Arkiv for 2019-03

Ingen kategorier

Dikt: Arendalsvisa

2019-03

ARENDALSVISA (fritt etter Alf Prøysen) Av Ola Bog

Les resten av artikkelen

Debatt: Spar oss for dogmatisk tompreik

2019-03

Gnist nr. 2A/2019 har mange interessante artiklar. Med eitt unntak, artikkelen «Progressiv kapitalisme — ei sjølvmotseiing» er prega av påstandar som ikkje blir underbygde og drøvtygging på gamle dogme. Artikkelen, skriven av London-økonomen Michael Roberts, er ein polemikk mot nobelprisvinnar Joseph Stiglitz. Det er mulig at Roberts har rett i noko av kritikken han fører […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

2019-03

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på miljø og kutte klimagassutslipp, men også unngå å belaste folk urettferdig økonomisk? For å forsøke å komme nærmere et svar på dette, tok jeg en prat […]

Les resten av artikkelen

Er menneskenes overvinnelse av knapphet en forutsetning for sosialisme?

2019-03

Hele menneskets historie til nå er preget av knapphet på forbruksvarer som mat, klær og husly. I perioder har knappheten vært stor, i andre tider har den vært mindre. Hvis vi ser på en forenklet faseinndeling av menneskenes historie, inndelt etter hvordan samfunnet livnærer seg, kan vi grovt sett dele utviklingen inn i tre hovedfaser: […]

Les resten av artikkelen

Eldreomsorg. Fra tillitsreform til sparereform

2019-03

Under forrige kommunevalgkamp lanserte Oslo Arbeiderparti en tillitsreform for eldreomsorgen. Reformen har blitt prøvd ut i fire bydeler, og er nå under innføring i hjemmetjenesten i hele Oslo. Også i andre deler av landet, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø, arbeides det med tillitsreform etter mønster av Oslo. Men hva har egentlig skjedd med […]

Les resten av artikkelen

Ny stortingsmelding om fiskeripolitikk

2019-03

Kvotemeldinga skulle vært diskutert i Stortinget denne våren, men den lot vente på seg. Eidesenutvalget ble oppnevnt i juni 2015 for å gjennomgå kvotesystemet og ressursrenta i fiskeriene. Utvalget leverte sine anbefalinger i NOU 2016:26 – Et fremtidsrettet kvotesystem. Så kom Nærings- og fiskeridepartementets melding til Stortinget, «Meld. St. 32 (2018-2019) – Et kvotesystem for […]

Les resten av artikkelen

Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig

2019-03

Det annet kjønn er en bok som har stått ufortjent uberørt i bokhyllen min altfor lenge. Jeg har interessert meg for feminisme siden jeg var 13 år og lånte Fittstim på det lokale folkebiblioteket, og siden dette har Simone de Beauvoirs tykke bok spøkt i bakgrunnen som en feministisk grunntekst man «burde ha lest». Likevel […]

Les resten av artikkelen

Samtalen: Feministisk praksis

2019-03

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

Innhold 3 2019

2019-03 Innholdsliste

Leder …4 Plukk …6 Gnist-samtalen med Linn-Elise Øhn Mehlen og Kjersti Ericsson: Feministisk praksis …10 Tomine Sandal: Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig …18 Bodil Christine Erichsen: Kvinnefrigjøring, likestilling og klassekamp …28 Tina Andersen: Hvorfor kom aldri #MeToo til Afrika? …34 Henrik Madsen: Det norske spørsmål – radikale syn på den svensk- […]

Les resten av artikkelen

Bedre død enn rød?

2019-03

I 1919 deporterte amerikanske myndigheter kommunister, på femtitallet ønsket McCarthy å fengsle dem og amerikanere kjempet i geriljakrig mot den røde fare under Reagan. Mens det blant amerikanske høyreekstreme er mer snakk om et marxisme-hat. Fra amerikanske nazister til dagens Alt-right: hatet har vedvart.

Les resten av artikkelen

Det norske spørsmål – radikale syn på den svensk-norske unions­oppløsningen i 1905

2019-03

1905 var et hektisk år i norsk historie. Bare et par uker inn i året, den 11. januar, hadde norske myndigheter avvist lydrikepunktene i konsulatsaksforhandlingene. Myndighetene mente de innebar en betydelig innsnevring av norske selvstyret. En måned senere strander forhandlingene fullstendig.1 De kommende månedene skulle en rekke utvalg samles med et spørsmål for seg: kunne […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor kom aldri #MeToo til Afrika?

