Leder: Forsvar?

Av Birger Thurn-Paulsen

2019-02A

Russland har nettopp gjennomført en historisk omfattende militærøvelse utenfor den norske kysten, tett inntil norsk sone. Det utløste mye debatt. Mange bekymringer om eskaleringen av spenningen mellom de store maktene. Regjeringa beroliger. Forsvarssjef Bruun-Hanssen er imidlertid ikke så beroliget, og han er langt tydeligere enn regjeringa. Han sier i Klassekampen den 19. august:

Russland ruster opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. Da mister vi stadig mer råderett.

Foto: NATO North Atlantic Treaty Organization. Fra Nato-øvelsenTrident Juncture i Norge (2018)
Av Birger Thurn-Paulsen,
redaksjonsmedlem i Gnist

I fjor la regjeringa fram en ny langtidsplan for forsvaret. Den ble fulgt opp av store ord om økte bevilgninger og stor satsing på forsvaret. Debatten rundt dette dreide seg mest om arbeidsplasser og distriktspolitiske konsekvenser, dessverre i altfor liten grad om kjerna i planen.

Regjeringa skryter av at de styrker forsvaret. Kjerna er at de styrker avhengigheten av NATO og USA. Det nasjonale forsvaret er svekket. Premisset er at vi er totalt avhengig av hjelp fra allierte ved et angrep. Langtidsplanen legger oss i virkeligheten under NATOs og USAs beslutninger i enda sterkere grad. Det er en slags hestehandel som legger opp til at Norge forplikter seg til å rykke ut rundt i verden, dersom NATO krever det. Til gjengjeld skal Norge angivelig få hjelp hvis vi angripes. Nå kan man si mye om den siden av saken, om sannsynligheten for alliert hjelp, både militært og politisk. Det sentrale er, når man bryter gjennom tåke­pratet om styrking av forsvaret, at det nasjonale forsvaret er svekka.

Forsvarssjefens poeng er godt understreket i forbindelse med den russiske øvelsen – Norge hadde ikke egen kapasitet til å følge med på og overvåke øvelsen. Tre amerikanske og ett kanadisk overvåkingsfly opererte fra norsk jord. Norge har hverken fly eller mannskaper til en slik operasjon.

Vi får se hva Regjeringa lander på i sitt svar på begjæringen fra USA om å delta i å beskytte tankskip utenfor Iran.

Og Trump vil ha Grønland!

 

 

 

.