Arkiv for Arnljot Ask

Etter Ukraina: Ny multipolar verdensorden? 

2023-03

I en artikkel i Gnist nummer 1/2023 avsluttet jeg med noen synspunkter på hvordan den kommende verdensorden kan utvikle seg etter Ukraina-krigen. Dette er en oppfølging. Av Arnljot Ask, medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt. Som en kommentar til den gjengse påstanden om at «Ukraina-krigen representerte et historisk vendepunkt», var min påstand at denne krigen […]

Les resten av artikkelen

Hellas hva nå?

2019-04

Kreditorene og finansmarkedet som senka levestandarden til den jevne greker brutalt og førte landet inn i en humanitær krise, friskmelder nå landet. Sjøl om en tredel av grekerne fortsatt har dårligere levekår enn i 2010, og landet må sies å ha blitt en halvkoloni under EU-kreditorene.

Les resten av artikkelen

Fra fyrtårn til skrekkabinett

2017-04 Bokomtaler

Rune Ottosen: Turist i Utopia, reiser i ideologi og albansk landskap Dreyers forlag, 2017, s. 334 Rune Ottosens Turist i Utopia, et oppgjør med egen og en bevegelses utopisme, er både lesverdig og lærerik. Den bør spesielt leses av oss som var med på den ferden han tar for seg, enten den innebar fysiske reiser […]

Les resten av artikkelen

Angår India oss?

2016-03

I en verden med mange dramatiske hendelser som fanger vår umiddelbare oppmerksomhet, kan det virke litt underlig å ofre tid og oppmerksomhet på utviklingen i India nå. Men det som skjer i dette landet med rundt 1,3 milliarder innbyggere, får ikke bare følger for sitt eget folkehav, men på flere forhold som også angår oss […]

Les resten av artikkelen

Den snilleste krigerstaten i verden?

2016-01

Norge blir ofte beskrevet som en fredsnasjon og en humanitær stormakt. Det pekes på norsk innsats i fredsmekling eller det høye norske bistandsbudsjettet. Men Norges fotavtrykk i verden er langt mer enn å være fredsmegler og drive bistandsprosjekter for verdens fattige. Ikke bare er Norge blant verdens 20 største våpeneksportører, vi er også en krigerstat […]

Les resten av artikkelen

Hellas mot røkla – støtter vi dem fortsatt?

2015-03

Europas og verdens forente kapitalkrefter har påført den greske motstandskampen et nederlag som truer med å splitte den folkelige fronten. Det desillusjonerer også solidaritetsbevegelsene utenfor Hellas. Det gjør det nødvendig å vurdere vår egen strategi og taktikk mot de samme kreftene som grekerne slåss mot.

Les resten av artikkelen

Kampen om Hellas – og oss

2015-02

Syriza-regjeringen i Hellas står i en dag for dag kamp mot EU-institusjonene og IMF, som bruker ren utpressing for fortsatt å få landet til å følge deres økonomiske politikk. Dette vil pågå helt fram til sommeren, hvis ikke Hellas blir tvunget ut av eurosonen før eller klarer å skaffe seg finansielt armslag på annet vis. […]

Les resten av artikkelen

Afghanistan – Ingen fred nå heller

2014-04 Bokomtaler

Elisabeth Eide og Terje Skaufjord Afghanistan – ingen fred å få Oslo: Pax Forlag A/S 2014 408 sider inkludert illustrasjoner/bilder Elisabeth Eide og Terje Skaufjord har lang fartstid i Afghanistan og Pakistan, med jevnlige opphold og besøk fra slutten på 1980-tallet, og de har en stor kontaktflate de stadig holder ved like. Det startet med […]

Les resten av artikkelen

Syriza er blitt et parti

2013-03

Stiftelseskongressen til Syriza skulle samle de ulike organisasjonen bak et felles program og en felles ledelse.

Lederen, Alexis Tsipras, sa at Hellas nå var blitt et nykolonialt land, med en regjering som adlød utlandet, og at Hellas var på vei inn i en alvorlig humanitær krise. Men at det greske folket ikke hadde gitt opp, men slåss.

Les resten av artikkelen

Lærdommer fra Nederland og Belgia

2013-04

Hva er det mulig å lære av andre venstrepartier i Europa med liknende bakgrunn som Rødt? Hva kan vi lære av Parti Travaille Belgique (PTB) i Belgia og Sosialistpartiet (SP), også kalt Tomatpartiet, i Nederland.

Les resten av artikkelen

USAs svanesang?

2012-02

Det har har nå i flere år vært opplest og vedtatt at «USA er på vei nedover», og at supermaktsperioden er i ferd med å avløses av en multipolar verdensordning med Kina som en potensiell ny supermakt i andre enden. dette bare knapt ti år etter at mennene rundt George W. Bush og prosjektet for et nytt amerikansk århundre boltret seg og produserte strategier og taktikk som stimulerte USA til å kasta seg ut i den ene krevende krigen etter den andre.

