Arkiv for 2016-02

Ingen kategorier

Faktafylt og detaljrikt, men blodfattig om Syriza

2016-02 Bokomtaler

Ellen Engelstad: Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel Oslo: Manifest forlag, 2016, 158 s. En av den moderne politiske historiens mest ubegripelige hendinger fant sted i juli fjor da den greske statsminister Alexis Tsipras, bare dager etter folkets kraftfulle nei i folkeavstemninga om EUs gjeldspakke, dro til Brussel og bøyde kne for […]

Les resten av artikkelen

Den israelske statens økonomi

2016-02 Bokomtaler

Peder Martin Lysestøl: Israel. Bak muren av myter og propaganda Oslo: Forlaget Manifest, 2016, 256 s. Under eit besøk i Sør-Afrika i 1998 møtte eg ei eldre, kvit, jødisk kvinne som hadde vore med på å kjempe mot apartheid, og som hadde kjent på nokre konsekvensar av det i form av trugsmål og yrkesforbod. Ho […]

Les resten av artikkelen

Taushet som strategi. Hvorfor så stille om Bård Wormdals bok om spionasje?

2016-02 Bokomtaler

Bård Wormdal: Spionbasen. Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge. Oslo: Pax, 2015, 195 s. Bård Wormdal, NRK-journalist og forfatter, har skrevet boken Spionbasen. Den har solgt oppsiktsvekkende bra til fagbok å være. Boken har fått noen anmeldelser, stort sett gode. Gitt bokens kontroversielle innhold og kritiske blikk på norsk base- og sikkerhetspolitikk, […]

Les resten av artikkelen

Legg ned våpnene!

2016-02 Bokomtaler

Kalle Holmqvist: Fred med Norge Stockholm: Murbruk förlag, 2015, 183 s. Det er godt kjend at unionsoppløysinga mellom Sverige og Noreg i 1905 skapte ei opphissa krigsstemning i båe landa. Men dei færraste veit kven som stod for krigshissinga, kva for argument som vart brukte og kven som var pasifistane. Fred med Norge fortel ei […]

Les resten av artikkelen

Vil og kan Norge forsvare seg?

2016-02 Bokomtaler

Ingeborg Eliassen, Cathrine Sandnes: Angrep eller forsvar Manifest forlag, 2015, 144 s. Etter 2. verdenskrig og fram til 2011 har norske fly sluppet 7 bomber i krig – alle over Afghanistan. I 2011 bombet de norske F-16-flyene Libya 588 ganger. De første fem ukene var 15 prosent av bombeangrepene i Libya norske. Norge tok oppdrag […]

Les resten av artikkelen

Hva kan vi lære av Gramsci?

2016-02 Bokomtaler

George Hoare og Nathan Sperber: An introduction to Antonio Gramsci London: Bloomsbury Academic, 2016, 257 s. Hvem var Antonio Gramsci, og hva kan hans bidrag til marxismen lære oss i dag? Det er de fundamentale spørsmålene som stilles og besvares i George Hoare og Nathan Sperbers nye introduksjonsbok om Gramsci. Mitt kjennskap til Gramsci har […]

Les resten av artikkelen

Den kapitalistiske staten

2016-02

Spissfindtlighetene i Marx’ Kapitalen er ikke alltid enkle, men det kritiske hovedpoenget som informerer analysen, tror jeg lar seg koke ned til ett simpelt poeng: at vi må forstå kapitalismen for å erstatte den med noe annet. Særlig gjelder det å få fram det spesifikke ved kapitalismen, de kjennetegn og trekk som skiller den fra […]

Les resten av artikkelen

Hvem skal eie Norge?

2016-02 Bokomtaler

Knut Gjerseth Olsen, Askild M. Aasarød og Jo M. Bredeveien: Hvem skal eie Norge? Manifest Forlag, 2015. 143 s. Boka inngår i Forlaget Manifest sin serie med korte folkeopplysnings- og debattbøker. Formatet er ideelt for daglige reisende på trikk, tog og buss. Eller som meg – en bok for flyreisa Bodø–Oslo. Med merkepenn i handa […]

Les resten av artikkelen

Krise i kapitalismen eller kapitalismens krise?

