Arkiv for Kina

Kina til debatt: Verken utopi eller dystopi

Bokomtaler Nr 2 2022

Lin Chun: Revolution and counterrevolution in China Verso, 2021, 352 s. Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier ved OsloMet. Dette er en bok som ble utgitt til hundreårsjubileet for Kinas Kommunistparti. Den er både et forsvarsskrift for den kinesiske revolusjonen og perioden under Maos styre (1949–76) og et anklageskrift mot markedsreformene fra slutten av 1970-årene […]

Les resten av artikkelen

Leder: Kina – vanskelig å komme utenom

Nr 4 2019

Når dette skrives, er det konfrontasjon mellom politi og demonstranter i Hong Kong. Det går «en kule varmt», bokstavelig talt.

Les resten av artikkelen

Noen spørsmål om metoder for ledelse

Nr 4 2019

Av Mao Zedong, ledet Kinas kommunistiske parti til seier i den kinesiske borgerkrigen, som grunnla Folkerepublikken Kina i 1948, som han ledet fram til sin død i 1976.

Les resten av artikkelen

Kina og et globalt, økologisk samfunn

Nr 4 2019

Ett spørsmål når det gjelder Kinas nåværende og framtidige globale påvirkning, er potensialet for å lede an mot en post-kapitalistisk framtid, der klimakrisen bekjempes.

Les resten av artikkelen

Ho-fung Hung, om Kinas kapitalakkumulasjon

Nr 4 2019

Etter den kinesiske revolusjonen i 1949 ledet Kinas Kommunistparti under Mao Zedong en ikke-kapitalistisk industriutvikling basert på hard utbytting av jordbruket og overføring av store økonomisk overskudd fra landsbygda til industri og byer. Markedsreformene i 1979 under Deng Xiaoping innledet en autoritær, statsledet kapitalisme som ble konsolidert i 1990-årene. Et hovedtema for Hung er overakkumulasjon […]

Les resten av artikkelen

Mao-tida i perspektiv

Nr 4 2019

Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i boka Afterlives of Chinese Communism, en samling artikler redigert av Christian Sorace, Ivan Francheschini og Nicholas Loubere. (Australian National University and Verso Press, 2019. 404 s.) Afterlives of Chinese Communism er utgitt av et innovativt, nettbasert kvartal­tidsskrift kalt Made in China Journal, https://madeinchinajournal.com/journal/, som fokuserer på kinesisk arbeidsliv, […]

Les resten av artikkelen

Kina i kappløpet om Afrika

Nr 4 2019

Økonomisk oppsving etter århundreskiftet og skjerpet kamp om Afrikas ressurser har fått mange til å snakke om et «nytt kappløp om Afrika», med referanse til det imperialistiske kappløpet og den påfølgende koloniseringa mot slutten av 1800-tallet. Også den gang var det et spørsmål om råstoffer, markeder for produkter som den hjemlige arbeiderklassen ikke hadde råd […]

Les resten av artikkelen

Kina og Japan – kald politikk og varm økonomi

Nr 4 2019

Om du tar et kurs i internasjonale relasjoner, er noe av det første du lærer, teorien om gjensidig avhengighet. Kort fortalt går den ut på at jo mer to land oppretter et økonomisk avhengighetsforhold med hverandre, jo mindre er sjansene for at konflikt oppstår mellom dem. Tanken er at politiske, for ikke å snakke om […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske revolusjonen og USAs radikale

Nr 4 2019

Det er viktig å understreke at det ikke var den kinesiske revolusjonens feil, eller Kulturrevolusjonens eller Maos teorier som førte til at den nye kommunistiske bevegelsen i USA kollapset. Nei, det var våre egne feil, og vi står med oppgaven som handler om å formidle lærdommene, både fra suksesser og feilgrep til den nye generasjonen […]

Les resten av artikkelen

Inn i tidsmaskinen – Synet på Kina i Norge på 1970-tallet

Nr 4 2019

I dag er det svært kontroversielt å nevne noe positivt om Kina da Mao var leder. Dette var veldig annerledes for noen tiår tilbake.

Les resten av artikkelen

Hvorfor blei det revolusjon i Kina?

