Om oss

Gnist – Marxistisk tidsskrift utgis av partiet Rødt og kommer ut med minst fire nummer i året. Redaktøren velges av landsmøtet. Tidsskriftet redigeres av en uavhengig redaksjon og er ikke uttrykk for spesielle linjer i partiet Rødt.

ISSN 1504-4777 (papirutgave) ISSN 1504-4785 (nettutgave)
Org.nr. 975 947 947
E-post: gnist@marxisme.no
Telefon: 98876578

Gnist er medlem av Norsk Tidsskriftforening – www.tidsskriftforeningen.no

Ansvarlig redaktør: Ingrid Baltzersen
Regnskap og registeransvarlig: Rolv Rynning Hanssen
Nettredaktør: Anja Rolland
Bokredaktør: Tore Linné Eriksen
Ombrekk: Sunniva Prytz Sandnes

Priser:
Årsabonnement: 395 kr
Skoleungdom under 18 år: 80 kr
Løssalg: 120 kr

Nye abonnenter får et år for 120 kr. Send sms gnist + epostadresse til 2090

Vipps (navn: Forlaget Rødt) – Innsamling #80822 – Bøker #79387

Abonnement kontakt: abonnement@marxisme.no

Du kan også kjøpe enkeltutgaver hos Tekstallmenningen

Kontonummer:
Gaver: 6276 05 34655

Redaksjonen: Erik Ness, Birger Thurn-Paulsen, Mathias Bismo, Ingrid Baltzersen, Jokke Fjeldstad, Stian Bragtvedt, Kari Celius, Unni Kjærnes, Per Medby, Marte Teigen, Peder Østring, Anja Rolland, Jonas Svendsen, Hannah Eline Ander, Yngve Heiret, Daniel Vernegg, Tonje Lysfjord Sommerli.