Arkiv for Harald Minken

Profittraten må analyseres på nytt

2019-01A

Marx teori om at profittraten har en tendens til å falle har vært gjenstand for mye debatt blant marxistiske økonomer. Men hva er det egentlig Marx skriver om profittraten i bok 3 av Kapitalen?

Les resten av artikkelen

Kapitalen Bok 2 på norsk

2019-02A Bokomtaler

Karl Marx: Kapitalen Bok 2 Oversatt av Harald Minken Forlaget Rødt, 2017, Larvik, 676 s. Av Stein Rafoss, en av oversetterne av den første boka av Marx’ Kapitalen. I den første norske oversettelsen av ­Kapitalen hvor Bok 1 kom ut fra 1930 av på Fram forlag, og hvor Bok 2 og Bok 3 fulgte i […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Bompenger – en nødvendig miljøavgift eller en usolidarisk ekstraregning?

2019-03

Bompenger har vist seg å bli en av denne valgkampens store saker. Frontene er steile, og hensynene en må ta som sosialist er mange. Hvordan både ta vare på miljø og kutte klimagassutslipp, men også unngå å belaste folk urettferdig økonomisk? For å forsøke å komme nærmere et svar på dette, tok jeg en prat […]

Les resten av artikkelen

Debatt. Den faste kapital må analyseres

2019-02

I artikkelen «Profittraten må analyseres på nytt», Gnist nr. 1A for 2019 (s. 62–73), gir Harald Minken en interessant vurdering av Marx’ teori om den faste kapitalens rolle i økonomisk kretsløp. Anledningen er at etter Minkens oppfatning er det uriktig å operere med den definisjon av profittraten som en finner hos Marx. Dette er en […]

Les resten av artikkelen

Forstå verden for å forandre den

2018-01 Bokomtaler

Harald Minken Hjelp til å forstå Kaptialen bok 2 Forlaget Rødt, 84 s. I fjor var det 150 år siden Karl Marx’ hovedverk, Kapitalen, ble gitt ut. Sammen med 100-årsjubileet for den russiske revolusjonen, fikk marxister en anledning til å revurdere både teoretiske og praktiske begivenheter fra fortiden, og kanskje også til å stille seg […]

Les resten av artikkelen

Det er sannelig mye som ikke står i Kapitalen!

Ukategorisert

Det er 80 år siden Kapitalen bok 2 ble utgitt på norsk. Les hva oversetteren av den nye oversettelsen, Harald Minken, mener om Kapitalen, spesielt den andre av de to bøkene – etter å ha arbeidet med oversettelsen til og fra i 15 år.

Les resten av artikkelen

Reproduksjonsskjemaene

2017-04

I forrige nummer av Gnist (nr. 3/2017) prøvde jeg å vise hvordan andre bok av Kapitalen utfyller analysen av kapitalismen i første bok. Jeg unnlot imidlertid da å si noe om den siste tredjedelen av andre bok, kapittel 18–21, som egentlig utgjør et emne for seg. Marx kalte det «reproduksjonen og sirkulasjonen av samfunnets totalkapital». […]

Les resten av artikkelen

Den glemte delen av Kapitalen

2017-03

Andre bok av Kapitalen, den som kom ut i 1885 (etter Marx’ død), er nå oversatt til norsk av Harald Minken. Den nye oversettelsen kommer i handelen om få måneder, om alt går som det skal. Det er andre gang denne delen av «Kapitalen» er oversatt – første gang var for over 80 år siden, […]

Les resten av artikkelen

Gjeld og profitt

2011-04

Eurokrisa er en dyp krise i kapitalismen. Denne artikkelen vil bruke marxistisk teori for å forklare det som skjer. Den fremmer også en ny teori om sammenhengen mellom fallende profittrate, gjeldsoppbygging og kapitalismens reduserte motstandskraft mot rystelser og sjokk.

Les resten av artikkelen

Sentralisme og det russiske sosialdemokratiet

2005-04

"Men det forekommer oss at Lenins ultrasentralisme i sitt vesen ikke er preget av en positiv, skapende ånd, men av en steril nattvekterånd. Hans tenking går mer i retning av å kontrollere partivirksomheten enn på å befrukte den, mer på innordning enn på utfoldelse."

