Arkiv for Nr 2A 2011

Ingen kategorier

Kampen for Narvik sykehus

Nr 2A 2011

I 2003 ble Aksjonskomiteen for bevaring av Narvik sykehus dannet. Så langt er kampen for å bevare en fullverdig fødeavdeling vunnet, og Narvik er lovet nytt sykehus. – På bakgrunn av erfaringene vi har fra tidligere, er det flere av oss som allikevel ikke føler oss helt trygge, skriver Dagny Pettersen.

 

Les resten av artikkelen

Samhandlingsreformen: Vil du ikke, så skal du!

Nr 2A 2011

Med brask og bram blei regjeringas endelige forslag til Samhandlingsreform lagt fram 8. april. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen presenterte det nye helse-Norge med en slik dokumenttyngde, og med en slik innpakning at hadde du ikke vært skeptisk til Samhandlingsreformen tidligere, så er det all grunn til å begynne å lure nå. Er det virkelig mulig å gjennomføre et slikt gigantprosjekt?  

 

 

Les resten av artikkelen

Er fremtiden privat?

Nr 2A 2011

Det foregår en stille revolusjon i helse- og omsorgs-Norge. Nye kommersielle aktører får stadig markedsandeler gjennom privatisering, konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp.

Les resten av artikkelen

EUs helsedirektiv: Prinsipper for fall?

Nr 2A 2011

Helsedirektivet reiser viktige og prinsipielle problemstillinger: Nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og nasjonalstatenes styringsrett over eget helsevesen.

Unni Hagen studerer offentlig ledelse og styring ved Høyskolen i Hedmark, og er rådgiver i Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Helseforetakssystemet truer liv og helse!

Nr 2A 2011

–Pasientene skjønner heller ikke at det i dag er en helt ny yrkesgruppe enn deres nærmeste behandlere som definerer kvalitet i sykehussektoren – at kvalitet i dag er mer et bedriftsøkonomisk enn et medisinsk begrep. De har ingen forutsetning for å vite at legene ustanselig blir avbrutt i sitt arbeid og får mindre tid til å ta seg av enkeltskjebner.
(Leder i Dagens Medisin, 29. april 2010)  

 

Les resten av artikkelen

Kortreist helse: Lokalsykehus redder liv!

Nr 2A 2011

– Men lange avstandar mellom sjukehusa uroar ikkje statssekretæren. Ingebrigtsen er klar på at dagens struktur er forelda, og at endring må til.

– Me kan ikkje ha ein sjukehusstruktur som den me hadde på sekstitalet og tru at det er den beste. Den viktigaste funksjonen til sjukehusa er å redde liv. Tenestar som bidreg til gode liv, er det primærhelsetenesta som skal tilby, mener han.

Les resten av artikkelen

leder

Nr 2A 2011

Den 22. august 2008 lanserte daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ideen om en samhandlingsreform, og nedsatte en ekspertgruppe som skulle jobbe fram et forslag. Reformen ble lagt fram 19. juni i 2009, Stortingsmelding nr. 47, og ble presentert som svaret på mange av problemene i Helse-Norge. Bak selvfølgeligheter og honnørord var den et […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 2A 2011

Leder: En avledningsmanøver side 3 Gunnvald Lindset: Helseforetakssystemet truer liv og helse! side 4–19 Jens Ingvald Olsen: Samhandlingsreformen: Vil du ikke, så skal du! side 20–25 Fanny Voldnes: Privatisering og konkurranseutsetting – virkemidler, sammenhenger og handlingsrom side 26–34 Mads Gilbert: Kortreist helse – lokalsykehus redder liv! side 35–53 Dagny Pettersen: Kampen for Narvik sykehus side […]

Les resten av artikkelen