Nr 4 2019

For å forstå den kinesiske revolusjonen er det nødvendig å forstå bakgrunnen for den: Hva slags land var Kina i tida fram mot borgerkrigen og revolusjonen, økonomisk og sosialt? Hvorfor fikk kommunistene så stor oppslutning i det kinesiske folket i løpet av borgerkrigen i Kina? Og hvorfor greide de å bekjempe den langt mer ressurssterke […]

Les resten av artikkelen

Den kinesiske revolusjonen

Nr 4 2019

Kina var i oppløsning tidlig på 1900-tallet. Etter å ha tapt de to opiumskrigene og den første krigen med Japan, var Kina i praksis en koloni. Qing-dynastiet var svekka og blei etter hvert svært upopulære. Kolonialisme og voksende ulikhet mellom folket og overklassen førte til sosial uro og en rekke opprør mot keisermakta og mot […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina

Nr 2 2018

Mellom 2011 og 2013 – i løpet av to år – brukte Kina 6 500 millioner tonn sement. USA forbrukte 4 500 millioner tonn sement mellom 1900 og 1999. På to år brukte altså Kina 45 prosent mer sement enn det USA gjorde på 100 år. Kinas gjeld ble firedoblet fra 2007 til 2015. Dette […]

Les resten av artikkelen

En oppstigende stormakt i en verden dominert av USA

Nr 3 2016

Nordhaug drøfter Kinas stormaktsposisjon i sammenheng med dets økonomiske utviklingsmodell. Han viser til to nye bøker, The China boom av Ho-fung Hung og The global rise of China av Alvin So og Yin-wah Chu.1 Kinas utviklingsmodell med lave lønninger, lite forbruk, høye investeringer og stor eksport henger sammen med Kinas tette økonomiske forbindelser til USA. […]

Les resten av artikkelen

Det oppstigande landet

Nr 2a 2014

Er Kina kapitalistisk eller sosialistisk? Spørsmålet er dårleg stilt, for generelt og abstrakt til å gi eit fornuftig svar på slike absolutte alternativ. Kina har følgt sin eigen veg sidan 1950, kanskje heilt frå Taiping-revolusjonen* på 1800-tallet. Eg skal prøve avklare kva denne eigne vegen har vore og er, på alle stadier frå 1950 og […]

Les resten av artikkelen

Den globale stagnasjonen og Kina

Nr 4a 2012

Står Kina foran en krise, eller greier de å holde seg utenfor? Hva er forholdet til USA, økonomisk sett? Hvor avhengige er de av hverandre? Er Kina egentlig bare en sammenstiller av halvfabrikata fra Korea, Sør-Øst-Asia og Japan?

Les resten av artikkelen

Venstresida i Kina etter Mao

Nr 4a 2012

Det siste året har vi vært vitne til politiske krangler på den kinesiske venstresida i et omfang vi ikke har sett tidligere. Den største uenigheten er forholdet til KKP.

Les resten av artikkelen

Mao Zedong, Kina og verda i det tjuande hundreåret

Nr 4a 2012

Å hevde at Mao, den kinesiske revolusjonen og sosialismen treng å bli tatt på alvor som hendingar og prosessar i Kina og i verda, og at det kinesiske folket aktivt tok del i dei, får ein opp i politisk trøbbel. Men det er naudsynt for å forstå kva som skjer i Kina og verda idag.

Les resten av artikkelen

Kinas grenser og Kinas identitet

Nr 4a 2012

Med de riktige moralske grunnholdningene vil, ifølge kineserne, konflikter på det globale plan la seg løse på fredelig måte. At denne fredelige måte å løse konflikter på skal foregå på Kinas premisser og på basis av økt kinesisk makt, synes her å være en stilltiende forutsetning, skriver forfatteren, og prøver å forstå Kina i et […]

Les resten av artikkelen

Det kan lønne seg med en slektning i partiet

Nr 4a 2012

Denne artikkelen viser noen av bånda mellom kommunistpartiet og den økonomiske eliten i Kina. Hvordan politikk og egen vinning er to sider av samme sak. Jokke Fjeldstad er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Rødt! og tidsskriftets nettredaktør. I november var det kinesiske kommunistpartiet samlet til sin 18. kongress for å velge ny ledelse. Det var bare den […]

Les resten av artikkelen

Neste side »