Arkiv for klima

Gnist-samtalen: Hvorfor klimabevegelsen må bli mer militant

2022-03

I midten av mai inviterte Gnist og Anarres bokkafé på Grønland i Oslo til samtale med den svenske marxisten Andreas Malm. Foran et publikum på femti snakket vi om taktikk og strategi i klimakampen. Dette nummerets Gnist-samtale er et utdrag av denne samtalen. Skrevet av Daniel Vernegg, redaksjonsmedlem i Gnist Andreas Malm er universitetslektor i […]

Les resten av artikkelen

Hva om klima- og miljøbevegelsen lærte av sosialdemokratiet og ble en betydelig investeringsrisiko?

2022-01

Er fredelig protest nok for å forhindre klimakatastrofe, eller er det på tide at klimabevegelsen dropper silkehanskene til fordel for boksehansker? For å finne svar på det, kan en se til sosialdemokratiets historie. Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf Foto: Francesca Di Pasqua For å unngå ikke-reversible menneskeskapte klimaendringer av katastrofale dimensjoner, har Parisavtalen av 2015 som […]

Les resten av artikkelen

Felles front for grønn industrireising

2022-01 Bokomtaler

Tittel: Parterapi for oljefolk og klimaaktivister Utgitt: November 2021 Forfatter: Magnus Marsdal Forlag: Manifest forlag Antall sider: 175 Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf og medlem i Gnist-redaksjonen De siste par årene har tankesmien Manifest lagt ned et omfattende arbeid i å utvikle en politikk for grønn omstilling av norsk økonomi. I Parterapi for oljefolk og klimaaktivister […]

Les resten av artikkelen

Ammunisjon mot tåkelegging i klimakampen

2022-01 Bokomtaler

Holly Jean Buck Ending fossil fuels – Why net zero is not enough London: Verso, 2021, 208 s. Omtalt av Peder Ressem Østring, masterstudent i samfunnsgeografi og redaksjonsmedlem i Gnist. I de senere årene har begrepet netto null bredt om seg i diskusjoner rundt hvordan 1,5-gradersmålet skal oppnås. Netto null betyr at menneskeskapte klimagassutslipp skal […]

Les resten av artikkelen

The tragedy of the worker

2021-04 Bokomtaler

Jamie Allison, China Miéville, Richard Seymour og Rosie Warren: The tragedy of the worker London: Verso, 2021, 104 s. Omtalt av Peder Østring, redaksjonsmedlem i Gnist. The tragedy of the worker er en alvorstynget oppsummering av hvor vi står i klimakampen, uten illusjoner om at tida som kommer blir lett. Ifølge forfatterne har vi kommet […]

Les resten av artikkelen

Miljø og økonomi: Refleksjoner rundt kapitalismens kriser

2020-03

Verden er inne i en dobbel økologisk og og økonomisk krise av enorme proporsjoner. Skal vi bryte ut av den evige syklusen av nye kriser, må vi forstå hvordan disse henger sammen – og hvordan de oppstår. Teksten tar utgangspunkt i forelesningen «Ecology, capitalism and crisis», fra 27 juni 2020, organisert av den radikale miljøgruppen […]

Les resten av artikkelen

The Case for the Green New Deal

2020-02 Bokomtaler

Ann Pettifor: The Case for the Green New Deal London: Verso Books, 2019, 208 s. I The Case for the Green New Deal presenterer økonomen Ann Pettifor på drøyt 170 sider sin visjon for en radikal og omfattende Green New Deal (GND). Gjennom penge- og finanspolitisk reform kan vi, ifølge Pettifor, både ta makten over […]

Les resten av artikkelen

Miljøpolitikk for arbeiderklassen

2020-02A

Skal vi løse den økologiske krisa, kreves en massebevegelse som kan stå opp mot voldsomt mektige næringer. Men miljøspørsmål med base i den profesjonelle styringsklassen og med fokus på forbruk har små muligheter til å få støtte fra arbeiderklassen. Denne artikkelen argumenterer for at miljøkrisa må organisere arbeiderklassens ut fra deres interesser.

Les resten av artikkelen

En alternativ plan

2020-02

Lucasplanen var et forsøk på hvordan arbeiderne kan legge premissene ved teknologisk fremgang på 70-tallet i Storbritannia. Kan vi her finne inspirasjonen vi trenger for omstillingen til ny grønn industri og en mer demokratisk planlegging av økonomien?

Les resten av artikkelen

Spørsmål i klima­kampen (intervju med Tobias Drevland Lund)

2020-02

Tusenvis av ungdommer streika for å kutte 60 % av Norges utslipp innen 2030. Drevland Lund mener det krever at det vises et politisk lederskap for å fase ut oljenæringa.

