Arkiv for Nr 4 2020

Ingen kategorier

Innhold nr 4 2020

Innholdsliste Nr 4 2020

Leder …4 Plukk …6 Gnist-samtalen med Kaja Colin Bojer …8 Ebba Wergeland: NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden …16 Bjørgulf Claussen: Har den absolutte fattigdommen økt siden 2005? …24 Vidar Våde: Vi som ikke reiste …32 Anne-Grethe Krogh: Lønnstyveri …34 Per Medby: Borgerlønn – en «quick fix»? …40 Magnhild Folkvord: Gjer […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens historie i Norge – en begynnelse

Bokomtaler Nr 4 2020

Ola Innset: Markedsvendingen: Nyliberalismens historie i Norge Fagbokforlaget, Bergen, 2020, 244 s.  Av Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist. Nyliberalisme er et mye omdiskutert begrep. I den norske konteksten blir det ofte avvist av politikere så vel som samfunnsanalytikere som hevder at de siste tiårenes markedsorienterte reformer har vært en måte å tilpasse […]

Les resten av artikkelen

NAV og den nye arbeidslinja: Nå står kampen om folketrygden

Nr 4 2020

Folketrygdloven som ble vedtatt i 1966, skulle gi økonomisk trygghet selv om arbeidsinntekten ble borte. Den skulle gi hjelp til selvhjelp så alle kunne klare seg best mulig selv og helst forsørge seg med lønnsarbeid[1]. Formålsparagrafen står der fortsatt, men resten av loven har gjennomgått store endringer de siste ti-årene. Stønadene er redusert, varigheten av […]

Les resten av artikkelen