Arkiv for Birger Thurn-Paulsen

Fra Røde Fane til Gnist

2019-01A

Det tidsskriftet som nå heter Gnist har en lang historie – helt tilbake til 1972. Røde Fane som det het da og i mange år framover ble startet av det som het MLG (marxist-leninistiske grupper) i 1972, før AKP ble stiftet. Foto: Forsiden på Røde Fane Nr. 1, 1972. Kilde: Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (FAP). […]

Les resten av artikkelen

Leder: Forsvar?

2019-02A

Russland har nettopp gjennomført en historisk omfattende militærøvelse utenfor den norske kysten, tett inntil norsk sone. Det utløste mye debatt. Mange bekymringer om eskaleringen av spenningen mellom de store maktene. Regjeringa beroliger. Forsvarssjef Bruun-Hanssen er imidlertid ikke så beroliget, og han er langt tydeligere enn regjeringa. Han sier i Klassekampen den 19. august: Russland ruster […]

Les resten av artikkelen

Norske våpen – på fredens vinger?

2018-04

Det militærindustrielle komplekset er et begrep vi gjerne forbinder med USA. Men hva skal vi si om to store norske konserner, som i tillegg til produksjon av våpen og ammunisjon driver annen industriell virksomhet, i hovedsak innafor teknologi – og har tette eierbånd til både den norske og finske stat?

Les resten av artikkelen

Sikkerhetspolitiske veivalg?

2016-04 Bokomtaler

Aslak Storaker (red.): Sikkerhetspolitiske veivalg. Skjebnefellesskap med USA og NATO? Oslo: Progressivt Forlag, 2016. Dette er en samling artikler som ble utgitt på Progressivt Forlag (tidl. Marxist Forlag) for kort tid siden. Den treffer midt i en av de heteste og viktigste debattene for tida – forsvarspolitikken. Det er ti artikler skrevet av et knippe […]

Les resten av artikkelen

Aktivisten og debattanten

2015-04 Bokomtaler

Brigt Kristensen: Motmakt – tilsvar i ti år Forenkla forlag, Bodø, 2015, 116 s. Brigt Kristensen har vært en sentral skikkelse i den revolusjonære bevegelsen i mange år. Han har sittet flere perioder i bystyret i Bodø, i siste periode som en av tre Rødt-representanter. Han fylte 70 i år og nå stilte han ikke […]

Les resten av artikkelen

Rød strategi i Bodø

2015-04

Rødt Bodø fikk 10,4 % av stemmene ved siste valg, gikk opp fra tre til fire representanter i bystyret, og er dermed det tredje største partiet i Bodø. Vi har intervjuet Synne Høyforsslett Bjørbæk som nå er varaordfører i Bodø.

Les resten av artikkelen

Systemkritisk verdirevolusjon

2015-03 Bokomtaler

Erik Dammann: Verdirevolusjon Flux forlag, Oslo 2014, 95 s. Boka har som undertittel: «Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse.» Jeg skal villig innrømme at jeg ikke har lest noen av Dammanns tidligere bøker, men vil allikevel våge påstanden at denne boka representerer en mer radikal og systemkritisk Dammann. Jeg har vel hittil ikke oppfattet […]

Les resten av artikkelen

Likestillling på glattisen

2015-01

Du sendte ut en oppfordring om å delta på Kvinner på tvers med overskriften «Likestilling på glattisen – hva nå?» Hvilke tanker ligger bak den overskriften? spør Birger Thurn-Paulsen

Les resten av artikkelen

I DENNE VERDEN

2014-02

I denne verden er alt mulig. I denne verden er alt snudd på hodet. Språket er for vrengt når krig er humanisme, demokrati er en patent som skal spres med hard hånd til de som ikke vil mens gribbene venter på sitt bytte. Hykleriet er blitt sannhet. Du har full frihet til ikke å gjøre […]

Les resten av artikkelen

Rasismen – En løgn som dreper (omtale)

2013-04A Bokomtaler

Morten Falck: Rasismen – En løgn som dreper Rødt! Forlag, 2013 Dette er ei lita bok på femti sider som bygger på foredrag Morten Falck har holdt for ungdom ved en del anledninger. Det er et nyttig og oppklarende skrift, ikke bare for ungdom. Det er et oppgjør med begrepet rasisme og den tenkningen som […]

