Arkiv for 2011

2011-01
2011-02
2011-02A
2011-02B
2011-03
2011-04

Eldbjørg Holte:  – Det blir fred i Palestina!

2011-01

– Folk vil ha fred i Palestina. På begge sider.  Kanskje det ikke vil skje så mye på kort sikt, men på lengre sikt er det nødvendig for Israel og deres mulighet til å leve i fred at palestinerne  får leve uten den undertrykkelsen vi ser i dag. Jeg drømmer om at vi kan få […]

Les resten av artikkelen

SVs forspilte sjanser (omtale)

2011-03 Bokomtaler

– Jeg er ikke historiker, slår Frank Rossavik fast i forordet til sin bok, SV – Fra Kings Bay til Kongens bord

Nei, det skal være visst! Her er ikke engang tilløp til analyse, verken av de opplagte tingene eller de mindre opplagte. Leserne dynges ned i en uendelighet av personintriger, og får ingen mulighet til å forstå. For ikke noe forklarer bakgrunn og tidsbilde.

Da kan vi like gjerne sette oss ned med en årgang Donald.

Les resten av artikkelen

Den digitaliserte skolen (debatt)

2011-03

I Rødt! nr. 4/2010 skriver jeg artikkelen, «Hvem skal eie kunnskapen?», som er et forsøk på å gi en helhetlig analyse av utviklingen i norsk skole i den nyliberale epoken, bygd på teorier av Karl Marx og Zigymunt Bauman. Jeg får et tilsvar, «Den digitaliserte læreren?» i nr. 2/2011, av Leikny Øgrim der hun kommenterer noen spørsmål jeg tar opp.

Les resten av artikkelen

Ordet og geværet

2011-03

Jeg pleier å si at jeg er tredje generasjons kurdisk kommunist. Min bestefar er en stolt kommunist fra den kurdiske byen Amed. Nå er han pensjonert, men før jobbet han som lærer. For mange år siden underviste bestefaren min Abdullah Öcalan, lederen av PKK.

Les resten av artikkelen

Tyrkia ved et veiskille

2011-03

Parlamentsvalget i Tyrkia fant sted den 12. juli 2011, i en periode der Tyrkia er i ferd med å endre viktige trekk ved den samfunnsformasjonen som det moderne Tyrkias landsfader Mustafa Kemal Atatyrk instituerte i 1923.

Veivalgene som nå tas, vil bestemme om landet går inn i en demokratisering eller kastes ut i en større indre krise.

Les resten av artikkelen

«Vi skal til Gaza!»

2011-03

Hovedsaken med Freedom Flotilla 2 i sommer var å knekke blokaden.

Selv om Israel ved hjelp av den greske regjeringens nidkjære innsats klarte å holde båtene fast i greske havner, oppnådde vi betydelige resultater på dette aller viktigste punktet.

Les resten av artikkelen

Palestinsk enhet og dens utfordringer

2011-03

Nyheten om en avtale mellom de to dominerende palestinske politiske fraksjonene Fatah og Hamas skapte overskrifter i media over hele verden. I Gaza og på Vestbredden ble avtalen hilst velkommen.

Palestinerne har sett seg leie på den indre splittelsen blant sine egne, som dramatisk har svekket dere posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Men kritikken mot de sentrale politiske aktørene fra alle fraksjoner er fortsatt sterk. En avtale mellom Fatah og Hamas endrer ikke på dette.

Les resten av artikkelen

Libya, olja og Statoil

2011-03

I skrivende stund har opprørerne med NATO som flyvåpen akkurat inntatt Tripoli. Stian Bragtvedt i Rødt! snakket med historiker Helge Ryggvik i sommer, om oljas betydning for den da pågående krigen i Libya. En krig hvor Norge var blant de ivrigste deltakerne. Hvilken rolle spiller egentlig Libya som oljeprodusent? Er det viktig nok til at vi kan forstå krigen som en kamp om kontrollen over olja?

Les resten av artikkelen

En ny fase i den tredje verdens frigjøring?

2011-03

Samir Amin, den anerkjente egyptiske sosialøkonomen og politiske tenkeren, hevder i februarnummeret av Monthly Review(2011) at opprørene i den arabiske verden viser at en ny fase i den 3. verdens frigjøringsprosess er på gang.

