Arkiv for 2020-04

Ingen kategorier

Borgerlønn – en «quick fix»?

2020-04

Debatten om borgerlønn, eller samfunnslønn, er kommet på dagsordenen de siste åra, også i Norge. Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal skrev i 2018 bok om temaet. I Norge er det foreninga BIEN (Basic Income European Network) som mest systematisk arbeider for borgerlønn. Borgerlønn framstilles ofte som en «quick fix» som løser mange problemer samtidig. […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Virkelighet og tankespinn. Svar til Oscar Dybedahl

2020-04

Oscar Dybedahl (OD) går i forrige nummer av Gnist til angrep på nettavisen steigan.no. Han skriver at sosialismen opp igjennom historien har hatt mange varianter, hvorav noen svært usunne. Han mener steigan.no representerer en av disse svært usunne variantene. Jeg vil i denne artikkelen gå litt nærmere inn på ideene til OD. Tollef Hovig er […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Flytende havvind: For klimaet og norske arbeidsfolk!

2020-04

Per-Gunnar Skotåm har i siste nummer av Gnist en artikkel hvor han stiller tre essensielle spørsmål til de som ønsker å bygge ut havvind utenfor den norske kysten. Hva skal vi bruke strømmen til? Hvem bygger vi for? Og hvorfor gjør vi det? Vi skal i den følgende teksten forsøke å besvare noen av disse […]

Les resten av artikkelen

Innhold nr 4 2020

2020-04 Innholdsliste

Leder …4 Plukk …6 Gnist-samtalen med Kaja Colin Bojer …8 Ebba Wergeland: NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden …16 Bjørgulf Claussen: Har den absolutte fattigdommen økt siden 2005? …24 Vidar Våde: Vi som ikke reiste …32 Anne-Grethe Krogh: Lønnstyveri …34 Per Medby: Borgerlønn – en «quick fix»? …40 Magnhild Folkvord: Gjer […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens historie i Norge – en begynnelse

2020-04 Bokomtaler

Ola Innset: Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge Fagbokforlaget, Bergen, 2020, 244 s.  Av Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist. Nyliberalisme er et mye omdiskutert begrep. I den norske konteksten blir det ofte avvist av politikere så vel som samfunnsanalytikere som hevder at de siste tiårenes markedsorienterte reformer har vært en måte å tilpasse […]

Les resten av artikkelen

Nasjonar er folk

2020-04

Då eg voks opp, var det radikalt å støtta nasjonal sjølvråderett og nasjonale frigjeringskrigar. I dag er «nasjon» i ferd med å bli eit fy-ord blant radikale menneske. Kva skjer? Av Leiv Olsen er historikar og leiar i Rogaland Nei til EU, tidlegare leiar for Rogaland RV og Raudt Rogaland. Foto: jason-leung-jCBzW_Q_UGI-unsplash Enkelte hevdar at […]

Les resten av artikkelen

NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden

2020-04

Folketrygdloven som ble vedtatt i 1966, skulle gi økonomisk trygghet selv om arbeidsinntekten ble borte. Den skulle gi hjelp til selvhjelp så alle kunne klare seg best mulig selv og helst forsørge seg med lønnsarbeid[1]. Formålsparagrafen står der fortsatt, men resten av loven har gjennomgått store endringer de siste ti-årene. Stønadene er redusert, varigheten av […]

Les resten av artikkelen

For 40 år siden jubla AP-kvinnene for sekstimarsdagen

2020-04

Engasjementet frå kvinnerørsla i partiet fekk sekstimarsdagen inn i Arbeidarpartiet sitt prinsipp-program i 1981, men sju år seinare var den borte. Kva var det som skjedde? Av Magnhild Folkvord, jobbet i Klassekampen fra 1999 til 2015 og har skrevet flere kvinnepolitiske bøker, blant annet Betzy Kjelsberg, Samlaget (2019)   «Jubel og ellevill klemming kvinner imellom.» […]

Les resten av artikkelen

A – Å Friedrich Engels

2020-04

Mathias Bismo, redaksjonsmedlem i Gnist. november i år er det 200 år siden Friedrich Engels ble født. Denne artikkelen er et forsøk på å trekke Engels og hans betydning for marxismen frem i lyset. Det er få historiske skikkelser som i så stor grad har blitt vurdert i lys av et annet menneskes prestasjoner, på […]

Les resten av artikkelen

Midtøsten på 200 sider fra 1820 til i dag

2020-04 Bokomtaler

Odd Karsten Tveit: Midtøsten på 200 sider fra 1820 til i dag Oslo: Kagge Forlag, 2020, 200 sider Av Petter Bauck, medredaktør av boka The Oslo Accord. A Critical Assessment. Jobber ved ambassaden i Kyiv.   Odd Karsten Tveit har skrevet en bok som er lett å lese. Gjennom 7 kapitler, som kronologisk følger utviklingen […]

Les resten av artikkelen

Samir Amins siste ord

2020-04 Bokomtaler

Av Tore Linné Eriksen er bokredaktør i Gnist for utenlandske bøker og professor emeritus i utviklingsstudier. Samir Amin: The long revolution of the Global South. Toward a new anti-imperialist international. New York: Monthly Review Press, 2019, 480 s. Samir Amin: Only people make their own history. Writings on capitalism, imperialism, and revolution. New York: Monthly […]

Les resten av artikkelen