Les resten av artikkelen

Tyrkia ved et veiskille

2011-03

Parlamentsvalget i Tyrkia fant sted den 12. juli 2011, i en periode der Tyrkia er i ferd med å endre viktige trekk ved den samfunnsformasjonen som det moderne Tyrkias landsfader Mustafa Kemal Atatyrk instituerte i 1923.

Veivalgene som nå tas, vil bestemme om landet går inn i en demokratisering eller kastes ut i en større indre krise.

Les resten av artikkelen

India – og verden – venter fortsatt (omtale)

2011-03 Bokomtaler

Jan Myrdals siste bok om India, Red Star over India, ble utgitt på engelsk nå i sommer. Boka er oversatt til flere språk, og kommer i norsk utgave til høsten, utgitt av tidsskriftet Rødt! og oversatt av Morten Falck. Red Star over India gir et godt innblikk i ett av de revolusjonære stormsentrene i vår tid.

Les resten av artikkelen

Kina angår alle (forord)

2005-02A

Kina er ett av de to landa AKP har regna som sosialistisk i den samtida partiet har eksistert i. Utover 1980-tallet var det flere heftige debatter om hvorvidt Kina fortsatt hadde beholdt rødfargen. AKP brøt de offisielle forbindelsene med Kinas kommunistiske parti (KKP) først etter den brutale knusinga av opposisjonsbevegelsen i 1989, sjøl om vi i hele tiåret før dette kritiserte sider ved den økonomiske reformpolitikken som forfatterne av den boka du nå har foran deg, tar for seg. Vi kritiserte også nedtoninga av proletarisk internasjonalisme som fulgte parallelt med reformpolitikken.

Les resten av artikkelen

Filippinene – folk og land

2001-02BFilippinene

Filippinene er et fjellrikt øyrike med tropisk klima. Det ligger like nord for ekvator og grenser mot Stillehavet, Kinahavet og Celebessjøen, ca 1.000 kilometer sørøst for det asiatiske fastlandet. Det bor snart 80 millioner mennesker der, på et areal omtrent som Norges, dvs. ca 300.000 km2. Hovedstaden, Manila, har minst 11 millioner innbyggere. Landet består […]

Les resten av artikkelen

Nasjonal frigjøringskamp på Filippinene

2001-02BFilippinene

Sjøl om Filippinene formelt ble en sjølstendig stat da USA ga Filippinene sin nominelle uavhengighet på USAs nasjonaldag 4. juli 1946, har USA beholdt det reelle grepet om landet etterpå, både økonomisk, politisk og militært. Den nasjonaldemokratiske fronten på Filippinene (NDF) fører derfor en kamp for å frigjøre landet fra denne nykoloniale posisjonen Filippinene er […]

Les resten av artikkelen

Moroland

2001-02BFilippinene

Moroenes samfunn ble for noen hundre år siden sett på som det best utviklede i hele det filippinske øyriket. De utviklet et velorganisert samfunn som skapte sin egen sentrale regjering flere hundre år før det filippinske republikken så dagens lys. Kimene til «Moroland» finner vi i det trettende århundret, da islamske misjonærer kom til øyene […]

Les resten av artikkelen

Frigjøringskampens historie

2001-02BFilippinene

Morosultanatene på Mindanao og i Suluøyriket holdt god stand mot spanjolenes utallige erobringsforsøk i den 333 år lange såkalte «morokrigen» (regnet fra 1565, da spanjolene fikk fotfeste på Visayas gjennom toktet til sjøfareren Villalobos, som skulle hevne det sørgelige endeliktet til den mer berømte Magellan 44 år tidligere). Mens Spania fikk overtaket i Visayas og […]

Les resten av artikkelen

Historiske milepæler

2001-02BFilippinene

1950-tallet: Væpna sammenstøt mellom moroer og det filippinske politiet flere steder. Den mest kjente av opprørslederne, Kamlon Hadji, holdt ut i 8 år før han trakk seg tilbake på grunn av høy alder og overlot ledelsen til andre. Flesteparten av disse kampene fant sted i Lanao-området på Mindanao. 1960-tallet: Morostudenter begynte å organisere seg, særskilt […]

Les resten av artikkelen

Hva skjer nå?

2001-02BFilippinene

Hvordan er situasjonen nå, i mai 2001? Estrada hadde ingen sjanse til å vinne fram med den totale krigen han satte i gang på tampen av sin regjeringstid. Han gjorde bare situasjonen verre for seg sjøl; forsterka de økonomiske og politiske problemene på Filippinene og ga han mindre slingringsmonn når korrupsjonsanklagene mot han kom på […]

Les resten av artikkelen

Neste side »