Les resten av artikkelen

KNUSENDE KRITIKK AV KLIMAPOLITISK TÅKETALE

2018-03 Bokomtaler

Andreas Malm The progress of this storm. Nature and society in a warming world. London: Verso Books, 2018, 280 s. Andreas Malm, som er professor i humanøkologi ved Universitetet i Lund, ble «verdensberømt» for boka Fossil capital. The rise of steam power and the roots of global warming 1, 2. Nå har han igjen levert […]

Les resten av artikkelen

Vi trenger en motstands­bevegelse for å redde Jorda

2017-02A

Klimabevegelsen er sentral, men vi må kjempe på alle fronter, og kombinere bredt forsvar for menneskerettigheter og motstand mot krig og imperialisme, med kampen for å redde Jorden som et sted der mennesker kan leve.

Les resten av artikkelen

Hvorfor aktivistene i Paris har rett

2016-02

Det er en lang vei fra oljehovedstaden Stavanger til Paris for å holde hender rundt Eiffeltårnet under COP21. Det er 3 timer og 20 minutter med fly, 1 777 km med bil. Vi kjørte i 30 timer fra Oslo i buss med 40 aktivister fra Rød Ungdom.

Les resten av artikkelen

Ungdommens klimaforlik

2012-01

For å ta klimaproblemet på alvor er vi avhengig av å ha konkrete mål for klimapolitikken i Norge, som blir fulgt opp med politiske virkemidler som utløser tiltak som gir tilstrekkelige utslippskutt. Regjeringen skal i 2012 legge frem en ny klimamelding som skal stake ut kursen for klimapolitikken de neste årene, i etterkant av den […]

Les resten av artikkelen

Enda et klimatoppmøte

2011-04

I månedsskiftet november/desember er det igjen en stor klimakonferanse, CO P 17, på stammespråket til klimaforhandlere og – aktivister.1 Ministre og rådgivere fra de fleste land i verden, tusenvis av aktivister og profesjonelle lobbyister vil møtes i Durban i Sør- Afrika.

Men vil det komme noe ut av konferansen – og vil det i så fall være bra eller dårlig?

Les resten av artikkelen

Kvotebløffen som hindrer nødvendige endringer (nettbonus)

2009-04

«Hvis (København)avtalen blir for svak, eller hvis forpliktelsene ikke blir respektert, er det ikke to og en halv eller tre grader vi vil få, det er fem eller seks – det er den kursen vi er inne på nå.» Dette sa professor Corinne Le Quere, da hun offentliggjorde en forskningsrapport i tidsskriftet Nature Geoscience 17. november 2009. Rapporten er utarbeidet av det internasjonale forskningsnettverket Global Carbon Project.

Les resten av artikkelen

Fremtidig klimaregulering – livsviktig, men dødsvanskelig

2009-02

At klimaendringer truer Jorden er ikke lenger noen nyhet. Heldigvis vet vi hvordan disse kan unngås: Redusér utslippene av drivhusgasser! Så – hva venter vi på?

Les resten av artikkelen

Klimakvoter og klimaproblemet

2008-03

Du har hørt det før, og kommer til å få høre om det mange flere ganger: Kjøp av såkalte klimakvoter, eller CO2-kvoter, er den mest kostnadseffektive og beste måten å løse klimaproblemet på.

Etter at SV kom i regjering, finnes det nå ikke et eneste parti på Stortinget som ikke omfavner dette virkemiddelet i klimadebatten.

Hva innebærer det å kjøpe en klimakvote?

Bidrar slike kjøp til å løse klimaproblemet?

Les resten av artikkelen

The Rise of the Creative Class – brød og sirkus for de nyrike

2008-03

Richard Florida er et fenomen i vår tids nyliberale, postmodernistiske epoke. Blant annet i boka The Rise of the Creative Class (1) har han framsatt noen «teorier» om den kreative klasses framvekst og betydning for bysamfunnet, og har, i beste amerikansk markedsføringstradisjon, greid å selge dette til deler av den vestlige verdens elite.

Fordi Florida synes å ha gjennomslag i visse kulturbærende sjikt i offentligheten, er det grunn til å ta fenomenet litt alvorlig. Men bare derfor. Floridas økonomiske teorier er tynt begrunnet og hans klassebegrep holder ikke vann. Det eksisterer derfor ikke noe grunnlag for en konstruktiv kritikk eller diskurs.

Det er fenomenet som er grunnlaget for min artikkel, særlig fordi jeg med stigende undring ser hvordan personer med antatt utsagnsrett utroper Florida til en av vår tids store byguruer.

Les resten av artikkelen

Klimakollaps

2007-01

Alarmklokkene går over hele kloden. De ringer så intens at de mest overdøver hverandre, og vi veit ikke hva slags strakstiltak vi skal sette inn. Meldingene er så altomfattende at det nytter ikke med enkelttiltak. Vi er nødt til å endre ikke bare livsform, men også samfunnsform. Den kapitalistiske produksjonen basert på billig fossilt brensel er i ferd med å få naturen til å kollapse.

Les resten av artikkelen

Neste side »