Arkiv for Nr 4 2018

Ingen kategorier

Hvordan forsvare Norge?

Nr 4 2018

– Ingenting er mer verdt enn frihet og uavhengighet, sa Ho Chi Mihn, lederen for Vietnams frigjøringskamp, først mot franskmennene og deretter mot USA. Dette er utgangspunktet for enhver forsvarsdebatt, særlig i et land som Norge. I denne artikkelen utfordrer jeg en av de viktigste premissleverandørene for norsk forsvarspolitikk, tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Ikke bare […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Nr 4 2018

Tre milliarder spart på å sette Sørlandsbanen på anbud? Samferdselsminister Jon Georg Dale påstår han skal spare tre milliarder skattekroner på å sette Sørlandsbanen ut på anbud. Dette stemmer ikke påpeker forbundssekretær Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund i et innlegg i Aftenposten 23. oktober1. Hun hevder det er flere mangler ved samferdselsminister Jon Georg Dale […]

Les resten av artikkelen

Leder: Gambling om kvinnerettar for taburettar

Nr 4 2018

Det er uverdig at Høgre har gått med på å opna diskusjonen om abortlova for å få KrF med i regjering. Det er ekstra skammeleg at KrF og Høgre brukar den delen av abortlova som handlar om eit fåtal av sakene, rundt 300 abortar i fjor, men som har så store konsekvensar for dei det […]

Les resten av artikkelen

Innhold 4 2018

Innholdsliste Nr 4 2018

Leder: Gambling om kvinnerettar for taburettar 4 Plukk 6 Per-Gunnar Skotåm: Hvordan forsvare Norge? 10 Birger Thurn-Paulsen: Norske våpen – på fredens vinger? 22 Marianne Gulli: Frykten for Russland 28 Ragna Vorkinnslien: NATO i nabolaget 34 Terje Skaufjord: Norge i Afghanistan 42 Per Velde: Hvordan AP lurte Norge inn i NATO 52 Astor Larsen: 70-tallet […]

Les resten av artikkelen

Bokhjørnet

Bokomtaler Nr 4 2018

Strålende om kapitalismens historie Henry Heller: A marxist history of capitalism London: Routledge, 2018, 148 s. Henry Heller er en usedvanlig produktiv historiker som har gitt ut rekke grunnleggende studier om den franske revolusjonen, kapitalismens framvekst og materialistiske tilnærminger til fortida. Det er betegnende for hans bredde at han også har gitt ut en samlet […]

Les resten av artikkelen

Hjelp til å lese Kapitalen

Bokomtaler Nr 4 2018

Joseph Choonara: A Reader’s Guide to Marx’s Capital London: Bookmark Publications, 2017, 199 s. Å lese bind 1 av Kapitalen er på mange måter en ganske underholdende affære. Boka er levende skrevet, med mange eksempler. Mange førstegangslesere av Kapitalen synes det går overraskende greit, selv om det enkelte steder kan være noen vriene deler (og […]

Les resten av artikkelen

Spennende – men ufullført – om sosialisme og klassekamp

Bokomtaler Nr 4 2018

Mike Davis: Old gods, new enigmas: Marx’s lost theory. London: Verso Books, 2018, 320 s. Jeg trodde julen kom tidlig i år. Mike Davis med helt ny bok om klasse! Men med store forventninger kan også nedturen bli solid. Davis’ nye bok Old gods, new enigmas: Marx’s lost theory er riktignok både inspirerende og lærerik, […]

Les resten av artikkelen

Trivialitetenes profet – eller kapitalismens filosof?

Bokomtaler Nr 4 2018

Terrell Carver: Marx. Oxford: Polity, 2018, 204 s. Jan Hoff: Marx worldwide – On the development of the international discourse on Marx since 1965. Chicago: Haymarket Books, 2018, 400 s. Hvordan ble Marx til Marx? Det er et vanlig åpningsspørsmål for bøker som Terrell Carvers Marx. Carver er professor i politisk teori og har forsket […]

Les resten av artikkelen

USA som imperium – på vei til å avvikles?

Bokomtaler Nr 4 2018

Alfred W. McCoy: In the shadows of the American century. The rise and decline of US global power. London, Oneworld Publications, 2018, 339 s. Alfred McCoy (1945– ) er en amerikansk historieprofessor som har spesialisert seg på USAs krigføring i Indokina og Filippinene. Hans nye bok er en interessant gjennomgang av USAs rolle som imperialistisk […]

Les resten av artikkelen

Da pakistanerne kom

Bokomtaler Nr 4 2018

Aud Korbøl med Arnfinn H. Midtbøen: Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973. Oslo: Universitetsforlaget, 2018, 326 s. Med utgivelsen av denne boka er Aud Korbøls store sosiologiske undersøkelse fra 1974 løftet ut fra en støvete stensil-tilværelse i arkivene på Institutt for samfunnsforskning. Til tross for at boka er en fagbok, og at […]

