Arkiv for Pål Steigan

50 år med kunnskap, diskusjon og kamp

2022-04 Innholdsliste

Dette tidsskriftet fyller 50 år i år! Og som partiet det høyrer til så har det utvikla seg, fornya seg og forynga seg. Dette jubileumsnummeret er ikkje eit historisk verk som gir ein rettferdig representasjon av 50 år med tekst og skribentar. Nummerredaksjonen har vald ut tema og artiklar som framleis er aktuelle i dag. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Virkelighet og tankespinn. Svar til Oscar Dybedahl

2020-04

Oscar Dybedahl (OD) går i forrige nummer av Gnist til angrep på nettavisen steigan.no. Han skriver at sosialismen opp igjennom historien har hatt mange varianter, hvorav noen svært usunne. Han mener steigan.no representerer en av disse svært usunne variantene. Jeg vil i denne artikkelen gå litt nærmere inn på ideene til OD. Tollef Hovig er […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Sosialismens varierte historie – og tilfellet Pål Steigan

2020-03

Ifølge den israelske fascismeforskeren Zeev Sternhell oppstod fascismen for første gang i Frankrike allerede før første verdenskrig, og dette gjennom en syntese av sosialistiske og nasjonalistiske politiske tendenser.1 Sternhells teori er omstridt og kan diskuteres, men det er riktig at franske syndikalistiske tenkere som hevdet de ville opprette et sosialistisk samfunn, endte med å knytte […]

Les resten av artikkelen

Dilemmaer i krig, revolusjon og kjærlighet

2018-01 Bokomtaler

Tariq Ali The dilemmas of Lenin: terrorism, war, empire, love, revolution. London, Verso, 2017, 384 sider Tariq Ali er en pakistansk-britisk politiker, forfatter og historiker. Han har vært sentral i den trotskistiske bevegelsen i Storbritannia og i tidsskriftet New Left Review, og på den britiske venstresida var han en av de få ledende skikkelsene som […]

Les resten av artikkelen

Steigans lille røde

2017-04 Bokomtaler

Pål Steigan: Steigans lille røde Ford Forlag 2017, s. 378 Pål Steigan var en av de sentrale drivkreftene i den unge marxist-leninistiske bevegelsen som vokste fram fra slutten av 1960-tallet. I perioden 1975 til 1984 var han leder av AKP. Fra 2014 har han gitt ut bloggen Steigan.no. Her publiserer han egne artikler, og han […]

Les resten av artikkelen

Hvor er den røde telefonen?

2015-03

Krigen i Ukraina og en nesten total svikt i tilliten mellom særlig USA og Russland, gjør at faren for en atomkrig er større enn den var selv under den kaldeste perioden av den kalde krigen, sa eksperter ved sikkerhetskonferansen i München. Den gangen fantes det i det minste en «rød telefon» som kunne brukes mellom […]

Les resten av artikkelen

Avkler nasjonale vrangforestillinger

2014-03 Bokomtaler

Pål Steigan: Blod, olje og våpen – norsk imperialisme Larvik: Rødt!, 2014, 125 s. Pål Steigan leverer mye faktabasert argumentasjon som kan kurere eventuelle vrangforestillinger om at Norge bidrar med mye godt i jubileumsåret for grunnloven. Men søker du en årsaksforklaring på den norske statens rolle i verden i jubileumsåret for første verdenskrig, finner du […]

Les resten av artikkelen

En folkefiende (omtale)

2013-04

Pål Steigan: En folkefiende Aschehoug, 2013 Med en historisk svak venstreside i Norge bør det ligge litt inspirasjon i den ureddheten og politiske «gründervirksomheten» denne boka forteller om. I tillegg til andre erfaringer og poenger venstresida har mye å lære av – på godt og vondt. Ofte når jeg leser Pål Steigan får jeg følelsen […]

Les resten av artikkelen

Parti og kvinneopprør (debatt)

2013-04

Denne artikkelen er inspirert av kvinneopprøret og Pål Steigans bok, En folkefiende.

Hva slags parti trenger sosialister og kommunister? Er det noe vi som er røde idag, kan gjøre annerledes, for å bli enda mer revolusjonære?

Les resten av artikkelen

Høyreekstrem islamisme

2013-03

Den norske kvinnen Marte Deborah Dalelv anmeldte voldtekt i Dubai og endte opp med å bli dømt til fengselsstraff for å ha hatt sex utenfor ekteskapet.

Saka viser at det er nødvendig å reise en mer prinsipiell kritikk av høyreekstrem islamisme som regimet i Dubai er en del av.

Les resten av artikkelen

Den nye, lange krigen om Afrika. Gisseldramaet, ørkenkrigen og Vestens venner

2013-02

16. januar 2013 tok ei islamistisk gruppe kontrollen over gassanlegget In Amenas øst i Algerie og tok de ansatte som gisler. Statoil har ca. 20 ansatte på anlegget, hvorav 10 norske. Mokhtar Belmokhtar ble regnet som hovedmannen bak den islamistiske gruppa. Lenger sør innledet Frankrike en krig mot islamistene i Mali.