Les resten av artikkelen

Kairo, juni 2011: Samtale med en revolusjonær

2011-03

– Forventningene til revolusjonen er et bedre liv. Vil de mange som bor på kirkegårdene og i slummene, akseptere det samme nedverdigende livet etter revolusjonen? spør Mostafa, intervjuet av Thomas Kvilhaug.

Les resten av artikkelen

Arto Tapio Paasilinna

2011-04

Fins det noen likhet mellom Nokia mobiltelefoner, Hakkapelitta vinterdekk og forfatteren Arto Paasilinna, annet enn at de alle tre kommer fra Finland?

Les resten av artikkelen

Frydenholm: Stor satire og djupt alvor om den 2. verdskrigen (omtale)

2011-04 Bokomtaler

Hans Scherfig: Frydenholm Pax 1962 I flaumen av opptrykte og (nokre) nye bøker om den 2. verdskrigen, i bokhandlar, kioskar og supermarknader, er det påfallande at ein av dei beste, etter mange si meining, ikkje er å få på norsk lenger, anna enn i antikvariat og bibliotek. Eg tenkjer på dansken Hans Scherfigs roman Frydenholm […]

Les resten av artikkelen

Problem?

2011-04

– Morn, sa fyren som hadde stoppa. Eg trur problem? Frostrøyken låg tett og klam over det vesle søkket mellom holane der bilen til Anders hadde slege seg til ro etter å ha blitt skubba og dytta med skuldra til den grinete eigaren mot A-stolpen over hundre meter for så å skulle starte i fart […]

Les resten av artikkelen

Leksefri skole

2011-04

Torsdag den 20. september 2011 demonstrerte over tusen elever fra hele landet for at sine skoler, sine kommuner og sine fylkeskommuner skal innføre en leksefri skole. Elever brukte denne torsdagen og uken 26–30. september på å kjempe for sin egen skolehverdag.

Jeg gjennomgår i denne artikkelen hvorfor og hvordan Rød Ungdom har jobbet med leksefri skole som politisk mål.

Les resten av artikkelen

Kapitalismens svanesang?

2011-04

Tre store forhold preger dagens verden: den største økonomiske krisa i menneskehetens historie, Kinas utvikling i retning av å bli verdens største økonomi og de store økologiske krisene. Det spørsmålet som da trenger seg på, er: Kan kapitalismen overleve dette?

Dette er et spørsmål som maner en marxist til en viss forsiktighet.

Les resten av artikkelen

leder

2011-04

Det er konsensus om at vår tids samfunnstype, kapitalismen, er i krise. Mange mener også i oppløsning. Kapitalismens økonomi krever vekst. Akkumuler eller dø! Men: Hva så? Det er ikke mer enn to menneskealdre siden, at svaret ble fascisme. Som reddet kapitalen og kapitalismen. Folket kan ta makta. I mange land prøver de. Tahrir! Occupy […]

Les resten av artikkelen

Brutale kutt, men motstand

2011-04

Klassekampen hardner til. Teknokratiske regjeringer innfører knallharde innstramminger, mens vanlige folk svarer med streik og demonstrasjoner.

Stian Bragtvedt fra redaksjonen tok en prat med Hilde Nylen som til daglig jobber i Nei til EU , og har vært aktiv i Norges sosiale forum.

Les resten av artikkelen

Alle som ein ut på gatene!

2011-04

Inga «nasjonal redning» før troikaen og regimet deira er kasta!

Les resten av artikkelen

«Gribbkapitalisme»: Island si nye bankkatastrofe – ei generalprøve for Hellas og Italia?

2011-04

Problemet med banklån som det har gått gale med, og då spesielt dei med offentleg garanti – slike som studielåna i USA og pantelåna Fannie Mae – har kasta fram spørsmålet om kva ein «rimeleg verdi» på denne gjelda bør vere. Skulle «rimeleg verdi» avspegle det skuldhavarane (debitorane) kan betale – det vil seie betale utan å gå konkurs?

Eller er det rimeleg at bankar og til og med gribbfond får den siste dropen dei klarer presse ut av skuldhavarar?

Les resten av artikkelen

Konfesjonalisme, eiendomsboble og palestinere i Libanon

2011-04

Før 1982 var Libanon det politiske senteret for den nasjonale palestinske motstandskampen. Siden da har mye endret seg. De palestinske flyktningene i Libanon er nå en av de mest marginaliserte i den palestinske diasporaen.  

 

Les resten av artikkelen

Neste side »