Mist ikke lenkene!

Av Tore Linné Eriksen

2016-02

Arbeiderhistorie

www.arbak.no

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek blei grunnlagt i 1908, og er et uunnværlig dokumentasjonssenter som dekker både internasjonal arbeiderbevegelse og norsk venstreside. ARBAK utgir også årboka Arbeiderhistorie, som ofte får egen omtale her i Rødt! Men nå har det fantastiske skjedde: Alle årganger helt tilbake til midten av 1970-tallet, da Pax forlag starta med Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, er nå lagt ut gratis på nett. Det er lett å bla gjennom de mange årgangene og hente opp (eller laste ned) akkurat det man har lyst på. En gullgruve, vi bukker og takker!

China Labour Bulletin

http://www.clb.org.hk

China Labour Watch

http://www.chinalaborwatch.org

Det er riktig at Kinas offisielle fagbevegelse i all hovedsak opptrer som en forlenget arm for parti og stat. Men betyr så langt fra at det ikke foregår kamper om lønn, arbeidsforhold og retten til uavhengighet organisering innafor verdens største industriarbeider-klasse. Begge disse organisasjonene gjør en stor innsats for å dokumentere det massive omfanget som aksjonene har, ofte med resultater, i alle fall lokalt. De er også gode på å granske og rapportere om lønns- og arbeidsvilkår i fabrikker som utgjør en del av den globale storkapitalens velorganiserte produksjons- og omsetningskjede. Det er nok å ta av, vi får vite at 85 % av USAs forbruk av leiketøy, til en verdi av nærmere 200 milliarder kroner, blir produsert i Kina. I tillegg til nyhetsoppslag, er det i blant lengre analyser og gode kart.

Against the Current

https://www-solidarity-us.org/atc

Counterpunch

http://wwwcounterpuch.org

In The Times

http://inthesetimes.com

I disse tider, hvor vi tvangsfores med detaljer fra din minste delstaten i USA, er det godt å vite at det finnes et mangfold av nettsider som tilbyr alternativ informasjon og analytiske bidrag fra et radikalt/sosialistisk/marxistisk/revolusjonært perspektiv (stryk det som ikke passer). Det er ikke lett å måle seg med http://www.jacobinmag.org, men alle disse tre ressursene inneholder spenstige artikler og kommentarer, ikke bare om USA, men om den del av verdens som faktisk befinner seg utenfor landets grenser. Alle tre gleder seg over at Sanders kampanje på sikt kan bli en oppvåkning, men ingen av dem har noen illusjoner. Felles for alle tre er også at de advarer sterkt mot argumentet, som er populært i store deler av Arbeiderpartiet, om at Hillary Clinton tross alt er kvinne. En feministisk drøm: Hun kan bli første kvinnen i historien som kan sende en atombombe mot Iran.