Likestillling på glattisen

Av Birger Thurn-Paulsen

2015-01

Du sendte ut en oppfordring om å delta på Kvinner på tvers med overskriften «Likestilling på glattisen – hva nå?»

Hvilke tanker ligger bak den overskriften? spør Birger Thurn-Paulsen

Christina Beck Jørgensen er leder for Fagforbundet Ungdom og jobber i helsesektoren i 16,9 prosent stilling. Artikkelen er innledninga hun foldt på Kvinner på tvers høsten 2014.

Dette er overskriften til konferansen som var, og det symboliserer jo at det fortsatt er en jobb som må gjøres for å få likestilling, og vi damer er på glattisen og må kreve vår plass i arbeidslivet og samfunnet.

I den samme oppfordringen spør du: «Hva er det som gjør at vi unge jenter i dag velger helsefag, mens de unge gutta velger elektrofag?» Hva mener du selv er avgjørende for dette valget?

Hvis man spør unge i dag kan man nok få et svar som, at det bare er sånn. Dette henger fortsatt selv om samfunnet har endret seg de siste årene. Jeg tror dette er tradisjoner og tanker som man får i livet sitt allerede som baby. Hvorfor har jenter rosa klær og gutta blå? Hvorfor gir du Jenny dukke til jul, og Mathias får lastebil? Dette er noe hele samfunnet må endre. Vil Jenny ha lastebil bør hun få det, og Mathias må få dukke hvis han ønsker seg det. Denne endringen vil ikke skje over natta, men det vil ta tid. På yrkes-NM i fjor var det ei jente som vant pris for beste billakkerer. Det viser at vi er på vei ved at man velger utradisjonelle yrker. Det viktigste er jo at man finner noe man trives med og at man blir akseptert av samfunnet for det valget.

Hva mener du er hovedtendensen blant unge jenter når det er snakk om lønn? Tenker de først og fremst på det som et spørsmål om lønn, eller er likestillingsperspektivet rundt det like sterkt?

En av de viktigste sakene er jo deltakelse i arbeidslivet. Går man på de kvinnedominerte arbeidsplassene finner man nesten ingen med hel og fast stilling, og går man på de mannsdominerte, finner du nesten ingen som ikke har det. Dette påvirker lønn, pensjon og muligheten til å planlegge sitt eget liv, både når det gjelder hverdagen og for eksempel boliglån. Disse tingene må vi få endret på. Dette gjelder spesielt i helse- og omsorgsektoren hvor man er redd for at det går ut over pasienten hvis man sier nei og står på sine krav, men vi damer må gjøre det. Og det beste for pasienten er jo fast ansatte på jobb som vet om tilstanden og som man føler seg trygg med. Har man 20 vikarer innom i uka er dette ugunstig for både arbeidsgiver, arbeidstaker og pasient.

I hvilken grad er 6-timersdagen et tema blant unge, fagorganiserte jenter, for eksempel i sammenheng med diskusjonene om arbeidstid, deltid og heltid?

6-timers dagen er noe som jevnlig blir tatt opp og diskutert. Dette er diskutert mye sammen med miljø og klima også, og de stedene hvor man har forsøkt har produktiviteten gått opp og sykefraværet ned. Dette vil være en viktig sak fremover.

Hva tror du Fagforbundet Ungdom kan gjøre i kampen mot angrepene på Arbeidsmiljøloven som regjeringa vil gjennomføre?

Fagforbundet Ungdom skal stå sammen med resten av ungdomsbevegelsen og kjempe for en trygg fremtid. Med de endringene regjeringa vil innføre, vil vi ikke få det. Vi skal mobilisere til 28. januar og passe på at alle vet hva som skjer og hvordan vi kan vise at vi er imot. Vi vet ikke når forslagene vil bli behandlet i Stortinget. Forslagene er nå oversendt fra regjeringen, og de skal behandles i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget før endelig vedtak. Vi må holde fokuset og trykket oppe også etter 28. januar.