Arkiv for 2008-01

Ingen kategorier

Slaget til våren (leder)

2008-01

Konsekvensene av Det store ranet, omleggingen av pensjonssystemet som stortingsflertallet vedtok i 2005, blir tydeligere for stadig flere: Forverring for folk flest, i særdeleshet for kvinner. Det bekreftes nå også av Statistisk sentralbyrå. Kvinner kommer dårligere ut enn menn. Tallene forteller at forskjellen vil øke enda mer. Underdirektøren hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kaller den nye […]

Les resten av artikkelen

Om feminismen og venstresida

2008-01

Kvifor har nesten alle andre parti enn Raudt kvinnelege frontfigurar? Og korleis kan det vera slik at den revolusjonære venstresida, som i alle fall i eigne augo er dei som veit kva som skal til for å få full kvinnefrigjering, fostrar so få?

Les resten av artikkelen

Kampen for likelønn og kvinnefrigjøring

2008-01

Dette innlegget handler om hvorfor kvinner diskrimineres og tjener mindre enn menn, hvilke krav og utfordringer det stiller til oss, til fagbevegelsen og til politikerne.

Kampen for likelønn er ikke ny. Kvinner har slåss for likelønn siden kapitalismens barndom. Sjøl har jeg jobbet i mer enn 30 år med denne problematikken i kvinnebevegelsen og i fagbevegelsen, både i privat og offentlig sektor. Likelønn står fortsatt på dagsorden.

Les resten av artikkelen

Pengar, kjønn og makt

2008-01

Kan det finnast menn som slett ikkje synest likelønn er ein god ide dersom det får konsekvensar for maktfordelinga i deira eigne nære relasjonar?

Les resten av artikkelen

Oppdragstaker, ikke arbeidstaker i offentlig sektor

2008-01

Oppdragstakere er ikke arbeidstakere, de får godtgjøring, ikke lønn. Sånn sparer kommunene og fylkeskommunene tusenvis av kroner på å slippe og betale forsikring, sykepenger, feriepenger osv. Sånn praktiseres sosial dumping i offentlig sektor under den rødgrønne regjeringa.

Les resten av artikkelen

På terskelen til ei ny tid for kvinnene i Nepal

2008-01

Hisila Yami er sentralkomitemedlem i Nepals kommunistparti (maoistene). Yami var minister i den midlertidige regjeringa fram til maoistene trakk seg ut i august 2007, og ble igjen minister 30. desember etter at nasjonalforsamlinga vedtok å avskaffe monarkiet. Jorun Gulbrandsen og Johan Petter Andresen intervjuet Hisila Yami da hun var i Norge i desember.

Les resten av artikkelen

Alle har rett til ei fortid! Oslo byarkivs multikulturelle arkiver

2008-01

Oslo byarkiv startet i 2004 opp prosjektet Oslos multikulturelle arkiver. Målet med prosjektet er å sikre en flerkulturell innsamling og formidling i vår institusjon, så vår kollektive hukommelse blir rikere og mer flerstemmig. Minoritetsbefolkningen skal også finne noe de kan "identifisere seg med" hos oss og få overbrakt perspektiver de ikke kjenner om tidligere generasjoner.

Les resten av artikkelen

Ruth Reese: Striden følger meg!

2008-01

"The Black Rose" er i Oslo byarkiv! MiRA-senterets samling inneholder også materiale om den klassisk utdannede spirituals-/gospelsangeren Ruth Reese (1921–1990), – også kalt "The Black Rose". Via 14 foto- og klippalbum, grundig og nydelig arbeid utført av Ruths ektemann, Paul Shetelig, kan man lese ikke bare en svart sangerinnes historie, men også få et interessant møte med et Blenda-hvitt Norge!

Les resten av artikkelen

«Hald deg heime kjæring!»

2008-01

Det er eit spørsmål eg aldri har fått i Oslo, men no får eg det ofte: "Kor mykje skal du ha dine born i barnehagen?"

Les resten av artikkelen

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken»

2008-01

Kampar mot prostitusjon 1981–1991

Våren 2007 vedtok landsmøta i dei to siste regjeringspartia, Sosialistisk Venstreparti og Arbeidarpartiet, at dei ynskjer kriminalisering av sexkjøp. Frå før av har Senterpartiet si stortingsgruppe, Kristeleg Folkeparti og Raudt gjort liknande vedtak. Regjeringa har teke dette til etterretning, og dei planlegg å fremje eit lovforslag for Stortinget før sommaren 2008.

Les resten av artikkelen

ALBA-TCP – et annerledes samarbeid i Latin-Amerika!

2008-01

Er det mulig at en alternativ samarbeidsavtale mellom latinamerikanske land kan utfordre USA og bryte landets eksisterende monopol på kontinentet?

Hva er ALBA og TCP – og hva er mulighetene på kort og lang sikt?