2019-03

Kan mindre privilegerte kvinner i det globale sør kjenne seg igjen i en nettbevegelse frontet av en hvit amerikansk skuespiller, eller må de gå helt egne veier for å ta sine feministiske kamper? Når #MeToo-kampanjen tok av i november 2017 delte kvinner verden over sine historier med trakassering og overgrep på sosiale medier. Historiene som […]

Les resten av artikkelen

Feministisk praksis

2019-03

Målet med feminisme er å bryte ned og endre patriarkalske strukturar i samfunnet. Som feministar jobbar ein blant anna mot skeivfordeling av husarbeid, og løn, mot diskriminering og trakassering. Men desse strukturane opphøyrer ikkje på dørstokken til partimøtet eller når ein reiser på sommarleir i ungdomspartiet. Det krevst arbeid for å endre strukturar i ei […]

Les resten av artikkelen

Bokomtaler: Historie, marxisme og den lesende arbeiders spørsmål

2019-03 Bokomtaler

Richard J. Evans: Eric Hobsbawm: A life in history London: Little Brown, 2019, 800 s. Av Tore Linné Eriksen, professor em. ved OsloMet – Storbyuniversitet, faglitterær forfatter, bokredaktør i Gnist, anmelder i Klassekampen og medlem av Rødt. Det er ikke mange akademikere eller enkeltpersoner på venstresida som er så interessante at de fortjener en massiv […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: People’s Republic of Walmart

2019-03 Bokomtaler

Leigh Phillips og Michal Rozworski: People’s Republic of Walmart: How the World’s Biggest Corporations Are Laying the Foundation for Socialism London: Verso, 2019, 256 s. Av Fredrik Vaaheim, medlem i Rødt Gamle Oslo. Når fremtidens arkeologer skal gjøre utgravninger for å undersøke hvordan sosialismen oppsto, er det noe spennende å finne i det forlatte arkivbygget […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Privatskoleparadokset

2019-03 Bokomtaler

Riis Mossefinn: Privatskoleparadokset. Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt Oslo: Forlaget Manifest, 2019, 159 s. Av Ronny Kjelsberg, universitetslektor ved NTNU, styre­medlem i Rødt Trøndelag og tidl. fylkestingrepresentant i Sør-Trøndelag (2007–15). Akkurat i rett tid til lokalvalgkampen kommer Manifest forlag med en kort og lettlest, men innholdsrik bok om et av […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Abortkamp – maktkamp

2019-03 Bokomtaler

Red. Susanne Kaluza, Illustrert av Jenny Jordahl: Abortkamp – maktkamp Oslo: Res Publica, 2019, 167 s. Av Anja Rolland, Rødt-medlem og tidligere feministisk ansvarlig i Rød Ungdom. 2018 markerte 40-årsjubileet til den norske abortloven. I førti år hadde loven stått uendret, og det var derfor ikke overraskende at KrFs Kjell Ingolf Ropstad kalte det «en […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: En eller to eller hundrevis av søstre

2019-03 Bokomtaler

Amalie Kasin Lerstang (red.) En eller to eller hundrevis av søstre. Dikt om kvinner og kvinnekamp Oslo: Cappelen Damm, 2019, 192 s. Av Åsne Hagen, sosiolog og skribent. Mobilisering er sentralt for diktantologien En eller to eller hundrevis av søstre. Redaktør Amalie Kasin Lerstang slynger dikta ut i dagens politiske kontekst med eit forord der […]

Les resten av artikkelen

Bokomtale: Feminism for the 99%: A manifesto

2019-03 Bokomtaler

Cinzia Arruza, Nancy Fraser og Tithi Bhattacharya: Feminism for the 99%: A manifesto Verso, 2019, 96 s.

Les resten av artikkelen

Kvinnefrigjøring, likestilling og klassekamp

2019-03

«Ingen kvinnefrigjøring uten sosialisme – ingen sosialisme uten kvinnefrigjøring». Det er kanskje på tide å reflektere over gamle slagordet, som på ulikt vis har inspirert venstresidens kvinnebevegelse. At kvinnefrigjøring ikke automatisk følger med sosialisme eller kommunisme, er det vel allmenn enighet om. Verre er det kanskje med slagordets første del. I en tid da kvinnefrigjøring […]

Les resten av artikkelen