Les resten av artikkelen

The Contradictions of «Real Socialism» (omtale)

2013-01 Bokomtaler

The Contradictions of «Real Socialism» The Conductor and the Conducted Av Michael Lebowitz Monthly Review Press Hva er «Real Socialism»? Begrepet oppstod på 70-tallet blant sovjetlederne. Meningen med det var at det skulle skille systemet deres fra all teoretisk og abstrakt sosialisme, og skulle beskrive et samfunn bygd på virkelig praksis, et reelt sosialistisk system. […]

Les resten av artikkelen

Lesetips fra redaksjonen: Birger Thurn-Paulsen

2007-02A

Birger Thurn- Paulsen har vært med i redaksjonen siden det ble blåst nytt liv i tidsskriftet, høsten 1993, da under det gamle navnet Røde Fane. Han har skrevet artikler, oversatt og laget bokomtaler. Har i mange år jobbet med teater, hatt en rekke tillitsverv, og er nå pensjonist.     Amin Maalouf, Korstogene sett fra […]

Les resten av artikkelen

Djevelens venteliste (bokomtale)

2008-01

Bak et stilig og sterkt bokomslag, skjuler det seg en debutroman av Audun Orstad. Han er født i 1949, og debuterer altså i godt voksen alder. Han har et langt og variert arbeidsliv, og et aktivt politisk liv, bak seg.

Les resten av artikkelen

Jeg er en kvinne (bokomtale)

2006-01

Toril Moi er professor i litteraturvitenskap ved Duke University i North Carolina. De tekstene som omtales her, er opprinnelig skrevet på engelsk, og inngår i boka Hva er en kvinne? Og andre essays. Den ble utgitt første gang i 2000 i USA.

Les resten av artikkelen

Opplysningskontoret

2005-03

Er du sannhetssøkende – gå til Opplysningskontoret! Den politisk radikale teaterkulturen har gjenoppstått.

Les resten av artikkelen

Løgn og sannhet – film og TV

2006-02

Hans Isaksson: 24 lögner i sekunden: eftertexter om film (med teckningar av Robert Nyberg), Stockholm: Manifest kulturproduktion 2000 Birger Thurn-Paulsen er lystekniker, redaksjonsmedlem i Røde Fane og medlem i AKP. Hans Isaksson har skrevet boken 24 lögner i sekunden. Isaksson er lege, sosialist og en av dem som lager og skriver i det svenske tidsskriftet […]

Les resten av artikkelen

Dikt. Marked

1999-01

Det er heldigvis ikke lenger nødvendig å vente på noe eller lengte etter noe. Du kan gå ut og handle lykke, for eksempel, eller orgasme eller ny kropp. Dobbel lykke er for tiden mulig, kjøp og samtidig vinn miraklet ni millioner, ryggsekk, T-skjorte, tur for to til himmelen. Er du litt trist, verden trist kjøp […]

Les resten av artikkelen

Demokrati – ro eller revolusjon?

1998-02

Få ord er så mye brukt, så mye omtalt, beskrevet, fortolket og hyllet som demokrati. Det er samtidig få ord som er så mye omskrevet, forflatet, manipulert og misbrukt. Det er revolusjonæres standpunkt at demokrati er et overordnet mål for en samfunnsomveltning. Et forsøk på å beskrive det målet nærmere blir at virkelig demokrati er […]

Les resten av artikkelen

Kollektiv ulykke – eller personlig lykke?

1997-03

I forrige nummer av Røde Fane har Asta Haaland og Leikny Øgrim (H/Ø) en debattartikkel kalt «Egenutvikling – alle kampers mål?». Der hevder de at det de helst vil, er å diskutere ideologi. Innledningsvis lar de det skinne gjennom at det er det bare de, og ingen andre som vil. Dem om det, men det […]

Les resten av artikkelen

Overvåking, demokrati og revolusjon

1997-01

For å legitimere seg som et demokrati må et kapitalistisk system ha luftehull og sikkerhetsventiler. Det må ha metoder som forteller all verden at det er et demokrati, at det er i stand til å håndtere og debattere også skamplettene. Sist det var en gjennomgang av de hemmelige tjenestene ved et offentlig utvalg, Melbye-utvalget for […]

Les resten av artikkelen

Neste side »