Hva skjer? Hvorfor skjer det? Og hvilke interesser er innblandet?

Les resten av artikkelen

Kapitalismens svanesang?

2011-04

Tre store forhold preger dagens verden: den største økonomiske krisa i menneskehetens historie, Kinas utvikling i retning av å bli verdens største økonomi og de store økologiske krisene. Det spørsmålet som da trenger seg på, er: Kan kapitalismen overleve dette?

Dette er et spørsmål som maner en marxist til en viss forsiktighet.

Les resten av artikkelen

Kapitalisme på hell?

2011-03

Sammenbruddet heiter boka til Pål Steigan. Det er ei bok om verda og framtida, ikkje mindre. Hovudtesen hans er at dagens kapitalistiske samfunn er nær ved å bryte saman og neppe vil overleve dette hundreåret. Difor trengst kommunisme i staden.

For lesarar av Rødt! er dette kjende tankar frå Steigan, men i boka utdjupar han dei.

Les resten av artikkelen

Kvotebløffen som hindrer nødvendige endringer (nettbonus)

2009-04

«Hvis (København)avtalen blir for svak, eller hvis forpliktelsene ikke blir respektert, er det ikke to og en halv eller tre grader vi vil få, det er fem eller seks – det er den kursen vi er inne på nå.» Dette sa professor Corinne Le Quere, da hun offentliggjorde en forskningsrapport i tidsskriftet Nature Geoscience 17. november 2009. Rapporten er utarbeidet av det internasjonale forskningsnettverket Global Carbon Project.

Les resten av artikkelen

Mot terrorismen

2009-04

Diskusjonen om terrorismen var heftig på den revolusjonære venstresida fra 1968 og litt ut på 70-tallet.

Palestina og Irland er nøkkelord hvis man skal skjønne terrorismen på 1970-tallet.

Les resten av artikkelen

Hva er sosialisme?

2005-04

Både AKP og RV sier i sine prinsipprogrammer at de ønsker å skape et sosialistisk samfunn. Derfor er det interessant å se hvordan de definerer denne sosialismen.

Les resten av artikkelen

Økokommunistisk manifest – Framtida begynner nå!

2007-04

Platon skapte sin visjon om et klasseløst idealsamfunn for 2.400 år siden. Thomas More skrev om sitt kommunistiske Utopia i 1516. I sin ungdomsskrifter skrev Marx om et samfunn der han kunne være gjeter om morgenen og kritiker etter middag, uten noen sinne å bli verken gjeter eller kritiker. I Kvinne ved tidens rand skaper Marge Piercy et økokommunistisk framtidssamfunn bygd på en kombinasjon av moderne teknologi og naturkunnskapen til indianerne i New Mexico. I The Voyage from Yesteryear lar James P Hogan sine framtidsmennesker skape et samfunn uten lønnsarbeid, uten stat, uten kjernefamilie og uten overklasse, på grunnlag av avansert innsikt i økologi og teknologi. Ursula K. LeGuin viser oss en visjon av et klasseløst knapphetssamfunn i økologisk balanse i boka The Dispossessed. Utopiene har vært mange, men løsningene har vært få. I dagens verden er det en avgrunn mellom utopiene og virkeligheten for det store flertallet av jordas innbyggere. Hvordan slå bru over denne avgrunnen? Hvis det ikke skapes ei slik bru, blir resultatet lett håpløshet og avmakt.

Derfor må vi innse at framtida begynner nå.

Les resten av artikkelen

Pol Pot, Kambodsja og Kina

2001-01

Pål Steigan er medlem av AKPs internasjonale utvalg Høsten 2000 var det en ny runde med ny-maccarthyisme i norske medier. Det startet med TV2s Rikets tilstand og gikk videre i pressa, særlig i VG. Verken Gerhard Helskog i TV2 eller herrene Bø og Versto i VG var særlig interesserte i sette seg inn i bakgrunnen […]

Les resten av artikkelen

2000-04

Pål Steigan er med i AKPs internasjonale utvalg http://www.artemisia.no Slik jeg opplever sosialisme-debatten sånn delvis fra utsida, har den noe uvirkelig og tilbakeskuende over seg. Dels arter den seg som en omkamp om første halvdel av det tjuende århundre og dels som en opphopning av ønsker om det gode samfunn. Det virker som om mange […]

Les resten av artikkelen

1998-05

Værvarslinga varslet spesielt gode værforhold for torsdag, fredag og lørdag i påskeuka. – «Det blir regn på langfredag,» sa Giovanni, «for slik er det alltid i Tolfa.» Dagen begynte med høy himmel. Vår venn med sigaren, skulle endelig ta feil. Mens vi spiste lunsj under kastanjen, kom de første skyene drivende inn fra Middelhavet. Det […]

Les resten av artikkelen

Neste side »