbake til 1972. Røde Fane som det het da og i mange år framover ble startet av det som het MLG (marxist-leninistiske grupper) i 1972, før AKP ble stiftet. Foto: Forsiden på Røde Fane Nr. 1, 1972. Kilde: Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP). […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon: Erik Ness 70 år!

2019-01A

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Erik Ness, 3 år gammel Aktivist, redaktør og lesar Erik Ness blir 70 år 11. mars 2019. Redaksjonen i Gnist Marxistisk Tidsskrift vil markera det med eit festskrift for han. Å laga tidsskrift er ei oppgåve for eit kollektiv. Men det er ikkje til å komma utanom at Erik Ness sidan […]

Les resten av artikkelen

Under Bannons banner

2019-02A Bokomtaler

Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser: Populisme Oversatt av Helle Sommerfeldt Dreyers forlag 2019, 162 sider Av Tore Linné Eriksen bokredaktør i Gnist. Hege Ulstein, Dagsavisens skarpskodde kommentator, fortalte oss nylig at Norge har tre populistpartier: Rødt, Senterpartiet og FrP. Særlig var Bjørnar Moxnes en fullblods populist etter mønster fra Carl I. Hagen. I Aftenposten […]

Les resten av artikkelen

Kapitalen Bok 2 på norsk

2019-02A Bokomtaler

Karl Marx: Kapitalen Bok 2 Oversatt av Harald Minken Forlaget Rødt, 2017, Larvik, 676 s. Av Stein Rafoss, en av oversetterne av den første boka av Marx’ Kapitalen. I den første norske oversettelsen av ­Kapitalen hvor Bok 1 kom ut fra 1930 av på Fram forlag, og hvor Bok 2 og Bok 3 fulgte i […]

Les resten av artikkelen

Finn vi nok fornyeleg energi?

2019-02A

Klimaet skal vi berge med meir alternativ energi. Den nye framtida er ikkje lenger fossil. Slik snakkar snart alle som vil hindre at jorda vert varmare. Men er dei store nok, kjeldene som skal halde himmelen rein og det moderne livet gåande? Foto: Gonz Ddl Av Erik Solheim, tidlegare leiar i Naturvernforbundet. (Artikkelen har tidlegare […]

Les resten av artikkelen

Progressiv kapitalisme – ei sjølvmotseiing

2019-02A

Joseph Stiglitz har vunne økonomiprisen til minne om Nobel frå den svenske riksbanken, og er tidlegare sjeføkonom i Verdsbanken, og rådgivar for den venstreorienterte leiinga i Labour i Storbritannia. Han står til venstre i flokken av tonegivande økonomar. Foto: Wei Ding Av Michael Roberts, økonom og arbeider i The i City i London. Han har […]

Les resten av artikkelen

Ta fellesskapets skole tilbake!

2019-02A

Norske skolepolitikere, uansett politisk farge, har i vårt århundre oppgitt tanken om at skolen skal være nasjonsbyggende. De har innført en globalisert og nyliberal skole, prega av konkurranse, tester­­­ og rapportering – og med et voksende skolebyråkrati som skal kontrollere utviklinga. Politikerne har latt OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) bli viktigste premissleverandør for […]

Les resten av artikkelen

Fortsatt Rødt håp i Tromsø

2019-02A

Siden høsten 2015 har Rødt vært med og styre Tromsø i flertallssamarbeid med SV og Arbeiderpartiet. Samarbeidet har gitt Tromsø et tydelig venstresidestyre, men også bydd på utfordringer for et lite og revolusjonært parti. Bendik Hugstmyr Woie, leder i Rødt Tromsø Foto: Harry Jaschhof l unsplash Foran kommunevalget i 2011 sto det mellom to styrende […]

Les resten av artikkelen

Leder: Opprørsk

2019-02A

Ingrid Baltzersen, redaktør Foto: Brage Aronsen   Rødt har hatt landsmøte og vedtatt at partiet er for det klasselause samfunnet. Det er naturlig for eit revolusjonært, sosialistisk parti. Marx var også for det klasselause samfunnet og kalte det kommunisme. Sånn sett er alt ved det gamle. Marx kan me ikkje gjera noko med og landsmøtet […]

Les resten av artikkelen

Det store skoleeksperimentet

2019-01 Bokomtaler

Simon Malkenes: Det store skoleeksperimentet. Makt, barn og forretningshemmeligheter i «verdens beste skole» Oslo: Forlaget Manifest AS, 2018, 336 s. Av Jorun Gulbrandsen, tidligere leder av AKP, aktiv i Rødt kvinne­utvalget og Aksjonskomiteen for sekstimersdagen og har vært lærer i mange år. En dag kom det en stolt femåring inn på biblioteket på skolen der […]

Les resten av artikkelen

Kritisk om venstre­populismen i Latin-Amerika

2019-01 Bokomtaler

Mike Gonzalez: The ebb of the pink tide. The decline of the left in Latin America London: Pluto Press, 2019, 199 s. Av Einar Braathen, forsker ved OsloMet – Storbyuniversitet Mike Gonzalez er pensjonert professor i latin­amerikanske studier ved universitetet i Glasgow. Han har siden 1980-tallet publisert kritiske artikler og bøker om det han kaller […]

Les resten av artikkelen

Alt skal bli forandra. Snart

2019-01 Bokomtaler

Anne Marit Godal og Leif Høghaug (red.): Alt skal bli forandra. Snart 100 dikt om fellesskap og kamp Res Publica, 2018, 279 s. Av Taran Anne Sæther, utdannet trikkefører, syerske og fusker i mange andre fag. Tittelen er henta fra Paal-Helge Haugens tekst ved samme navn. Tittelen inngir forventninger til innholdet i boka. Nysgjerrigheten på […]

Les resten av artikkelen

Oppgjør med euro-systemet

2019-01 Bokomtaler

Costas Lapavitsas: The left case against the EU Oxford: Polity Press, 2019, 160 s. Av Helle Hagenau, generalsekretær i TEAM – The European Alliance of EU-Critical Movements og Trade Unions against the Single Currency Costas Lapavitsas er professor i økonomi ved School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Han ble valgt til […]

Les resten av artikkelen

Neste side »