2016-02 Bokomtaler

Mark Weisbrot: Failed. What the «experts» got wrong about the global economy New York: Oxford University Press, 2015, 312 s. Jim Stanford: Economics for everyone, A short guide to the economics of capitalism London: Pluto Press, 2015, 430 s. (2. utg.) Begge disse bøkene er leseverdige. De leverer knusende og veldokumentert kritikk av nyliberalismens idéer […]

Les resten av artikkelen

Pragmatikeren Lenin

2016-02 Bokomtaler

Tamáz Krausz: Reconstructing Lenin, an intellectual biografi Monthly Review, 2015, 552s. Reconstructing Lenin, er ikke en biografi i vanlig forstand, ikke en kronologisk gjennomgang av hva han gjorde, hva han tenkte og skrev. Men den starter med Lenins oppvekst, og er så organisert i kapitler etter store tema: Russisk kapitalisme og revolusjon, bolsjevisme i teori […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

2016-02

Arbeiderhistorie www.arbak.no Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek blei grunnlagt i 1908, og er et uunnværlig dokumentasjonssenter som dekker både internasjonal arbeiderbevegelse og norsk venstreside. ARBAK utgir også årboka Arbeiderhistorie, som ofte får egen omtale her i Rødt! Men nå har det fantastiske skjedde: Alle årganger helt tilbake til midten av 1970-tallet, da Pax forlag starta med […]

Les resten av artikkelen

Vi trenger et profittforbud!

2016-02

Velferdesprofitørene handler om dem som tjener seg rike på skattepenger. Penger som skulle gått til offentlige velferdstjenester, men som havner som profitt i kommersielle selskaper. Jorun Gulbrandsen har snakket med forfatteren, Linn Herning.

Les resten av artikkelen

Språkets makt og maktens språk

2016-02 Bokomtaler

Sara Gunnerud og Wegard Harsvik: Ord er makt Oslo: Res Publica, 2015, 274 s. Man forventer en treffende tittel fra en bok skrevet med det mål for øye å lære bort språklig påvirkning og virkningsfull kommunikasjon. Ord er makt er slikt sett en beskrivende tittel på en bok som ser på det en spinndoktor driver […]

Les resten av artikkelen

Sild, Spitsbergen og Stalin: Verdas fyrste kvinnelege diplomat

2016-02 Bokomtaler

Åsmund Egge, Sven G. Holtsmark og Aleksej A. Komarov: Aleksandra M. Kollontaj: Diplomatiske nedtegnelser 1922–1930 Omsett av Dina Roll-Hansen og Steinar Gil. Oslo: Res Publica, 2015, 842 s. Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj var verdas fyrste kvinnelege diplomat. Starten på hennar diplomatikarriere var i Noreg. No er dagboknotata hennar blitt utgjevne på norsk. I tida mellom 1922 […]

Les resten av artikkelen

Gruvedrift i Norge

2016-02 Bokomtaler

Svein Lund: Gull, gråstein og grums! Bind 1: Omstridde Gruver, 2015 Bind 2: Med lov skal land øydast, 2016 Forlag Davvi Girji Svein Lund har utgitt bind 2 i en planlagt serie på 4 bøker om ulike sider ved norsk gruvedrift. Bind 1 kom i juni 2015 og har undertittel Omstridde gruver. Det er også […]

Les resten av artikkelen

Det meste er Nord.

2016-02

Mest bare ord. Ordet gikk mann i mellom, fra Værøy og Røst og til Veidnes og Varanger. Her kommer olja – til velsignelse for bygda og trygda. Velferd og vekstimpulser og velstand. Her kommer olja – for karriere og konkurransekraft. Her kommer olja uansett ble det sagt. Men slik gikk det ikke.

Les resten av artikkelen

EUs krise og folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni 2016

2016-02

I forkant av folkeavstemning i Storbritannia skrev artikkelforfatter denne artikkelen om Storbritania skal forbli i EU eller ikke. Hva er kreftene og motkreftene i denne klassekampen, og hvilke konsekvenser får et ja eller nei for Irland, Scotland og Wales?

Les resten av artikkelen

Mindre utslepp gjev arbeid til fleire

2016-02

Vi skal skifte ut fossil energi med fornyeleg, og elles drive vidare om lag som før. Det ser ut til å vere utgangspunktet for debatten om ei framtid med lite eller ingen ting av utslepp frå karbonenergien. Men ingen har vist at det er mogeleg.

Les resten av artikkelen

Plukk

2016-02

Seier for havnearbeiderne i Tromsø Nor Lines har gått til retten for å få nedlagt besøksforbud mot sju personer som har aksjonert i forbindelse med sympatiaksjonen på Tromsø havn. Nord-Troms tingrett ga ikke Nor Lines medhold. Men retten var i tvil. De mente at arbeidsmiljøet for de ansatte i Nor Lines var blitt dårligere som […]

Les resten av artikkelen

Boligstandard, bærekraft og rettferdig fordeling

2016-02

Denne artikkelen belyser noen fordelingspolitiske spørsmål som vil melde seg med økt styrke dersom Norge (og andre rike land) går over fra dagens vekstøkonomi til nullvekst eller reduksjon i økonomien. Vi vil bruke boligsektoren som eksempel. Hva vil det føre med seg å sikre en akseptabel boligstandard for alle i et samfunn med nullvekst eller […]

Les resten av artikkelen

Neste side »