Arkiv for 1973

1973-01

Jorun Gulbrandsen med forførerisk bok om gutter og jenter

1973-01 Bokomtaler

Jorun Gulbrandsen: Er skolen for Kari eller Ronny? Ad Notam Gyldendal 1993 Les også intervju med forfatteren her La meg innrømme det med en gang. Jeg setter meg ned med boken Er skolen for Kari eller Ronny? med en viss uvilje. En bok om «forskjellsbehandlingen mellom jenter og gutter i barnehagen og skolen». Kanskje fordi […]

Les resten av artikkelen

Hvordan Kautsky gjør Karl Marx til en gjennomsnittsliberaler

1973-01

Det hovedspørsmålet Kautsky behandler i sin brosjyre, er spørsmålet om det grunnleggende innhold i den proletariske revolusjon, nemlig proletariatets diktatur. Dette er et spørsmål som har den største betydning for alle land, især for de framskredne, især for de krigførende land, og især på det nåværende tidspunkt. En kan uten overdrivelse si at det er […]

Les resten av artikkelen

Folkets kamp mot EEC må fortsette!

1973-01

Den norske monopolkapitalen og dens stat led sitt største nederlag siden krigen den 25. september. Den vest-europeiske imperialismen møtte for første gang alvorlig motbør i sine ekspansjonsforsøk. Det norske folket vant en seier som ga gjenlyd blant Europas folk. Men bare en høyst foreløpig seier. Allerede 27. september erklærte den vest-tyske sosialdemokrat Apel at «Norge […]

Les resten av artikkelen