Les resten av artikkelen

Væksten må stoppes (miljø)

2008-01

Medierne bugner af historier om aktier og optioner, gevinster og tab, renten, der går op eller ned, julesalget, der hvert år slår nye rekorder, forbruget og væksten, som ifølge de toneangivende kommentatorer er en slags livsnødvendighed.

Vi lever i en verden, hvor kapitalismen fremstår som en naturlov og økonomisk vækst præsenteres som et ubetinget gode. At tale imod kapitalismen er som at bande i kirken. Har dette hold i virkeligheden? Kan vi forbedre verden under det nuværende økonomiske system og ved hjælp af økonomisk vækst?

Les resten av artikkelen

Hvorfor kapitalismen dreper (miljø)

2008-01

Det foreligger en fundamental motsetning mellom måten en kapitalistisk økonomi fungerer på, og det å bevare miljøet. En kapitalisme uten vekst, er en kapitalisme i økonomisk krise med dyrtid som går hardt ut over vanlige innbyggere.

En kapitalisme i fortsatt vekst betyr en stadig økende forbruks- og produksjonskarusell som vil eskalere raseringen av miljøet, noe som i neste omgang også vil gå utover vanlige innbyggere på denne planeten.

Under kapitalismen må vi altså velge mellom økt fattigdom og miljøødeleggelser.

Les resten av artikkelen

Det handlar om å overleve (miljø)

2008-01

Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom naturen og marxismen og mellom naturen og kommunismen. Utgangspunktet er Pål Steigans artikkel Økokommunistisk manifest. Framtida begynner NÅ! i Rødt! nr 4, 2007. Eg er ikkje usamd i så mykje av det Steigan skriv, men eg synest at viktige vurderingar manglar og at perspektivet difor blir skeivt, skriv Olav Randen.

Les resten av artikkelen

Voldtatt av amerikanske soldater (bokomtale)

2008-01

 "Hva slags krig tror sivile at vi virkelig har kjempet? Vi skjøt fanger med kaldt blod, vi feide vekk hospitaler, pepret livbåter, drepte og mishandlet sivile, gjorde slutt på sårede, kastet døende i graver sammen med døde, og i Stillehavet kokte vi kjøttet av hodeskaller for å lage pyntegaver til kjærester og lagde brevkniver av bein." (1) Og voldtok.

Les resten av artikkelen

100 års arbeiderhistorie (bokomtale)

2008-01

Ei bok var spesielt viktig for min egen vei inn i arbeiderbevegelsen: Arbeiderklassen i norsk historie av Edvard Bull d.y. (1947). Arbeiderbevegelsens framtid vil også avhenge mye av at nye generasjoner blir ført inn i den store "fortellingen" om arbeiderbevegelsen. Her har Harald Berntsen bidratt sterkt gjennom mange år, både med sine mange historieforelesninger for fagorganiserte – og ved den plassen han har skapt seg som en svært produktiv (arbeider)historiker på sida av de akademiske historikermiljøene.

Les resten av artikkelen

Ellisif Wessel (bokomtale)

2008-01

Da jeg først hørte om denne boken, bet jeg meg ikke merke i den. Ellisif Wessel var ikke et navn jeg hadde hørt før. Etter å ha lest boken syns jeg den burde være obligatorisk lesing for alle unge mennesker i dag. Dama slår alle kjente norske revolusjonære menn ned i støvlene.

Les resten av artikkelen

Den revolusjonære legefruen (bokomtale)

2008-01

Dette skal handle om en 30 år gammel bok, om en kvinne som på utgivelsestidspunktet hadde gått bort enda nesten 30 år tidligere. Da var hun over 80 år gammel, og hadde vært en av stifterne av foreningen Norden Klippe i 1906.

Les resten av artikkelen

Om oppdelinga av Jugoslavia (omtale)

2008-01

Monthly Review har i snart 60 år levert gode analyser og bidratt sterkt til spredning av kunnskap på venstresida. Fjorårets oktoberutgave er et godt eksempel på dette. Utgaven var uvanlig, i den forstand at det kun inneholdt én lang, men desto viktigere, artikkel. I følge redaksjonen er Edward S. Herman og David Petersons artikkel om oppdelingen av Jugoslavia "på det nåværende tidspunkt den definitive kritikken av USA/Natos rolle i utnyttelsen og eskaleringen av den jugoslaviske tragedien og det ‘vestlige venstre-liberale intellektuelle og moralske kollapsen’ som gjorde dette mulig". Det er mye sannhet i denne påstanden.

Les resten av artikkelen

Djevelens venteliste (bokomtale)

2008-01

Bak et stilig og sterkt bokomslag, skjuler det seg en debutroman av Audun Orstad. Han er født i 1949, og debuterer altså i godt voksen alder. Han har et langt og variert arbeidsliv, og et aktivt politisk liv, bak seg.

Les resten av artikkelen

Neste side »