Les resten av artikkelen

Gerhardsen-nostalgi uten historisk bakkekontakt

Bokomtaler Nr 4 2018

Mimir Kristjánsson: Hva ville Gerhardsen gjort? Oslo: Forlaget Manifest, 2018, 166 s. Mimir Kristjánsson har interessante analyser av Arbeiderpartiets krise etter siste Stortingsvalg både med hensyn til partiets fravær av ideologi og ledelsens manglende forankring i arbeiderklassen. Hans svar er å gjenreise Arbeiderpartiet slik det var på Einar Gerhardsens tid. Det mest relevante spørsmålet som […]

Les resten av artikkelen

HISTORISKE PERSPEKTIVER PÅ ARBEID, KLASSE OG KULTUR

Bokomtaler Nr 4 2018

Knut Kjeldstadli: Arbeid og klasse. Historiske perspektiver Oslo: Pax 2018, 298 s. Da professor Knut Kjeldstadli fylte 70 år i juni, blei det markert med boka Kollektive bestrebelser1, der en rekke kolleger bidro med faghistoriske artikler for «å fremme historiefaglige og samfunnsmessige dygder forbundet med hans navn, ikke minst samfunnsengasjement, politisk bevissthet og teoretisk refleksjon.»2 […]

Les resten av artikkelen

Kan fagbevegelsen stå imot?

Bokomtaler Nr 4 2018

Asbjørn Wahl: Fagbevegelsen i samfunnskampen Progressivt forlag, 2018, 268 s. Asbjørn Wahl er en kjent skikkelse i norsk samfunnsdebatt. Nå like før han går av med pensjon fra Fagforbundet og For Velferdsstaten og internasjonale verv i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen, har han samlet over 250 sider med sine beste artikler.

Les resten av artikkelen

Vestfolds arbeiderhistorie som biografi

Bokomtaler Nr 4 2018

Jørn Magdahl og Dag O. Bruknapp: Ildsjelen. Arthur J. Olsen – en frontfigur for arbeiderbevegelsen i Vestfold Ares forlag, 2018, 216 s. Ildsjelen er en biografi om Arthur J. Olsen fra Horten, en svært sentral skikkelse i arbeiderbevegelsen i Vestfold fra han som ung verftsarbeider fagorganiserte seg i 1912 og til han døde i 1964. […]

Les resten av artikkelen

Dama som ikke kunne temmes!

Bokomtaler Nr 4 2018

Jorun Gulbrandsen: Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk Forlaget Rødt, Larvik, 256 s. Boka Troll kan temmes, men ikke arge kvinnfolk er en samling tekster skrevet av Jorun Gulbrandsen som ble gitt ut i anledning Joruns 70 års dag. Leseren blir raskt introdusert for skildringer fra hennes oppvekst i en arbeiderfamilie på Oslos østkant, […]

Les resten av artikkelen

Håndbok mot seksuell trakassering

Bokomtaler Nr 4 2018

Anja Sletteland og Hannah Helseth: Det jeg skulle sagt – håndbok mot seksuell trakassering Manifest forlag, Oslo, 208 s. Metoo-bevegelsen har fått et viktig bidrag med Det jeg skulle sagt – håndbok mot seksuell trakassering av Anja Sletteland og Hannah Helseth. Håndboka gir en grundig innføring i hva seksuell trakassering er, og er samtidig et […]

Les resten av artikkelen

Ikke vær anti antiverdi!

Nr 4 2018

Torstein Dahle retter i Gnist nr 2 2018 en kraftig kritikk mot begrepet antiverdi, slik David Harvey bruker det i sin nyeste bok, Marx, Capital and the Madness of Economic Reason. Jeg mener begrepet har mye forklaringskraft, og her vil jeg vise relevansen av det for praktisk antikapitalistisk politikk idag. Det er ikke hver dag […]

Les resten av artikkelen

Om strategi for fagbevegelsen

Nr 4 2018

Det er flott at leder i Rød Ungdom Tobias Lund ønsker en strategi for en radikal fagbevegelse, se artikkelen i Gnist 3/2018. Dessverre er det ikke så mye strategi å finne. Alle de «radikale» flosklene er med, og ikke minst mye utskjelling av alt som er galt med sosialdemokratene. Vedrørende det siste, er det OK […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderpartiet: Faglig kamp og kald krig. Gerhardsen-epoken var ingen idyll

Nr 4 2018

Mímir Kristjánsson ønsker med boka Hva ville Gerhardsen gjort? at Arbeiderpartiet må finne tilbake til arven etter Einar Gerhardsen som var norsk statsminister i nesten alle årene i Arbeiderpartiets storhetstid (1945 –1965). Einar Gerhardsen var veiarbeideren som ble «Landsfaderen». Han var en stor forteller som hadde evnen til å nå fram til arbeidsfolk med sin […]

Les resten av artikkelen

SOSIALDEMOKRATISK OG REVOLUSJONÆR?

Nr 4 2018

Bjørnar Moxnes svar når Rødts programformuleringer angripes, er at han bygger på stolte sosialdemokratiske tradisjoner. Og han mener nok ikke bare fra den perioden DNA var revolusjonær. Han er ikke alene om å bli inspirert av Sanders i USA og Corbyn i Storbritannia. Mimir Kristjánsson har skrevet boka Hva ville Gerhardsen gjort? Planøkonomen Ole Colbjørnsen […]

Les resten av artikkelen

Neste side »