Les resten av artikkelen

Slutten på «rasjonell kapitalisme»

2005-02

Det tjuende århundres dominerende myte var myten om den rasjonelle kapitalismen. De to økonomene som bidro mest til å fremme denne ideen var John Maynard Keynes og Joseph Schumpeter. Arbeidet til begge to var utløst av den store historiske krisa i kapitalismen som kom til uttrykk i første verdenskrig, den store depresjonen (note 1) og andre verdenskrig. Etter de største redslene verden har sett, fulgt av framveksten av et alternativt og konkurrerende system i Sovjetunionen, var det nødvendig for kapitalismen i etterkrigstida å etablere seg på nytt, både ideologisk og materielt.

Les resten av artikkelen

Debatt: Dei viktige kvartera – halvtimen rundt revolusjonen

2000-02

Harald Minken har i Røde Fane nr 4 og 5 1999 ein stor artikkel om dei første femten minutta av revolusjonen – korleis desse vil arte seg, og kva for grep folk kan og bør ta straks dei tek over makta. Artikkelen er opphavleg ei sommarleirinnleiing, og han finst også i AKP sin nye studiesirkel. […]

Les resten av artikkelen

Marx om planøkonomi under sosialismen

1999-04

Artiklane Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 1 og Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen, del 2 av sto som innleiing til desse sitata av Marx Grunnprinsipp …en høyere samfunnsform, hvis grunnprinsipp er full og fri utfoldelse for hvert individ. (Kapitalen, første bok, side 39 i fjerde bind av Oktober-utgava) Grunnelementene i […]

Les resten av artikkelen

Planøkonomi i de første åra etter revolusjonen

1999-04

Dette er første del. Andre del av artikkelen står i Røde Fane 5 – 1999. «Marx om planøkonomi under sosialismen» var også ein del av denne artikkelen. Innledning Sosialisme innebærer planøkonomi. Hvordan vil en slik planøkonomi se ut i de 2-3 første åra etter revolusjonen? Det var emnet som jeg skulle si noe om på […]

Les resten av artikkelen

Verdenskapitalismen i krise?

1998-04

Den marxistiske økonomiske vitenskapen er for dårlig utviklet til å kunne gi gode og presise svar på hvorfor det oppstår børskrakk og valutakriser, og spesielt hvordan de vil utvikle seg i den konkrete situasjonen som foreligger nå. Den kan gi noen grunnleggende innsikter som borgerlig sosialøkonomi aldri vil kunne gi, men det gjenstår mye teoretisk […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Solbakken

1995-02

Siri Solbakken tar feil i at du blir fremmedgjort fra naturen av å bearbeide den med avansert utstyr. Jeg leste et intervju med en av soldatene som lempa sandsekker på Kjeller under flommen. «Dette er meningsfylt!» sa han. Noe ved intervjuet fikk meg til å tenke at det som var meningsfylt, ikke så mye var […]

Les resten av artikkelen

Svar til Sweezy

1995-01

Jeg føler meg naturligvis både stolt og glad over at Sweezy har kommet med et tilsvar til min kommentar til artikkelen hans om finanskapitalens triumf. Sweezy var en av de få som holdt oppe den marxistiske politiske økonomien i USA fra mellomkrigstida og ut gjennom mccarthyismen i 50-åra. Læreboka hans fra 1942, “The theory of […]

Les resten av artikkelen

Finanskapitalens triumf

1994-04

Paul Sweezy er økonom og revolusjonær. Han er redaktør av det amerikanske tidsskriftet Monthly Review og er forfatter av blant annet Monopoly Capitalism og Irreversible Crisis. Denne artikkelen var opprinnelig et foredrag han holdt ved Istanbuls universitet 21. april 1994. Den er trykt med tillatelse fra forfatteren. Oversatt av Johan Petter Andresen. Se også til […]

Les resten av artikkelen

En kommentar til Sweezy

1994-04

Kommentar til Paul M Sweezy: Finanskapitalens triumf 1. Internasjonale finansmarkeder Temaet for talen til Sweezy er nye tendenser i verden. Han tar opp bare en slik ny tendens, nemlig framveksten av internasjonale finansmarkeder. De markedene han utvilsomt sikter til, er de såkalte euromarkedene. Det er markeder som springer ut av at finansinstitusjoner tar imot innskudd […]

Les resten av artikkelen