Arkiv for 2011-02A

Ingen kategorier

Kampen for Narvik sykehus

2011-02A

I 2003 ble Aksjonskomiteen for bevaring av Narvik sykehus dannet. Så langt er kampen for å bevare en fullverdig fødeavdeling vunnet, og Narvik er lovet nytt sykehus. – På bakgrunn av erfaringene vi har fra tidligere, er det flere av oss som allikevel ikke føler oss helt trygge, skriver Dagny Pettersen.

 

Les resten av artikkelen

Samhandlingsreformen: Vil du ikke, så skal du!

2011-02A

Med brask og bram blei regjeringas endelige forslag til Samhandlingsreform lagt fram 8. april. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen presenterte det nye helse-Norge med en slik dokumenttyngde, og med en slik innpakning at hadde du ikke vært skeptisk til Samhandlingsreformen tidligere, så er det all grunn til å begynne å lure nå. Er det virkelig mulig å gjennomføre et slikt gigantprosjekt?  

 

 

Les resten av artikkelen

Er fremtiden privat?

2011-02A

Det foregår en stille revolusjon i helse- og omsorgs-Norge. Nye kommersielle aktører får stadig markedsandeler gjennom privatisering, konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp.

Les resten av artikkelen

EUs helsedirektiv: Prinsipper for fall?

2011-02A

Helsedirektivet reiser viktige og prinsipielle problemstillinger: Nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og nasjonalstatenes styringsrett over eget helsevesen.

Unni Hagen studerer offentlig ledelse og styring ved Høyskolen i Hedmark, og er rådgiver i Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Helseforetakssystemet truer liv og helse!

2011-02A

–Pasientene skjønner heller ikke at det i dag er en helt ny yrkesgruppe enn deres nærmeste behandlere som definerer kvalitet i sykehussektoren – at kvalitet i dag er mer et bedriftsøkonomisk enn et medisinsk begrep. De har ingen forutsetning for å vite at legene ustanselig blir avbrutt i sitt arbeid og får mindre tid til å ta seg av enkeltskjebner.
(Leder i Dagens Medisin, 29. april 2010)  

 

Les resten av artikkelen

Kortreist helse: Lokalsykehus redder liv!

2011-02A

– Men lange avstandar mellom sjukehusa uroar ikkje statssekretæren. Ingebrigtsen er klar på at dagens struktur er forelda, og at endring må til.

– Me kan ikkje ha ein sjukehusstruktur som den me hadde på sekstitalet og tru at det er den beste. Den viktigaste funksjonen til sjukehusa er å redde liv. Tenestar som bidreg til gode liv, er det primærhelsetenesta som skal tilby, mener han.

Les resten av artikkelen

leder

2011-02A

Den 22. august 2008 lanserte daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ideen om en samhandlingsreform, og nedsatte en ekspertgruppe som skulle jobbe fram et forslag. Reformen ble lagt fram 19. juni i 2009, Stortingsmelding nr. 47, og ble presentert som svaret på mange av problemene i Helse-Norge. Bak selvfølgeligheter og honnørord var den et […]

Les resten av artikkelen

Innhold

2011-02A

Leder: En avledningsmanøver side 3 Gunnvald Lindset: Helseforetakssystemet truer liv og helse! side 4–19 Jens Ingvald Olsen: Samhandlingsreformen: Vil du ikke, så skal du! side 20–25 Fanny Voldnes: Privatisering og konkurranseutsetting – virkemidler, sammenhenger og handlingsrom side 26–34 Mads Gilbert: Kortreist helse – lokalsykehus redder liv! side 35–53 Dagny Pettersen: Kampen for Narvik sykehus side […]

Les resten av artikkelen