Arkiv for Arnljot Ask

Hellas hva nå?

Nr 4 2019

Kreditorene og finansmarkedet som senka levestandarden til den jevne greker brutalt og førte landet inn i en humanitær krise, friskmelder nå landet. Sjøl om en tredel av grekerne fortsatt har dårligere levekår enn i 2010, og landet må sies å ha blitt en halvkoloni under EU-kreditorene.

Les resten av artikkelen

Fra fyrtårn til skrekkabinett

Bokomtaler Nr 4 2017

Rune Ottosen: Turist i Utopia, reiser i ideologi og albansk landskap Dreyers forlag, 2017, s. 334 Rune Ottosens Turist i Utopia, et oppgjør med egen og en bevegelses utopisme, er både lesverdig og lærerik. Den bør spesielt leses av oss som var med på den ferden han tar for seg, enten den innebar fysiske reiser […]

Les resten av artikkelen

Angår India oss?

Nr 3 2016

I en verden med mange dramatiske hendelser som fanger vår umiddelbare oppmerksomhet, kan det virke litt underlig å ofre tid og oppmerksomhet på utviklingen i India nå. Men det som skjer i dette landet med rundt 1,3 milliarder innbyggere, får ikke bare følger for sitt eget folkehav, men på flere forhold som også angår oss […]

Les resten av artikkelen

Den snilleste krigerstaten i verden?

Nr 1 2016

Norge blir ofte beskrevet som en fredsnasjon og en humanitær stormakt. Det pekes på norsk innsats i fredsmekling eller det høye norske bistandsbudsjettet. Men Norges fotavtrykk i verden er langt mer enn å være fredsmegler og drive bistandsprosjekter for verdens fattige. Ikke bare er Norge blant verdens 20 største våpeneksportører, vi er også en krigerstat […]

Les resten av artikkelen

Hellas mot røkla – støtter vi dem fortsatt?

Nr 3 2015

Europas og verdens forente kapitalkrefter har påført den greske motstandskampen et nederlag som truer med å splitte den folkelige fronten. Det desillusjonerer også solidaritetsbevegelsene utenfor Hellas. Det gjør det nødvendig å vurdere vår egen strategi og taktikk mot de samme kreftene som grekerne slåss mot.

Les resten av artikkelen

Kampen om Hellas – og oss

Nr 2 2015

Syriza-regjeringen i Hellas står i en dag for dag kamp mot EU-institusjonene og IMF, som bruker ren utpressing for fortsatt å få landet til å følge deres økonomiske politikk. Dette vil pågå helt fram til sommeren, hvis ikke Hellas blir tvunget ut av eurosonen før eller klarer å skaffe seg finansielt armslag på annet vis. […]

Les resten av artikkelen

Afghanistan – Ingen fred nå heller

Bokomtaler Nr 4 2014

Elisabeth Eide og Terje Skaufjord Afghanistan – ingen fred å få Oslo: Pax Forlag A/S 2014 408 sider inkludert illustrasjoner/bilder Elisabeth Eide og Terje Skaufjord har lang fartstid i Afghanistan og Pakistan, med jevnlige opphold og besøk fra slutten på 1980-tallet, og de har en stor kontaktflate de stadig holder ved like. Det startet med […]

Les resten av artikkelen

Syriza er blitt et parti

Nr 3 2013

Stiftelseskongressen til Syriza skulle samle de ulike organisasjonen bak et felles program og en felles ledelse.

Lederen, Alexis Tsipras, sa at Hellas nå var blitt et nykolonialt land, med en regjering som adlød utlandet, og at Hellas var på vei inn i en alvorlig humanitær krise. Men at det greske folket ikke hadde gitt opp, men slåss.

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra Nederland og Belgia

Nr 4 2013

Hva er det mulig å lære av andre venstrepartier i Europa med liknende bakgrunn som Rødt? Hva kan vi lære av Parti Travaille Belgique (PTB) i Belgia og Sosialistpartiet (SP), også kalt Tomatpartiet, i Nederland.

Les resten av artikkelen

USAs svanesang?

Nr 2 2012

Det har har nå i flere år vært opplest og vedtatt at «USA er på vei nedover», og at supermaktsperioden er i ferd med å avløses av en multipolar verdensordning med Kina som en potensiell ny supermakt i andre enden. dette bare knapt ti år etter at mennene rundt George W. Bush og prosjektet for et nytt amerikansk århundre boltret seg og produserte strategier og taktikk som stimulerte USA til å kasta seg ut i den ene krevende krigen etter den andre.

Les resten av artikkelen

Tyrkia ved et veiskille

Nr 3 2011

Parlamentsvalget i Tyrkia fant sted den 12. juli 2011, i en periode der Tyrkia er i ferd med å endre viktige trekk ved den samfunnsformasjonen som det moderne Tyrkias landsfader Mustafa Kemal Atatyrk instituerte i 1923.

Veivalgene som nå tas, vil bestemme om landet går inn i en demokratisering eller kastes ut i en større indre krise.

Les resten av artikkelen

India – og verden – venter fortsatt (omtale)

Bokomtaler Nr 3 2011

Jan Myrdals siste bok om India, Red Star over India, ble utgitt på engelsk nå i sommer. Boka er oversatt til flere språk, og kommer i norsk utgave til høsten, utgitt av tidsskriftet Rødt! og oversatt av Morten Falck. Red Star over India gir et godt innblikk i ett av de revolusjonære stormsentrene i vår tid.

Les resten av artikkelen

Kina angår alle (forord)

Nr 2a 2005

Kina er ett av de to landa AKP har regna som sosialistisk i den samtida partiet har eksistert i. Utover 1980-tallet var det flere heftige debatter om hvorvidt Kina fortsatt hadde beholdt rødfargen. AKP brøt de offisielle forbindelsene med Kinas kommunistiske parti (KKP) først etter den brutale knusinga av opposisjonsbevegelsen i 1989, sjøl om vi i hele tiåret før dette kritiserte sider ved den økonomiske reformpolitikken som forfatterne av den boka du nå har foran deg, tar for seg. Vi kritiserte også nedtoninga av proletarisk internasjonalisme som fulgte parallelt med reformpolitikken.

Les resten av artikkelen